Ухвала суду № 87181830, 27.01.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
27.01.2020
Номер справи
910/12383/19
Номер документу
87181830
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

м. Київ

27.01.2020Справа № 910/12383/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "САВІТАР ГРУП"

до Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО"

про стягнення 592 242,90 грн,

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

Мухіна Я.І.

Представники:

від позивача: Мірвода А.М. за довіреністю № 10 від 25.05.2018

від відповідача: Винокуров О.В. за довіреністю № ГН-83/2019 від 02.01.19

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "САВІТАР ГРУП" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" (відповідач) про стягнення 592242,90 грн, з яких: 502778,66 грн - витрати на медичне обслуговування, 89464,24 грн - агентська винагорода.

В обгрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідач не виконав взятих на себе зобов`язань за Договором про надання асистанських послуг № SGU-VUSO-10/02/16 від 10.02.2016 в частині оплати винагороди агента, а також відшкодування витрат, пов`язаних з наданням підрядниками послуг застрахованим особам, внаслідок чого позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь вищенаведені суми витрат на медичне обслуговування та агентської винагороди.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "САВІТАР ГРУП" залишено без руху, встановлено позивачу спосіб та строк усунення недоліків позовної заяви.

26.09.2019 через відділ діловодства суду представник позивача подав супровідний лист з документами на усунення недоліків позовної заяви на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 16.09.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 № 910/12383/19 постановлено прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі, справу розглядати за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче засідання у справі на 11.11.2019 о 10:40 год.

17.10.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

28.10.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву з додатками, відповідно до якого відповідач просив суд відмовити позивачу у задоволенні позову та поновити строк для подання відзиву, з огляду на великий обсяг документів, доданих позивачем до позовної заяви та необхідність їх опрацювання.

01.11.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

08.11.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив з додатками, зі змісту якої вбачається, що позивач не погоджується з доводами відповідача, які викладені ним у відзиві на позовну заяву.

У підготовче засідання, призначене на 11.11.2019, з`явився представник позивача. Представник відповідача у підготовче засідання 11.11.2019 не з`явився.

У підготовчому засіданні, призначеному на 11.11.2019, суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Суд поновив відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву та долучив до матеріалів справи відзив на позовну заяву відповідача, поданий 28.10.2019 через відділ діловодства суду.

Суд долучив до матеріалів справи відповідь позивача на відзив, подану 08.11.2019 через відділ діловодства суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 відкладено підготовче засідання у справі на 25.11.2019 о 11:00 год. та продовжено строк підготовчого провадження за ініціативою суду на тридцять днів.

22.11.2019 через відділ діловодства суду представника відповідача надійшли заперечення щодо відповіді на відзив у справі. Зазначеними запереченнями відповідач просив поновити йому процесуальний строк на їх подання. В обґрунтування пропущення строку подання заперечень щодо відповіді на відзив, відповідач посилався на значний перелік документів, доданих позивачем до відповіді на відзив та необхідність додаткового часу для їх опрацювання.

У підготовче засідання, призначене на 25.11.2019, з`явилися представники позивача та відповідача.

У підготовчому засіданні, призначеному на 25.11.2019, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 25.11.2019 представник відповідача просив долучити до матеріалів справи заперечення щодо відповіді на відзив, подані 22.11.2019 через відділ діловодства суду та поновити строк на їх подання.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Частиною 4 наведеної статті встановлено, що одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані, заява, скарга, документи), стосовно якої пропущено строк.

Суд поновив відповідачу строк на подання заперечень щодо відповіді на відзив та залучив їх до матеріалів справи.

Представник позивача у підготовчому засіданні 25.11.2019 повідомив суд про необхідність ознайомлення з запереченнями щодо відповіді на відзив, поданими відповідачем 22.11.2019.

У підготовчому засіданні, призначеному на 25.11.2019, суд оголосив перерву до 16.12.2019 о 10:40 год.

26.11.2019 через відділ діловодства суду представника позивача надійшла заява, якою позивач просив суд надати можливість ознайомитись з матеріалами справи.

11.12.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення щодо заперечень.

У підготовче засідання, призначене на 16.12.2019, з`явився представник позивача. Представник відповідача у підготовче засідання 16.12.2019 не з`явився.

Суд у підготовчому засіданні 16.12.2019 долучив до матеріалів справи пояснення щодо заперечень, подані позивачем 11.12.2019 через відділ діловодства суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 постановлено відкласти підготовче засідання у справі на 27.01.2020 о 12:00 год.

14.01.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшла заява про призначення судової економічної експертизи. Зазначеним клопотанням представник відповідача вказав, що ПрАТ «СК «ВУСО» категорично заперечує проти позову та наголошує на документальній недоведеності позовних вимог ТОВ «Савітар Груп», стверджує про те, що позивачем не надано належних і допустимих доказів оплати послуг підрядників, кореспондентів, які надавали послуги застрахованим особам, а тому для об`єктивного, повноцінного та правильного вирішення спору по суті потрібні спеціальні знання в сфері дослідження документальної обґрунтованості нарахованої суми пред`явлених до стягнення грошових коштів, у зв`язку із чим у справі слід призначити судову економічну експертизу.

14.01.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про закриття провадження у справі. В обґрунтування наведеного клопотання відповідач зазначив, що рішенням Господарського суду міста Києва від 22.07.2016 № 910/9055/2016, яке набрало законної сили, відмовлено у позові ТОВ "Савітар Груп» у стягненні заборгованості 7 593 520, 97 грн, до якої також були включені вимоги по компенсації медичних витрат в сумі 502 778, 66 грн та агентської винагороди в сумі 89 464, 24 грн, на загальну суму 592 242, 90 грн, які заявлені у даній справі. За таких обставин, відповідач просив суд закритти провадження у справі, у зв`язку з наявністю судового рішення у справі № 910/9055/16, яке набрало законної сили.

14.01.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про визнання недопустимими та недостовірними фактичних даних щодо понесення позивачем витрат на медичне обслуговування застрахованих осіб. Зазначеним клопотанням відповідач просив суд визнати недопустимими доказами: - гарантійні листи, видані ТОВ «Савітар Груп», медичним клінікам, копії яких додані до відповіді на відзив; - платіжні доручення про перерахування позивачем грошових коштів на користь Компанії Savitar Group LTD (Кіпр), а також визнати недопустимими та недостовірними доказами листи медичних клінік про отримання грошових коштів від компанії Savitar Group LTD (Кіпр).

14.01.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про визнання недопустимими та недостовірними фактичних даних щодо надання медичних послуг застрахованим особам. Зазначеним клопотанням відповідач просив суд визнати подані ТОВ «Савітар Груп» документи (медичні рахунки) недопустимими та недостовірними доказами, оскільки позивачем не надано посвідченого належним чином перекладу таких документів державною мовою, а тому такі документи не можуть бути доказами факту надання медичних послуг застрахованим особам в господарському процесі.

14.01.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшла заява про застосування позовної давності у справі № 910/12383/19.

14.01.2020 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшла правова позиція у справі № 910/12383/19.

22.01.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист з додатками. В якості додатків до наведеного листа позивач долучив: Пояснення щодо клопотання про призначення судово - економічної експертизи; Пояснення щодо клопотання про закриття провадження у справі; Пояснення щодо заяви про застосування строків позовної давності; Доводи та міркування щодо клопотання про визнання недопустимими та недостовірними фактичних даних стосовно надання медичних послуг застрахованим особам; Доводи та міркування щодо визнання недопустимими фактичних даних щодо понесення позивачем витрат на медичне обслуговування; Пояснення щодо правової позиції.

У підготовче засідання, призначене на 27.01.2020, з`явилися представники позивача та відповідача.

Суд долучив до матеріалів справи заяву про застосування позовної давності у справі № 910/12383/19 та правову позицію у справі № 910/12383/19, подані відповідачем 14.01.2020 через відділ діловодства.

Суд долучив до матеріалів справи супровідний лист позивача з додатками, поданий 22.01.2020 через відділ діловодства суду.

У підготовчому засіданні 27.01.2020 судом заслухано доводи та міркування представника відповідача щодо поданої ним заяви про призначення судової економічної експертизи, клопотання про закриття провадження у справі, клопотань про визнання недопустимими та недостовірними фактичних даних щодо понесення позивачем витрат на медичне обслуговування застрахованих осіб та визнання недопустимими та недостовірними фактичних даних щодо надання медичних послуг застрахованим особам, а також заперечення представника позивача щодо наведених клопотань та заяви.

Суд дійшов висновку про вирішення зазначених клопотань та заяви в наступному підготовчому засіданні.

Згідно ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно з ч. 7 ст. 183 ГПК України у разі відкладення підготовчого засідання підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене.

Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала (ч. 8 ч. 202 ГПК України).

У підготовчому засіданні, призначеному на 27.01.2020, після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про відкладення підготовчого засідання у справі.

Керуючись ст. 120, 121, 177, 182, 183, 202, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі на 10.02.20 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №4

2. Повідомити учасників справи про дату, час і місце судового засідання. Явка учасників справи у підготовче засідання є не обов`язковою.

Повний текст ухвали складено та підписано 28.01.2020.

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Гумега

Часті запитання

Який тип судового документу № 87181830 ?

Документ № 87181830 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87181830 ?

Дата ухвалення - 27.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87181830 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87181830 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 87181827
Наступний документ : 87181831