Рішення № 87774311, 15.01.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
15.01.2020
Номер справи
911/2624/19
Номер документу
87774311
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2020 р. Справа № 911/2624/19

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Белишевій А. В.

за участю представників учасників справи:

від позивача: Кукоба О. М. (адвокат - довіреність № б/н від 15.10.2019 р.);

від відповідача: не з`явились;

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлантік-Пасіфік Венчурз", (02141, вул. Мишуги, буд. 4, м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-будівельна компанія "Ремхаус", (08131, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1, оф. 404, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська область)

про стягнення 737 512, 67 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантік-Пасіфік Венчурз" звернулось в господарський суд Київської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-будівельна компанія "Ремхаус" про стягнення 300 459, 66 грн основної заборгованості, 107 111, 81 грн пені, 300 459, 66 грн штрафу, 9 137, 27 грн 3% річних, 20 344, 27 грн інфляційних збитків.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем невиконанням відповідачем свого обов`язку щодо виконання робіт з поточного ремонту паркувального майданчика та прилеглої до будівлі дрібнооптового торгівельного центру території за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 4, згідно з договором підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.10.2019 р. відкрито провадження у справі № 911/2624/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлантік-Пасіфік Венчурз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-будівельна компанія "Ремхаус" про стягнення 737 512, 67 грн, визначено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження і призначено її розгляд у підготовчому засіданні із викликом та за участю представників учасників справи на 20.11.2019 р.

20.11.2019 р. за наслідками підготовчого засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено його проведення на 11.12.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.12.2019 р. закрито підготовче провадження у даній справі та призначено справу до судового розгляду по суті за участю представників учасників справи на 15.01.2020 р.

15.01.2020 р. у судовому засіданні представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, хоча про судове засідання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд не повідомив, відзив на позовну заяву та інші заяви по суті спору не надав. Обов`язок по повідомленню відповідача про час та місце судового засідання судом виконано, так як усі процесуальні документи по справі направлені відповідачу за його адресою реєстрації місцезнаходження: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Мала Кільцева, будинок 10/1, офіс 404, та за всіма іншими адресами, що вказані у позовній заяві і містяться у матеріалах справи. Про зміну адреси місцезнаходження відповідач позивача і суд не повідомляв.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2018 р. між позивачем (надалі - Замовник) та відповідачем (надалі - Підрядник) було укладено договір підряду № 1/10-09/2018, згідно умов п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними та залученими силами і засобами виконати за завданням Замовника в обумовлені цим Договором строки Роботи з поточного ремонту паркувального майданчику та прилеглої до Будівлі дрібнооптового торгівельного центру території за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 4 (надалі - Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти виконані Роботи та їх оплатити на умовах і у порядку, визначеному даним Договором.

Відповідно до п. 1.2. Договору перелік, кількість та характеристики Обладнання, яке підлягає монтажу Підрядником, визначаються у Кошторисі (надалі - Кошторис), що є Додатком № 1 до даного Договору, та його невід`ємною частиною.

Згідно з п. 1.3. Договору Замовник зобов`язується прийняти та, в межах Загальнох вартості Договору, визначеної у п. 2.2. цього Договору, оплатити виконані належним чином і в погоджений строк Роботи в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

Пунктом 2.1. Договору визначено, що Загальна вартість Договору становить 250 383, 05 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 50 076, 61 грн. Разом вартість Договору з ПДВ 20% - 300 459, 66 грн (триста тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять грн 66 коп.). Під Загальною вартістю Робіт (окремих видів Робіт) по даному Договору Сторони розуміють повну вартість Робіт включаючи, але не обмежуючись, всіх витрат Підрядника на виконання таких Робіт та безпосередня вартість самих Робіт. Сторони домовилися, що Загальна вартість Договору є загальною вартістю всіх Робіт і є договірною та є незмінною, крім випадків прямо передбачених Договором.

Відповідно до п. 2.2. Договору детальний перелік Робіт та розцінки визначаються у Кошторисі (Додаток № 1 до Договору) далі - Кошторис), який є невід`ємною частиною цього Договору.

Пунктом 2.6. Договору встановлено, що Підрядник виконує роботи, передбачені умовами даного Договору протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання авансу (попередньої оплати) згідно п. 3.1. цього Договору.

Датою початку Робіт, в яку Підрядник приступає до виконання Робіт безпосередньо на території Об`єкту Замовника є дата отримання авансу від Замовника на умовах даного Договору, про що Сторони у таку дату початку Робіт зобов`язані скласти та підписати Акт початку виконання Робіт Підрядником на території Об`єкту Замовника, при умові, що Замовник передав Підряднику зону для виконання Робіт (будівельний майданчик), про що сторонами підписаний відповідний Акт. Акт початку виконання Робіт Підрядником на території Об`єкту Замовника є виключним доказом того, що Підрядник приступив до виконання Робіт на Об`єкті Замовника за даним Договором. Обов`язок складення та здійснення супроводу підписання Сторонами такого Акту початку виконання Робіт Підрядником на території Об`єкту Замовника покладається на Підрядника.

Пунктом 3.1. Договору визначено, що Замовник не пізніше 13 вересня 2018 року перераховує на поточний рахунок Підрядника аванс у розмірі 250 383, 05 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 50 076, 61 грн, разом з ПДВ 20% - 300 459, 66 грн (триста тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять грн 66 коп.), що включає оплату 100% матеріалів та Робіт по Договору.

Відповідно до п. 3.3. Договору форма оплати - безготівкова, шляхом перерахування суми коштів на особистий рахунок Виконавця в установі банку.

Згідно з п. 3.4. Договору у разі невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх зобов`язань по Договору, аванс, сплачений на умовах цього Договору, підлягає поверненню Замовнику у повному обсязі у визначені Замовником строки та у порядку, передбаченому даним Договором.

Пунктом 8.1. Договору визначено, що факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджуються підписаними Сторонами актами здачі-приймання виконаних робіт. Після виконання всіх робіт Підрядником, Підрядник повинен передати Замовнику на розгляд кінцевий акт здачі-приймання виконаних робіт у двох примірниках. Замовник має 10 (десять) робочих днів на розгляд акту та при відсутності зауважень приймає виконані Роботи та повертає Підряднику один примірник кінцевого акту приймання-передачі виконаних робіт або в такий самий строк має направити Підряднику мотивовану відмову від їх підписання. Прийняття виконаних робіт здійснюється Замовником за умови належного виконання робіт на наданная Підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов`язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких робіт, передбаченої Договором та/або законодавством.

Кінцевий Акт здачі-приймання робіт, підписаний обома Сторонами цього Договору підтверджує повне та належне виконання Підрядником своїх обов`язків по цьому Договору. У разі не підписання кінцевого акту здачі-приймання робіт Замовником, у зв`язку з недоліками в Роботі Підрядника та іншими порушеннями Підрядником умов цього Договору, Підрядник зобов`язаний повернути у повному обсязі сплачний на умовах цього договору Замвоником аванс в визнчені Замовником строки.

Відповідно до п. 14.2. Договору даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.09.2018 року включно, а у разі наявності окремої угоди Сторін - до завершення виконання Робіт, доцільність виконання яких після сплину вказаного строку дії Договору, схвалена Замовником.

Одночасно з укладенням договору підряду підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. між позивачем та відповідачем було підписано Додаток № 1 до нього ("Кошторис на Роботи з поточного ремонту паркувального майданчику та прилеглої до Будівлі дрібнооптового торгівельного центру території за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 4"), яким визначено види робіт, одиниці виміру, кількість, ціни, а також їх загальну вартість - 300 459, 66 грн; Додаток № 2 до нього ("Схема місця виконання робіт на Об`єкті").

10.09.2018 р. між позивачем та відповідачем було підписано Акт приймання-передачі будівельного майданчику, відповідно до якого Замовник передав, а Підрядник отримав Будівельний майданчик для виконання Робіт з поточного ремонту паркувального майданчику та прилеглої до Будівлі дрібнооптового торгівельного центру території за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 4. Також вказаним актом визначено план-схему будівельного майданчику та схему виконання робіт.

На виконання умов договору підряду позивачем 13.09.2018 р. було виконано свій обов`язок по здійсненню передоплати на виконання робіт та перераховано відповідачу грошові кошти у якості авансу у розмірі 300 459, 66 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 169 від 13.09.2018 р. на суму 300 459, 66 грн, наявним у матеріалах справи.

17.09.2018 р. між позивачем та відповідачем було підписано Додаткову угоду № 1 до договору підряду підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р., п. 1. якої визначено, що за взаємною згодою Сторін, керуючись п. 9.1. Договору, Сторони домовились достроково припинити дію Договору та викладають в даній Додатковій угоді погоджений Сторонами порядок, строки та умови проведення взаєморозрахунків у зв`язку з таким достроковим припиненням Договору, про що зазначено в п.п. 1.1.-1.3. даного пункту 1 Додаткової угоди.

1.1. Станом на дату укладення Сторонами даної Додаткової угоди, Сторони частково виконали наступні зобов`язання по Договору, а саме: (і) Замовник передав, а Підрядник отримав зону для виконання Робіт (будівельний майданчик) по Акту приймання-передачі (п. 7.1. Договору) та (іі) Замовник згідно п. 3.1. Договору сплатив Підряднику аванс у розмірі 250 383, 05 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 50 076, 61 грн, разом з ПДВ 20% - 300 459, 66 грн (триста тисяч чотириста п`тядесят дев`ять грн 66 коп.), що включає оплату 100% матеріалів та 100% Робіт по Договору (далі - Аванс). Враховуючи, що Підрядник не приступав до виконання Робіт на Об`єкті та, відповідно, Сторони не підписували Акт початку виконання Робіт Підрядником на території Об`єкту Замовника (п. 2.6. Договору), Сторони домовилися припинити взаємні зобов`язання та дію Договору в частині виконання Підрядником Робіт на користь Замовника та, відповідно в частині прийняття Замовником таких Робіт та їх оплати. В частині виконання грошових зобов`язань, тобто повернення Підрядником Авансу та відповідальності за їх прострочення, що узгоджується з Договором та Додатковою угодою діють до їх повного виконання.

1.2. Сторони домовилися, що Підрядник зобов`язується повернути Замовнику грошові кошти у розмірі 250 383, 05 грн без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 50 076, 61 грн, разом з ПДВ 20% - 300 459, 66 грн (триста тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять грн 66 коп.), сплачені Замовником на користь Підрядника на підставі Договору за Роботи та матеріали в повному обсязі, одним платежем на всю суму або частинами, але в будь-якому разі, повна сума грошових коштів (Авансу) повинна бути повернута Підрядником Замовнику не пізніше 12 (дванадцятого) жовтня 2018 року шляхом безготівкового розрахунку, тобто перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок у банку Замовника згідно реквізитів, що зазначені як реквізити Замовника в Розділі 15 Договору, або на інший рахунок у банку Замовника згідно письмової заяви Замовника.

У жовтні 2018 р. відповідач звернувся до позивача з листом вих. № б/н від 09.10.2018 р., у якому повідомив позивача про неможливість станом на 09.10.2018 р. виконати свої зобов`язання за Додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. з незалежних від відповідача причин, гарантував повернення позивачу грошових коштів у розмірі 300 459, 66 грн в найкоротший термін та просив розглянути можливість викладення Додаткової угоди № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. у новій редакції, з встановленням більш тривалого терміну повернення грошових коштів позивачу.

У серпні 2019 р. позивач звернувся до відповідача із претензією вих. № 148 від 22.08.2019 р., у якій він вимагав від відповідача протягом 3-х банківських днів з моменту отримання даної претензії повернути сплачені позивачем грошові кошти у загальному розмірі 721 462, 95 грн, з яких: 300 459, 66 грн - основна заборгованість, 91 504, 37 грн пені, 300 459, 66 грн 8% штрафу, 7 729, 63 грн 3% річних, 21 309, 58 грн інфляційних збитків.

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із виконанням робіт здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами і безпосередньо договором.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 837 цього ж кодексу за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 846 цього ж кодексу строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Частиною 2, 3 ст. 849 цього ж кодексу передбачено, що якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

Відповідно до ст. 854 цього ж кодексу якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України закріплено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 2 ст. 530 цього ж кодексу закріплено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 1) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У встановлений договором підряду строк і станом на час розгляду справи відповідач обов`язок щодо своєчасного виконання підрядних робіт не виконав, що підтверджується відсутністю, підписаними уповноваженими представниками сторін у встановленому порядку актів здачі-приймання виконаних робіт, суму попередньої оплати (авансу) у строки визначені Додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. не повернув.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У процесі розгляду справи, відповідачем не було надано суду жодних належних та допустимих доказів, що б підтверджували належне виконання ним свого обов`язку щодо своєчасного повернення суми попередньої оплати (авансу) за Додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р.

Отже, вимоги позивача про стягнення із відповідача основної заборгованості у розмірі 300 459, 66 грн за договором підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. та додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до нього є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача інфляційні збитки та 3 % річних від суми основної заборгованості за періоди прострочення відповідачем виконання обов`язку щодо повернення попередньої оплати з 13.10.2018 р. по 18.10.2019 р. на загальну суму 20 344, 27 грн та 9 137, 27 грн відповідно у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Згідно з ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 2 ст. 625 цього ж кодексу передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розрахунок інфляційних збитків від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договорами наступний:

Період заборгованостіСума боргу (грн.)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргуСума боргу з врахуванням індексу інфляції13.10.2018 - 18.10.2019300459.661.08324851.25325310.91 300 459, 66 грн х 1,083 = 325 310, 91 грн; 325 310, 91 грн - 300 459, 66 грн = 24 851, 25 грн

Отже, загальний розмір інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. та додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до нього у вищевказані періоди становить 24 851, 25 грн.

Оскільки, розмір інфляційних збитків від суми основної заборгованості, на які претендує позивач, є меншим ніж сума, на яку він має право, то суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. та додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. у вищевказані періоди у розмірі 20 344, 27 грн.

Розрахунок 3% річних від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок 3% річних від суми основної заборгованості за договором наступний:

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів300459.6613.10.2018 - 18.10.20193713 %9161.96 300 459, 66 грн х 0,03% х 371/365 = 9 161, 96 грн

Отже, загальний розмір 3% річних від суми основної заборгованості за договором підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. та додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до нього у вищевказані періоди становить 9 161, 96 грн.

Оскільки, розмір 3% річних від суми основної заборгованості, на які претендує позивач, є меншим ніж сума, на яку він має право, то суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача 3% річних від суми основної заборгованості за договором підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. та додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до нього у вищевказані періоди у розмірі 9 137, 27 грн.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача пеню, передбачену додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р., за періоди прострочення відповідачем виконання обов`язку по поверненню позивачу грошових коштів у повному обсязі з 13.10.2018 р. по 18.10.2019 р. на загальну суму 107 111, 81 грн у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Згідно ч. 6 ст. 232 цього ж кодексу нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до ч. 2 ст. 343 цього ж кодексу платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Частиною 1 підпункту 1.3. додаткової угодои № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. визначено, що у разі прострочення повернення Підрядником на користь Замовника грошових коштів у повному обсязі як зазначено в п. 1.2. п. 1. даної Додаткової угоди вище, Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню (неустойку) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної суми заборгованості, що діяла протягом всього строку прострочення Підрядника.

Розрахунок пені від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним та не відповідає вимогам ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України.

Правильний розрахунок пені від суми основної заборгованості за договором наступний :

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення300459.6613.10.2018 - 25.10.20181318.0000 %0.099 %*3852.47300459.6626.10.2018 - 13.12.20184918.0000 %0.099 %*14520.84300459.6614.12.2018 - 31.01.20194918.0000 %0.099 %*14520.84300459.6601.02.2019 - 14.03.20194218.0000 %0.099 %*12446.44300459.6615.03.2019 - 12.04.20192918.0000 %0.099 %*8593.97 Отже, загальний розмір пені від суми основної заборгованості за додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. у вищевказані періоди становить 53 934, 57 грн.

Отже, суд дійшов висновку про часткове задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача пені від суми основної заборгованості за додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. у вищевказані періоди у розмірі 53 934, 57 грн.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача штраф, передбачений додатковою угодою № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р., за прострочення відповідачем виконання обов`язку по поверненню позивачу грошових коштів у повному обсязі більше 10 банківських днів на загальну суму 300 459, 66, 00 грн у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Згідно ч. 2 ст. 551 цього ж кодексу передбачено, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Частиною 2 підпункту 1.3. додаткової угодои № 1 від 17.09.2018 р. до договору підряду підряду № 1/10-09/2018 від 10.09.2018 р. визначено, що у разі, якщо прострочення Підрядника триває більше 10 (десяти) банківських днів, Підрядник, крім пені, що зазначена вище в цьому пункті 1.3. п. 1. Договору, зобов`язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 8 (вісім) відсотків від суми заборгованості за кожен день просточення виконання зобов`язання, але не більше, ніж загальна сума Робіт Договору.

Розрахунок штрафу від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є обґрунтованим та вірним, а тому суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача штрафу від суми основної заборгованості за договором у розмірі 300 459, 66 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню частково.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-будівельна компанія "Ремхаус" (08131, Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Мала Кільцева, будинок 10/1, офіс 404; ідентифікаційний код 40435214) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлантік-Пасіфік Венчурз" (02141, місто Київ, вулиця Олександра Мишуги, будинок 4; ідентифікаційний код 35030924) 300 459 (триста тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) грн 66 (шістдесят шість) коп. основної заборгованості, 53 934 (п`ятдесят три тисячі дев`ятсот тридцять чотири) грн 57 (п`ятдесят сім) коп. пені, 300 459 (триста тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) грн 66 (шістдесят шість) коп. штрафу, 20 344 (двадцять тисяч триста сорок чотири) грн 27 (двадцять сім) коп. інфляційних збитків, 9 137 (дев`ять тисяч сто тридцять сім) грн 27 (двадцять сім) коп. 3% річних та судові витрати 10 265 (десять тисяч двісті шістдесят п`ять) грн 03 (три) коп. судового збору.

3. Відмовити в задоволенні інших позовних вимог.

4. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Суддя В.М.Бацуца

Повний текст рішення складено і підписано

07 лютого 2020 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87774311 ?

Документ № 87774311 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 87774311 ?

Дата ухвалення - 15.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87774311 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87774311 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 87773642
Наступний документ : 87774315