Ухвала суду № 86769949, 21.12.2019, Нововодолазький районний суд Харківської області

Дата ухвалення
21.12.2019
Номер справи
631/367/17
Номер документу
86769949
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 631/367/17

Провадження № 2/631/132/19

У Х В А Л А

п р о з а о ч н и й р о з г л я д с п р а в и

21 грудня 2019 року селище міського типу Нова Водолага

Нововодолазький районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді Мащенко С. В.

за участю:

секретаря судового засідання Ракової С. А.

розглянувши усно у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , із залученням до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача – ЛИПКОВАТІВСЬКОГО АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ «Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди»,-

в с т а н о в и в :

В провадженні суду знаходиться цивільна справа з єдиним унікальним № 631/367/17 (провадження № 2/631/132/19) за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , із залученням до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача – Липкуватівського аграрного коледжу «Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди», що розглядається за правилами загального позовного провадження.

В судове засідання, призначене на 21.12.2019 року о 16 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 1 приміщення суду, учасники справи не з`явились, про дату, час і місце цього засідання повідомлялись належним чином відповідно до приписів Цивільного процесуального кодексу України, про причини своєї неявки суд не повідомили, заяви про відкладення розгляду справи не надали.

При цьому позивач, скористався правом, визначеним частиною 3 статті 211 цивільного процесуального кодифікованого закону України, й звернувся до суду із відповідним письмовим клопотанням про розгляд справи за його відсутності, зазначивши, що позовні вимоги підтримує у повному обсязі та не заперечує проти заочного розгляду справи.

В той же час відповідач ОСОБА_2 відзив на позов не подав, із клопотанням про розгляд справи за його відсутності не звертався, й взагалі, зазначена неявка у судове засідання є повторною, оскільки він, будучи повідомленою належним чином відповідно до приписів цивільного процесуального законодавства України про дату, час і місце судового розгляду справи, призначеного на 18.10.2019 року о 10 годині 15 хвилин, 25.11.2019 року об 11 годині 30 хвилин та на 21.12.2019 року о 16 годині 00 хвилин, до зали судових засідань не з`являвся, про причини такої неявки не повідомляв та заяви про відкладення розгляду справу суду не надавав.

Отже, всебічно, повно та об`єктивно з`ясувавши обставини справи та всі фактичні данні, які мають значення для вирішення питання про заочний розгляд справи або його відкладення, перевіривши їх доказами, безпосередньо дослідженими у судовому засіданні, що відповідають вимогам закону про їх належність, допустимість, достовірність та достатність, а саме: дослідивши матеріали справи, що містять наявні в ній письмові докази, - суд вважає, що справу слід вирішувати в порядку заочного розгляду справи на підставі наявних у ній даних чи доказів з наступних підстав.

Так, пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року шляхом реорганізації (злиття) Валківського районного суду, Коломацького районного суду та Нововодолазького районного суду Харківської області утворено Валківський окружний суд – у Валківському, Коломацькому та Нововодолазькому районах Харківської області із місцезнаходженням у містах Валках, селищі міського типу Новій Водолазі та селі Різуненковому Коломацького району Харківської області.

За змістом пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року районні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.

Оскільки на цей час Валківський окружний суд свою діяльність не розпочав, справа перебуває на розгляді належного суду.

За правилом частини 2 статті 258 Цивільного процесуального кодексу України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

При цьому, наслідки неявки в судове засідання учасника справи визначені статтею 223 цього кодексу, частина 4 якої мовить про те, що у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Одночасно із цим положення статті 281 Цивільного процесуального кодифікованого закону України роз`яснюють, що про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу, а розгляд справи і ухвалення рішення проводяться за правилами загального чи спрощеного позовного провадження з особливостями, встановленими главою 11 цього кодексу.

Отже, як визначено у частині 1 та 2 статті 280 Цивільного процесуального кодексу України, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач (у разі участі у справі кількох відповідачів – стосується їх всіх) належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин та не подав відзив, а позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Крім того, суд зобов`язаний відкласти судовий розгляд у разі зміни позивачем предмета, підстави позову або розміру позовних вимог задля повідомлення про це відповідача (частина 3 зазначеної вище процесуальної норми права).

У цій справі, принаймні, усі зазначені умови дотримані, а тому перешкод для проведення заочного її розгляду не існує.

Крім того, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, учинена в Римі 04.11.1950 року Високими Договірними Сторонами та ратифікована Україною відповідним Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, гарантує кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в першому її розділі, зокрема, право на справедливий суд, закріплене у стаття 6, яка наголошує на тому, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

У багатьох рішеннях Європейський суд з прав людини встановлює порушення статті 6 цієї Конвенції саме в аспекті не дотримання вимог порушення розумних строків судового розгляду, зокрема, й в своєму рішенні «Смірнова проти України», прийнятому 08.11.2005 року, де суд зазначив, що порушення розумного строку розгляду справи відбулось в тому числі з причин невжиття національним судом заходів щодо протидії тактиці затягування розгляду справи відповідачем, який неодноразово заявляв відводи, клопотання та не з`являвся у судові засідання.

За таких обставин, враховуючи, що позивач не змінював предмет, підстави позову або розмір позовних вимог й не заперечує проти вирішення справи шляхом ухвалення заочного рішення в ході проведення заочного розгляду справи, беручи до уваги, що відповідач, належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду справу, неодноразово в судові засідання не з`являвся, про причин своєї неявки не повідомляв, заяви відкладення розгляду справи або про її розгляд за його відсутності не надсилав, відзиву на позов не подавав, і судом надано йому достатньо можливостей задля взяття участі у судовому засіданні із розгляду цієї цивільної справи особисто або через свого представника, якими той не скористався, суд вважає доцільним та можливим провести заочний розгляд цієї справи та вирішити її на підставі наявних у ній даних чи доказів, ухваливши за результатами розгляду заочне рішення.

На підставі викладеного, керуючись статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, учиненої в Римі 04.11.1950 року, пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року, пунктом 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року, статтями 18, 58, 76 – 80, 89, 128 – 131, 211, 214, 223, пунктом 1 частини 1 та частиною 2 статті 258, статтями 259 – 260, частиною 2 статті 261,частинами 5 та 11 статті 272, статтями 280, 281, частиною 2 статті 352, частиною 2 статті 353 та пунктом 9 частини 1 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України № 1618-ІV від 18.03.2004 року (в редакції Закону України № 2147-VІІІ від 03.10.2017 року із змінами та доповненнями),-

у х в а л и в:

Провести усно 21.12.2019 року у відкритому судовому засіданні, призначеному на 12 годину 00 хвилин в залі судових засідань № 1 приміщення суду, заочний розгляд цивільної справи з єдиним унікальним № 631/367/17 (провадження № 2/631/132/19) за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , із залученням до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача – ЛИПКОВАТІВСЬКОГО АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ «Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди» по суті позовних вимог за правилами загального позовного провадження.

Ухвала оскарженню окремо від заочного рішення суду не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання. Заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на заочне рішення суду.

Ухвала, що набрала законної сили, обов`язкова для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання ухвали є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Ухвалу постановлено, складено шляхом комп`ютерного набору та підписано суддею в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Суддя: С. В. Мащенко

Попередній документ : 86769944
Наступний документ : 86769950