Ухвала суду № 87623383, 10.02.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
10.02.2020
Номер справи
911/2946/19
Номер документу
87623383
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"10" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/2946/19

Господарський суд Київської області у складі судді Христенко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Гостомельської селищної ради, м. Ірпінь

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Парк Таун», м. Ірпінь

про стягнення 2 316 359,79 грн.

Представники:

від позивача: Гусєва Ю.М., довіреність № 03-02/20 від 08.01.2019;

від відповідача : Рожина О.Г., адвокат, ордер серії КВ № 069788 від 20.12.2019;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Гостомельська селищна рада (надалі-позивач) звернулась до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Парк Таун» (надалі-відповідач) про стягнення 2 316 359,79 грн., з яких: 2 090 927,30 грн. заборгованості з пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту смт. Гостомеля, 157 205,25 грн. інфляційних втрат та 68 227,24 грн. 3 % річних.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «Парк Таун» грошового зобов`язання з оплати згідно з умовами Договору про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель № 61 від 04.07.2017 (далі - Договір № 61 від 04.07.2017).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2019 відкрито провадження у справі № 911/2946/19, розгляд справи в порядку загального позовного провадження призначений у підготовчому засіданні на 23.12.2019.

Ухвалою суду від 23.12.2019 підготовче засідання у справі № 911/2946/19, на підставі клопотання відповідача (вх. № 25380/19 від 20.12.2019) було відкладено на 15.01.2020.

13.01.2020 через канцелярію суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву вих. № 13-01-04/20 від 13.01.2020 (вх. № 671/20) та заява вих. № 13-01-01/20 від 13.01.2020 (вх. № 667/20), в яких останній просить суд закрити провадження у справі № 911/2946/19, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку із відсутністю предмету спору.

Так, відповідач вказує на те, що 27.12.2019 між Гостомельською селищною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Парк Таун» укладено Додаткову угоду до Договору про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель № 61 від 04.07.2017 (далі - додаткова угода).

Відповідно до п. 1 вказаної додаткової угоди сторони дійшли згоди внести зміни до п.п. 2.1, 2.3, 2.4 Договору № 61 від 04.07.2017 виклавши його в наступній редакції:

« 2.1 Загальна вартість будівництва об`єкта відповідно до поданого зведеного кошторису з урахуванням експертної грошової оцінки від 17.12.2019 становить 42 833 058 грн.

2.3 Розрахунок величини пайової участі:

ПУ=ЗКББ*РПУ% = 42 833 058 * 4 % = 1 713 322,32 грн.

де, ПУ - розмір пайової участі;

ЗКВБ - загальна кошторисна вартість будівництва;

РПУ % - розмір пайової участі у розвиток інфраструктури селища Гостомель.

2.4 Сплата коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста сплачується шляхом безготівкового перерахування в сумі 1 713 322,32 грн., згідно графіку (Додаток 1), але не пізніше, ніж до введення об`єкта в експлуатацію.».

Ухвалою суду від 15.01.2020 підготовче засідання у справі № 911/2946/19 відкладено на 10.02.2020.

03.02.2020 через канцелярію суду від Гостомельської селищної ради надійшла відповідь № 03-02/297 від 31.01.2020 (вх. № 2354/20) на відзив, в якій остання просить суд закрити провадження у справі № 911/2948/19 в частині стягнення основної заборгованості у розмірі 2 090 927,30 грн., у зв`язку із відсутністю предмета спору, та залишити позов без розгляду в частині стягнення інфляційних втрат у розмірі 157 205,25 грн. та 3 % річних в розмірі 68 227,24 грн.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Оскільки станом на день винесення даної ухвали між позивачем та відповідачем укладено додаткову угоду, внаслідок чого предмет спору в частині стягнення заборгованості з пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту смт. Гостомель припинив своє існування станом на час розгляду справи, зазначені обставини підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами та не спростовані сторонами, суд дійшов висновку про закриття провадження в даній справі в частині стягнення заборгованості з пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту смт Гостомеля в порядку п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Водночас, згідно ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, суд залишає позов без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

Подана через канцелярію суду Гостомельською селищною радою відповідь № 03-02/297 від 31.01.2020 (вх. № 2354/20 від 03.02.2020) на відзив, в якій остання просить суд залишити позов без розгляду в частині стягнення інфляційних втрат у розмірі 157 205,25 грн. та 3 % річних в розмірі 68 227,24 грн. підписана Гостомельським селищним головою.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду.

Таким чином, перевіривши повноваження особи, яка підписала від імені позивача заяву про залишення позову без розгляду, враховуючи, що вказана заява відповідає вимогам ст. 169, 170 ГПК України, є формою реалізації прав позивача, та подана до початку розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про наявність підстав для її задоволення.

Частиною 4 статті 231 Господарського процесуального кодексу України визначено, що про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Подаючи відповідь № 03-02/297 від 31.01.2020 (вх. № 2354/20 від 03.02.2020) на відзив, позивач просив суд повернути йому суму сплаченого судового збору, у зв`язку із закриттям провадженням у справі № 911/2948/19 в частині вимог щодо стягнення основної заборгованості.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» визначено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» визначено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, у разі залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв`язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням)).

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про повернення Гостомельській сельській раді з державного бюджету України судового збору у розмірі 31 363,91 грн., сплаченого за платіжним дорученням № 79 від 14.11.2019, оригінал якого міститься в матеріалах справи № 911/2946/19.

Керуючись ст. ст. 185, 226, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Провадження в справі № 911/2946/19 за позовом Гостомельської селищної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Парк Таун» в частині стягнення 2 090 927,30 грн. заборгованості з пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту смт. Гостомеля закрити.

2. Позов Гостомельської селищної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Парк Таун» в частині стягнення 157 205,25 грн. інфляційних втрат та 68 227,24 грн. 3 % річних залишити без розгляду.

3. Повернути Гостомельській селищній раді (08290, Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125, код ЄДРПОУ 04360617) з державного бюджету України судовий збір у розмірі 31 363,91 грн., сплаченого за платіжним дорученням № 79 від 14.11.2019, оригінал якого міститься в матеріалах справи № 911/2946/19.

Ухвала набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена у відповідному законом порядку.

Повний текст складено - 17.02.2020.

Суддя О.О. Христенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 87623383 ?

Документ № 87623383 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87623383 ?

Дата ухвалення - 10.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87623383 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87623383 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 87623382
Наступний документ : 87623384