Ухвала суду № 87548900, 07.02.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
07.02.2020
Номер справи
911/286/20
Номер документу
87548900
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"07" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/286/20

Суддя Карпечкін Т.П. розглянувши позовну заяву

Моторно (транспортного) страхового бюро України

до Військової частини «А 0704»

про стягнення 100 720,00 грн.

встановив:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Моторно (транспортного) страхового бюро України до Військової частини «А 0704» про стягнення 100 720,00 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали даної позовної заяви, суд дійшов висновку, що вони є достатніми для прийняття її до розгляду та відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України в порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оскільки, ціна позову у справі № 911/286/20 не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлений на 01 січня року, в якому подано відповідну позовну заяву, справа є не складною з огляду на наявні в ній матеріали, суд, в силу ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, приходить до висновку про можливість здійснення розгляду даної справи у порядку спрощеного позовного провадження.

Крім того, позивачем до позовної заяви додано клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить суд витребувати у відповідача та Центрального територіального управління військової служи правопорядку по м. Києву та Київській області додаткові докази згідно з переліком наведеним в прохальній частині клопотання.

Відповідно до положень ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд встановив, що воно відповідає вимогам ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України та підлягає задоволенню в повному обсязі, а саме витребування у відповідача та Центрального територіального управління військової служи правопорядку у Збройних Силах України по м. Києву та Київській області доказів: 1) належності автомобіля «Уаз» державний номер 0794З7 Військовій частині «А 0704» (відповідачу); 2) того, що водій ОСОБА_1 , з вини якого відбулось ДТП, станом на момент ДТП 27.12.2017 року керував автомобілем «Уаз» державний номер НОМЕР_1 під час виконання трудових (службових) обов`язків у Військовій частині «А 0704» (відповідача).

Керуючись ст. ст. 12, 81-82, 174, 176, 234, 247, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у даній справі.

2. Справу № 911/286/20 розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання).

3. Встановити відповідачу строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання до суду: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення або визнання вимог позивача з посиланням на діюче законодавство та з дотриманням приписів ст. 165 Господарського процесуального кодексу України; доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст.165 Господарського процесуального кодексу України).

4. Попередити відповідача про те, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи згідно ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

5. Встановити позивачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) для подання суду: відповіді на відзив на позов; копію якої направити відповідачу, докази чого надати суду.

6. Встановити відповідачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде) для подання суду: заперечень на відповідь на відзив; копію яких направити позивачу, докази чого надати суду.

7. Зобов`язати сторін негайно повідомити суд у разі (часткової) сплати відповідачем заборгованості, яка є предметом даного спору.

8. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

9. Витребувати у відповідача та Центрального територіального управління військової служи правопорядку у Збройних Силах України по м. Києву та Київській області докази:

- належності автомобіля «Уаз» державний номер 0794З7 Військовій частині «А 0704» (відповідачу);

- того, що водій ОСОБА_1 , з вини якого відбулось ДТП, станом на момент ДТП 27.12.2017 року керував автомобілем «Уаз» державний номер НОМЕР_1 під час виконання трудових (службових) обов`язків у Військовій частині «А 0704» (відповідача).

10. Встановити строк для подання відповідачем та Центральним територіальним управлінням військової служи правопорядку у Збройних Силах України по м. Києву та Київській області витребуваних докуменів - до 25.03.2020 року.

11. Попередити відповідача та Центральне територіальне управління військової служи правопорядку у Збройних Силах України по м. Києву та Київській області про те, що згідно з частинами 7-8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

12. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст.135 Господарського процесуального кодексу України.

13. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до 25.03.2020 року з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

14. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

15. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

16. Інформацію по справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

17. Копію ухвали Господарського суду Київської області надіслати сторонам та Центральному територіальному управлінню військової служи правопорядку у Збройних Силах України по м. Києву та Київській області (03113, м. Київ, пр.-т Перемоги, 55/2, військова частина А2100).

18. Згідно ч.2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

19. Відповідно до приписів ст. 255 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Т.П. Карпечкін

Часті запитання

Який тип судового документу № 87548900 ?

Документ № 87548900 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87548900 ?

Дата ухвалення - 07.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87548900 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87548900 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 87548899
Наступний документ : 87548901