Ухвала суду № 87962107, 03.03.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
03.03.2020
Номер справи
911/2998/19
Номер документу
87962107
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"03" березня 2020 р., м. Київ Справа № 911/2998/19

Суддя Черногуз Андрій Федорович, розглянувши спільну заяву позивача та відповідача вх.№3155/20 від 10.02.2020 про затвердження мирової угоди у справі за позовом Богданівської сільської ради Броварського району Київської області (07433, Київська обл., Броварський район, с. Богданівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 219, код ЄДРПОУ 04358678) до Споживчого товариства "Вікторія-2008" (07433, Київська обл., Броварський район, с. Богданівка, вул. Леніна, буд. 183, код ЄДРПОУ 35673466) про стягнення 19313,68 грн боргу,

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява б/н від 29.11.2019 Богданівської сільської ради Броварського району Київської області до Споживчого товариства "Вікторія-2008" про стягнення 19313,68 грн боргу.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.01.2020 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

10.02.2020 сторонами через канцелярію Господарського суду Київської області подано спільну заяву вх.№3155/20 від 10.02.2020 про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі, до якої доданий примірник останньої, підписаний позивачем та відповідачем.

Відповідно до ч.ч. 1,2,3 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Так, в порядку ст. 192 Господарського процесуального кодексу України до прийняття судового рішення сторони подали до господарського суду на затвердження мирову угоду б/н від 02.04.2019 в наступній редакції:

Мирова угода

у справі № 911/2998/19. Київ 02.04.2019 р.

Сторони по судовій справі № 911/2998/19, яка перебуває на розгляді Господарського суду Київської області, домовились, в порядку передбаченому положеннями Господарського процесуального кодексу України врегулювати судовий спір між Сторонами судової справи:

Позивач: БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, буд. 219, с. Богданівка, Броварський р-н, Київська обл., 07433 Ідентифікаційний код: 04358678) та Відповідач: СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (07433, Київська область, Броварський район, село Богданівка, вул. Леніна, (Богдана Хмельницького) 183; Ідентифікаційний код: 35673466).

Суть спору: стягнення з СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) 19313,68 грн., із яких 19313,68 гривень боргу за користування земельною ділянкою

- шляхом підписання та спільного виконання Сторонами Мирової угоди у справі №911/2998/19 (надалі по тексту - Мирова угода).

1. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) визнає свої зобов`язання по оплаті суми боргу, який становить 19313.68 грн. (дев`ятнадцять тисяч триста тринадцять гривень 68 копійок), у вигляді плати за користування земельною ділянкою площею 0,0340 га за адресою Київська область , Броварський район, село Богданівка , вул. Богдана Хмельницького, 106а, кадастровий номер 3221280801:01:036:0066 під належним на праві приватної власності відповідачу нерухомим майном.

2. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) отримує відстрочку по сплати суми боргу, шляхом перерахування коштів на рахунок БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код: 04358678) в наступному порядку:

- 6 500,00 гривень до 04.02.2020 (включно);

- 6 403,84 гривень до 04.03.2020 (включно);

- 6 403,84 гривень до 04.04.2020 (включно).

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) здійснює відшкодування сплаченого БОГДАНІВСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код: 04358678) судового збору розмірі 1921,00 грн. В протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати винесення Ухвали про затвердження цієї Мирової угоди шляхом перерахування коштів на рахунок БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код: 04358678) згідно наданого рахунку, який відповідач зобов`язаний отримати заздалегідь у позивача.

3. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) має право достроково сплатити грошові зобов`язання, які вказані в п. 1 та п. 2 Мирової угоди, в повному обсязі.

4. У випадку порушення СПОЖИВЧИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) порядку оплати платежів в частині строків та розміру визначених в п. 1. та п. 2 Мирової угоди, більше як на 3 (три) робочі дні. БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код: 04358678) має право звернутись до органів, що здійснюють виконання рішень суду (державної виконавчої служби чи приватного виконавця, та інших визначених законодавством) для стягнення всієї наявної заборгованості по Мировій угоді в примусовому порядку.

5. Мирова угода направляється сторонами до Господарського суду Київської області для її затвердження по справі № 911/2998/19.

7. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язань Сторонами, передбачених цією Мировою угодою.

8. Ухвала Господарського суду Київської області у справі № 911/2998/19 про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом згідно з п. 2 ч. 3 ст.3 Закону України «Про виконавче провадження».

9. Реквізити сторін

ПОЗИВАЧ

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, буд. 219. с. Богданівка, Броварський р-н, Київська обл., 07433

Ідентифікаційний код: 04358678

Голова сільської ради Ю.М. Бобко

ВІДПОВІДАЧ

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008»

07433, Київська область, Броварський район, село Богданівка, вул. Леніна, (Богдана

Хмельницького,) 183

Ідентифікаційний код: 35673466

Директор Р.М.Теплюк

Суд встановив, що подана мирова угода відповідає фактичним матеріалам і обставинам справи та не суперечить вимогам чинного законодавства України, у зв`язку з чим, суд вважає за можливе, затвердити її в наданій редакції.

Згідно ч. 4 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Отже, суд вважає за необхідне задовольнити спільну заяву позивача та відповідача вх.№3155/20 від 10.02.2020 про затвердження мирової угоди та затвердити мирову угоду у наданій сторонами редакції.

Поряд з тим суд закриває провадження у справі № 911/2998/19.

Також, суд доводить до відома сторін, що відповідно до ст. 193 Господарського процесуального кодексу України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом. У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 130, 192, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити спільну заяву позивача та відповідача вх. №3155/20 від 10.02.2020 про затвердження мирової угоди у справі №911/2998/19.

2. Затвердити мирову угоду у справі №911/2998/19 в наступній редакції:

Мирова угода

у справі № 911/2998/19

м. Київ 02.04.2019 р.

Сторони по судовій справі № 911/2998/19, яка перебуває на розгляді Господарського суду Київської області, домовились, в порядку передбаченому положеннями Господарського процесуального кодексу України врегулювати судовий спір між Сторонами судової справи:

Позивач: БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, буд. 219, с. Богданівка, Броварський р-н, Київська обл., 07433 Ідентифікаційний код: 04358678) та Відповідач: СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (07433, Київська область, Броварський район, село Богданівка, вул. Леніна, (Богдана Хмельницького) 183; Ідентифікаційний код: 35673466).

Суть спору: стягнення з СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) 19313,68 грн., із яких 19313,68 гривень боргу за користування земельною ділянкою

- шляхом підписання та спільного виконання Сторонами Мирової угоди у справі №911/2998/19 (надалі по тексту - Мирова угода).

1. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) визнає свої зобов`язання по оплаті суми боргу, який становить 19313.68 грн. (дев`ятнадцять тисяч триста тринадцять гривень 68 копійок), у вигляді плати за користування земельною ділянкою площею 0,0340 га за адресою Київська область , Броварський район, село Богданівка , вул. Богдана Хмельницького, 106а, кадастровий номер 3221280801:01:036:0066 під належним на праві приватної власності відповідачу нерухомим майном.

2. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) отримує відстрочку по сплати суми боргу, шляхом перерахування коштів на рахунок БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код: 04358678) в наступному порядку:

- 6 500,00 гривень до 04.02.2020 (включно);

- 6 403,84 гривень до 04.03.2020 (включно);

- 6 403,84 гривень до 04.04.2020 (включно).

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) здійснює відшкодування сплаченого БОГДАНІВСЬКОЮ СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код: 04358678) судового збору розмірі 1921,00 грн. В протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати винесення Ухвали про затвердження цієї Мирової угоди шляхом перерахування коштів на рахунок БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код: 04358678) згідно наданого рахунку, який відповідач зобов`язаний отримати заздалегідь у позивача.

3. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) має право достроково сплатити грошові зобов`язання, які вказані в п. 1 та п. 2 Мирової угоди, в повному обсязі.

4. У випадку порушення СПОЖИВЧИМ ТОВАРИСТВОМ «ВІКТОРІЯ-2008» (ідентифікаційний код: 35673466) порядку оплати платежів в частині строків та розміру визначених в п. 1. та п. 2 Мирової угоди, більше як на 3 (три) робочі дні. БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код: 04358678) має право звернутись до органів, що здійснюють виконання рішень суду (державної виконавчої служби чи приватного виконавця, та інших визначених законодавством) для стягнення всієї наявної заборгованості по Мировій угоді в примусовому порядку.

5. Мирова угода направляється сторонами до Господарського суду Київської області для її затвердження по справі № 911/2998/19.

7. Дана Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язань Сторонами, передбачених цією Мировою угодою.

8. Ухвала Господарського суду Київської області у справі № 911/2998/19 про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом згідно з п. 2 ч. 3 ст.3 Закону України «Про виконавче провадження».

9. Реквізити сторін

ПОЗИВАЧ

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, буд. 219. с. Богданівка, Броварський р-н, Київська обл., 07433

Ідентифікаційний код: 04358678

Голова сільської ради Ю.М. Бобко

ВІДПОВІДАЧ

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ-2008»

07433, Київська область, Броварський район, село Богданівка, вул. Леніна, (Богдана

Хмельницького,) 183

Ідентифікаційний код: 35673466

Директор Р.М.Теплюк

3. Закрити провадження у справі №911/2998/19.

Боржник за мировою угодою: Споживче товариство "Вікторія-2008" (07433, Київська обл., Броварський район, с. Богданівка, вул. Леніна, буд. 183, код ЄДРПОУ 35673466).

Стягувач за мировою угодою: Богданівська сільська рада Броварського району Київської області (07433, Київська обл., Броварський район, с. Богданівка, вул. Богдана Хмельницького, буд. 219, код ЄДРПОУ 04358678).

Ухвала господарського суду підлягає оскарженню в порядку та строки, визначені статтями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання протягом трьох років з дня її винесення.

Ухвала набрала законної сили та підписана 03.03.2020.

Суддя А.Ф. Черногуз

Попередній документ : 87962104
Наступний документ : 87962108