Ухвала суду № 86618203, 26.12.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
26.12.2019
Номер справи
911/3190/19
Номер документу
86618203
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження

"26" грудня 2019 р. м. Київ Справа № 911/3190/19

Суддя Конюх О.В., розглянувши позовні матеріали

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Мукамол» (14026, Чернігівська область, місто Чернігів, Новозаводський район, вул. Підводника Китицина, буд 5 А, код 42453958)

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Українські макарони» (07269, Київська обл., Іванківський район, село Рудня-Тальська, вул. Шкільна, буд. 29 А, код 31239749)

про стягнення 872 977,97 грн.

ВСТАНОВИВ:

позивач - товариство з обмеженою відповідальністю «Мукамол» звернувся до господарського суду Київської області з позовом від 18.12.2019 до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю «Українські макарони», в якому просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 872 977,97 грн. заборгованості за договором поставки від 10.08.2018 №81/18, що складається із: 684 000,00 основного боргу, 122 576,55 грн. пені, 22 206,58 грн. відсотків річних, 44 194,84 грн. інфляційних втрат, право вимоги за яким позивач набув на підставі угоди №100 про відступлення права вимоги від 26.12.2018 та покласти на відповідача витрати на сплату судового збору.

Суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття заяви до розгляду та відкриття провадження у справі № 911/3190/19 за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Суд, дослідивши матеріали позовної заяви, дійшов висновку, що рішення у даній справі може вплинути на права та/або обов`язки товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Укрметал-Чернігів».

За таких обставин, суд залучає до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Укрметал-Чернігів».

Керуючись ст.ст. 12, 50, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 911/3190/19. Справа розглядатиметься в порядку загального позовного провадження.

2. Підготовче засідання у справі № 911/3190/19 призначити на 27.01.2020 о 12:00. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, центральний вхід).

3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Укрметал-Чернігів». (14030, Чернігівська обл., м. Чернігів, Деснянський район, вул. Захисників України, буд. 17-А, офіс 217, код 40714928).

4. Зобов`язати позивача:

- невідкладно, у дводенний строк від дня вручення йому копії цієї ухвали, направити третій особі копію позову з доданими до нього документами. Докази направлення (опис вкладення) подати суду до початку підготовчого засідання (частина 2 ст. 172, частина 3 ст. 176 ГПК України).

5. Зобов`язати позивача подати суду:

- оригінали (для огляду) усіх доданих до позовної заяви письмових доказів (ч. 6 ст. 91 ГПК України).

- відомості про особу, яка від імені відповідача підписувала декларації про оптову ціну на продовольчі товари та отримувала матеріальні цінності за спірними накладними (довіреності на отримання матеріальних цінностей тощо), з огляду на те, що підписи у накладних та деклараціях очевидно не відповідають підпису керівника у договорах від 10.08.2018 та 26.12.2018, прізвище та посада особи, яка підписала декларації та накладні, в документах не зазначені (частина 4 ст. 74 ГПК України);

6. Зобов`язати відповідача подати суду:

- докази (платіжні документи, банківські виписки, довідки з банківських установ), що підтверджують оплату коштів первісному кредитору та/або новому кредитору на виконання договору №81/18 поставки від 10.08.2018 за спірними видатковими накладними від 29.08.2018, 30.08.2018, 31.08.2018 (частина 2 ст. 74 ГПК України);

7. Відповідач має право подати відзив (ст. 165 ГПК України) до 20.01.2020.

8. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України). До відзиву додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи (ч. 6 ст. 165 ГПК України).

9. Попередити відповідача, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України).

10. Зобов`язати учасників справи всі заяви, пояснення, клопотання, заперечення у справі викладати виключно в письмовій формі (частина 2 ст. 169 ГПК України).

11. Підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи. Повноваження адвоката як представника підтверджуються договором про надання правової допомоги (ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Суддя О.В. Конюх

Інформація про права та обов`язки сторін.

Відповідно до стаття 42 ГПК України учасники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

Відповідно до ст. 46 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною третьою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 200 ГПК України учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов`язані виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну неповагу до суду або встановлених у суді правил. За прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом.

Часті запитання

Який тип судового документу № 86618203 ?

Документ № 86618203 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86618203 ?

Дата ухвалення - 26.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86618203 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 86618203 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 86618202
Наступний документ : 86618204