Ухвала суду № 88149088, 11.03.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
11.03.2020
Номер справи
911/58/20
Номер документу
88149088
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

"11" березня 2020 р. Справа № 911/58/20

Суддя Господарського суду Київської області Христенко О.О., розглянувши матеріали

зустрічного позову Приватного акціонерного товариства «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція»,

Київська обл., с. Демидів

до Акціонерного товариства «Укртрансгаз», м. Київ

про стягнення 3127 627,21 грн

у справі № 911/58/20

за позовом Акціонерного товариства «Укртрансгаз», м. Київ

до Приватного акціонерного товариства «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція», Київська обл., с. Демидів

про зобов`язання виконати роботи та стягнення 4 473 996,30 грн

Встановив:

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.01.2020 відкрито провадження у справі №911/58/20 за позовом Акціонерного товариства «Укртрансгаз» до Приватного акціонерного товариства «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» про зобов`язання виконати роботи та стягнення 4 473 996,30 гривень.

17.02.2020 до господарського суду Київської області від Приватного акціонерного товариства «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» надійшла зустрічна позовна заява № 29/02 від 13.02.2020 (вх. № 3617/20 від 17.02.2020) до Акціонерного товариства «Укртрансгаз» про стягнення 3127 627,21 гривень збитків.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.02.2020 зустрічну позовну заяву Приватного акціонерного товариства «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» залишено без руху та запропоновано Приватному акціонерному товариству «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» усунути недоліки зустрічної позовної заяви № 29/02 від 13.02.2020 (вх. № 3617/20 від 17.02.2020) шляхом подання суду належних доказів, які підтверджують сплату судового збору за подання зустрічного позову у передбаченому законом порядку та розмірі.

10.03.2020 через канцелярію суду від Приватного акціонерного товариства «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» надійшло клопотання № 53/03 від 06.03.2020 (вх. № 5286/20 від 10.03.2020) про звільнення від сплати судового збору.

Клопотання обґрунтовано тим, що Приватне акціонерне товариство «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» не може надати документи, що підтверджують сплату судового збору у зв`язку з тяжким фінансовим становищем та відсутністю можливості сплати судового збору.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору, визначено Законом України «Про судовий збір».

Статтею 5 Закону України «Про судовий збір» встановлено пільги щодо сплати судового збору, зазначено перелік осіб, які можуть бути звільнені від сплати судового збору.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про судовий збір» суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити чи розстрочити від сплати судового збору, зменшити його розміру або звільнити від його сплати.

Таким чином, відстрочення або розстрочення сплати судового збору, звільнення від його сплати є правом, а не обов`язком суду.

При цьому, як зазначено у п. 3.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.13 № 7 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України», у розгляді питань, пов`язаних з відстроченням та розстроченням сплати судового збору, зменшенням його розміру або звільненням від його сплати (ст. 8 Закону України «Про судовий збір») і застосуванням приписів Закону щодо пільг зі сплати судового збору (ст. 5 Закону України «Про судовий збір») господарським судам слід враховувати те, що єдиною підставою для вчинення господарським судом таких дій, є врахування ним майнового стану сторін. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

Аналіз правового змісту ст. 8 Закону України «Про судовий збір» свідчить про те, що, зокрема, відстрочення сплати судового збору може мати місце за наявності виключних обставин, які свідчать про об`єктивну неможливість сплатити судовий збір під час подання позовної заяви.

Особа, яка заявляє клопотання (заяву) про відстрочення або звільнення від сплати судового збору, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Положеннями ст. 8 Закону України «Про судовий збір» не передбачено можливості звільнення від сплати судового збору за подання зустрічної позовної заяви з підстав викладених в клопотанні, поданому ПрАТ «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція».

Водночас, ст.129 Конституції України, як однією із засад судочинства, визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Крім того, загальний принцип рівності усіх перед законом визначено нормами ст. 24 Конституції України, ст. 4-2 ГПК України.

У контексті зазначених норм слід мати на увазі, що всі підприємства та організації, які звертаються до господарського суду, за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів, зобов`язані дотримуватись процесуальної форми подання позову. При здійсненні судочинства, господарський суд повинен забезпечити процесуальну рівність сторін, не допускати процесуальних переваг однієї сторони перед іншою.

Проаналізувавши викладе та зміст заяви, суд вважає, що заявником не наведено обставин, які мали б виключний характер та свідчили б про наявність достатніх підстав для звільнення від сплати судового збору, та не обґрунтовано належними і допустимими доказами відсутність можливості сплатити судовий збір у встановлених законом порядку і розмірі. А самі лише обставини, пов`язані з тим, що ПрАТ «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» перебуває у тяжкому фінансовому становищі не може вважатися достатньою підставою для звільнення від сплати судового збору.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що він ніколи не виключав можливості того, що інтереси справедливого здійснення правосуддя можуть виправдовувати накладення фінансових обмежень на доступ особи до суду. Однак, положення п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року не означає й беззастережного права на отримання безкоштовної правової допомоги з боку держави у цивільних спорах і так само це положення не означає надання права на безкоштовні провадження у цивільних справах, а відтак, вимога сплати зборів цивільними судами у зв`язку з поданням позовів, які вони мають розглянути, не може вважатися обмеженням права доступу до суду (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Креуз проти Польщі» заява № 28249/95 від 19.06.2001). У даному випадку, покладення судового збору на заявника, передбаченого пп. 1 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», і не може порушити принципу розумної пропорційності, доступу до суду, передбаченого п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

За таких обставин у суду відсутні правові підстави для звільнення ПрАТ «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» від сплати судового збору, а тому клопотання про звільнення від сплати судового збору задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Оскільки, протягом встановленого строку для усунення недоліків позовної заяви, Приватним акціонерним товариством «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» не усунуто недоліки, не подано до суду належних доказів слати судового збору, вказане є підставою для повернення зустрічної позовної заяви без розгляду як такої, що не відповідає вимогам закону щодо її форми.

Відповідно до ч. 8 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

Керуючись статтями 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

Постановив :

1. У задоволені клопотання Приватного акціонерного товариства «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» № 53/03 від 06.03.2020 (вх. № 5286/20 від 10.03.2020) про звільнення від сплати судового збору - відмовити.

2. Зустрічну позовну заяву № 29/02 від 13.02.2020 (вх. № 3617/20 від 17.02.2020) Приватного акціонерного товариства «ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція» до Акціонерного товариства «Укртрансгаз» про стягнення 3127 627,21 гривень збитків, разом із доданими до неї документами, повернути заявнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу підписано 11.03.2020.

Суддя О.О. Христенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 88149088 ?

Документ № 88149088 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88149088 ?

Дата ухвалення - 11.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88149088 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88149088 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 88149086
Наступний документ : 88149090