Ухвала суду № 87145564, 16.01.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.01.2020
Номер справи
754/7401/17
Номер документу
87145564
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

6/754/28/20

Справа № 754/7401/17

У Х В А Л А

Іменем України

16 січня 2020 року м.Київ

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді Клочко І.В.

за участю

секретаря судового засідання Янковенко І.О.

державного виконавця Танащук О.М.

стягувача ОСОБА_1

представника стягувача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання державного виконавця Деснянського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві Танащук Олесі Миколаївни про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа боржника ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

Державний виконавець Деснянського районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві Танащук О.М. звернулася до суду з поданням про обмеження боржника ОСОБА_3 у праві виїзду за межі України, мотивуючи свої вимоги тим, що на виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 56343264 до складу якого входять 5 виконавчих проваджень на загальну суму 366 217,78 грн. з примусового виконання виконавчого листа № 2-3801/14, виданого 24.12.2015 року Деснянським районним судом м. Києва про стягнення з ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «Експерт» на користь ОСОБА_1 заборгованість по заробітній платі за період з 01.01.2011 р по 19.12.2011 р. в сумі 9 723,83 грн., відшкодування невикористаної відпустки, в сумі 1 159,04 грн., 1 000 грн. - моральної шкоди та судові витрати по справі, пов`язані з оплатою витрат на правову допомогу, в сумі 1 664,96 грн., виконавчого листа № 2-3801/14 р. виданого 27.12.2016 р. Деснянським районним судом м. Києва про стягнення з ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «Експерт» на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час затримки розрахунку при звільнені в сумі 56 898,54 грн. за період з 20.12.2011 р. по 13.07.2016 р.; витрати на правову допомогу в сумі 19 759,04 грн.; судовий збір в сумі 676,42 грн., виконавчого листа № 754/7401/17 виданого 21.12.2017р. Деснянським районним судом м. Києва про стягнення з ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «Експерт» на користь ОСОБА_1 витрати по сплаті судового збору в розмірі 908,83 грн. та витрати на правову допомогу в розмірі 7 500,00 грн., виконавчого листа № 826/14953/17 виданого 10.03.2016 р. Окружним адміністративним судом м. Києва про стягнення з ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «Експерт» штраф у розмірі 170,00 грн. до державного бюджету України, який слід перерахувати на рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», по коду бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106 та вимоги Ю-1980-17-У, виданої 21.03.2017 р ГУ ДФС у м. Києві про стягнення з ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «Експерт» на користь Головного управління ДФС у м. Києві заборгованість у сумі 266 757,12 грн.

Державний виконавець Деснянського районного відділу державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві Танащук О.М. зазначає, що нею були застосовані до боржника усі дії, передбачені законом щодо забезпечення виконання судового рішення, у зв`язку з чим є доцільним застосування до боржника тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспорту.

В судовому засіданні державний виконавець Танащук О.М. підтримала вимоги подання, за викладеними в них обставинами.

Стягувач та його представник підтримали вимоги подання та просили про його задоволення.

Вивчивши письмові матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

З пояснень державного виконавця тв представника стягувача, встановлено про наявність зведеного виконавчого провадження №56343264 до складу якого входять п`ять виконавчих проваджень на загальну суму 366 217,78 грн.

При цьому, державним виконавцем не надані суду докази вчинення всіх можливих заходів забезпечення виконання рішення суду, передбачених ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» перш ніж застосовувати обмеження ОСОБА_3 в праві виїзду за межі України, а саме: проникнення чи вихід до житла боржника, виклик боржника, привід боржника тощо.

Зокрема, відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України № 14 від 26.12.2003 року «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» скарги, заяви, подання мають відповідати загальним вимогам щодо форми та змісту позовної заяви, передбаченим положеннями ЦПК, а саме - подання готується на бланку відповідного відділу державної виконавчої служби за підписом начальника цього відділу та обов`язково має містити: найменування суду, до якого направляється подання; реквізити виконавчого документа, який перебуває на виконанні; реквізити виконавчого провадження; прізвище, ім`я та по батькові особи (боржника), дату народження (число, місяць, рік); підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх зобов`язань.

Також, у поданні, мають бути визначені заходи (тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України з вилученням паспортного документа чи без такого), найменування органів, які мають їх здійснити. У разі тимчасового обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі України з вилученням паспортного документа зазначаються вид паспортного документа (для громадян України - дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка тощо; для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства), його серія та номер, а також найменування та місцезнаходження державного органу, до якого повинен надсилатися вилучений паспортний документ. До подання додаються копії виконавчого документа, постанови про відкриття виконавчого провадження та копії інших документів (за потреби). У поданні також можуть зазначатися адреса місця проживання боржника та інші відомості, які відомі про цю особу державному виконавцю. Про направлення до суду подання щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду державний виконавець повідомляє боржника.

Однак, в долучених до подання документах відсутні будь-які докази про направлення на адресу боржника повідомлення про направлення до суду подання щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника, інших документів, які б свідчили про направлення повідомлення боржнику (реєстру кореспонденції, зворотних повідомлень) суду не надано, що свідчить про недотримання законних прав людини і громадянина та позбавляє суд можливості на справедливий розгляд справи.

Згідно із ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, хто законно перебуває на території будь-якої держави, має право вільно пересуватися і вільно вибирати місце проживання в межах цієї території. Кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною.

Відповідно до ст. 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Закон України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» (з подальшими змінами) регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв`язання спорів у цій сфері.

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 цього Закону, громадянинові України у випадку, якщо діють неврегульовані договірні зобов`язання, то до виконання зобов`язань або розв`язання спору може бути відмовлено у видачі паспорта для виїзду за кордон.

Згідно із ч.ч. 2, 4 ст. 6 Закону «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», громадянинові України, який має паспорт, у випадках, передбачених п.п. 1-9 ч.1 цієї статті, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон або у вказаних випадках паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено.

Таким чином, за наявності підстав для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон, до громадянина в залежності від наявності чи відсутності паспорта для виїзду за кордон застосовується: відмова у видачі паспорта; відмова у виїзді за кордон; тимчасове затримання чи вилучення паспорта для виїзду за кордон.

Статтею 6 цього Закону передбачено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, а громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон.

Зазначеною статтею не передбачено здійснення таких дій, як встановлення тимчасового обмеження судом права виїзду громадянина за межі України.

Крім того, слід зазначити, що право державного виконавця на звернення з поданням до суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон виникає лише у разі ухилення боржника від виконання, покладених на нього рішенням суду зобов`язань, тобто наявність лише самого зобов`язання не наділяє державного виконавця правом на звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за кордон.

За результатами розгляду подання державного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, судом виноситься ухвала. При цьому, порядок тимчасового обмеження у праві виїзду, за межі України регулюється Законом України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», відповідно до якого не передбачено обмеження в праві виїзду за межі України за ухвалою суду.

Доказів ухилення боржника від виконання рішення суду не надано, а саме відомості про заборгованість останнього відсутні, докази направлення боржнику викликів державного виконавця до подання не долучено.

Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги вимоги Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», яким регулюється порядок та випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, суд не знаходить підстав для задоволення подання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 258, 260, 441 ЦПК України, на підставі Закону України «Про виконавче провадження», Закону України «Про порядок виїзду з України і в»їзду в Україну громадян України», суд, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні подання головного державного виконавця Деснянського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві Танащук Олесі Миколаївни про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручені у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали складено 22.01.2020р.

Суддя

Попередній документ : 87145556
Наступний документ : 87145570