Рішення № 87838236, 20.02.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
20.02.2020
Номер справи
924/1137/19
Номер документу
87838236
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"20" лютого 2020 р. Справа № 924/1137/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладія С.В., за участю секретаря судового засідання Маєвської Н.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Головного управління статистики у Хмельницькій області м. Хмельницький

до благодійної організації "Продуктова допомога" м. Хмельницький

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях м. Вінниця

про стягнення 65831,26 грн.

Представники сторін:

позивач: Цикорідзе І.Г. - за довіреністю №19-13/163-19 від 17.12.2019р.

відповідач : не з`явився

третьої особи: Стецюк Т.Л. - за довіреністю №25 від 17.07.2019р.

Відповідно до ст. 240 ГПК України в судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

встановив:

Головне управління статистики у Хмельницькій області м. Хмельницький звернулося з позовною заявою до благодійної організації "Продуктова допомога" м. Хмельницький про стягнення 65831,26 грн., з яких 64347,93 грн. заборгованості за договором оренди №1826 від 05.08.2016р. та 1483,33 грн. заборгованості за договором про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю №12/16-к від 05.08.2016р. Вимоги мотивує неналежним виконанням БО "Продуктова допомога" договорів оренди та відшкодування витрат в частині своєчасності та повноти внесення передбачених договорами платежів.

Відповідач в судові засідання 18.12.2019р., 13.01.2020р., 23.01.2020р., 03.02.2020р. та 20.02.2020р. не з`явився, причин неявки суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про дату судового розгляду справи, відзиву на позовну заяву не подав.

Статтею 202 ГПК України передбачено, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причини неявки.

Зважаючи на те, що судом вжито всіх передбачених ГПК України заходів щодо належного повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи, а також обмеженість строків вирішення даного спору, суд доходить висновку про можливість розгляду справи за наявними в ній матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами відповідно до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Третя особа - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях у поясненнях від 27.11.2019 року по справі та його представник в судовому засіданні підтримує позовні вимоги та просить задовольнити позов в повному обсязі.

Суд під час розгляду матеріалів справи встановив наступне:

05.08.2016 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України у Хмельницькій області (орендодавець) та благодійною організацією "Продуктова допомога" (орендар) укладено договір №1826 оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності (далі - договір), за умовами якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно – приміщення в адміністративній будівлі загальною площею 592,1 кв.м., яке розміщене за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, на другому поверсі – конференц – зал з допоміжними приміщеннями та коридором загальною площею 411,5 кв.м. та підвал площею 180,6 кв.м., що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, ідентифікаційний код 02362894 (балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість станом на 30.04.2016 року і становить за незалежною оцінкою 2207158,00 грн. (п. 1.1. договору).

Згідно п. 1.2. договору, майно передається в оренду з метою розміщення благодійної організації.

Орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акта приймання-передавання майна (п. 2.1. договору).

Обов`язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на орендодавця (п. 2.4. договору).

Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786, із змінами та доповненнями, і становить без ПДВ за перший місяць розрахунку – серпень 2016 року – 12253,81 грн. (п. 3.1. договору).

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, визначеному законодавством (п. 3.2. договору).

У п. 3.3. договору передбачено, що орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна інформація про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.

Орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні 50% та 50% щомісяця не пізніше 12 числа місяця відповідно до пропорцій розподілу установлених п.10. ч. 3, ст. 29 Бюджетного кодексу України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж. (п.3.4 договору.)

Згідно п. 3.5 договору, орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному п. 3.4. співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

У разі користування майном протягом неповного календарного місяця (першого або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування (п. 3.6. договору).

У п. 5.2. договору, до обов`язків орендаря віднесено своєчасну та в повному обсязі сплату орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу.

Відповідно до п. 7.1 договору, Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим договором за актом приймання – передавання майна, який підписується між Балансоутримувачем майна з однієї та Орендарем з іншої сторони.

Договір укладено строком на 9 років 11 місяців, що діє з 05.08.2016 року до 04.07.2026 року включно (п. 10.1. договору).

Відповідно до п. 10.3 договору, зміни та доповнення до умов цього договору або його розірвання допускається за взаємною згодою сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

Договір підписаний сторонами, скріплений їхніми печатками, а також нотаріально посвідчений.

У додатку №1 до договору, оренди сторонами погоджено розрахунок плати за перший місяць оренди державного нерухомого майна.

На виконання умов договору прийнято в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - приміщення в адміністративній будівлі загальною площею 592,1 кв.м., яке розміщене за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, на другому поверсі – конференц – зал з допоміжними приміщеннями та коридором загальною площею 411,5 кв.м. та підвал площею 180,6 кв.м., що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області (додаток №2 до договору).

20.02.2017р. між благодійною організацією "Продуктова допомога" (Орендар) та Головним управлінням статистики у Хмельницькій області (Балансоутримувач) складено по акту приймання-передавання індивідуально визначеного (нерухомого) майна, частини приміщення будівлі Головного управлінням статистики у Хмельницькій області, що належить до державної власності, згідно якого відповідно до п.п. 2.4, 10.3 договору № 1826 оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 05.08.2016 року, Орендар передає, а Балансоутримувач приймає індивідуально визначене (нерухоме) майно — підвал площею 180,6 кв.м., розміщеного за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36 та перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, що знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, Героїв Майдану, 36.

02.03.2017р. між Регіональним відділенням Фонду державного майна України у Хмельницькій області (орендодавець) та благодійною організацією "Продуктова допомога" (орендар) укладено додатковий договір до договору №1826 оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності.

Згідно п. 2 додаткового договору, п.1.1 договору №1826 викладено в наступній редакції: згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування індивідуально визначене (нерухоме) майно — приміщення (конференц-зал з допоміжними приміщеннями та коридором), реєстровий номер 02362894.1.АААДЕЖ341, (далі - Майно) загальною площею 411,5 кв.м., яке розміщене за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000 на другому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, ідентифікаційний код 02362894 (далі — Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість на 30.04.2016 і становить за незалежною оцінкою 1533940,32 грн.

Пунктом 3 додаткового договору, передбачено, що пункт 3.1. договору викласти у такій редакції: «Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, із змінами та доповненнями, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку - грудень 2016 року - 8326,71 гри. (вісім тисяч триста двадцять шість гривень 71 коп.).»

Згідно п. 5 додаткового договору, додаток 2 пункту 10.3 договру викладено в такій редакції: « 2. Акт приймання-передавання індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власностиі від 05.08.2016, в редакції від 21.02.2017р.).

21.02.2017р. між Головним управлінням статистики у Хмельницькій області (Балансоутримувач) та благодійною організацією "Продуктова допомога" (Орендар) складено по акту приймання-передавання індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності, відповідно до п. 7.1 договору №1826 оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 05.08.2016 року, Балансоутримувач передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - приміщення (конференц-зал з допоміжними приміщеннями та коридором), реєстровий номер 02362894.1.АААДЕЖ341, (далі - Майно) загальною площею 411,5 кв.м., яке розміщене за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000 на другому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області.

Згідно із Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права станом на 05.08.2016 року, договір оренди зареєстровано у вказаному Реєстрі 05.08.2016 року.

05.08.2016 року між Головним управлінням статистики у Хмельницькій області (балансоутримувач) та благодійною організацією "Продуктова допомога" (орендар) укладено договір №12/16-к про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю, за умовами якого балансоутримувач забезпечує обслуговування, експлуатацію та утримання приміщення загального користування будівлі, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, загальною площею 6950,1 кв.м., утримання прибудинкової території, а також здійснює плату за користування земельною ділянкою, а орендар бере участь у витратах балансоутримувача на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним площі в цій будівлі, якщо інше не випливає з характеру послуг, наданих балансоутримувачем за цим договором. Орендар користується державним окремим індивідуально визначеним (нерухомим) майном – приміщенням в адміністративній будівлі загальною площею 592,1,1 кв.м., яке розміщене за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, на другому поверсі – конференц – зал з допоміжними приміщеннями та коридором загальною площею 411,5 кв.м. та підвал площею 180,6 кв.м., вартість якого визначена згідно з висновком про вартість станом на 30.04.2016р. і становить за незалежною оцінкою 2207158,00 грн.. Орендне приміщення використовується з метою розміщення благодійної організації.

У п. 2.1.1. договору №12/16-к передбачено, що розмір плати за обслуговування та утримання будівлі та прибудинкової території залежить від складу робіт і послуг, які надаються балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб`єктами господарювання, а також виконуються самим балансоутримувачем, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та утримання будівлі, комунальні та інші послуги балансоутримувача, а також плати за користування земельною ділянкою.

Орендар в силу п. 2.2.3. договору №12/16-к, зобов`язаний не пізніше 15 числа місця, наступного за звітним місяцем, вносити плату на рахунок балансоутримувача будівлі, або організації, що обслуговує будівлю, за технічне обслуговування та утримання будівлі відповідно до загальної площі приміщення, санітарне обслуговування прибудинкової території, користування земельною ділянкою пропорційно орендованій площі та комунальні послуги. При несвоєчасному внесенні плати, сплачувати пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.

Балансоутримувач будівлі має право, зокрема, стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені у п. 2.2.3. договору (п. 3.1.2. договору №12/16-к).

Договір №12/16-к укладено строком на 9 років 11 місяців, що діє з 05.08.2016р. по 04.07.2026р. включно. (п. 5.1. договору).

Договір підписано сторонами у справі та скріплено їхніми печатками.

У додатку №1 до договору №12/16-к, сторони погодили наступний розрахунок вартості комунальних послуг для благодійної організації "Продуктова допомога": до укладання окремого договору з енергопостачальною організацією, сума оплати за електроенергію визначається за фактичними показниками окремого електролічильника; до укладання окремого договору з теплопостачальною організацією, сума оплати за теплопостачання визначається пропорційно орендованій площі; до укладання окремого договору з водопостачальною організацією, сума оплати за водопостачання та водовідведення визначається за фактичними показниками окремого лічильника. В період відсутності лічильника оплата за водопостачання та водовідведення проводиться згідно окремого розрахунку в залежності від чисельності працюючих. Оплата за вивіз сміття проводиться орендарем самостійно відповідно до окремо укладеного договору. Утримання орендованих приміщень та території орендар здійснює самостійно. Плата за користування земельною ділянкою проводиться щомісячно згідно з чинним законодавством в розмірі пропорційному орендованій площі.

02.03.2016р. між Головним управлінням статистики у Хмельницькій області (Балансоутримувач) та благодійною організацією "Продуктова допомога" (Орендар) укладено додаткову угоду №2 до договору №12/16-к про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю від 05.08.2016р..

Згідно п. 2 додаткової угоди, частину 2 п. 1.1 договору викладено в наступній редакції: «Орендар користується державним окремим індивідуально визначеним (нерухомим) майном - приміщенням (конференц-залу з допоміжними приміщеннями та коридором), реєстровий номер 02362894.1.АААДЕЖ341, загальною площею 411,5 кв. м, яке розміщене на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000».

Позивач звернувся до відповідача із претензією №20-14/73-19 від 29.05.2019 року, у якій просить сплатити заборгованість за договорами оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 05.08.2016 року №1826 та про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю від 05.08.2016року №12/16-к, яка останнім залишена без відповіді та задоволення. Претензія отримана відповідачем 31.05.2019 року.

Загальна сума заборгованості по оперній платі за період користування орендованого майна в період з січня 2019р. по грудень 2019р. становить 64347,93 грн. та загальна сума заборгованості по відшкодуванню витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю за період з січня 2019р. по грудень 2019р. становить 1483,33 грн.

Відповідач взяті на себе зобов`язання за договорами належним чином не виконав, його заборгованість по орендній платі становить 64347,93 грн. та заборгованості по відшкодуванню витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю становить 1483,33 грн.

Проте, у зв`язку з невиконанням відповідачем вимог позивача в добровільному порядку, останній звернувся з даним позовом до суду.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Матеріалами справи стверджується, що 05.08.2016 року між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області (правонаступником якого є третя особа) та відповідачем укладено договір оренди державного майна, за умовами якого БО "Продуктова допомога" отримала у строкове платне користування державне майно площею 411,5 кв.м., яке перебуває на балансі позивача, а також взяла на себе зобов`язання зі сплати орендних платежів, визначених на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, з розрахунку 8326,71 грн. за базовий місяць – грудень 2016 року.

Відповідно до норм частин 1 та 2 статті 283 Господарського кодексу України, за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (частина 6 статті 283 Господарського кодексу України).

Відповідно до частини 1 статті 759 Цивільного кодексу України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно статті 762 Цивільного кодексу України, за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статті 286 Господарського кодексу України, орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

У п. 3.4. договору погоджено, що орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні 50% та 50% щомісяця не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним місяцем, відповідно до пропорцій розподілу, установлених п. 10 ч. 3ст. 29 Бюджетного кодексу України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.

При цьому, у п. 3.3. договору передбачено, що орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна інформація про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.

Орендодавцем здійснено нарахування орендної плати за заявлений до стягнення період з січня 2019 року по січня 2020 року з розрахунку 50% від орендного платежу, визначено з урахуванням індексу інфляції, як це передбачено п.п. 3.1. та 3.3. договору, на суму 64347,93 грн.

З урахуванням положень ст. 530 Цивільного кодексу України, з огляду на положення п. 3.5. Договору, строк виконання грошового зобов`язання відповідача по сплаті орендних платежів за договором станом по грудень 2019 року включно настав.

Проте, матеріали справи не містять та учасниками судового розгляду не надано доказів сплати відповідачем 64347,93 грн. орендної плати балансоутримувачу, з чого суд приходить до висновку, що позовна вимога про стягнення 64347,93 грн. заборгованості по договору оренди №1826 від 05.08.2016 року є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Також Головне управління статистики у Хмельницькій області просить суд стягнути з відповідача 1483,33 грн. боргу за договором №12/16-к про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю від 05.08.2016 року.

Судом встановлено, що 05.08.2018 року між позивачем та відповідачем укладено договір №12/16-к про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю, згідно якого благодійна організація "Продуктова допомога" зобов`язалась вносити плату на рахунок позивача або організації, що обслуговує будівлю, за технічне обслуговування та утримання будівлі, санітарне обслуговування прибудинкової території відповідно до загальної площі приміщення, користування земельною ділянкою пропорційно орендованій площі та комунальні послуги. У додатку №1 до вказаного договору сторонами погоджено, що відповідач взяв на себе зобов`язання з відшкодування позивачу витрат на оплату електроенергії, теплопостачання, водопостачання до укладання окремих договорів, за вивіз сміття, а також плати за користування земельною ділянкою пропорційно до орендованої площі.

При цьому, розмір плати за обслуговування та утримання будівлі та прибудинкової території визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та утримання будівлі, комунальні та інші послуги балансоутримувача, плати за користування земельною ділянкою (п. 2.1.1. договору №12/16-к).

Із поданого позивачем розрахунку вбачається, що відповідачу нараховано за користування земельною ділянкою за період з квітня 2019 року по грудень 2019 року (включно) в розмірі 1483,33 грн.

Відтак, в силу положень п. 2.2.3. договору, вказані нарахування підлягали оплаті БО "Продуктова допомога" не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем.

Натомість, доказів сплати сум коштів відповідачем за обслуговування та утримання будівлі та прибудинкової території, які визначені договором №12/16-к про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю та додатком №1 до договору, суду не надано, з чого 1483,33 грн. заборгованості по платі за користування земельною ділянкою.

В силу приписів ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Оскільки благодійною організацією "Продуктова допомога" не виконано свої зобов`язання за договором №12/16-к про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю в частині своєчасності внесення плати по відшкодуванню витрат балансоутримувачу, заборгованість в розмірі 1483,33 грн. за вказаним договором підлягає стягненню в судовому порядку, а відповідна позовна вимога - задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно до ст. 74, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З вищевикладеного, позов Головного управління статистики у Хмельницькій області, м. Хмельницький до благодійної організації "Продуктова допомога", м. Хмельницький про стягнення 64347,93 грн. заборгованості по договору оренди №1826 від 05.08.2016 року та 1483,33 грн. заборгованості по договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю №12/16-к від 05.08.2016 року, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача у зв`язку з задоволенням позову.

Керуючись ст.ст.2, 13, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 210, 220, 232, 233, 236-238, 240-242, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов Головного управління статистики у Хмельницькій області, м. Хмельницький до благодійної організації "Продуктова допомога", м. Хмельницький, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, про стягнення 64347,93 грн. заборгованості по договору оренди №1826 від 05.08.2016 року та 1483,33 грн. заборгованості по договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю №12/16-к від 05.08.2016 року, задовольнити.

Стягнути з благодійної організації "Продуктова допомога" (29000, м. Хмельницький, Вінницьке шосе, буд. 6/2, код 38565608) на користь Головного управління статистики у Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, код 02362894) – 64347,93 грн. (шістдесят чотири тисячі триста сорок сім гривень 93 коп.) заборгованості по договору оренди №1826 від 05.08.2016 року, 1483,33 грн. (одна тисяча чотириста вісімдесят три гривні 33 коп.) заборгованості по договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю №12/16-к від 05.08.2016 року, 1921,00 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна грн. 00 коп.) витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено протягом 20 днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Порядок подання апеляційної скарги визначений ст. 257 ГПК України та підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу ХІ “Перехідні положення” ГПК України.

Повний текст рішення складено та підписано 26.02.2020р.

Суддя С.В. Гладій

Віддрук. у 4 прим.:

1 - до справи;

2 - позивачу (29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36)(реком. з повід)

3 - відповідачу (29000, м. Хмельницький, Вінницьке шосе, буд. 6/2) (реком. з повід)

4 - третій особі (21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10) (реком. з повід)

Попередній документ : 87838234
Наступний документ : 87838241