Рішення № 88129770, 11.03.2020, Віньковецький районний суд Хмельницької області

Дата ухвалення
11.03.2020
Номер справи
670/876/19
Номер документу
88129770
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Віньковецький районний суд Хмельницької області

Справа № 670/876/19

Провадження № 2/670/46/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року смт. Віньківці

Віньковецький районний суд Хмельницької області в складі головуючого судді Потапова О.О.

секретаря Корчової А.І.,

за відсутності сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Віньківці цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до КП «Лісове господарство», третя особа без самостійних вимог ПП «Сільгоспагроторг», про розірвання договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся ОСОБА_2 з позовом до КП «Лісове господарство», просить розірвати договір купівлі-продажу укладений 10 травня 2018 року між ПП «Сільгоспагроторг» та КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради № 131/16, договір комісії № 132/16 від 10 травня 2018 року укладений між ОСОБА_2 та ПП «Сільгоспагроторг».

Витребувати майно з незаконного володіння та зобов`язати КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради зняти з реєстрації в ГУ Держпродспоживслужбі в Хмельницькій області екскаватор «ЕО-2621Д» 1989 року випуску, заводський номер -23407184, двигун № НОМЕР_1 .

Позивач зазначає, що 10 травня 2018 року між ним та ПП «Сільгоспагроторг» укладено договір комісії № 131/16, за яким він як комітент, доручив комісіонеру здійснити від його імені продаж екскаватора ЕО – 2621Д, 1989 року випуску, заводський номер 23407184, двигун № НОМЕР_1 . Сторонами обумовлено ціну продажу 26 500,00 грн.

10 травня 2018 року, діючи в інтересах позивача, комісіонер (далі продавець) уклав договір купівлі-продажу № 131/16 з КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради (далі - покупець). Відповідно до п 1.1 даного договору продавець зобов`язався передати екскаватор ЕО – 2621Д у власність покупця, а покупець взяв обов`язок його прийняти і сплати за нього обумовлену сторонами грошову суму. Екскаватора ЕО – 2621Д оглянуто і схвалено покупцем.

10 травня 2018 року КП «Лісове господарство» видало позивачу гарантійний лист, яким гарантувало проведення розрахунку з ним за покупку екскаватора до 01.07.2018 року.

У випадку не проведення платежів КП «Лісове господарство» гарантувало повернення екскаватора позивачу. Реквізити банківської карти позивач надав директору КП «Лісове господарство» ОСОБА_3 .

Починаючи з 10 липня 2018 року, позивач неодноразово звертався з вимогою виплатити кошти за товар або повернути йому екскаватор, проте отримував листи про неплатожеспроможність відповідача та про неможливість повернути транспортний засіб тому, що він обліковується на балансі КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради та задіяний в господарській діяльності цього підприємства.

КП «Лісове господарство» гарантувало, що в 2019 році планує провести розрахунок по виданому йому, ОСОБА_2 гарантійному листу до 01.05.2019 року, а в подальшому до 01.10.2019 року, але зобов`язання не виконало, а 14.10.2019 року листом повідомило, що не поверне екскаватор і не розрахується за нього, тому він просить судового захисту.

У судове засідання учасники справи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, не з`явились.

Позивач подав до суду заяву, якою просить розгляд справи проводити без його участі, позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Відповідач у судове засідання не з`явився, будучи належно повідомленим про час та місце розгляду справи. Відзив на позов не подав.

Третя особа ПП «Сільгоспагроторг» у судове засідання не надіслав представника, будучи належно повідомленим про час та місце розгляду справи.

Розгляд справи проводився за відсутності сторін.

Згідно з ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши досліджені судом докази в їх сукупності, суд вважає, що позов належить задовольнити частково.

Встановлено, що 10 травня 2018 року між ОСОБА_2 та ПП «Сільгоспагроторг» укладено договір комісії № 131/16, за яким він як комітент, доручив комісіонеру ПП «Сільгоспагроторг» здійснити від його імені продаж екскаватора ЕО – 2621Д, 1989 року випуску, заводський номер кузова 23-07184, двигун № НОМЕР_1 . Сторонами обумовлено винагороду комітенту 40 грн.

Діючи в інтересах позивача, комісіонер 10 травня 2018 року уклав з КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради договір купівлі-продажу № 131/16. Відповідно до п 1.1 вказаного договору продавець зобов`язався передати і передав екскаватора ЕО – 2621Д, 1989 року випуску, заводський номер 23-07184, двигун № НОМЕР_1 . Сторонами обумовлено ціну продажу 26 500,00 грн.

На виконання взятого на себе зобов`язання КП «Лісове господарство» надіслало власнику екскаватора ОСОБА_2 гарантійний лист. В ньому 10 травня 2018 року КП «Лісове господарство» гарантувало проведення розрахунку з позивачем до 01.07.2018 року за придбаний екскаватор до 01 липня 2018 року здійснити платіж у сумі 26 000 гривень. У випадку не проведення розрахунку гарантувало повернення екскаватора.

Взяте зобов`язання не виконало, проте листом від 23.05.2019 року повідомило, що повернути спірний екскаватор не може, оскільки він задіяний у виробничому процесі, тому розрахується до 01.10.2019 року, проте зобов`язання не виконало.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частиною 1 ст. 638 ЦК України передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних його умов.

Істотними умовами договору комісії є розмір винагороди комітента та строк продажу товару, а істотними умовами договору купівлі - продажу є ціна, строк передачі та якість товару.

Відповідно до ч.1 ст.1011 ЦК України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов`язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Згідно з частиною третьою статті 1012 ЦК України істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов`язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну.

Як визначено Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1200 суб`єкти господарювання здійснюють продаж транспортних засобів, зокрема укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, за місцезнаходженням торговельних приміщень.

Позивачем та комісіонером дотримано умови укладених договорів, проте ДП «Лісове господарство» з 2018 року не дотримується взятих на себе обов`язків про сплату коштів за придбаний товар – екскаватор ЕО -2621Д. Форма договору дотримана, він підписаний сторонами. Покупець не виконує умови укладеного комісіонером договору купівлі-продажу і не сплачує кошти за товар, про що свідчить гарантійний лист із зобов`язанням повернути продавцю кошти до кінця 2018 року , а потім до жовтня 2019 року.

Відповідно статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі статтею 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Оскільки відповідач не виконав зобов`язання за договором купівлі-продажу № 131/16 від 10.05.2018 року і не повернув товар комісіонеру та комітенту, то він недотримався приписів ст. 655 ЦК України, яка зобов`язує покупця сплатити грошові кошти за товар, тобто не виконав умови договору купівлі- продажу.

Статтею 651 ЦК України встановлено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Враховуючи, що відповідач фактично відмовився сплатити кошти в сумі 26 500 грн. за придбаний ним екскаватор, яким користується більше року, він грубо порушив одну із суттєвих умов договору купівлі-продажу – сплатити кошти за придбаний ним товар. Посилання його на фінансову неспроможність не є підставною недотримання умов договору, тому укладений між сторонами договір купівлі - продажу слід розірвати.

Рішення суду про задоволення позову про розірвання договору і повернення майна, переданого за вчиненим правочином, чи витребування майна із чужого незаконного володіння є підставою для здійснення державної реєстрації права власності на майно, що підлягає державній реєстрації, за власником, а також скасування попередньої реєстрації (ст.ст. 19, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»).

Враховуючи те, що задоволено позовні вимоги про розірвання договору купівлі-продажу № 131/16 від 10.05.2019 року, який укладено між ПП «Сільгоспагроторг» та КП «Лісове Господарство» Віньковецької районної ради в інтересах ОСОБА_1 і комунальне підприємство, в свою чергу у встановленому законом порядку оформило право користування вказаним транспортним засобом екскаватором ЕО-2621Д, 1989 року випуску, заводський номер 23-07184, двигун № НОМЕР_1 , тому він підлягає зняттю з реєстрації у ГУ Держпродспоживслужбі в Хмельницькій області.

Звертаючись із позовом ОСОБА_2 обрав спосіб захисту свого порушеного права у виді розірвання договору купівлі-продажу (ст. 651 п.2 ЦК України) та у виді витребування майна з чужого незаконного володіння (ст. 387, 391 ЦК України).

Згідно ст. 387 ЦК України власник має право витребувати своє майно від особи , яка незаконно, без відповідної підстави заволоділа ним.

Однак із позовної заяви та доказів вбачається, що екскаватор було передано позивачем через посередника комісіонера ПП «Сільгоспагроторг» на виконання умов укладеного між цим підприємством і відповідачем договору купівлі-продажу № 131/16 від 10.05.2019 року.

Відповідно до ст. 653 ч.2 ЦК України у разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються, якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов`язання змінюються або припиняються з моменту набрання судовим рішенням законної сили про зміну або розірвання договору.

Однією з ключових умов звернення з віндикаційним позовом є відсутність між позивачем і відповідачем договірних відносин, оскільки у такому випадку здійснюється захист порушеного права власності за допомогою зобов`язально-правових способів. Окрім того, особливістю віндикаційного позову є відсутність спору з приводу належності позивачеві майна (майнових прав) на праві власності чи іншому титулі. За наявності відповідного спору право позивача не може бути захищено шляхом задоволення віндикаційного позову (Постанови Вищого господарського суду України від 14.03.2017 р. у справі № 38/5005/5752/2012 та від 12.10.2011 р. у справі №5002-12/ 757-2011).

Із змісту позовної вимоги слідує, що між сторонами існують договірні правовідносини, тому віндикаційний спосіб захисту вибрано позивачем невірно в частині витребування екскаватора із чужого незаконного володіння, оскільки розірвання договору купівлі-продажу повертає сторони в первісний стан. За вказаних обставин вимога його про витребування майна із чужого незаконного володіння задоволенню не підлягає.

Змінювати обраний позивачем спосіб захисту суд, відповідно до ст. 13 ЦПК України, позбавлений можливості, оскільки не може виходити за межі заявлених позовних вимог і вправі захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках. Закон не оговорює випадки, за яких надано суду право змінити спосіб захисту обраний позивачем у даних правовідносинах.

З аналізу наведеного позивач довів підстави та предмет позову, який підлягає частковому задоволенню.

З ухваленням рішення про задоволення позову з відповідача відповідно до вимог ст.141 ЦПК України підлягають стягненню на користь позивача понесені витрати по сплаті судового збору у розмірі 768,40 грн. за вимогу немайнового характеру.

Керуючись ст. ст.2,4,5,81,89,141,261,263-265,268,273 ЦПК України , суд, -

у х в а л и в:

Позов задовольнити частково.

Розірвати договір купівлі-продажу № 131/16 екскаватора ЕО – 2621Д, 1989 року випуску, заводський номер 23-07184, двигун № 963234 укладений 10 травня 2018 року між ПП «Сільгоспагроторг», як комісіонером, який діяв в інтересах ОСОБА_2 та комунальним підприємством «Лісове Господарство» Віньковецької районної ради Хмельницької області.

Стягнути з КП «Лісове господарство» Віньковецької районної ради Хмельницької області (32500 смт. Віньківці вул. Садова, 4, код ЄДРПОУ 31264948, р/р НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» Віньковецьке ТВБВ № 10022/055, МФО- 315784) на користь ОСОБА_2 витрати по сплаті судового збору у розмірі 768,40 грн. грн.

У задоволені інших вимог відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Віньковецький районний суд до Хмельницького апеляційного суду.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя О.О. Потапов

Часті запитання

Який тип судового документу № 88129770 ?

Документ № 88129770 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 88129770 ?

Дата ухвалення - 11.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88129770 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 88129770 ?

В Віньковецький районний суд Хмельницької області
Попередній документ : 88129765
Наступний документ : 88129958