Ухвала суду № 88384920, 24.03.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
24.03.2020
Номер справи
911/722/20
Номер документу
88384920
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"24" березня 2020 р. Справа № 911/722/20

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А. перевіривши матеріали позовної заяви Фізичної особи-підприємця Доброгорського Артема Вікторовича

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Айен Лоджистик»

про стягнення 227 376,32 гривень

встановив:

23.03.2020 через канцелярію Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Фізичної особи-підприємця Доброгорського Артема Вікторовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Айен Лоджистик» про стягнення 227 376,32 гривень, з яких: 225 412,32 грн основного боргу та 1964,00 3% річних.

Позовні вимоги обґрунтовані обставинами порушення відповідачем грошового зобов`язання з оплати отриманих за договором на перевезення безпечних вантажів №1-01072019 від 01.07.2019.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, зважаючи на таке.

У відповідності до пп. 4-10 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема:

- спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні;

- виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

- відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору;

- відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

- попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

- підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Однак, всупереч наведеним вимогам закону, позовна заява Фізичної особи-підприємця Доброгорського Артема Вікторовича не містить:

- відомостей якому способу (способам) захисту прав або інтересів позивача відповідають заявлені вимоги;

- відомостей про вжиття/невжиття заходів досудового врегулювання спору, а також забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви;

- зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви;

- попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

- підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Згідно приписів ст. 91, ч. 2 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Як слідує з викладених у позові обставин, на виконання умов договору позивачем надано відповідачу послуги по перевезенню вантажів, що підтверджується актом виконаних робіт №2 від 31.10.2019, тоді як відповідач не виконав своїх зобов`язань щодо повного розрахунку за відповідно надані послуги, внаслідок чого у нього виник борг у сумі 225 412,32 грн.

Однак, в порушення приписів пп. 5, 8 ч. 3 ст. 162 та ст. ст. 91, 164 ГПК України позивачем на надано пояснень стосовно доказів та, відповідно, і самих доказів на підтвердження викладених у позові обставин несплати відповідачем на рахунок позивача коштів за надані згідно договору на перевезення безпечних вантажів №1-01072019 від 01.07.2019 послуги, як і не зазначено про наявність/відсутність у позивача відповідних доказів та/або неможливості його подання разом з позовною заявою.

Згідно приписів ч. 1 ст. 164, ст. 172 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують, зокрема, відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Однак, з-поміж вказаної у наданому позивачем описі вкладення до листа, відомостей про надіслання на адресу відповідача копій доданих до позову платіжного доручення №1687 від 16.03.2020 та податкової звітності позивача відповідний опис вкладення не містить, що не відповідає положенням ст. ст. 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, які не передбачають можливості вибіркового надіслання іншому учаснику справи копій позовної заяви або доданих до неї документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують, зокрема, сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Приписами ст. ст. 4, 6 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб установлено з 1 січня 2020 року в розмірі 2 102,00 гривень.

З огляду вищенаведених норм закону та встановлених ст. 4 Закону України "Про судовий збір" ставок судового збору, за подання у 2019 році до господарського суду позовної заяви майнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 2 102,00 гривень,

Отже, за подання позовної заяви Фізичною особою-підприємцем Доброгорським Артемом Вікторовичем до Товариства з обмеженою відповідальністю «Айен Лоджистик» про стягнення 227 376,32 гривень, необхідна до сплати сума судового збору складає 3 410,65 грн.

Натомість, як вбачається з доданого до позову платіжного доручення №1687 від 16.03.2020 за подання вказаного позову сплачено 3 410,64 грн судового збору, що не відповідає положенням вищезазначених норм закону щодо належної сплати судового збору, а сума недоплаченого судового збору складає 0,01 грн.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, беручи до уваги наведені нормативні приписи та встановленні судом порушення вищезазначених норм процесуального законодавства при зверненні позивача до суду із відповідним позовом, суд дійшов висновку про залишення позовної заяви Фізичної особи-підприємця Доброгорського Артема Вікторовича без руху та надання строку для усунення відповідних недоліків - десять днів з дня вручення зазначеної хвали.

Керуючись ст. ст. 91, 162, 164, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Залишити позовну заяву Фізичної особи-підприємця Доброгорського Артема Вікторовича без руху.

2. Виявлені недоліки усунути протягом десяти днів з дня вручення зазначеної ухвали шляхом подання до суду:

- письмових пояснень із зазначенням:

1) відомостей якому способу (способам) захисту прав або інтересів позивача відповідають заявлені позивачем вимоги;

2) відомостей про вжиття/невжиття заходів досудового врегулювання спору, а також заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви;

3) відомостей про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви;

4) попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

5) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав;

- пояснень стосовно доказів та, відповідно, і самих доказів, що підтверджують викладені у позові обставини несплати відповідачем на рахунок позивача коштів за надані згідно договору на перевезення безпечних вантажів №1-01072019 від 01.07.2019 послуги, або пояснень про наявність/відсутність у позивача зазначених доказів та/або неможливості їх подання разом з позовною заявою;

- документів, які підтверджують відправлення відповідачу копій доданих до позову платіжного доручення №1687 від 16.03.2020 та податкової звітності позивача;

- документів, які підтверджують доплату судового збору у розмірі 0,01 грн.

Ухвала складена та підписана 24.03.2020, набирає законної сили з моменту її підписання суддею відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає відповідно до ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

Суддя В.А. Ярема

Часті запитання

Який тип судового документу № 88384920 ?

Документ № 88384920 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88384920 ?

Дата ухвалення - 24.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88384920 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88384920 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 88384919
Наступний документ : 88384921