Ухвала суду № 87396259, 04.02.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
04.02.2020
Номер справи
924/161/16
Номер документу
87396259
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_____________

У Х В А Л А

"04" лютого 2020 р.м. Хмельницький Справа № 924/161/16

Господарський суд Хмельницької області у складі:

суддя Крамар С.І., розглянувши матеріали справи

за заявою Приватного підприємства "АДЛЄР" м. Київ

про порушення справи про банкрутство Фермерського господарства "РОСА ПЛЮС" смт. Стара Синява Старосинявський район Хмельницької області (клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та строку повноважень ліквідатора)

Представники сторін: не з`явились

Ухвалою суду від 15.03.2016р. порушено провадження у справі №924/161/16 про банкрутство фермерського господарства "РОСА ПЛЮС" (вул. Філатова, 9, смт. Стара Синява, Старосинявський район Хмельницької області, код 34638965), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів фермерського господарства "РОСА ПЛЮС" та процедуру розпорядження майном боржника до 08.07.2016р., призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича.

Ухвалою суду від 08.06.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів ФГ "РОСА ПЛЮС" на загальну суму 849 752,51 грн.

Постановою суду від 23.06.2016р. визнано банкрутом фермерське господарство "РОСА ПЛЮС", відкрито ліквідаційну процедуру строком до 23.12.2016р., ліквідатором призначено арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича (вул. Ландау, 1, м. Луцьк, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво №413 від 22.03.2013р., E-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Ухвалою суду від 23.01.2018р. строк ліквідаційної процедури банкрута та повноважень арбітражного керуючого Михайловського С.В. як ліквідатора ФГ "РОСА ПЛЮС" продовжено до 23.12.2019р.

28.12.2019р. від арбітражного керуючого Михайловського С.В. на адресу суду надійшло клопотання №02-39/744 від 24.12.2019р. про продовження строку ліквідаційної процедури ФГ "РОСА ПЛЮС" та строку повноважень ліквідатора на 6 місяців.

Ухвалою суду від 28.12.2019р. клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури банкрута та строку повноважень ліквідатора на 6 місяців призначено до розгляду в судовому засіданні.

03.02.2020р. на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Михайловського С.В. надійшли додаткові пояснення, у яких останній підтримує подане ним клопотання та просить суд продовжити строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців.

В судове засідання 04.02.2020р. кредитор та ліквідатор не з`явились, повноважних представників не направили.

Відповідно до ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь - якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків визначених цією статтею.

При розгляді клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури банкрута та його повноважень як ліквідатора, судом встановлено та враховується наступне:

21.10.2019р. вступив в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018р. № 2597-VIII.

Пунктом 4 "Прикінцевих та перехідних положень" Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника.

Згідно з ч. 2 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи-банкрута.

У відповідності до ч. 2 ст. 104 ЦК України, юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Стаття 90 Кодексу України з процедур банкрутства визначає випадки при настанні яких господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо: боржник - юридична особа не внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; юридичну особу, яка є боржником, припинено в установленому законодавством порядку, про що є відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; у провадженні господарського суду є справа про банкрутство того самого боржника; відновлено платоспроможність боржника або погашені всі вимоги кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів; затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом; до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про його банкрутство не висунуто вимог; справа не підлягає розгляду в господарських судах України; господарським судом не встановлені ознаки неплатоспроможності боржника; в інших випадках, передбачених законом.

При цьому слід врахувати, що зазначена норма Закону не містить такої підстави для закриття провадження у справі про банкрутство, як закінчення строку ліквідаційної процедури.

Судом враховано, що ухвалою суду від 03.09.2019р. строк ліквідаційної процедури банкрута було продовжено до 23.12.2019р.

Згідно із наявного в матеріалах справи клопотання арбітражного керуючого Михайловського С.В. останній просить суд продовжити термін ліквідаційної процедури на шість місяців у зв`язку з тим, що на сьогоднішній день процедура ліквідації ФГ «РОСА ПЛЮС» знаходиться на стадії стягнення субсидіарної відповідальності по зобов`язаннях боржника в межах виконавчого провадження №57951385, відкритого у зв`язку із справою про банкрутство №924/161/16, а також розпочато процедуру реалізації майна банкрута ФГ «РОСА ПЛЮС». Таким чином, завершити ліквідаційну процедуру з об`єктивних причин на сьогодні не видається можливим. Також, з метою подальшого підтвердження повноважень ліквідатора у банківських установах для проведення розрахунків та закриття ліквідаційного рахунку, постала необхідність продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора Михайловського С.В. у справі №924/161/16.

Кредитор ПП "Адлєр" 22.01.2020р. на адресу суду надіслав письмову позицію, у якій повідомив суд, що не заперечує проти задоволення клопотання ліквідатора про продовження строк ліквідаційної процедури боржника та повноважень ліквідатора на 6 місяців та просить суд розглянути клопотання без участі представника кредитора.

Аналізом вказаних вище норм судом зазначається, що повноваження ліквідатора банкрута припиняються у чітко передбачених Кодексом України з процедур банкрутства випадках, а саме: у разі завершення ліквідаційної процедури та припинення провадження у справі або припинення їх судом, про що виноситься ухвала суду та здійснюється відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Отже, оскільки законом не передбачено іншого, ліквідатор повинен виконувати свої повноваження до прийняття судом рішення про припинення його повноважень або про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу та припинення провадження у справі, а також внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що підстав для продовження повноважень ліквідатора по справі про банкрутство ФГ "Роса Плюс" не має, оскільки вони не припиняються, а їх припинення здійснюється у визначених Законом випадках. При цьому, арбітражний керуючий Михайловський С.В. зобов`язаний виконати свої обов`язки ліквідатора покладені на нього кодексом та судом, в тому числі закінчити ліквідаційну процедуру, скласти та подати суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Враховуючи вищевикладене, а також необхідність вчинення ліквідатором додаткових заходів передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, суд вважає за необхідне клопотання ліквідатора задовольнити частково та продовжити строк ліквідаційної процедури ФГ "РОСА ПЛЮС" до 23.06.2020р.

Керуючись ст.ст. 2, 58, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Михайловського С.В. №02-39/744 від 24.12.2019р. про продовження строку ліквідаційної процедури боржника та строку повноважень ліквідатора на 6 місяців задовольнити частково.

Продовжити строк ліквідаційної процедури банкрута ФГ "РОСА ПЛЮС" до 23.06.2020р.

Зобов`язати ліквідатора - під час здійснення ліквідаційної процедури банкрута вжити усі необхідні заходи визначені Кодексом України з процедур банкрутства за результатами проведення якої скласти і надати на розгляд та затвердження суду звіт та ліквідаційний баланс.

Ухвала оголошена та набрала законної сили 04.02.2020р. Ухвала може бути оскаржена в порядку передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Копію ухвали надіслати ліквідатору, кредитору.

Суддя Крамар С.І.

Віддрук. 3 прим. (надісл. всім реком. з повід.):

1 - до справи,

2 - арб. кер. Михайловському С.В. - 43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 36а;

3 - ініціюючому кредитору - АДРЕСА_1.

Попередній документ : 87363771
Наступний документ : 87396262