Ухвала суду № 87863646, 27.02.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
27.02.2020
Номер справи
917/135/20
Номер документу
87863646
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua0,2

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

м. Київ

27.02.2020справа №917/135/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдінг» (49000, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 5; ідентифікаційний код 32713652)

до Антимонопольного комітету України (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 00032767), товариства з обмеженою відповідальністю «Дезсистема» (39617, м. Кременчук, вул. Троїцька, б. 61/52; ідентифікаційний код 41196801) та комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства міста Ужгорода» (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Митна, 1; ідентифікаційний код 03344326)

про визнання недійсним та протиправним рішення від 24.12.2019 №19264-р/пк-пз, зобов`язання вчинити дії та визнання недійсним договору від 02.01.2020 №01/01-20,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдінг» (далі - Торговий будинок) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Антимонопольного комітету України (далі - АМК), товариства з обмеженою відповідальністю «Дезсистема» (далі - Товариство) та комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаціного господарства міста Ужгорода» (далі - Підприємство) про:

- визнання недійсним та протиправним рішення постійно діючої адміністративної колегії АМК (далі - Колегія АМК) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 24.12.2019 №19264-р/пк-пз (далі - рішення №19264-р/пк-пз);

- зобов`язання АМК здійснити повторний розгляд скарги Торгового будинку від 06.12.2019 № UА-2019-10-11-003743-b.с3;

- визнання недійсним договору про закупівлю товару - коагулянту від 02.01.2020 №01/01-20 (далі - Договір), укладеного Підприємством та Товариством.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 03.02.2020 позовну заяву Торгового будинку передано за виключною підсудністю до господарського суду міста Києва.

Відповідно до пункту 2 частини п`ятої статті 174 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи якщо порушено правила об`єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 173 цього Кодексу).

Судом встановлено, що позов мотивовано, зокрема, тим, що:

- Торговим будинком подано до Колегії АМК скаргу від 06.12.2019 № UА-2019-10-11-003743-b.с3 щодо порушення Підприємством порядку проведення процедури закупівлі № UА-2019-10-11-003743-b «Коагулянт хлористий алюміній ДК 021:2015 код 24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини (Джерело фінансування закупівлі - власні кошти підприємства)»;

- у ході розгляду скарги Колегією АМК не виявлено в діях Підприємства (замовник) порушень щодо відхилення тендерної пропозиції позивача, у зв`язку з чим Колегією АМК відмовлено Торговому будинку у задоволенні скарги від 06.12.2019 № UА-2019-10-11-003743-b.с3;

- із рішенням №19264-р/пк-пз позивач не погоджується, вважає, що воно не містить жодних правових підстав для відмови у задоволенні скарги, а відтак є необґрунтованим та підлягає скасуванню;

- відповідач-1 та відповідач-3 порушили права позивача як учасника закупівлі на справедливу та об`єктивну оцінку тендерних пропозицій, так як тендерну пропозицію позивача було дискваліфіковано через ненадання учасником копії декларації про відповідність із реєстраційним номером товару, що є предметом закупівлі, у регламенті REACH; проте така вимога до національного товаровиробника не може бути застосована, про що повідомлялося Торговим будинком;

- у зв`язку з відмовою Колегією АМК в задоволенні скарги позивача від 06.12.2019 №UA-2019-10-11-003743-b.c3 Товариством та Підприємством укладено Договір, відповідно до якого учасник зобов`язується у 2020 році поставити замовнику товари, зазначені в специфікації (додаток №1 до Договору), а замовник - прийняти і оплатити товар; ціна Договору становить 2 880 000 грн., у тому числі ПДВ.

Згідно з частинами першою, третьою та четвертою статті 173 ГПК України в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

Суд з урахуванням положень частини першої цієї статті може за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об`єднати в одне провадження декілька справ за позовами: одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача; одного й того самого позивача до різних відповідачів; різних позивачів до одного й того самого відповідача.

Не допускається об`єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до частини другої статті 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

З огляду на приписи частини третьої статті 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якими місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції, та на вимоги статей 4, 12, 20 ГПК України господарське судочинство здійснюється в порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного), коли склад учасників спору відповідає приписам статті 4 ГПК України, а правовідносини, з яких виник спір, мають господарський характер.

Частиною першою статті 27 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб`єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, визначених цим Кодексом, адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб`єктам господарювання, адміністративні справи за позовом Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги суб`єктам господарювання, адміністративні справи, відповідачем у яких є дипломатичне представництво чи консульська установа України, їх посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

Враховуючи наведене, позов в частині визнання недійсним та протиправним рішення №19264-р/пк-пз та зобов`язання АМК здійснити повторний розгляд скарги Торгового будинку від 06.12.2019 №UА-2019-10-11-003743-b.с3 підлягає розгляду окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, як спір з приводу оскарження рішень АМК з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Що ж до вимоги про визнання недійсним Договору, то така вимога відноситься до юрисдикції господарського суду. Тобто в позовній заяві Торгового будинку об`єднано позовні вимоги, які належить розглядати у порядку різного судочинства.

Так, частиною шостою статті 173 ГПК України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи вправі до початку розгляду справи по суті роз`єднати позовні вимоги, виділивши одну або декілька об`єднаних вимог в самостійне провадження, якщо це сприятиме виконанню завдання господарського судочинства. Розгляд позовних вимог, виділених у самостійне провадження, здійснює суддя, який прийняв рішення про роз`єднання позовних вимог.

Проте господарський суд міста Києва не вбачає за можливе застосувати наведений припис статті 173 ГПК України до даних позовних вимог, оскільки це не сприятиме виконанню завдання господарського судочинства. Крім того, у позовній заяві Торговий будинок зазначає про те, що позовна вимога про визнання недійсним Договору є похідною вимогою від вимоги про визнання недійсним рішення №19264-р/пк-пз як передумови для застосування інших способів захисту порушеного права, такі вимоги в комплексі повністю відновлять порушене право позивача.

З огляду на викладене господарський суд міста Києва вважає за необхідне повернути позовну заяву і додані до неї документи Торговому будинку у зв`язку з порушенням позивачем правил об`єднання позовних вимог.

Відповідно до частин сьомої та восьмої статті 174 ГПК України про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено. Копія позовної заяви залишається в суді.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

Керуючись статтями 174, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Позовну заяву і додані до неї документи повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдінг» (49000, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 5; ідентифікаційний код 32713652).

Копію позовної заяви залишити в суді.

Ухвала набрала законної сили 27.02.2020 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва.

Суддя О.В. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 87863646 ?

Документ № 87863646 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87863646 ?

Дата ухвалення - 27.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87863646 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87863646 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 87863645
Наступний документ : 87863647