Ухвала суду № 87946077, 27.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.02.2020
Номер справи
757/3609/20-к
Номер документу
87946077
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3609/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника третьої особи щодо майна якої вирішувалось питання про накладення арешту Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгскоп» - ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 листопада 2019 року в рамках кримінального провадження № 12019100060004693,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника третьої особи, щодо майна якої вирішувалось питання про накладення арешту Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгскоп» - ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 листопада 2019 у справі № 757/57913/19-к, а саме: в частині накладеного арешту на активи - суми ліміту ПДВ, розміщені в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) у Державній фіскальній службі України на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгскоп» (код ЄДРПОУ 42372550, місцезнаходження: 10024, м. Житомир, вул. Вітрука, 9-А, оф. 13), на яку ТОВ «Торгскоп» має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ не відповідають критеріям речових доказів, мета арешту не доведена. Крім того, у кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, відомості відносно ТОВ «Торгскоп» до ЄРДР не внесені. Накладення арешту блокує підприємницьку діяльність товариства та унеможливлює виконання зобов`язань перед контрагентами.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник товариства - Цимбал Ю.І. направив на адресу суду заяву, згідно якої клопотання просив розглянути за його відсутності. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. Тому слідчий суддя розглянув справу за такої явки сторін.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12019100060004693 від 25.10.2019 за фактами створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки фіктивності і створені з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2019 у справі № 757/57913/19-к накладено арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ряду підприємств, в тому числі ТОВ «Торгскоп» (ЄДРПОУ 42372550).

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не здійснюється.

Крім того, відсутні об`єктивні дані, які б підтверджували, що майно, на яке накладено арешт відповідає критеріям речових доказів, визначним ст. 98 КПК України, тобто є майном набутим кримінально - протиправним шляхом або предметом кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування за тривалий час не доведено та не надано доказів того, що майно, на яке накладено арешт - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ, є майном в розумінні ст. 170 КПК України, а також є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як це визначено ст. 98 КПК України.

Отже, доводи сторони обвинувачення про необхідність накладення арешту на суму ПДВ ТОВ «Торгскоп» з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже, арешт ухвалою слідчого судді на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ТОВ «Торгскоп»» накладено необґрунтовано.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту.

Також не доведено та не зазначено конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ «Торгскоп» (ЄДРПОУ 42372550).

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання представника третьої особи щодо майна якої вирішувалось питання про накладення арешту Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгскоп» - ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 листопада 2019 року в рамках кримінального провадження № 12019100060004693 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 листопада 2019 у справі № 757/57913/19-к в частині арешту активів - суми ліміту ПДВ, що розміщені в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) у Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39291297 адреса: м. Київ, вул. Львівська площа, 8) на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгскоп» (код ЄДРПОУ 42372550, місцезнаходження: 10024, м. Житомир, вул. Вітрука, 9-А, оф. 13), на яку ТОВ «Торгскоп» має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Часті запитання

Який тип судового документу № 87946077 ?

Документ № 87946077 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87946077 ?

Дата ухвалення - 27.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87946077 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87946077 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87946076
Наступний документ : 87946078