Рішення № 87272914, 30.01.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
30.01.2020
Номер справи
924/1245/19
Номер документу
87272914
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"30" січня 2020 р. Справа № 924/1245/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Яроцького А.М., при секретарі судового засідання Тлустій У.О., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Ольвія СН"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Рем Омега Буд"

про стягнення 37000,00 грн. основного боргу та 11971,14 грн. пені

Представники сторін:

Від позивача: Мостенська Є.О., Овчарук О.М. - директор;

Від відповідача: не з`явився

Відповідно до ст. 240 ГПК України в судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Процесуальні дії по справі.

28.11.2019р. до господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю "Ольвія СН" до товариства з обмеженою відповідальністю "Рем Омега Буд" про стягнення 37000,00 грн. основного боргу та 11971,14 грн. пені.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.11.2019 року вказану позовну заяву передано для розгляду судді Яроцькому А.М.

Ухвалою суду від 02.12.2019р. позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі для її розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24 грудня 2019р.

Судом у підготовчому засіданні 24.12.2019р. постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засіданні на 16.01.2020р., про що повідомлено відповідача шляхом надіслання ухвали від 24.12.2019р.

Ухвалою суду від 16.01.2020р. закрито підготовче провадження, справу №924/1245/19 призначено до судового розгляду по суті у загальному позовному провадженні на 30 січня 2020 р.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

Позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення 37000,00 грн. основного боргу та 11971,14 грн. пені.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що на виконання умов договору поставки №10 від 30.10.2018р. позивачем поставлено відповідачу товар згідно видаткової накладної №92 від 27.12.2018р. на суму 59037,12 грн., за який з простроченням платежів частково оплачено 22037,12 грн. У зв`язку з неналежним виконанням відповідачем грошових зобов`язань позивач нарахував до стягнення пеню за період з 12.01.2019р. по 26.11.2019р.

Представники позивача в судовому засіданні 30.01.2020р. позовні вимоги підтримали.

В судове засідання відповідач не з`явився, хоча належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, що підтверджується надісланням ухвали суду від 16.01.2020р. №924/1245/19 за адресою місцезнаходження останнього визначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Судом враховується, що вказана ухвала повернута поштовим відділенням без вручення з зазначенням "за інші" причини повернення.

Беручи до уваги приписи ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стосовно розгляду спору впродовж розумного строку, норми ч. ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якими, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті і суд розглядає справу за відсутності такого учасника, враховуючи той факт, що відповідач належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, та те, що у суду є всі необхідні матеріали (докази) для вирішення спору по суті, спір належить вирішити у відсутності відповідача за матеріалами справи.

Обставини, які є предметом доказування у справі, та докази, якими сторони підтверджують або спростовують їх наявність.

30.10.2018р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Ольвія СН" (продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "Рем Омега Буд" (покупець) укладено договір постачання №10, за змістом якого продавець зобов`язується передати у власність покупця сухі будівельні суміші ТМ "Профілайн", далі "товар", а покупець - прийняти й оплатити його.

Згідно з п. 2.1 договору ціна та кількість підтверджується товаросупроводжувальними документами на кожну партію відвантаженого товару: рахунок-фактура, видаткова накладна та реєструється в ЄДР податкова накладна.

У розділі 3 договору сторони передбачили, що розрахунки за товар проводяться в грошовій формі, на розрахунковий рахунок продавця за попередньою оплатою в розмірі не менше 30%, та в кредит до п`ятнадцяти календарних днів після дати відвантаження. Наступна партія відвантаження відбувається після повного розрахунку за попередню партію товару. Відвантаження товару відбувається через 5 робочих днів від доти отримання заявки. Перехід права власності і ризиків на товар відбувається в день відвантаження товару (в момент завантаження на автотранспорт покупця).

Сторони несуть відповідальність за невиконання, або неналежне виконання умов цього договору у відповідності з чинним законодавством України. За несвоєчасну або неповну оплату вартості товару покупець сплачує продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період нарахування пені від суми недоплати за кожний день прострочки до повного виконання покупцем свого зобов`язання щодо оплати (п.п. 5.1, 5.2 договору).

Договір постачання №10 від 30.10.2018р. підписано та скріплено відтисками печаток сторін.

На виконання умов вищезазначеного договору, позивачем поставлено, а відповідачем прийнято товар на суму 59037,12 грн., що підтверджується видатковою накладною №92 від 27.12.2018р.

Відповідачем за поставлений товар оплачено частково в сумі 22037,12 грн., зокрема 13.12.2018р. - 962,88 грн. попередньої оплати, 12.03.2019р. - 15000,00 грн. та 03.07.2019р. - 6074,24 грн. Заборгованість станом на 11.01.2019р. склала 37000,00 грн. з ПДВ.

16.05.2019р. позивач звернувся до відповідача з претензією, яка містить вимогу про оплату основного боргу та пені, однак остання залишена ТОВ "Рем Омега Буд" без будь-якого реагування.

Оскільки відповідач не розрахувався за отриманий товар за договором постачання №10 від 30.10.2018р., позивач просить суд стягнути окрім 37000,00 грн. основного боргу, нараховану на підставі п. 5.2 договору пеню у розмірі 11971,14 грн. за період з 12.01.2019р. по 26.11.2019р., про стягнення яких останній звернувся до суду з відповідним позовом.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, невизнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Згідно зі ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання іншою особою.

Захист свого особистого немайнового або майнового права та інтересу в суді кожна особа вправі здійснювати шляхом звернення з позовом, предмет якого або кореспондує із способами захисту, визначеними у ст. 16 ЦК України, договором або іншим законом.

Статтею 11 ЦК України передбачено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 2 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Згідно зі ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно з частиною першою статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

У відповідності до положень ст. ст. 6, 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Як вбачається з матеріалів справи, 30.10.2018р. між сторонами укладено договір постачання №10, за змістом якого ТОВ "Ольвія СН" зобов`язується передати у власність ТОВ "Рем Омега Буд" товар, а відповідач - прийняти й оплатити його.

Відповідно до статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (частина 2 статті 712 Цивільного кодексу України).

Договір, відповідно до ст. 629 ЦК України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Судом встановлено, що на виконання умов договору №10 від 30.10.2018р. позивачем поставлено, а відповідачем прийнято товар на суму 59037,12 грн., що підтверджується підписаною та скріпленою відбитками печаток сторін видатковою накладною №92 від 27.12.2018р.

Згідно частини 1 статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

За змістом ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Стаття 610 Цивільного кодексу України визначає, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідачем за поставлений товар оплачено частково в сумі 22037,12 грн., при цьому належних та допустимих доказів погашення заборгованості у розмірі 37000,00 грн. в добровільному порядку суду не надано.

Враховуючи встановлені судом факти та зміст позовних вимог, з огляду на доведеність порушення відповідачем зобов`язання з погашення заборгованості за отриманий товар за договором №10 від 30.10.2018р., відсутність в матеріалах справи доказів сплати відповідачем 37000,00 грн., суд вважає заявлені позовні вимоги про стягнення 37000,00 грн. правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Враховуючи прострочення відповідачем грошового зобов`язання за договором постачання, позивач просить стягнути з відповідача пеню у розмірі 11971,14 грн., нараховану на підставі п. 5.2 договору за період з 12.01.2019р. по 26.11.2019р.

Виходячи зі змісту ст.ст. 546, 548, 549 Цивільного кодексу України, виконання зобов`язання може забезпечуватися у відповідності до закону або умов договору, зокрема, неустойкою, яку боржник повинен сплатити у разі порушення зобов`язання. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 551 Цивільного кодексу України предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Водночас, відповідно до частини 6 статті 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

У п. 5.2 договору сторони узгодили, що за несвоєчасну або неповну оплату вартості товару покупець сплачує продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період нарахування пені від суми недоплати за кожний день прострочки до повного виконання покупцем свого зобов`язання щодо оплати.

З урахуванням того, що договором погоджено збільшений строк для нарахування пені за прострочення грошового зобов`язання з оплати за товар, провівши перерахунок заявленої до стягнення пені за заявлений у розрахунку період, судом встановлено, що остання нарахована в межах максимального розміру за заявлений період, а тому вимога про стягнення 11971,14 грн. пені підлягає задоволенню.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 73 ГПК доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ч. 3 ст. 13, ст. 74 ГПК України).

Беручи до уваги наведені вище положення закону, враховуючи встановлені судом факти та зміст позовних вимог, суд вважає правомірними вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 37000,00 грн. основного боргу та 11971,14 грн. пені.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача у зв`язку з задоволенням позову.

Керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов товариства з обмеженою відповідальністю "Ольвія СН" до товариства з обмеженою відповідальністю "Рем Омега Буд" про стягнення 37000,00 грн. основного боргу та 11971,14 грн. пені задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Рем Омега Буд" (29001, м. Хмельницький, Проспект Миру, 59, оф. 215, ідентифікаційний код 40467890) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Ольвія СН" (32370, вул. Паши Ангеліної, буд. 2/1, с. Колибаївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, ідентифікаційний код 35190807) 37000,00 грн. основного боргу, 11971,14 грн. пені, 1921,00 гр. витрат по сплаті судового збору.

Після набрання рішенням законної сили, видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повний текст рішення складено та підписано 31.01.2020р.

Суддя А.М. Яроцький

Віддруковано 3 примірника :

1 - до справи;

2 - позивачу - 32370, вул. Паши Ангеліної, буд. 2/1, с. Колибаївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області;

3- відповідачу - 29001, Проспект Миру, 59, оф. 215, м.Хмельницький.

Всім рекомендованим з повідомленням.

Попередній документ : 87272913
Наступний документ : 87272915