Ухвала суду № 87805051, 25.02.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
25.02.2020
Номер справи
911/464/20
Номер документу
87805051
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"25" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/464/20

Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М., перевіривши матеріали позовної заяви за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БМК-АЛЬПІ" (м. Київ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ЮГЕНЕРГОПРОМТРАНС" (Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький) про стягнення 405368,10 грн

ВСТАНОВИВ:

20.02.2020 до Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "БМК-АЛЬПІ" (далі - позивач) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ЮГЕНЕРГОПРОМТРАНС" (далі - відповідач) 405368,10 грн.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору № 265 на виготовлення продукції від 01.02.2018 в частині своєчасно проведеної оплати за виконану роботу.

Вивчивши зміст позовної заяви та оглянувши додані до неї документи, господарський суд дійшов висновку, що позовна заява не може бути прийнята до розгляду та підлягає залишенню без руху з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 ГПК України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Згідно з постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270, якою затверджено Правила надання послуг поштового зв`язку, визначено, що розрахунковим документом, що підтверджує факт надання послуг поштового зв`язку, є документ встановленої відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" форми і змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

З огляду на вказане, а також п.п. 59, 61 вищевказаної Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270 вбачається, що належним доказом відправлення сторонам позовної заяви та доданих до неї документів є не лише опис вкладень в поштовий конверт, але й документ, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), подані суду в оригіналі.

Однак, в порушення п. 1 ч. 1 ст. 164 ГПК України позивачем не додано до позовної заяви всіх документів, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів. Вказане вбачається із акту від 20.02.2020, що складений та підписаний працівниками відділу автоматизованого документообігу та обробки внутрівідомчої службової кореспонденції (Канцелярія) апарату господарського суду Київської області, про те, що під час розкриття конверта, надісланого адвокатом Погорільцем Романом Васильовичем ( АДРЕСА_1 ), встановлено відсутність документів, вказаних в додатках до позовної заяви, а саме: доказів надсилання позовної заяви і додатків до неї відповідачу.

Таким чином, суд дійшов висновку, що належних та достатніх доказів про надіслання копії позовної заяви та додатних до неї документів іншим учасникам справи позовні матеріали не містять.

Також суд зазначає, що згідно з вимог п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України унормовано, що до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 123 ГПК України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

За приписами ч. 1, пп. 1 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Судовий збір справляється із позовної заяви майнового характеру у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2020 складає 2102,00 грн.

Також ч. 1 ст. 6 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що судовий збір перераховується в безготівковій або готівковій формі.

У законодавстві не встановлено спеціальних вимог до оформлення платіжних документів, на підставі яких перераховуються суми судового збору. Таке перерахування здійснюється за загальними правилами Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", відповідних нормативно-правових актів Національного банку України та інших роз`яснювальних документів.

Згідно з п. 3.1. Інструкції "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22, унормовано, що платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 9 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків..

Відповідно до інформаційного листа Державної судової адміністрації від 10.11.2011 №12-6621/11 щодо застосування Закону України "Про судовий збір" зазначено, що документом про сплату судового збору є квитанція установи банку або відділення зв`язку, які прийняли платіж або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення. При сплаті судового збору готівкою до документа, щодо якого вчинюється відповідна дія, додається оригінал квитанції кредитної установи, яка прийняла платіж, а при перерахуванні судового збору з рахунка платника - останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту: "Зараховано в дохід бюджету _ грн. (дата)". Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб, відбитком печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

Окрім того, пп. 2.21 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" передбачено, що платіжне доручення на безготівкове перерахування судового збору, квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою мають містити відомості про те, яка саме позовна заява (заява, скарга, дія) оплачується судовим збором.

Документ про сплату судового збору додається до позовної заяви, апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови суду, до інших заяв щодо здійснення судом певних дій, за які передбачено сплату судового збору відповідно до Закону України "Про судовий збір".

За таких обставин документом про сплату судового збору є оригінал квитанції установи банку або відділення поштового зв`язку, які прийняли платіж, платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення. Відповідний документ подається до господарського суду тільки в оригіналі. Копії, у тому числі виготовлені із застосуванням технічних засобів (фотокопії тощо), такого документа не можуть бути належним доказом сплати судового збору. Подібного висновку притримується і Верховний Суд в ухвалах від 29.10.2018 у справі №757/7529/17-ц, від 10.08.2018 у справі № 911/3416/17.

Однак, в якості доказу сплати судового збору за подання позовної заяви від 18.02.2020 до суду до позовних матеріалів додано не оригінал, а копію платіжного доручення №385 від 18.02.2020 на суму 6080,53 грн, засвідчену представником позивача Погорілець Р.В. відміткою "З оригіналом згідно". Також у наданому представником позивача до суду примірнику копії платіжного доручення відсутній напис (помітка) кредитної установи про зарахування в дохід бюджету сплаченої суми судового збору, засвідченої першим і другим підписами посадових осіб, відбитком печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

З огляду на викладене господарський суд зазначає, що надане суду платіжне доручення про сплату судового збору не може бути прийняте судом як належний та допустимий доказ сплати судового збору у встановленому законом порядку та розмірі, оскільки не відповідає вищезазначеним вимогам законодавства, отже представником позивача при подачі позову до суду не додержано вимог, встановлених п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України.

За приписами ч. 1 ст. 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Оскільки позовна заява не відповідає вимогам господарського процесуального законодавства, суддя вважає за необхідне залишити позовну заяву без руху, надавши позивачу строк для усунення вищезазначених недоліків шляхом подання до суду оригіналу платіжного доручення №385 від 18.02.2020 на суму 6080,53 грн та належних доказів надсилання позовної заяви і додатків до неї відповідачу у справі.

На підставі викладеного та керуючись п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 164, ст. 174, 234 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БМК-АЛЬПІ" від 18.02.2020 залишити без руху.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "БМК-АЛЬПІ" протягом 10 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви.

3. Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю "БМК-АЛЬПІ", що в разі не усунення недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась з позовною заявою на підставі ч. 4 ст. 174 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/.

Суддя В.М. Антонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 87805051 ?

Документ № 87805051 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87805051 ?

Дата ухвалення - 25.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87805051 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87805051 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 87805049
Наступний документ : 87805055