Ухвала суду № 87296543, 18.01.2020, Нововодолазький районний суд Харківської області

Дата ухвалення
18.01.2020
Номер справи
631/34/20
Номер документу
87296543
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

справа № 631/34/20

номер провадження 2/631/429/20

У Х В А Л А

п р о п р и й н я т т я п о з о в н о ї з а я в и д о р о з г л я д у

та в і д к р и т т я п р о в а д ж е н н я у с п р а в і

18 січня 2020 року селище міського типу Нова Водолага

Нововодолазький районний суд Харківської області у складі судді Мащенко С. В., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 , від імен та інтересах якого діє адвокат Оріщенко Наталія Сергіївна до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬВКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛИХІВСЬКЕ» «Про стягнення заборгованості за договором про надання фінансової допомоги на поворотній основі», -

в с т а н о в и в :

17 січня 2020 року до Нововодолазького районного суду Харківської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 , від імен та інтересах якого діє адвокат Оріщенко Наталія Сергіївна до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬВКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛИХІВСЬКЕ» «Про стягнення заборгованості за договором про надання фінансової допомоги на поворотній основі», яка зареєстрована під вхідним № 292/20-вх.

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 175-177 Цивільного процесуального кодексу України, віднесена до предметної, суб`єктної, інстанційної та територіальної юрисдикції суду. Підстави, визначені статтями 185-186 Цивільного процесуального кодексу України, для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Вказана справа не може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження відповідно до частини 4 статті 274 Цивільний процесуальний кодекс України і її розгляд слід здійснювати за правилами загального позовного провадження. Тому, справу слід прийняти до провадження, з метою виконання вимог передбачених частини 1 статті 189 Цивільний процесуальний кодекс України розпочати підготовче провадження та призначити підготовче засідання у справі.

Постановляючи ухвалу, суд вважає за необхідне звернути увагу на те, що пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року шляхом реорганізації (злиття) Валківського районного суду, Коломацького районного суду та Нововодолазького районного суду Харківської області утворено Валківський окружний суд – у Валківському, Коломацькому та Нововодолазькому районах Харківської області із місцезнаходженням у містах Валках, селищі міського типу Новій Водолазі та селі Різуненковому Коломацького району Харківської області.

За змістом пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року районні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.

Оскільки на цей час Валківський окружний суд свою діяльність не розпочав, позовна заява перебуває на розгляді належного суду.

На підставі викладеного, керуючись пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року, пунктом 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року, частиною 2 статті 2 Закону України «Про судовий збір» № 3674-VI від 08.07.2011 року (із змінами та доповненнями), статтями 19, 175-177, 187, 189 Цивільного процесуального кодексу України, суд,-

у х в а л и в:

Відкрити загальне позовне провадження у цивільній справі № 631/34/20, провадження № 2/631/429/20 за позовом ОСОБА_1 , від імен та інтересах якого діє адвокат Оріщенко Наталія Сергіївна до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬВКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛИХІВСЬКЕ» «Про стягнення заборгованості за договором про надання фінансової допомоги на поворотній основі».

З метою виконання вимог частини 1 статті 189 Цивільного процесуального кодексу України розпочати підготовче провадження у справі.

Призначити підготовче судове засідання у приміщенні Нововодолазького районного суду Харківської області (юридична адреса: Харківська область, Нововодолазький район, селище міського типу Нова Водолага, вулиця 40 років Перемоги, будинок № 1, зал судового засідання № 1) на 25 лютого 2020 року об 11 год. 00 хв.

Про прийняття справи до розгляду за правилами загального позовного провадження та початок підготовчого провадження, а також про дату, час і місце підготовчого засідання у справі повідомити всіх учасників справи, які беруть у ній участь, за правилами та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України, в тому числі шляхом надсилання судової повістки про виклик.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали, впродовж якого він має право надіслати суду:

?відзив на позовну заяву із одночасним надісланням його копії та доданих до нього документів іншим учасникам справи;

?всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;

?а також пред`явити зустрічний позов.

Зауважити, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання суду відповіді на відзив, із одночасним надісланням її копії та доданих до неї документів іншим учасникам справи, в якій він має викласти свої пояснення, міркування і аргументи (із наданням у разі наявності письмових та електронних докази (які можливо доставити до суду) на їх підтвердження) щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, із одночасним надісланням його копії та доданих до нього документів іншим учасникам справи, в яких він має викласти свої пояснення, міркування і аргументи (із наданням у разі наявності письмових та електронних докази (які можливо доставити до суду) на їх підтвердження) щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення.

Інші учасники справи мають право надати свої письмові пояснення щодо відповіді на відзив та заперечення до закінчення підготовчого провадження, тобто до закриття підготовчого засідання у справі.

Зауважити, що відзив, відповідь на відзив, заперечення, а також письмові пояснення на них повинні відповідати вимогам частини 3 – 5 статті 178 та частини 1 – 2 статті 183 Цивільного процесуального кодексу України. Суд, встановивши, що заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини 1 – 2 статті 183 цього кодексу, повертає її заявнику без розгляду.

Наголосити, що з огляду на зміст статті 83 цивільного процесуального кодифікованого закону України, докази у справі подаються безпосередньо суду разом із позовом, відзивом або письмовими поясненнями тощо. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких його не можливо подати у зазначений строк; а також докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання причин такого неподання поважними, суд може встановити учаснику справи додатковий строк для їх подання. Докази не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що незалежалі від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачене цим кодексом, подаються через канцелярію суду або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

Роз`яснити учасникам справи, що їх неявка у підготовче засідання за умови належного повідомлення про його дату, час і місце, не перешкоджає проведенню засідання на підставі наявних у справі даних чи доказів, крім випадків, визначених статтею 223 Цивільного процесуального кодексу України.

Також роз`яснити учасникам судового процесу, що згідно із приписами частини 3 статті 131 Цивільного процесуального кодексу України, вони зобов`язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання, інакше вважається, що учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання без поважних причин.

Крім того, роз`яснити учасникам судового процесу, що згідно із приписами частини 1 та 2 статті 131 Цивільного процесуального кодексу України, вони зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження), місцезнаходження, а також про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації під час провадження справи. У разі відсутності такої заяви судова повістка надсилається їм на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться. Вказане положення закону застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду.

Звернути увагу сторін, що за їх згодою вони мають право на проведення врегулювання спору за участю судді до початку розгляду справи по суті або до вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

Повідомити учасників справи, що інформацію щодо її розгляду, вони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки:«http://nv.hr.court.gov.ua».

Копію ухвали надіслати учасникам судового процесу рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня її складення.

Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання. Заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала, що набрала законної сили, обов`язкова для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання ухвали є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Ухвалу постановлено, складено шляхом комп`ютерного набору та підписано суддею в одному примірнику.

Суддя: С. В. Мащенко

Попередній документ : 87296541
Наступний документ : 87296546