Ухвала суду № 87805001, 10.02.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
10.02.2020
Номер справи
911/1810/18
Номер документу
87805001
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"10" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/1810/18

Господарський суд Київської області у складі головуючого судді Янюк О.С. за участю секретаря судового засідання Мірошніченко В.В. розглянувши у підсумковому засіданні справу

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Ломоносова, буд.1, ідентифікаційний код 20042911)

За участю:

кредитора: ОСОБА_3 (посвідчення водія НОМЕР_1 від 11.10.2002);

розпорядника майна: Данілов А.І. (посвідчення №486 від 04.04.2013);

інші учасники справи не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Київської області (далі - суд) від 06.09.2018, зокрема, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» (далі - боржник, ТОВ «УНСП «Шмайсер»), введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна ТОВ «УНСП «Шмайсер» арбітражного керуючого Данілова А.І. та вирішено інші процесуальні питання у справі.

Ухвалою суду від 17.12.2018, зокрема, припинено повноваження керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1 , виконання відповідних обов`язків до призначення в порядку визначеному законодавством та установчими документами нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржником тимчасово покладено на розпорядника майна - Данілова А.І.

За результатами попереднього засідання, ухвалою суду від 03.01.2019, зокрема, затверджено реєстр вимог кредиторів до якого включено вимоги: ОСОБА_2 , ПП «Маркон», ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар», ПАТ «Радикал Банк» та призначено підсумкове засідання, яке, на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), неодноразово відкладалось та в якому оголошувалась перерва. Чергове засідання призначено на 20.01.2020.

Разом із цим, ухвалами суду від 22.04.2019 було замінено кредитора ОСОБА_2 на ПП «Маркон», а ПП «Маркон» на нового кредитора - ОСОБА_3 , зобов`язано розпорядника майна внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ «УНСП «Шмайсер».

16.01.2020 через канцелярію суду кредитором ОСОБА_3 подано клопотання (вх. №932/20) про введення процедури санації ТОВ «УНСП «Шмайсер» строком на 6 місяців, затвердження плану санації боржника та призначення керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Данілова А.І.

Ухвалою суду від 20.01.2020, зокрема, оголошено перерву у підсумковому засіданні до 10.02.2020.

29.01.2020 ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар» надано суду письмові пояснення щодо плану санації боржника (вх. №2046/20), в яких зазначено, що п. 4.3 плану санації містить відомості про притягнення учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» до субсидіарної відповідальності. В цьому разі застосовано норми розділу IV Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс), які стосуються ліквідаційної процедури. Вважає, що дані норми суперечать плану санації, оскільки його метою є відновлення платоспроможності шляхом реалізації заходів передбачених планом, що здійснюються з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації. Разом з цим, зазначив, що план санації перешкоджає кредитору задовольнити свої вимоги відповідно до норм чинного законодавства.

10.02.2020 у підсумкове засідання представники ТОВ «ФК Горизонт», ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар» та засновники ТОВ «УНСП «Шмайсер» не з`явились, про прочини неявки суд не повідомили, про час та місце засідання були повідомлені належним чином та своєчасно, явка обов`язковою судом не визнавалась, а тому ураховуючи положення ст. 42 ГПК України, суд визнав за можливе провести підсумкове засідання без їх участі.

Під час підсумкового засідання розпорядник майна та кредитор підтримали клопотання останнього (подане 16.01.2020), та просили суд його задовольнити.

Розглянувши зазначене клопотання, наявні матеріали справи суд зазначає наступне.

Відповідно ч. 1 ст. 49 Кодексу, у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (ч. 2 ст. 49 Кодексу).

На виконання зазначеної вимоги, кредитором ОСОБА_3 було надано суду, зокрема, рішення зборів кредиторів, яке оформлене протоколом зборів кредиторів №6 від 16.01.2020 про затвердження плану санації, протокол голосування від 16.01.2020, відповідний план санації боржника. У свою чергу, розпорядником майна надано суду докази повідомлення засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер» та кредиторів про відповідне засідання зборів кредиторів (т. 13 а.с. 1-18, 22-24).

Так, проаналізувавши поданий план санації, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 50 Кодексу, під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

У свою чергу, суд зазначає, що процедура санації є пріоритетною судовою процедурою у справі про банкрутство, оскільки є системою заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Отже, основними напрямками судової процедури санації є оздоровлення фінансово-господарського становища боржника та задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів. При цьому зазначені напрямки, які кредитори визначають у плані санації, не повинні виключати один одного.

Відповідно до абз. 1, 3-4 ч. 1 ст. 51 Кодексу, у плані санації обов`язково зазначається розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.

Згідно ч. 2 ст. 51 Кодексу, заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини; виконання зобов`язання боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника; одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит; інші заходи з відновлення платоспроможності боржника.

Суд зазначає, що план санації оформляється у вигляді систематизованого переліку взаємопов`язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом або його ліквідації, що спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також на задоволення вимог кредиторів, із зазначенням строків здійснення таких заходів, з передбаченням їх очікуваних результатів (наслідків).

Так, із змісту вказаного плану санації (п.п. 5.2.1, 5.5.4, 5.7.1) вбачається, що заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, зокрема, є погашення вимог кредиторів за рахунок коштів отриманих від притягнення до субсидіарної відповідальності учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер», а у випадку неможливості такого стягнення відповідні вимоги - списуються повністю.

У п. 5.8.1 плану санації зазначено, зокрема, що вимоги ТОВ «ФК «Горизонт» згідно з положеннями абз.3 ч.5 ст.52 Кодексу задовольняються за рахунок звернення стягнення на заставне майно, а не погашені за рахунок вартості заставного майна, задовольняються за рахунок коштів, які буде стягнуто в порядку, передбаченому п.п.4.3 цього плану, а у випадку неможливості стягнення - списуються повністю.

Отже, погашення вимог кредиторів в тій чи іншій мірі напряму залежить лише від можливості притягнення відповідних осіб до субсидіарної відповідальності.

У свою чергу, субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство є самостійним цивільно-правовим видом відповідальності, який покладається на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника при наявності підтвердження вини вказаних осіб у доведенні юридичної особи (боржника у справі про банкрутство) до стану неплатоспроможності (аналогічна правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 30.10.2019 у справі №906/904/16).

Відповідно до ч.6 ст. 50 Кодексу керуючий санацією зобов`язаний, зокрема, здійснювати заходи щодо стягнення заборгованості з осіб, які відповідно до закону або договору несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність.

Підсумовуючи викладене, суд зазначає, що стягнення з винних осіб заборгованості є зобов`язанням керуючого санацією, та може бути використана як додатковий спосіб погашення вимог кредиторів у процедурі санації, а не як основний.

Крім того, у разі неможливості притягнення відповідних осіб до субсидіарної відповідальності, як наслідок (повне списання), взагалі позбавляє ряд кредиторів на отримання будь-яких коштів, що суд вважає неприпустимим у процедурі санації.

Водночас, у п.5.5.2 плану санації, зокрема, визначено, що вимоги кредитора ОСОБА_3 задовольняються частково, шляхом набуття ним у власність корпоративних прав на ТОВ «УНСП «Шмайсер» у розмірі 100% від загального розміру статутного капіталу товариства разом з належними йому об`єктами інтелектуальної власності, зазначеними в п..п.3.3. цього плану санації.

Відповідно до пп. 2.2.1 п. 2.2 плану та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 10.02.2020, зокрема, вбачається, що у засновників ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1 наявна частка у статутному капіталі - 75%, у ОСОБА_4 - 10%, у ОСОБА_5 - 5%, у ОСОБА_6 - 5%, у ОСОБА_7 - 5%.

Проте, відповідно до рішення суду від 17.08.2017 у справі 911/1529/17, залишеного в силі постановами Київського апеляційного господарського суд від 12.12.2017 та Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 28.03.2018, ОСОБА_3 також є учасником ТОВ «УНСП «Шмайсер» і йому належить внесок у статутному капіталі товариства у розмірі 274 000грн, що становить 40 % статутного капіталу товариства.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

Водночас, із змісту витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та плану санації, вбачається, що на зазначені частки накладений арешт у межах кримінальних проваджень, зокрема, № 12016110200005233.

Як зазначено, зокрема, у п.5.5.3 плану санації, арешти, накладені в межах кримінальних проваджень на частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» (корпоративні права), знімаються у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України порядку до проведення реєстраційних дій, зазначених в цьому пункті.

Так, згідно із ч.4 ст.50 Кодексу господарський суд за заявою керуючого санацією знімає арешт з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном, якщо такі арешт чи обмеження перешкоджають виконанню плану санації, господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.

Відповідно до ч. 4 ст. 236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Так, у із змісту постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.10.2018 у справі Б-50/112-09 вбачається, що скасовується арешт, накладний на майно боржника, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, за винятком арештів чи інших обмежень щодо розпорядження майном такого боржника, накладених судовими органами для захисту суспільних відносин у публічній сфері.

Отже, наявність кримінального арешту майна боржника, який перебуває у процедурі банкрутства, зобов`язує арбітражного керуючого вжити заходів до скасування такого арешту в порядку чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Суд вважає, що без попереднього вчинення зазначених дій (державної реєстрації відповідних змін до Єдиного державного реєстру, зняття відповідних арештів), план санації у відповідній частині заздалегідь неможливо виконати.

Крім того, наданий план санації не містить у собі взаємопов`язаних і послідовних заходів, визначених ч. 2 ст.51 Кодексу, що спрямовані саме на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника.

Відповідно до ст.ст. 8, 129 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права; суддя здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права. Верховенством права є панування права в усіх сферах життя суспільства, у правотворчій та правозастосовчій діяльності державних інституцій, зокрема судів. Верховенство права визначено основною засадою (принципом) господарського судочинства в п.1 ч.2 ст.3 ГПК України.

Отже, одним із принципів правозастосування судами норм чинного законодавства про банкрутство є використання своїх повноважень таким чином, щоб було дотримано у справах необхідний баланс інтересу боржника та вимог щодо захисту майнових прав та інтересів кредиторів як учасників справи про банкрутство.

Підсумовуючи викладені вище обставини, суд дійшов висновку, що наданий план санації не відповідає вимогам законодавства, є передчасним та таким, що не підлягає затвердженню.

Відповідно до абз.2 ч.8 ст. 51 Кодексу постановлення судом ухвали про відмову у затвердженні плану санації не перешкоджає повторному поданню до суду схваленого зборами кредиторів плану санації для його затвердження.

Ураховуючи зазначене, з метою належного проведення процедури розпорядження майном боржника, керуючись ст.ст. 1, 2, 48-49, 50-52 Кодексу, ст.ст. 42, 234-235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання кредитора ОСОБА_3 від 16.01.2020 (вх. №932/20) про введення процедури санації ТОВ «УНСП «Шмайсер» (ідентифікаційний код 20042911) та затвердження плану санації - залишити без задоволення.

Відмовити у затвердженні плану санації ТОВ «УНСП «Шмайсер» (ідентифікаційний код 20042911).

2. Зобов`язати учасників справи (у разі неможливості у відповідності до ст. 81 ГПК України) надати суду вичерпну інформацію щодо всіх обтяжень, які накладені на майно ТОВ «УНСП «Шмайсер» (ідентифікаційний код 20042911) судовими органами для захисту суспільних відносин у публічній сфері (в межах кримінальних справ).

3. Оголосити перерву у підсумковому засіданні до 06.04.2020 до 10:00год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ (зал судових засідань №6). Для пропуску у приміщення суду мати документ(и), який посвідчує особу (паспорт) та підтверджує її повноваження.

Повідомити учасників справи про час, дату та місце засідання шляхом направлення їм цієї ухвали.

4. Інформацію по справі учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ч. 1 ст. 235 ГПК України негайно з моменту її оголошення суддею та може бути оскаржена в частині п.1 цієї ухвали протягом 10 днів у порядку, передбаченому ст.ст. 255-257 ГПК України з урахуванням пп. 17.5 п.17 ч.1 Перехідних положень ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 24.02.2020.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87805001 ?

Документ № 87805001 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87805001 ?

Дата ухвалення - 10.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87805001 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87805001 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 87805000
Наступний документ : 87805004