Ухвала суду № 88355863, 23.03.2020, Турійський районний суд Волинської області

Дата ухвалення
23.03.2020
Номер справи
169/212/20
Номер документу
88355863
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 169/212/20

Провадження № 2/169/319/20

ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

23 березня 2020 року смт Турійськ

Суддя Турійського районного суду Волинської області Тітівалов Р.К., вивчивши позовну заяву Турійської районної державної адміністрації Волинської області в інтересах малолітніх дітей ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про позбавлення батьківських прав, передачу малолітніх дітей органу опіки і піклування та стягнення аліментів на дітей,

в с т а н о в и в:

17 березня 2020 року до Турійського районного суду Волинської області надійшла позовна заява Турійської районної державної адміністрації Волинської області про позбавлення батьківських прав, передачу малолітніх дітей органу опіки і піклування та стягнення аліментів на дітей.

Позовна заява не відповідає вимогам статей 175, 177 ЦПК України.

Відповідно до вимог частини третьої статті 175 ЦПК України позовна заява повинна містити, зокрема, такі відомості:

зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні;

виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

Проте, у позовній заяві не обґрунтовано вимогу про стягнення аліментів на дітей на користь самих же малолітніх дітей на їхні особові рахунки з урахуванням вимог частини третьої статті 166 СК України, не вказано жодних обставин про наявність чи відсутність інших законних представників дітей.

Зі змісту позовної заяви видно, що матір дітей, в інтересах яких позивач звертається до суду, померла, однак у позові не вказано обставин, що свідчать про неможливість передання дітей іншим родичам, що, в свою чергу, в контексті положень частин четвертої, п`ятої статті 167 СК України надавало б підстави для їх передання органу опіки і піклування.

Згідно з частиною п`ятою статті 177 ЦПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач ухиляється від виконання своїх обов`язків щодо виховання дітей, у зв`язку з чим притягувався до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП, однак до позову не додано належних доказів таких обставин (постанови судді).

Крім того, відповідно до пунктів 2, 8, 10 частини третьої статті 175 ЦПК України позовна заява повинна містити ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; відомості щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до заяви, а також про підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

У поданій Турійською районною державною адміністрацією Волинської області позовній заяві вищевказані відомості відсутні.

Не дотримано позивачем також вимог частин четвертої та п`ятої статті 175 ЦПК України, якими передбачено, якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору, а також у разі пред`явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

Згідно з частиною четвертою статті 58 ЦПК України держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада беруть участь у справі через відповідний орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник, інша уповноважена особа відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування), або через представника.

Враховуючи, що позовна заява підписана першим заступником голови, то до неї слід додати відповідні підтверджуючі право підпису документи.

З огляду на вказане та відповідно до положень частини першої статті 185 ЦПК України подану позивачем позовну заяву слід залишити без руху та надати позивачу строк для усунення вказаних в ухвалі недоліків шляхом подання до суду примірників позовної заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, з дотриманням вимог статей 175, 177 ЦПК України і цієї ухвали.

Керуючись статтями 175, 177, 185, 260, 261, 352, 353 ЦПК України, суддя

п о с т а н о в и в:

Позовну заяву Турійської районної державної адміністрації Волинської області в інтересах малолітніх дітей ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про позбавлення батьківських прав, передачу малолітніх дітей органу опіки і піклування та стягнення аліментів на дітей залишити без руху.

Вказані в ухвалі недоліки позовної заяви позивачу слід усунути протягом десяти днів з дня отримання копії цієї ухвали у зазначений в ухвалі спосіб.

Роз`яснити позивачу, що відповідно до частини третьої статті 185 ЦПК України якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, то позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. У разі невиконання цієї ухвали у встановлений судом строк позовна заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя

Попередній документ : 88324894
Наступний документ : 88355865