Рішення № 87245355, 30.01.2020, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
30.01.2020
Номер справи
915/2328/19
Номер документу
87245355
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року Справа № 915/2328/19

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Давченко Т.М.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження

без виклику сторін справу № 915/2328/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ГРЕЙСАГРО,

вул. Євгена Маланюка, 24, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25015;

до товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства СТЕП,

вул. Перемоги, 27 А, с. Кринички, Миколаївський район, Миколаївська область, 57121;

про стягнення грошових коштів у загальній сумі 63141 грн. 88 коп.

В С Т А Н О В И В:

Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) ГРЕЙСАГРО пред`явлено позов про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства (ТОВ СГП) СТЕП грошових коштів у загальній сумі 63141 грн. 88 коп., із яких: 19298 грн. 34 коп. основний борг; 17897 грн. 60 коп. ? пеня; 3859 грн. 67 коп. штраф; 18163 грн. 46 коп. 36 % річних; 3922 грн. 81 коп. інфляційні втрати, з посиланням на неналежне виконання ТОВ СГП СТЕП грошових зобов`язань за укладеним між ними договором від 20.08.2018 № МВ-39/18 поставки, а саме, зобов`язань щодо своєчасного та у повному обсязі оплати поставленого позивачем товару, внаслідок чого утворився основний борг у спірній сумі, на яку позивачем нараховано пеню та штраф у порядку п. 5.1.1 договору, а також здійснені нарахування, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Позивач також просить про стягнення з відповідача грошових коштів на відшкодування витрат з оплати позовної заяви судовим збором та витрат на правничу допомогу адвоката.

За такими вимогами ухвалою суду від 02.12.2019 відкрито провадження в даній справі та визначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Від відповідача, належним чином повідомленого про відкриття провадження в даній справі, що підтверджується роздруківкою з сервісу відстеження пересилання поштових відправлень на офіційному веб-сайті https://track.ukrposhta.ua, згідно якої поштове відправлення за № 5400138682680 з ухвалою суду від 02.12.2019, вручене відповідачу 21.12.2019, відзив на позовну заяву не надійшов.

Ураховуючи викладене, та що справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження, суд вважає за можливе розглядати справу за наявними в ній матеріалами, у відповідності до ч. 13 ст. 8, ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178, ч. 5 ст. 252 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до такого.

Сторонами у справі укладено договір поставки від 20.08.2018 № МВ-39/18 (далі договір), у відповідності до умов якого ТОВ ГРЕЙСАГРО (постачальник) зобов`язався передати у власність ТОВ СГП СТЕП (покупцю) продукцію виробничо-технічного призначення (далі товар), а покупець зобов`язався прийняти та оплатити його на умовах договору (п. 1.1 договору).

Найменування товару, його кількість, ціна за одиницю, термін поставки покупцю та базис поставки, загальна вартість товару, термін та умови оплати, а також інші умови визначені в специфікаціях додатках до договору, які є його невід`ємними частинами (п. 1.2 договору).

За договором постачається виключно оригінальна продукція, виробництва провідних компаній світу; асортимент, кількість та ціна якої визначається специфікаціями та/або накладними та/або рахунками-фактурами, що є невід`ємною частиною договору (п. 2.1 договору).

Ціна товару, що поставляється за договором, вказується у специфікаціях в національній валюті України, визначається еквівалент у доларах США (п. 2.2 договору).

У відповідності до п. 2.3 договору, загальна сума договору визначається сукупністю специфікацій та/або накладних та/або рахунків-фактур. У випадку розбіжностей даних у специфікаціях щодо кількості і ціни товару в порівнянні з даними у відповідній видатковій накладній, перевагу має видаткова накладна, яка є невід`ємною частиною договору та підписується з боку покупця особою, уповноваженою довіреністю на отримання товарно-матеріальних цінностей (товару).

Товар, що був переданий покупцю тільки згідно накладних (без укладання специфікацій та/або інших додаткових угод до договору), має бути оплачений не пізніше 10 календарних днів з моменту його отримання за відповідною накладною. При затримці платежів перераховані грошові кошти направляється на погашення в першу чергу штрафних санкцій, пені, відсотків, а після цього суми основного боргу (п. 3.6 договору).

Покупець при перерахуванні коштів за товар у платіжному дорученні (в графі Призначення платежу) повинен зазначити згідно якого договору та якої специфікації перераховано даний платіж. У разі не зазначення цих даних, або в разі неправильно вказаного призначення платежу, та/або в разі несвоєчасної оплати товару, постачальник має право на свій розсуд віднести отримані грошові суми на погашення в першу чергу штрафних санкцій, пені, відсотків, після цього суми основного боргу (п. 3.7 договору).

Згідно п. 3.10 договору, покупець зобов`язаний при необхідності та при першій вимозі постачальника, протягом 10 календарних днів надати постачальнику належним чином оформлений акт звірки взаєморозрахунків (за підписом директора та/бо підписом головного бухгалтера та печаткою покупця).

У відповідності до п. 3.11 договору, покупець, який здійснює оплату за поставлений товар частинами, та порушує терміни оплати зазначені відповідній(них) специфікації(ях), при порушенні будь-якої із частин, зобов`язується на вимогу та у терміни зазначені постачальником, здійснити повний розрахунок за весь отриманий товар відповідно до умов договору.

У разі невиконання будь-яких умов інших договорів, які були підписані між сторонами, постачальник має право вимагати довгострокової оплати за поставлений товар по договору, а покупець зобов`язується здійснити повний розрахунок у строки зазначені у вимозі (п. 3.12 договору).

Товар за умовами договору поставляється окремими партіями на підставі погоджених сторонами специфікацій, які вважаються погодженими сторонами з моменту направлення постачальником покупцеві рахунку на оплату товару. У випадку якщо документально визначити узгодження сторонами неможливо, або важко, це може підтверджуватися діями сторін, такими як відвантаження, приймання або оплата товару (п. 4.1 договору).

Перехід права власності здійснюється в момент передачі товару з одночасним підписанням видаткової накладної (п. 4.11 договору).

Сторонами погоджено, що договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2018, але продовжує залишатися чинним до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором (п. 10.1 договору).

Сторонами погоджено поставку товару на загальну суму 148763 грн. 88 коп., згідно підписаних ними специфікацій до договору: від 20.08.2018 № 1 на суму 15423 грн. 12 коп. з ПДВ, зі строком 100 % оплати вартості товару до 21.08.2018; від 29.08.2018 № 2 на суму 4484 грн. 88 коп. з ПДВ, зі строком 100 % оплати вартості товару до 30.08.2018; від 07.09.2018 № 3 на суму 7910 грн. 04 коп. з ПДВ, зі строком 100 % оплати вартості товару до 28.09.2018; від 14.09.2018 № 4 на суму 23979 грн. 84 коп. з ПДВ, зі строком 100 % оплати вартості товару до 19.09.2018; від 24.09.2018 № 5 на суму 25851 грн. 24 коп. з ПДВ, зі строком 100 % оплати вартості товару до 26.09.2018; від 27.09.2018 № 6 на суму 16113 грн. 24 коп. з ПДВ, зі строком 100 % оплати вартості товару до 01.10.2018; від 30.11.2018 № 7 на суму 55001 грн. 52 коп. з ПДВ, зі строком оплати: 20 % вартості товару в сумі 11000 грн. 30 коп. ? до 15.12.2018 та 80 % вартості товару в сумі 44001 грн. 22 коп. ? до 15.07.2019.

На виконання умов договору та указаних вище специфікацій ТОВ ГРЕЙСАГРО поставлено відповідачу товар згідно видаткових накладних: від 20.08.2018 № 1021 на суму 15423 грн. 12 коп. з ПДВ; від 07.09.2018 № 1085 на суму 7910 грн. 04 коп. з ПДВ; від 17.09.2018 № 1118 на суму 23979 грн. 84 коп. з ПДВ; від 18.09.2018 № 1050 на суму 4484 грн. 88 коп. з ПДВ; від 24.09.2018 № 1161 на суму 25851 грн. 24 коп. з ПДВ; від 28.09.2018 № 1166 на суму 16113 грн. 24 коп. з ПДВ; від 30.11.2018 № 1334 на суму 55001 грн. 52 коп. з ПДВ, підписаних представниками сторін та скріплених печатками сторін, а загалом поставлено товар на суму 148763 грн. 88 коп. з ПДВ.

На оплату вартості поставленого товару ТОВ ГРЕЙСАГРО виставлені відповідачу відповідні рахунки: від 20.08.2018 № 910 на суму 15423 грн. 12 коп. з ПДВ; від 29.08.2018 № 945 на суму 4484 грн. 88 коп. з ПДВ; від 07.09.2018 № 976 на суму 7910 грн. 04 коп. з ПДВ; від 14.09.2018 № 1010 на суму 23979 грн. 84 коп. з ПДВ; від 24.09.2018 № 1052 на суму 25851 грн. 24 коп. з ПДВ; від 27.09.2018 № 1061 на суму 16113 грн. 24 коп. з ПДВ; від 30.11.2018 № 1221 на суму 55001 грн. 52 коп. з ПДВ.

ТОВ СГП СТЕП оплачено поставлений позивачем товар частково згідно платіжних доручень: від 04.09.2018 № 159 на суму 19908 грн.; від 13.09.2018 № 172 на суму 7910 грн. 04 коп.; від 11.03.2019 № 284 на суму 60000 грн.; від 29.08.2019 № 429 на суму 41647 грн. 50 коп., а загалом сплачено 129465 грн. 54 коп.

За твердженнями позивача, не спростованими відповідачем, решта товару в сумі 19298 грн. 34 коп. відповідачем не оплачена й досі.

Господарським законодавством передбачено, що за договором поставки одна сторона постачальник зобов`язується передати (поставити) в зумовлені строки (строк) другій стороні покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язаний прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 265 ГК України).

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 ЦК України).

Статтею 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. Кожна сторона повинна вжити всіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони (ст. 193 ГК України).

Положеннями ст.ст. 525, 526, 629 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися відповідно до умов договору та вимог ЦК України. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається. Договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання, якщо не доведе, що належне виконання зобов`язання виявилось неможливим внаслідок дії непереборної сили. Не вважаються такими обставинами, зокрема, відсутність у боржника необхідних коштів (ч. 2 ст. 218 ГК України).

Ураховуючи викладене, та що умовами укладеного між сторонами договору поставки встановлено строк оплати поставленого товару, суд визнає, що позивачем доведено прострочення виконання ТОВ СГП СТЕП договірних зобов`язань щодо своєчасної та у повному обсязі оплати поставленого позивачем товару, внаслідок чого утворився основний борг у сумі 19298 грн. 34 коп., а тому вимога про стягнення цієї суми є обґрунтованою.

Щодо вимог ТОВ ГРЕЙСАГРО про стягнення з ТОВ СГП СТЕП пені та штрафу, суд приходить до такого.

Законодавством передбачено, що порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором (ч. 2 ст. 193 ГК України). Господарськими санкціями визнаються штрафні санкції у вигляді грошової суми, зокрема, штраф, пеня (ч. 1 ст. 230 ГК України).

Штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором (ч. 6 ст. 231 ГК України).

Згідно ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 5.1.1 договору визначено, що за несвоєчасну оплату товару покупець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми боргу за кожний день прострочення, а також, додатково сплачує штраф у розмірі 20 % від суми несплаченого боргу.

Ураховуючи викладене, вимоги позивача про стягнення з ТОВ СГП СТЕП пені та штрафу за прострочення оплати поставленого товару суд визнає обґрунтованими.

Наданий позивачем розрахунок штрафу за несвоєчасну оплату товару у сумі 3859 грн. 67 коп. суд визнає вірним і указана сума підлягаючою стягненню з ТОВ СГП СТЕП.

Разом із тим, поданий позивачем розрахунок пені виконаний арифметично не вірно, а саме, допущено помилки у зазначенні розмірів облікових ставок НБУ за період 30.08.2019- 13.11.2019, що призвело до неправильного визначення суми підлягаючої до стягнення пені за указаний період по кожній зі специфікацій.

За розрахунком суду, з урахуванням термінів оплати, які для кожної специфікації визначені окремо, підлягаюча до стягнення з ТОВ СГП СТЕП пеня становить 17839 грн. 98 коп.

Суд також вважає обґрунтованими вимоги позивача про стягнення з ТОВ СГП СТЕП нарахувань у порядку ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Так, частиною 2 статті 193 ГК України встановлено, що кожна сторона повинна вжити всіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України).

Відповідно до п. 5.8 договору, в разі невиконання покупцем зобов`язань щодо оплати отриманого товару покупець, відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, сплачує на користь постачальника, крім суми заборгованості, 36 % річних, якщо інший розмір річних не встановлено відповідною специфікацією.

Отже, укладеним сторонами договором встановлено інший, ніж визначено у ст. 625 ЦК України, розмір процентів річних, підлягаючих сплаті боржником.

Подані позивачем розрахунки 36 % річних у загальній сумі 18163 грн. 46 коп. та інфляційних втрат у сумі 3922 грн. 81 коп. суд визнає вірними, а зазначені суми підлягаючими до стягнення з ТОВ СГП СТЕП.

Ураховуючи викладене, стягненню з відповідача підлягають: основний борг у сумі 19298 грн. 34 коп., пеня у сумі 17839 грн. 98 коп., штраф у сумі 3859 грн. 67 коп., 36 % річних у сумі 18163 грн. 46 коп. та інфляційні втрати у сумі 3922 грн. 81 коп., а загалом грошові кошти в сумі 63084 грн. 26 коп.

Отже, позовні вимоги ТОВ ГРЕЙСАГРО підлягають задоволенню частково.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд приходить до наступного.

Господарським процесуальним законодавством передбачено покладання судових витрат, зокрема, витрат на оплату позовної заяви судовим збором, на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України).

Отже, витрати ТОВ ГРЕЙСАГРО на оплату позовної заяви судовим збором, згідно платіжного доручення від 20.11.2019 № 378 у сумі 1921 грн., яка є мінімальною сумою судового збору, належить у цій сумі відшкодувати за рахунок відповідача.

Щодо вимог позивача про стягнення з ТОВ СГП СТЕП грошових коштів на відшкодування витрат на отримання професійної правничої допомоги в сумі 3300 грн., суд приходить до такого.

Господарським процесуальним законодавством передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов?язаних із розглядом справи. До витрат, пов?язаних із розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу та витрати, пов?язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (ч.ч. 1, 3 ст. 123 ГПК України). Витрати, пов?язані із правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов?язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов?язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ст. 126 ГПК України).

Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду (ч. 8 ст. 129 ГПК України).

Позивачем на підтвердження понесення судових витрат у вищевказаній сумі подано суду: 1) договір від 13.11.2019 № 11/11/2019 про надання правової допомоги, укладений ТОВ ГРЕЙСАГРО з адвокатом Дорогань О.М., згідно якого адвокат прийняв на себе зобов?язання з надання позивачу правової допомоги; 2) акт від 18.11.2019 про надання правничої (правової) допомоги (до договору про надання правничої (правової) допомоги № 14/11/2019 від 13.11.2019), у відповідності до якого адвокатом надано, а позивачем фактично прийнято послуги з аналізу матеріалів позову, надання консультацій та роз?яснень, підготовки та подання позовної заяви, ? на загальну суму 3300 грн., розрахунок якої наведений в акті); 3) платіжне доручення від 20.11.2019 № 381 на суму 3300 грн., згідно якого ТОВ ГРЕЙСАГРО сплачено адвокату Дорогань О.М. кошти з призначенням платежу за надану правничу (правову) допомогу згідно договору про надання правничої (правової) допомоги № 14/11/2019 від 13.11.19р..

Ураховуючи викладене, суд визнає, що позивачем доведене понесення витрат на професійну правничу допомогу в указаній сумі, а тому цю суму належить стягнути з ТОВ СГП СТЕП.

Керуючись ст.ст. 232, 233, 236- 238 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю ГРЕЙСАГРО задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство СТЕП, вул. Перемоги, 27 А, с. Кринички, Миколаївський район, Миколаївська область, 57121, ідентифікаційний код 32778023, на користь товариства з обмеженою відповідальністю ГРЕЙСАГРО, вул. Євгена Маланюка, 24, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25015, ідентифікаційний код 40897058, грошові кошти у загальній сумі 63084 (шістдесят три тисячі вісімдесят чотири) грн. 26 коп., із яких: 19298 (дев`ятнадцять тисяч двісті дев`яносто вісім) грн. 34 коп. основний борг; 18163 (вісімнадцять тисяч сто шістдесят три) грн. 46 коп. 36 % річних; 3922 (три тисячі дев`ятсот двадцять дві) грн. 81 коп. інфляційні втрати; 17839 (сімнадцять тисяч вісімсот тридцять дев`ять) грн. 98 коп. пеня; 3859 (три тисячі вісімсот п`ятдесят дев`ять) грн. 67 коп. штраф, а також грошові кошти на відшкодування витрат з оплати позовної заяви судовим збором у сумі 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. та грошові кошти в сумі 3300 (три тисячі триста) грн. на відшкодування витрат з оплати професійної правничої допомоги.

3. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення може бути оскаржено до Південно-Західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Миколаївської області протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

СуддяТ.М. Давченко

Попередній документ : 87245352
Наступний документ : 87245357