Ухвала суду № 87181497, 27.01.2020, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
27.01.2020
Номер справи
908/123/20
Номер документу
87181497
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 9/3/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

27.01.2020 Справа № 908/123/20

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі суду: судді Боєвої О.С., розглянувши матеріали за позовом: Державне підприємство “Укрветсанзавод”, код ЄДРПОУ 38519326 (71700, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд.1; представник позивача: адвокат Рогозін О.В., адреса для листування: 69063, м.Запоріжжя, вул. Глісерна, 24/21)

до відповідача: Акціонерного товариства “Оператор газорозподільної системи “Запоріжгаз”, код ЄДРПОУ 03345716 (69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7)

про скасування рішення,

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області 21.01.2020 надійшла позовна заява ДП “Укрветсанзавод” до відповідача: Акціонерного товариства “Оператор газорозподільної системи “Запоріжгаз” про скасування рішення комісії з розгляду актів про порушення акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи “Запоріжгаз” , що відбулося 21.12.2019, про задоволення акта про порушення від 11.12.2019 № 1097 та нарахування ДП “Укрветсанзавод” об`єму газу у обсязі 44125,40 м.куб за період з 16.00 год. 02.12.2019 по 15.10 год. 05.12.2020 згідно акту про порушення від 11.12.2019 № 1097.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу від 21.01.2020 здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/123/20 та визначено до розгляду судді Боєвій О.С.

Позовна заява відповідає вимогам, закріпленим у ст. 162, ч.ч. 1, 5 ст. 164, ст. 172 Господарського процесуального кодексу України.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення або відмови у відкритті провадження у справі судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Згідно з ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 250 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження. Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у прощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати справи у загальному або спрощеному позовному провадженні, визичаються цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 12, ч.1 ст. 247 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з ч. 5 ст. 12 ГПК України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За змістом ч. 3 ст. 247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує, зокрема: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі.

Предметом спору є позовна вимога про скасування рішення, тобто вимога немайнового характеру, яка не підлягає вартісній оцінці, тому враховуючи обраний спосіб захисту, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів, суд вважає за необхідне розглядати дану справу за правилами загального позовного провадження.

Позивачем разом з позовною заявою подано клопотання про витребування доказів, а саме: витребування у АТ «Оператор газорозподільної системи «Запоріжгаз» належним чином завіреної копії оскаржуваного рішення комісії з розгляду актів про порушення від 21.12.2019 При цьому, позивач зазначив, що не має можливості самостійно отримати протокол засідання комісії (його копію), у відповідь на адвокатський запит про надання документів було відмовлено. До клопотання надано копії відповідного адвокатського запиту з відповіддю.

Враховуючи предмет спору, суд вважає за необхідне клопотання позивача задовольнити та на підставі ст. 81 ГПК України витребувати у відповідача належним чином завірену копію оскаржуваного рішення.

З аналізу положень ст. 50 ГПК України випливає, що за заявою учасників справи до участі у справі можуть бути залучені треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача або відповідача. У заявах про залучення третіх осіб зазначається, на яких підставах третіх осіб на стороні позивача або відповідача належить залучити до участі у справі.

Таким чином, заява учасника справи про залучення третьої особи повинна бути належним чином оформлена та вмотивована.

У позовній заяві у позовній заяві вказано третю особу – Товариство з обмеженою відповідальністю “Запоріжгаз Збут”, проте окремо оформленої заяви щодо залучення третьої особи до справи позивачем не подано, в тексті самої позовної заяві також не викладено відповідної заяви з обґрунтуванням щодо того, на яких підставах вказану особу необхідно залучити до справи, на які права чи обов`язки зазначеної особи та яким чином може вплинути рішення суду у даній справі та на стороні позивача або відповідача її належить залучити.

У зв`язку із цим, станом на день відкриття провадження у справі суд не вбачає підстав для залучення до участі у справі вказаної третьої особи.

Керуючись ст.ст. 81, 176, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву та відкрити провадження у справі №908/123/20. Присвоїти справі номер провадження 9/3/20.

2. Розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 25.02.2020 об 11 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м.Запоріжжя, вул.Гетьманська, буд. 4, корпус 1, ІІІ поверх. Номер зали судового засідання буде повідомлена додатково в каб. № 318.

Викликати учасників справи у підготовчу засідання шляхом надсилання копії даної ухвали в порядку, передбаченому ст.242 ГПК України. Явку в засідання уповноважених представників визнати обов`язковою.

Сторони можуть брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника (ч.ч. 1, 2 ст. 56 ГПК України).

4. Витребувати у Акціонерного товариства “Оператор газорозподільної системи “Запоріжгаз” належним чином завірену копію рішення комісії з розгляду актів про порушення, що відбулося 21.12.2019, про нарахування ДП “Укрветсанзавод” об`єму газу у обсязі 44125,40 м.куб за період з 16.00 год. 02.12.2019 по 15.10 год. 05.12.2019 згідно акту про порушення від 11.12.2019 № 1097.

Копію вказаного рішення (завірену належним чином) необхідно надати суду у строк до 19.02.2020, оригінал (для огляду) – в підготовче засідання.

5. Відповідно до ст. 165 ГПК України запропонувати відповідачу подати до суду в строк до 19.02.2020 включно відзив з документальним обґрунтуванням (доказами); Одночасно з надісланням (наданням) до суду відзиву та доданих до нього документів позивачу; докази направлення/вручення надати суду (додати до відзиву).

Суд зазначає, що відповідно до ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

6. Суд наголошує, що копії заяв по суті справи та заяв процесуальних питань, що подаються до суду, - одночасно надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи (докази направлення/вручення надаються суду).

Учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази (ч. 2 ст. 42 ГПК України).

Право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку (ч. 1 ст. 118 ГПК України).

Згідно з ч.ч. 2, 3, 8 ст. 80 ГПК України позивач повинен подати докази разом із поданням позовної заяви, відповідач – разом із поданням відзиву. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених ч. 9 ст.80 ГПК України.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492.

“Гаряча” телефонна лінія суду функціонує за номером (061) 764-89-30.

Отримати інформацію про стан розгляду справи можливо на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/. Ознайомитись з процесуальними документами у справі – в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала підписана 27.01.2020. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.С. Боєва

Попередній документ : 87181495
Наступний документ : 87181501