Ухвала суду № 88356284, 23.03.2020, Коростишівський районний суд Житомирської області

Дата ухвалення
23.03.2020
Номер справи
935/632/20
Номер документу
88356284
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 935/632/20

Провадження № 1-кс/935/236/20

У Х В А Л А

23 березня 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Янчук В.В., з участю секретаря судового засідання Кумечко С.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції Кучер Ю.О., у кримінальному провадженні за №42020061190000008 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції Кучер Ю.О. подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до Коростишівської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що службові особи Коростишівського ДНЗ ясла-садок № 13 «Ялинка» Житомирської області шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів при капітальному ремонті приміщення, сума яких встановлюється.

04.03.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020061190000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.07.2018, всупереч нормам визначеним Законом України «Про здійснення публічних закупівель» в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт-Буд» (ЄДРПОУ – 40223320) було укладено договір підряду № 65 від 26.07.2018, на проведення капітального ремонту частини приміщень ДНЗ ясла- садок №13 «Ялинка», що за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Володимирська, 3а (код по ДК 021:2015-45453000-7) на загальну суму 2240310, 00 грн., в тому числі ПДВ (20%) – 373385,00 грн. Таким чином, посадовими особами Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла- садок №13 «Ялинка» Житомирської області на підставі договору № 65 та додаткової угоди №1 до договору підряду від 01.08.2018, в період за 2018 рік перераховано кошти ТОВ УК «Комфорт_Буд» на придбання будівельних матеріалів та проведення капітального ремонту частин приміщення ДНЗ № 13 на загальну суму – 1265354, 00, в тому числі ПДВ- 210892. В період за 2019 рік, на підставі договору № 65 та додаткової угоди № 3 до договору підряду від 17.12.2019, кошти перераховані на загальну суму – 770763,00 грн., в тому числі ПДВ- 128460, 00 грн. Внаслідок чого, в акти виконання робіт було внесено завідома неправдиві відомості щодо реальної вартості виконаних робіт, також більша частина будівельних робіт поданий час не виконана, а їх якість не відповідає вимогам визначеним умовами вказаного договору.

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в тимчасовому доступу до оригіналів документів.

З метою ідентифікації посадових осіб ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт –Буд», ЄДРПОУ – 40223320, які підписали зазначені вище документи і на підставі яких проводились будівельні роботи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Управляюча компанія « Комфорт-Буд», ЄДРПОУ – 40223320, яка знаходиться у виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області.

Матеріали реєстраційної справи мають істотне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню в судовому розслідуванні, оскільки містять установчі, реєстраційні та інші документи, в тому числі містять зразки підписів посадових осіб юридичної особи, які в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Слідчий вважає за необхідне надати на підставі ч.7 ст.163 КПК України можливість вилучити оригінал зазначених документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Управляюча компанія «Комфорт-Буд», ЄДРПОУ 40223320, на час досудового розслідування, оскільки проведення почеркознавчої експертизи передбачає дослідження саме оригіналів підписів.

Слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Вказані матеріали мають істотне значення для встановлення обставин справи, не можуть бути отримані іншим чином, як порядку тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до клопотання заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Так, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42020061190000008 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Європейський суд з прав людини неодноразово у своїх рішеннях вказував, що принциповим є питання, чи втручання у права, викладені у ч.1 статті 8 Конвенції, виправдане ч.2 цієї статті, а саме - чи здійснене воно «згідно із законом» і чи було «необхідним у демократичному суспільстві» для однієї із цілей, передбачених у цій частині (Хан проти Сполученого Королівства, заява №35394/97, рішення від 12 травня 2000 року, п.25).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий, прокурор зобов`язаний довести слідчому судді, що ними виконані всі слідчі розшукові дії, направлені для проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, тощо.

При цьому слідчий, прокурор повинен довести, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо, враховуючи вимоги п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

В свою чергу відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вимогами ч. 3 ст.214 КПК України передбачено, що здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.

Так, при дослідженні поданого клопотання встановлено, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Зокрема, не обґрунтовано значення витребуваних документів для встановлення яких важливих обставин у кримінальному провадженні, не надано жодних відомостей щодо наявності цих документів у виконавчому комітеті Житомирської міської ради.

Окрім того, слідчий в клопотанні просить здійснити його розгляд за відсутності особи, то останній має належним чином мотивувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Затягування строків розгляду чи загроза небезпеки знищення особою речей чи документів повинна бути реальною і доведеною слідчим.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки слідчим необґрунтовано які докази планує слідство отримати з їх допомогою.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159,160,163-166 КПК України,ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя,

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції Кучер Ю.О., у кримінальному провадженні за №42020061190000008 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Янчук

Попередній документ : 88327170
Наступний документ : 88356286