Рішення № 87702927, 11.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.02.2020
Номер справи
760/23642/19
Номер документу
87702927
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 760/23642/19

2-3123/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Трофимчук К.О.

розглянувши за правилами спрощеного провадження без повідомлення учасників справи цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Л-Квартал Сервіс» про визнання бездіяльності протиправною, зобов`язання вчинити дії, відшкодування моральної шкоди,

в с т а н о в и в:

16 серпня 2019 року ОСОБА_1 звернулася в суд з позовом до ТОВ «Л-Квартал Сервіс» про визнання бездіяльності протиправною, зобов`язання вчинити дії, відшкодування моральної шкоди.

Свої вимоги мотивує тим, що вона є власником квартири АДРЕСА_1 , яка знаходиться у житловому комплексі «Л-Квартал».

08 липня 2019 року вона та інші мешканці житлового комплексу звернулись до відповідача з письмовою заявою щодо зміни графіку його роботи та призначення прийому в один з днів тижня до 20 години.

Станом на 16 серпня 2019 року відповіді на зазначену заяву вона не отримала.

Вважає бездіяльність відповідача протиправною та такою, що порушує вимоги Закону України «Про звернення громадян».

Просить суд ухвалити рішення, яким:

- визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо ненадання відповіді на звернення;

- зобов`язати відповідача надати відповідь на її заяву;

- стягнути з відповідача на відшкодування моральної шкоди в розмірі 2000 гривень.

Ухвалою судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 серпня 2019 року позовну заяву залишено без руху.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 18 вересня 2019 року відкрито спрощене провадження у справі.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 11 лютого 2020 року відмовлено у задоволенні клопотання представника відповідача про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін.

З відзиву на позовну заяву представника відповідача вбачається, що вона просить відмовити у задоволенні позову. Зазначено, що позивачем не вказано, які саме її права та законні інтереси порушені відповідачем внаслідок ненадання відповіді на пропозиції, викладені у зверненні від 08 липня 2019 року. ОСОБА_1 не додано до позову доказів на підтвердження належності їй на праві власності квартири

АДРЕСА_1 » було прийнято рішення змінити з вересня 2019 року графік прийому громадян, що не є зобов`язанням відповідача, а є його правом для оперативного узгодження питань діяльності. Про зазначене рішення було повідомлено всім мешканцям будинку шляхом розміщення відповідної об`яви на інформаційній дошці, вказівки про це у направлених рахунках на оплату послуг, а також розповсюджено безпосередньо самими мешканцями у закритій групі «Вайбер». Також, 01 серпня 2019 року були проведені збори власників та співвласників житлових приміщень, де обговорювались питання житлового комплексу, серед яких відповідачем було повідомлено про зміну графіку роботи з вересня 2019 року. На зборах була присутня й позивач. Таким чином, ОСОБА_1 на момент звернення до суду з позовом була обізнана з результатом розгляду її письмового звернення. За таких обставин, вимога позивача про стягнення на її користь моральної шкоди є безпідставною (а.с. 17-19).

З відповіді на відзив позивача вбачається, що відповідач порушив вимоги Закону України «Про звернення громадян», а саме не надав письмові відповідь про результати розгляду звернення. Зазначене право не залежить від того, чи міг громадянин десь почути чи прочитати певну інформацію. Крім того, як й зазначає представник відповідача, вперше інформація про зміни в роботі товариства з`явилась в рахунках на оплату послуг за серпень, які відповідач розіслав на адреси електронної пошти мешканців 05 вересня 2019 року. таким чином, твердження відповідача про те, що вона була обізнана з результатами розгляду звернення на момент подання позову до суду не відповідають дійсності (а.с. 26-29).

Оскільки розгляд справи відбувається в порядку спрощеного провадження без повідомлення учасників справи, особи, які беруть участь у справі, не викликались.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 є власником квартири АДРЕСА_1 , яка знаходиться у житловому комплексі «Л-Квартал», на підставі договору купівлі-продажу квартири від 17 липня 2017 року (а.с. 31-34, 35).

08 липня 2019 року ОСОБА_1 та інші мешканці житлового комплексу «Л-Квартал» звернулись до відповідача з письмовою заявою щодо зміни графіку його роботи та призначення прийому в один з днів тижня до 20 години (а.с. 6).

Зазначена заява отримана ТОВ «Л-Квартал Сервіс» 08 липня 2019 року, що підтверджується відміткою, що міститься на цій заяві.

З позову вбачається, що станом на 16 серпня 2019 року відповіді на зазначену заяву ОСОБА_1 не отримала.

Представник відповідача у відзиві зазначає про те, що ТОВ «Л-Квартал Сервіс» було прийнято рішення змінити з вересня 2019 року графік прийому громадян, що не є зобов`язанням відповідача, а є його правом для оперативного узгодження питань діяльності. Про зазначене рішення було повідомлено всім мешканцям будинку шляхом розміщення відповідної об`яви на інформаційній дошці, вказівки про це у направлених рахунках на оплату послуг, а також розповсюджено безпосередньо самими мешканцями у закритій групі «Вайбер». Також, 01 серпня 2019 року були проведені збори власників та співвласників житлових приміщень, де була озвучена зазначена інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов`язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Частиною 1 ст. 14 цього закону визначено, що органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об`єднання громадян, посадові особи зобов`язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Відповідно до частин 1, 3 ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об`єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов`язані об`єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов`язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов`язки.

Згідно зі ст. 20 закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п`ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п`яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Відзив на позовну заяву представника відповідача не містить посилання на наявність письмової відповіді на звернення позивача від 08 липня 2019 року.

Вбачається, що відповідачем було порушено вимоги Закону України «Про звернення громадян».

З огляду на наведене, оскільки законом передбачено надання відповіді на звернення в обов`язковому порядку, тому дії відповідача щодо ненадання такої відповіді є незаконними.

Позивач також просить суд стягнути з відповідача на відшкодування моральної шкоди в розмірі 2000 гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про звернення громадян» громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

Разом з тим, суд вважає, що не знайшли своє підтвердження доводи ОСОБА_1 про необхідність відшкодування їй моральної шкоди з відповідача.

Сам факт ненадання відповіді відповідачем не є безумовною підставою для відшкодування моральної шкоди. Не є такою підставою і необхідність витрачати час на вивчення законів, консультації з юристами та складення позовної заяви.

З огляну наведене, вимоги позивача підлягають задоволенню частково.

З урахуванням часткового задоволення позову та відповідно до ст. 141 ЦПК України, стягненню з відповідача на користь позивача також підлягає судовий збір в розмірі 1536 гривень 80 копійок.

Керуючись статтями 1, 14, 15, 20, 25 Закону України «Про звернення громадян», статтями 3, 4, 10, 13, 76-82, 89, 223, 259, 263-265, 268, 272, 273 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Л-Квартал Сервіс» (м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6, код ЄДРПОУ 40983340) про визнання бездіяльності протиправною, зобов`язання вчинити дії, відшкодування моральної шкоди задовольнити частково.

Визнати протиправною бездіяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Л-Квартал Сервіс» (м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6, код ЄДРПОУ 40983340) щодо ненадання письмової відповіді на звернення ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) від 08 липня 2019 року.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Л-Квартал Сервіс» (м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6, код ЄДРПОУ 40983340) надати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) письмову відповідь на звернення від 08 липня 2019 року.

У задоволенні інших позовних вимог відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Л-Квартал Сервіс» (м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6, код ЄДРПОУ 40983340) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) 1536 гривень 80 копійок судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 87702927 ?

Документ № 87702927 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 87702927 ?

Дата ухвалення - 11.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87702927 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 87702927 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87702925
Наступний документ : 87702930