Рішення № 87085779, 23.01.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
23.01.2020
Номер справи
911/2934/19
Номер документу
87085779
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2020 р. Справа № 911/2934/19

Господарський суд Київської області у складі судді Горбасенка П.В., розглянувши в порядку письмового провадження без повідомлення та виклику сторін матеріали справи

за позовом Фізичної особи-підприємця Марківської Людмили Валеріївни

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Інтернешинал Груп»

про стягнення 410 829,07 грн

Обставини справи:

Фізична особа-підприємець Марківська Людмила Валеріївна (далі - позивач) звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Інтернешинал Груп» (далі - відповідач) про стягнення 410 829,07 грн заборгованості, з яких: 385 372,45 грн боргу за виконані роботи, 23 392,57 грн пені та 2 064,05 грн 3 % річних. Також позивач просить суд зазначити в рішенні про нарахування відповідних відсотків та пені до моменту виконання рішення з урахуванням приписів законодавства України, що регулюють таке нарахування.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем договору субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1 від 29.05.2019.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 26.11.2019 відкрито провадження у справі, постановлено розглядати дану справу за правилами спрощеного позовного провадження, встановлено строк для подання відзиву на позов - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження, а також встановлено строк для подання додаткових доказів у справі (за наявності) до 23.12.2019.

Відповідач не скористався правом, наданим ст. 165 ГПК України, та відзив на позовну заяву не надав.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні в ній докази та оцінивши їх в сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

29.05.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Євро Інтернешинал Груп» (далі - Підрядник) та Фізичною особи-підприємцем Марківською Людмилою Валеріївною (далі - Субпідрядник) укладено договір субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1, за умовами якого субпідрядник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених в договорі, на свій ризик за завданням підрядника з використанням своїх матеріалів та засобів виконати сільськогосподарські роботи на полях, визначених підрядником, а підрядник - в порядку та на умовах, визначених в договорі, прийняти і оплатити дані роботи.

Вартість виконаних робіт субпідрядником (сума до оплати) зазначається в акті приймання-передачі виконаних робіт (п. 3.4. договору).

Згідно п.п. 3.7., 3.8. договору виконані роботи за договором вважаються виконані належним чином з моменту виконання повного обсягу робіт відповідного замовлення та підписання акту приймання-передачі наданих послуг між субпідрядником та підрядником. Оплата вартості виконаних робіт здійснюється підрядником протягом 20 банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт підрядником.

Відповідно до п. 11.1. договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін ( у разі наявності) та діє до 31.12.2019 року включно, а в частині виконання сторонами своїх зобов`язань щодо умов даного договору - до повного їх виконання.

На виконання договору субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1 від 29.05.2019 позивач виконав сільськогосподарські роботи на загальну суму 385 372,45 грн, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями акту від 29.08.2019 приймання-передачі виконаних робіт згідно замовлення № 1 від 29.05.2019 на суму 267 646,34 грн та акту від 30.07.2019 приймання-передачі виконаних робіт згідно замовлення № 1 від 29.05.2019 на суму 117 726,11 грн, скріпленими печатками та підписами обох сторін договору.

Позивач звернувся до відповідача з претензією № 1 про повернення грошових коштів № 21 від 21.10.2019, згідно якої вимагав у останнього протягом трьох банківських днів з моменту отримання даної претензії, оплатити суму заборгованості у розмірі 385 372,45 грн. Вказана претензія 30.10.2019 отримана представником відповідача, що підтверджується підписом останнього на рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення № 1800511181356.

Відповідач в порушення п. 3.7. договору субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1 від 29.05.2019 не сплатив позивачу 117 726,11 грн в строк до 27.08.2019 (за актом від 30.07.2019) та 267 646,34 грн в строк до 26.09.2019 (за актом від 29.08.2019), внаслідок чого борг відповідача перед позивачем за виконані згідно договору субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1 від 29.05.2019 роботи на момент ухвалення судового рішення склав 385 372,45 грн грн, що підтверджується наявними матеріалами справи та не спростовано відповідачем.

Предметом позову є вимоги про стягнення 385 372,45 грн боргу за виконані роботи, 23 392,57 грн пені та 2 064,05 грн 3 % річних.

Суд встановив, що між сторонами виникли правовідносини з виконання робіт.

Частиною першою ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (абз. 2 ч. 1 ст. 175 ГК України).

Згідно ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором (ст. 854 ЦК України).

Пунктом першим статті 193 Господарського кодексу України та статтею 526 Цивільного кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

Згідно ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Суд встановив, що на виконання договору субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1 від 29.05.2019 позивач виконав сільськогосподарські роботи на загальну суму 385 372,45 грн, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями акту від 29.08.2019 приймання-передачі виконаних робіт згідно замовлення № 1 від 29.05.2019 на суму 267 646,34 грн та акту від 30.07.2019 приймання-передачі виконаних робіт згідно замовлення № 1 від 29.05.2019 на суму 117 726,11 грн, скріпленими печатками та підписами обох сторін договору; відповідач в порушення п. 3.7. договору субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1 від 29.05.2019 не сплатив позивачу 117 726,11 грн в строк до 27.08.2019 (за актом від 30.07.2019) та 267 646,34 грн в строк до 26.09.2019 (за актом від 29.08.2019), внаслідок чого борг відповідача перед позивачем за виконані згідно договору субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1 від 29.05.2019 роботи на момент ухвалення судового рішення склав 385 372,45 грн, що підтверджується наявними матеріалами справи та не спростовано відповідачем.

Враховуючи те, що борг відповідача перед позивачем на час прийняття судового рішення складає 385 372,45 грн, який не погашено, розмір вказаного боргу відповідає фактичним обставинам справи, вимога позивача про стягнення з відповідача 385 372,45 грн боргу за виконані роботи є обґрунтованою, підтверджується наявними в матеріалах справи доказами і відповідно підлягає задоволенню.

У зв`язку з неналежним виконанням відповідачем зобов`язання за договором субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1 від 29.05.2019, позивачем за період з 27.08.2019 по 20.11.2019 нараховано загалом 23 392,57 грн пені, а саме: 9 430,98 грн за період з 27.08.2019 по 20.11.2019 на суму боргу 117 726 грн (за актом від 30.07.2019) та 13 961,59 грн за період з 26.09.2019 по 20.11.2019 на суму боргу 267 646 грн (за актом від 29.08.2019).

Частинами першою і третьою ст. 549 Цивільного кодексу України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення.

У сфері господарювання згідно ч. 2 ст. 217 та ч. 1 ст. 230 ГК України застосовуються господарські санкції, зокрема, штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Пунктом 5.10. договору сторонами погоджено, що за прострочення оплати підрядник сплачує субпідряднику пеню, що дорівнює подвійній обліковій ставці НБУ, що нараховується на суму фактичної заборгованості.

Враховуючи вищевикладене, періоди нарахування пені, що вказані позивачем в поданому ним розрахунку пені, суд встановив, що арифметично вірний розмір пені, нарахованої за період з 27.08.2019 по 20.11.2019 становить загалом 22 166,69 грн пені. Відтак, вимога про стягнення 23 392,57 грн пені підлягає частковому задоволенню у розмірі 22 166,69 грн пені.

У зв`язку з неналежним виконанням відповідачем зобов`язання за договором субпідряду на виконання сільськогосподарських робіт № 290519\1 від 29.05.2019, позивачем за період з 27.08.2019 по 20.11.2019 нараховано 2 064,05 грн 3 % річних, з яких: 832,15 грн за період з 27.08.2019 по 20.11.2019 на суму боргу 117 726 грн (за актом від 30.07.2019) та 1 231,90 грн за період з 26.09.2019 по 20.11.2019 на суму боргу 267 646 грн (за актом від 29.08.2019).

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи вищевикладене, а також періоди нарахування 3 % річних, що вказані позивачем в поданому розрахунку 3 % річних, арифметично вірний розмір 3 % річних, нарахованих за період з 27.08.2019 по 20.11.2019 становить загалом 2 064,05 грн 3 % річних. Відтак, вимога про стягнення 2 064,05 грн 3 % річних підлягає задоволенню повністю.

За таких обставин суд вважає, що позовні вимоги про стягнення 385 372,45 грн боргу за виконані роботи, 22 166,69 грн пені та 2 064,05 грн 3 % річних є обґрунтованими, підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами і відповідно підлягають задоволенню.

Також позивач просить суд зазначити в рішенні про нарахування відповідних відсотків та пені до моменту виконання рішення з урахуванням приписів законодавства України, що регулюють таке нарахування.

Суд, приймаючи рішення про стягнення боргу, на який нараховуються відсотки або пеня, може зазначити в рішенні про нарахування відповідних відсотків або пені до моменту виконання рішення з урахуванням приписів законодавства України, що регулюють таке нарахування. Остаточна сума відсотків (пені) у такому випадку розраховується за правилами, визначеними у рішенні суду, органом (особою), що здійснює примусове виконання рішення суду і відповідні дії (рішення) якого можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому розділом VI цього Кодексу (ч. 10 ст. 238 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Згідно ст. ст. 1, 3 ЗУ "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Враховуючи наявність боргу, обмеження нарахування пені шістьмома місяцями від дня, коли зобов`язання мало бути виконано, суд дійшов висновку про зазначення в рішенні про нарахування пені органом (особою), що здійснює примусове виконання рішення до моменту виконання рішення згідно ч. 10 ст. 238 ГПК України по акту приймання-передачі виконаних робіт від 30.07.2019 за період з 21.11.2019 року до моменту погашення боргу відповідачем на суму 117 726,11 грн (по акту приймання-передачі виконаних робіт від 30.07.2019), але не пізніше до 27.02.2020 року; за період з 21.11.2019 року до моменту погашення боргу відповідачем на суму 267 646 грн (по акту приймання-передачі виконаних робіт від 29.08.2019), але не пізніше до 26.03.2020 року.

Крім того, суд зазначає про нарахування 3 % річних органом (особою), що здійснює примусове виконання рішення з 21.11.2019 до моменту погашення боргу відповідачем на суму 117 726,11 грн (по акту приймання-передачі виконаних робіт від 30.07.2019) та з 21.11.2019 до моменту погашення боргу відповідачем на суму 267 646 грн (по акту приймання-передачі виконаних робіт від 29.08.2019).

Витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви, відповідно до статті 129 ГПК України, покладаються судом на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 129, 233, 237-239, 240 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позов Фізичної особи-підприємця Марківської Людмили Валеріївни до Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Інтернешинал Груп» про стягнення 410 829,07 грн задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Інтернешинал Груп» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Театральна, буд. 11, офіс 33; ідентифікаційний код 41508885) на користь Фізичної особи-підприємця Марківської Людмили Валеріївни ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) 385 372 (триста вісімдесят п`ять тисяч триста сімдесят дві гривні) 45 коп. боргу за виконані роботи, 22 166 (двадцять дві тисячі сто шістдесят шість гривень) 69 коп. пені, 2 064 (дві тисячі шістдесят чотири гривні) 05 коп. 3 % річних та 6 144 (шість тисяч сто сорок чотири гривні) 05 коп. судового збору.

3. Органу (особі), що здійснюватиме примусове виконання рішення нарахувати пеню за формулою: пеня = С х 2 ОСД х Д : 100, де С - сума заборгованості за період, 2 ОСД - подвійна облікова ставка НБУ в день прострочення, Д - кількість днів прострочення:

- за актом приймання-передачі виконаних робіт від 30.07.2019 за період з 21.11.2019 року до моменту погашення боргу відповідачем на суму 117 726,11 грн, але не пізніше до 27.02.2020 року;

- за актом приймання-передачі виконаних робіт від 29.08.2019 за період з 21.11.2019 до моменту погашення боргу відповідачем на суму 267 646 грн, але не пізніше до 26.03.2020 року.

4. Органу (особі), що здійснюватиме примусове виконання рішення нарахувати 3 % річних за формулою: сума 3 % річних = СЧ3ЧД/365/100 (С - сума заборгованості, Д - кількість днів прострочення):

- за актом приймання-передачі виконаних робіт від 30.07.2019 за період з 21.11.2019 року до моменту погашення боргу відповідачем на суму 117 726,11 грн;

- за актом приймання-передачі виконаних робіт від 29.08.2019 за період з 21.11.2019 до моменту погашення боргу відповідачем на суму 267 646 грн.

5. У задоволенні решти позову - відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням суду законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається учасниками справи до Північного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Київської області до Північного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено: 23.01.2020.

Суддя П.В.Горбасенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 87085779 ?

Документ № 87085779 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 87085779 ?

Дата ухвалення - 23.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87085779 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87085779 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 87085778
Наступний документ : 87085780