Рішення № 86618042, 18.12.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
18.12.2019
Номер справи
911/2773/19
Номер документу
86618042
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2019 р. м. Київ Справа № 911/2773/19

за позовом Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", м. Київ

до Фізичної особи-підприємця Цихоцького Станіслава Олександровича, Київська обл., с. Фесюри

про стягнення 10 729 грн. 19 коп.

Суддя- Мальована Л.Я.

Представники сторін:

позивача - не з`явився;

відповідача - не з`явився.

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 10 729 грн. 19 коп., з яких: 6 842 грн. 48 коп. - заборгованість за кредитом; 1 401 грн. 04 коп. - заборгованість по процентам; 2 449 грн. 22 коп. - пеня; 36 грн. 45 коп. - заборгованість по комісії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що згідно укладеного між сторонами договору відповідач отримав кредитні кошти в сумі 7 000 грн. 00 коп., проте належним чином не виконав свої зобов`язання щодо їх повернення.

Представник позивача в засідання суду не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, однак на електронну адресу суду надіслав заяву про відкладення розгляду справи на більш пізню дату, у зв`язку з неможливістю бути присутнім в судовому засіданні, так як представник задіяний в іншому судовому розгляді справи.

Відповідач в засідання суду не з`явився, не виконав вимоги суду викладені в ухвалах від 11.11.2017 р. та 27.11.2017 р.

Розгляд справи здійснювався в порядку спрощеного позовного провадження.

Враховуючи те, що нез`явлення представників сторін не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, суд вважає за можливе розглянути позов, згідно статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

21.04.2016 року Фізичною особою-підприємцем Цихоцьким С.О. було підписано заяву про відкриття поточного рахунку, на підставі якої Відповідач приєднався до «Умов та правил надання банківських послуг» (далі - Умови), Тарифів Банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua, які разом із заявою складають Договір банківського обслуговування № б/н від 21.04.2016 р. (далі - Договір) та взяв на себе зобов`язання виконувати умови Договору. Відповідно до договору Відповідачу було встановлено кредитний ліміт, на поточний рахунок НОМЕР_2.

Відповідно до п. 3.2.1.1.16. Умов - при укладанні договорів і угод, чи вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання Клієнта до «Умов і правил надання банківських послуг» (або у формі «Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки» або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк / інтернет клієнт- банк, або у формі обміну паперовій або електронній інформацією, або в будь-якій іншій формі), Банк і Клієнт допускають використання підписів Клієнта у вигляді електронно-цифрового підпису та/або підтвердження через пароль, спрямований Банком через верифікований номер телефону. який належить уповноваженій особі Клієнта з правом "першого" підпису. Підписання договорів і угод таким чином прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі.

Відповідно до п. 3.2.1.1.1. Умов - кредитний ліміт на поточний рахунок надається на поповнення - оборотних коштів та здійснення поточних платежів Клієнта, в межах кредитного ліміту. Про розмір ліміту Банк повідомляє Клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв`язку Банка та Клієнта.

Відповідно до п. 3.2.1.1.3 Умов - кредит надається в обмін на зобов`язання Клієнта щодо його повернення, сплаті процентів та винагороди.

Згідно з п. 3.2.1.1.8. Умов - проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування кредитного ліміту, проводиться Банком протягом одного року з моменту підписання угоди про приєднання Клієнта до «Умов і правил надання банківських послуг» (або у формі «Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки» або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк / інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовій або електронній інформацією, або в будь-якій іншій формі - «Угода»),

Відповідно до п. 3.2.1.1.6. Умов ліміт може бути змінений Банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку. Підписавши Угоду, Клієнт висловлює свою згоду на те, що зміна Ліміту проводиться Банком в односторонньому порядку шляхом повідомлення Клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв`язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк. sms - повідомлення або інших).

Пунктом 3.2.1.4. Умов затверджений порядок розрахунків, за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня Клієнт виплачує проценти, виходячи з процентної ставки. розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка).

На виконання умов договору позивачем було надано відповідачу кредитний ліміт, що підтверджується банківською випискою по рахунку, проте відповідач свої зобов`язання щодо повернення кредитних коштів не виконав, в зв`язку з чим за останнім обліковується борг по сплаті кредиту в сумі 6 842 грн. 48 коп., 1 401 грн. 04 коп. відсотків за користування кредитом та 36 грн. 45 коп. комісії за користування кредитом.

Доказів сплати заборгованості суду не надано.

Ст.ст. 525, 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача боргу в сумі 6 842 грн. 48 коп., 1 401 грн. 04 коп. відсотків за користування кредитом та 36 грн. 45 коп. комісії за користування кредитом є обґрунтованими, і тому підлягають задоволенню.

Статтею 230 ГК України визначено, що порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій (неустойка, штраф, пеня).

Відповідно до п. 3.2.1.5.1. Умов при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов`язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених п.п. 3.2.1.2.2.2, 3.2.1.4.1, 3,2,1.4.2, 3,2,1.4.3, термінів повернення кредиту , передбачених п.п. 3.2.1.1.8, 3.2.1.2.2.3, 3.2.1.2.3.4, винагороди, передбаченого п.п. 3.2.1.2.2., 3.2.1.4.4, 3.2.1.4.5, 3.2.1.4.6 Клієнт виплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується неня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації Банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, клієнт сплачує Банку пеню у розмірі, зазначеному у п. 3.2.1.4.1.3. від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата нені здійснюєтеся у гривні.

Враховуючи вищевикладені норми закону та умови договору, позивачем у зв`язку з простроченням виконання зобов`язання з повернення кредитних коштів та відсотків за користування ними нараховано 2 449 грн. 22 коп. пені відповідно до наданого розрахунку, який відповідає вимогам закону.

За таких обставин суд задовольняє позовні вимоги в повному обсязі, у зв`язку тим, що спір виник в результаті неправильних дій відповідача, що призвело до необхідності позивачу звертатися з позовом до суду та здійснювати додаткові витрати на сплату судового збору, суд, відповідно до свого права, передбаченого частиною 9 ст.129 ГПК України, покладає на відповідача відшкодування позивачу судового збору.

Керуючись ст. ст. 4, 12, 13 73-92, 129, 207, 247-252 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Цихоцького Станіслава Олександровича ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код 14360570) - 6 842 (шість тисяч вісімсот сорок дві) грн. 48 коп. заборгованості по кредиту, 1 401 (одна тисяча чотириста одна) грн. 04 коп. заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 2 449 (дві тисячі чотириста сорок дев`ять) грн. 22 коп. пені, комісія за користування кредитом в сумі 36 (тридцять шість) грн. 45 коп., 1 921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна) грн. 00 коп. судового збору.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України .

Повний текст рішення підписано 24.12.2019 року.

Суддя Л.Я. Мальована

Часті запитання

Який тип судового документу № 86618042 ?

Документ № 86618042 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 86618042 ?

Дата ухвалення - 18.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86618042 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 86618042 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 86618040
Наступний документ : 86618044