Ухвала суду № 88148503, 12.03.2020, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
12.03.2020
Номер справи
904/236/20
Номер документу
88148503
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди

12.03.2020м. ДніпроСправа № 904/236/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Канцелярія", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кью.Еф.Ем. Сервіс", м. Дніпро

про стягнення заборгованості в розмірі 454 102,28 грн. за Договором поставки №0258/2019 від 31.01.19 року

Суддя Назаренко Н.Г.

За участю секретаря судового засідання Вязовської К.В.

Представники:

Від позивача Некрашевич Є.В. - представник

Від відповідача Василенко О.В. - адвокат

СУТЬ СПОРУ:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс Канцелярія" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кью.Еф.Ем. Сервіс" про стягнення заборгованості в розмірі 454 102,28 грн. за Договором поставки №0258/2019 від 31.01.19 року

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Відповідачем умов Договору поставки в частині повної та своєчасної оплати поставлений товар.

Ухвалою від 16.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та призначено розгляд справи за правилами спрощеного позовного, судове засідання призначено на 10.02.2020.

03.02.2020 відповідач надав до суду відзив на позов, в якому проти задоволення позову заперечив та зазначив, що позивачем не вірно здійснено розрахунок пені, 3% річних, інфляційних втрат та 10% штрафу, у зв`язку з чим надав контррозрахунок. Також відповідач зазначив, що наданий позивачем попередній розрахунок витрат, які поніс позивач складено не коректно та він не може бути прийнятий судом.

Крім того, відповідач надав докази часткової оплати суми основного боргу у розмірі 49 834,57 грн.

Відповідач у відзиві на позов, звернув увагу на те, що позовна заява не містить посилання підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову до цього самого відповідача з тим самим предметом позову.

10.02.2020 позивач надав до суду відповідь на відзив в якій зазначив, що наведений відповідачем контррозрахунок є стислим та неаргументованим, містить грубі помилки, що виключає можливість його аналізу та перевірки.

Крім того, позивач вказує на те, що попередній орієнтовний розрахунок суми судових витрат, складений позивачем, повністю відповідає вимогам ст. 162 ГПК України.

Також позивач звертає увагу на те, що ним у позовній заяві додержано всі вимоги статей 162, 164 та 172 ГПК України.

Ухвалою від 10.02.2020 відкладено розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження до 02.03.2020.

21.02.2020 відповідач надав до суду заперечення на відповідь на відзив.

У судовому засіданні 02.03.2020 оголошено перерву до 12.03.2020.

12.03.2020 сторони надали до суду заяву про затвердження мирової угоди, наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

м. Дніпро 11 березня 2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС КАНЦЕЛЯРІЯ» (Позивач по справі), в особі представника Некрашевич Євгенії Вікторівни, іменується надалі Сторона-1, що діє на підставі Довіреності № 0201/20 від 02 січня 2020р. та,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ. СЕРВІС» (Відповідач по справі), в особі директора Сургутанової Альони Віталіївни, яка діє на підставі Статуту, іменується надалі Сторона-2, а разом іменуються Сторони, в справі № 904/236/20 про стягнення заборгованості за договором поставки №0258/2019 від 31.01.2019р., що є предметом розгляду у Господарському суді Дніпропетровської області, керуючись ст. 195 ГПК України, враховуючи майнові інтереси один одного та з метою реального виконання Сторонами своїх обов`язків, уклали дану мирову угоду на наступних умовах:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі № 904/236/20 шляхом підписання та

виконання мирової угоди.

2. Сторони домовились про те, що Сторона-2 має перед Стороною-1 зобов`язання по сплаті:

- 330 626,00 грн. (триста тридцять тисяч шістсот двадцять шість гривень нуль копійок) сума боргу;

- 26 450,08 грн. (двадцять шість тисяч чотириста п`ятдесят гривень вісім копійок) - узгоджена сторонами фіксована штрафна санкція за прострочення виконання грошового зобов`язання Стороною-2;

- 6 811,00 грн. (шість тисяч вісімсот одинадцять гривень нуль копійок) сума судового збору.

3. Сторона-2 зобов`язується та гарантує сплатити Стороні-1 суму, зазначену в п. 2 даної угоди шляхом розстрочення платежів за графіком сплати платежів в розмірах і в строки, встановлені в п. 4 цієї угоди на р/р НОМЕР_1 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", м. Київ.

4. Сторона-2 сплачує борг, зазначений у п. 2 мирової угоди на умовах наступної розстрочки:

№Сума платежуДата платежу1.181 943,54 грн.до 20.03.2020р.2.181 943,54 грн.до 20.04.2020р.Загальна сума до сплати:363 887,08 грн.5. Сторона-2 має право достроково погасити борг в повному обсязі або частково.

6. У випадку якщо Сторона-2 порушить строки виплати зазначені у п. 4 даної мирової угоди, у такому випадку Сторона-1, має право звернутися до відповідної виконавчої служби щодо примусового стягнення такої суми зі Сторони-2.

7. Дана мирова угода направляється сторонами до суду для її затвердження.

8. Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією мировою угодою.

9. Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом згідно з п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження».

10. У разі несплати Боржником сум боргу у порядку п. 4 цієї мирової угоди Стягувач має право направити ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області про затвердження цієї мирової угоди до виконавчої служби для виконання шляхом стягнення з Сторони-2 суми боргу у розмірі, вказаному у п. 2 цієї мирової угоди за вирахуванням здійснених Стороною-2 платежів за цією мировою угодою, про що Сторона-1 вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

11. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з сторін або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

12. Дана мирова угода складена в трьох оригінальних примірниках - для кожної сторони та для Господарського суду.

13. Підписи сторін:

№Назва сторони Посада та ФІО представника Підпис представника 1.Сторона -1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС КАНЦЕЛЯРІЯ» Код ЄДРПОУ 39417349 49000, м. Дніпро, вул. Суворова, 35 Тел. НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 Представник за довіреністю Некрашевич Є.В. ______2.Сторона -2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ.СЕРВІС» Код ЄДРПОУ 41682012 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 48А Тел. НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 Директор Сургутанова А.В. __Відповідно до приписів п. 7 ст. 46 ГПК України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

До затвердження мирової угоди, господарським судом у відповідності з вимогами ч. 3 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, роз`яснено сторонам наслідки відповідних процесуальних дій (укладення та затвердження мирової угоди), перевірено повноваження осіб (представників сторін) на вчинення таких дій.

Укладена між сторонами мирова угода, підписана повноважними представниками: з боку позивача - представником за довіреністю - Некрашевич Є.В., з боку відповідача - директором - Сургутановою А.В.

Враховуючи те, що мирова угода стосується лише прав і обов`язків сторін щодо предмету спору, не суперечить законодавству та не порушує прав і охоронюваних інтересів інших осіб, господарський суд вважає можливим її затвердити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Відповідно до приписів ст.ст. 192, 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Пунктом 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, встановлено, що про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Розподіл витрат судового збору вирішено сторонами у пунктах 2 та 4 мирової угоди.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.130, 192, 231, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити мирову угоду по справі № 904/236/20 укладену між Комунальним підприємством "ТЕПЛОЕНЕРГО" Дніпровської міської Ради та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11227", наступного змісту.

МИРОВА УГОДА

м. Дніпро 11 березня 2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС КАНЦЕЛЯРІЯ» (Позивач по справі), в особі представника Некрашевич Євгенії Вікторівни, іменується надалі Сторона-1, що діє на підставі Довіреності № 0201/20 від 02 січня 2020р. та,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ. СЕРВІС» (Відповідач по справі), в особі директора Сургутанової Альони Віталіївни, яка діє на підставі Статуту, іменується надалі Сторона-2, а разом іменуються Сторони, в справі № 904/236/20 про стягнення заборгованості за договором поставки №0258/2019 від 31.01.2019р., що є предметом розгляду у Господарському суді Дніпропетровської області, керуючись ст. 195 ГПК України, враховуючи майнові інтереси один одного та з метою реального виконання Сторонами своїх обов`язків, уклали дану мирову угоду на наступних умовах:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі № 904/236/20 шляхом підписання та

виконання мирової угоди.

2. Сторони домовились про те, що Сторона-2 має перед Стороною-1 зобов`язання по сплаті:

- 330 626,00 грн. (триста тридцять тисяч шістсот двадцять шість гривень нуль копійок) сума боргу;

- 26 450,08 грн. (двадцять шість тисяч чотириста п`ятдесят гривень вісім копійок) - узгоджена сторонами фіксована штрафна санкція за прострочення виконання грошового зобов`язання Стороною-2;

- 6 811,00 грн. (шість тисяч вісімсот одинадцять гривень нуль копійок) сума судового збору.

3. Сторона-2 зобов`язується та гарантує сплатити Стороні-1 суму, зазначену в п. 2 даної угоди шляхом розстрочення платежів за графіком сплати платежів в розмірах і в строки, встановлені в п. 4 цієї угоди на р/р НОМЕР_1 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", м. Київ.

4. Сторона-2 сплачує борг, зазначений у п. 2 мирової угоди на умовах наступної розстрочки:

№Сума платежуДата платежу1.181 943,54 грн.до 20.03.2020р.2.181 943,54 грн.до 20.04.2020р.Загальна сума до сплати:363 887,08 грн.5. Сторона-2 має право достроково погасити борг в повному обсязі або частково.

6. У випадку якщо Сторона-2 порушить строки виплати зазначені у п. 4 даної мирової угоди, у такому випадку Сторона-1, має право звернутися до відповідної виконавчої служби щодо примусового стягнення такої суми зі Сторони-2.

7. Дана мирова угода направляється сторонами до суду для її затвердження.

8. Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією мировою угодою.

9. Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом згідно з п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження».

10. У разі несплати Боржником сум боргу у порядку п. 4 цієї мирової угоди Стягувач має право направити ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області про затвердження цієї мирової угоди до виконавчої служби для виконання шляхом стягнення з Сторони-2 суми боргу у розмірі, вказаному у п. 2 цієї мирової угоди за вирахуванням здійснених Стороною-2 платежів за цією мировою угодою, про що Сторона-1 вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

11. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з сторін або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

12. Дана мирова угода складена в трьох оригінальних примірниках - для кожної сторони та для Господарського суду.

13. Підписи сторін:

№Назва сторони Посада та ФІО представника Підпис представника 1.Сторона -1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС КАНЦЕЛЯРІЯ» Код ЄДРПОУ 39417349 49000, м. Дніпро, вул. Суворова, 35 Тел. НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 Представник за довіреністю Некрашевич Є.В. ______2.Сторона -2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ.СЕРВІС» Код ЄДРПОУ 41682012 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 48А Тел. НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 Директор Сургутанова А.В. __

Стягувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС КАНЦЕЛЯРІЯ» (код ЄДРПОУ 39417349, 49000, м. Дніпро, вул. Суворова, 35).

Боржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЬЮ.ЕФ.ЕМ.СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41682012, 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 48А)

Провадження у справі № 904/236/20 - закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 12.03.2020, та може бути пред`явлена до виконання, як виконавчий документ, в порядку передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", протягом трьох років з дати закінчення строку виконання згідно затвердженого сторонами графіку.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Н.Г. Назаренко

Попередній документ : 88148502
Наступний документ : 88148505