Рішення № 87594727, 11.02.2020, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
11.02.2020
Номер справи
909/15/20
Номер документу
87594727
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2020 м. Івано-ФранківськСправа № 909/15/20Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Кобецької С. М., секретар судового засідання Савчин Т. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-виробничий центр

"Європрилад", вул.Ленкавського, 22, м.Івано-Франківськ, 76010;

до відповідача: Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради,

вул. Кардинала Любомира Гузара, 15, м.Івано-Франківськ, 76019;

про стягнення 41 842, 60грн,

за участю:

від позивача: Любінець Ірина Омелянівна - представник, (довіреність б/н від 01.08.2019);

від відповідача: не з"явилися.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-виробничий центр "Європрилад" звернулось до Господарського суду Івано-Франківської області з позовом до Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради про стягнення 41 842, 60грн за невиконання грошового зобов"язання за договором підряду №889 від 05.09.2019.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 13.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги. Обґрунтовує їх невиконанням відповідачем грошового зобов"язання, обумовленого пунктами 3.4., 3.5. укладеного між сторонами договору підряду №889 від 05.09.2019, внаслідок чого неоплаченою залишилась вартість виконаних підрядних робіт згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №379-02-1-1 за 2019 рік та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 №379-02-1-1 за 2019 рік на суму 41 842, 60грн, яку позивач просить суд стягнути з відповідача в судовому порядку. Позовні вимоги мотивує приписами статті 193 Господарського кодексу України, статей 525, 526, 530, 610, 837 Цивільного кодексу України.

Представник відповідача в судове засідання не з"явився, про причини неявки суду не повідомив, хоча про дату, час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений ухвалою суду від 13.01.2020, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення від 16.01.2020. Будь-яких заперечень в спростування заявлених позовних вимог, відповідач суду не подав.

За таких обставин, беручи до уваги приписи статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно розгляду спору впродовж розумного строку, норми частин 1, 3 статті 202 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якими, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті і суд розглядає справу за відсутності такого учасника, враховуючи той факт, що відповідач належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, а у суду є всі необхідні матеріали (докази) для вирішення спору по суті, спір - вирішується у відсутності представника відповідача за матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, всебічно та повно з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності всі докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, враховуючи вимоги чинного законодавства, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню.

Фактичні обставини справи вказують на те, що між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інженерно-виробничий центр "Європрилад" (підрядник/позивач) та Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради (замовник/відповідач) укладено договір підряду №889 від 05.09.2019. Згідно умов цього договору підрядник зобов"язався виконати роботи з капітального ремонту системи опалення дошкільного навчального закладу №14 "Кристалик" по вул.Марійки Підгірянки 21 в м.Івано-Франківськ, а замовник взяв на себе обов"язок прийняти і оплатити такі роботи на підставі підписаних актів здачі-приймання робіт і довідок про вартість виконаних робіт (пункт 1.1., 1.2., 3.4., 3.5. договору).

Позивач виконав підрядні роботи обумовлені договором на загальну суму 41 842, 60грн. В свою чергу відповідач їх прийняв, підписав без жодних зауважень та скріпив печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №379-02-1-1 за 2019 рік, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 №379-02-1-1 за 2019 рік (а.с.17-20). Однак доказів сплати вартості виконаних позивачем підрядних робіт відповідач суду не подав.

Предметом судового розгляду є вимога позивача про стягнення з відповідача в судовому порядку 41 842, 60грн за невиконання грошового зобов"язання за договором підряду №889 від 05.09.2019.

Із змісту статті 11 Цивільного кодексу України вбачається, що цивільні права та обов"язки виникають, зокрема з договору.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов"язковим для виконання сторонами (статті 626, 627, 628, 629 Цивільного кодексу України).

Договір підряду №889 від 05.09.2019 укладений між сторонами в межах чинного законодавства України - є правомірним, оскільки його недійсність прямо не встановлена законом та він не визнаний судом недійсним (стаття 204 Цивільного кодексу України).

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (частини 1, 2 статті 837 Цивільного кодексу України).

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково (стаття 854 Цивільного кодексу України).

Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку (стаття 509 Цивільного кодексу України, стаття 173 Господарського кодексу України).

У відповідності до положень статті 526 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 525 Цивільного кодексу України, частина 7 статті 193 Господарського кодексу України).

Нормою частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України встановлено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Приписами статей 610, 612 Цивільного кодексу України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

З огляду на вимоги частин 1,3 статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили (частини 1, 2 статті 86 Господарського процесуального кодексу України). Позивачем доведено та документально підтверджено обставини, на які він посилався, як на підставу своїх вимог.

Пунктом 2 статті 614 Цивільного кодексу України обумовлено, що відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов"язання. Відповідач в судове засідання не з"явився, своїми правами, наданим йому статтями 42, 46, 165, 251 Господарського процесуального кодексу України не скористався, будь - яких заперечень проти позову чи доказів належного виконання своїх зобов"язань не надав, доводи позивача не спростував.

Таким чином на основі вище сказаного стягненню з відповідача в судовому порядку підлягають 41 842, 60грн

Згідно з статтею 129 Господарського процесуального кодексу судовий збір слід покласти на відповідача.

Керуючись статтею 1291 Конституції України, статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950, статтями 11, 509, 525, 526, 530, 599, 610-612, 625-629,837, 838, 875, 879, 882 Цивільного кодексу України, статтями 173, 193 Господарського кодексу України, статтями 73-79, 86, 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-виробничий центр "Європрилад" до відповідача Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради про стягнення 41 842, 60грн - задовольнити.

Стягнути з Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, вул. Кардинала Любомира Гузара, 15, м.Івано-Франківськ, 76019 (ідентифікаційний код 40312499) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-виробничий центр "Європрилад", вул.Ленкавського, 22, м.Івано-Франківськ, 76010 (ідентифікаційний код 24688544) 41 842, 60грн (сорок одну тисячу вісімсот сорок дві грн 60коп.) - заборгованості, 2 102,00грн (дві тисячі сто дві грн 00коп.) - судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повне рішення складено 14.02.2020

Суддя С.Кобецька

Попередній документ : 87594726
Наступний документ : 87594728