Ухвала суду № 86529890, 17.12.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
17.12.2019
Номер справи
911/3042/19
Номер документу
86529890
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"17" грудня 2019 р. Справа № 911/3042/19

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А. перевіривши матеріали позовної заяви Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області

до Відділу освіти і науки Таращанської районної державної адміністрації

про стягнення 18785,45 гривень

встановив:

Через канцелярію Господарського суду Київської області надійшла позовна заява вих. №102266/08-02 від 04.12.2019 Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області до Відділу освіти і науки Таращанської районної державної адміністрації про стягнення 18785,45 гривень.

Позовні вимоги обґрунтовані обставинами надання відповідачем недостовірної довідки про заробіток для обчислення пенсії ОСОБА_1 , внаслідок чого, за доводами позивача, державі заподіяно шкоду в розмірі 18785,45 гривень, яку він просить стягнути з відповідача, як надмірно нараховану та виплачену пенсію, зокрема на підставі ч. 2 ст. 101 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, зважаючи на таке.

У відповідності до пп. 4, 5, 7, 9 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема:

- спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні;

- виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

- відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

- попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

Однак, в порушення законодавчих приписів, позовна заява Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області не містить: відомостей стосовно передбаченого законом чи договором способу (способів) захисту прав або інтересів, якому відповідають заявлені позивачем вимоги; відомостей стосовно вжиття/невжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви; попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи.

У відповідності до приписів ст. ст. 74, 91, ч. 2 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Однак, в порушення вищенаведених норм закону, додана до позовної заяви копія Положення про юридичне управління Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області не засвідчена належним чином у встановленому чинним законодавством порядку, зокрема згідно вимог Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації», затвердженого Наказом Держспоживстандарту України №55 від 07.04.2003, тоді як засвідчення останньої сторінки Положення про юридичне управління не свідчить про дотримання відповідних законодавчих вимог щодо засвідчення відповідності оригіналу кожної сторінки з доданих до позову копій документів.

Окрім того, з доданих позивачем до позовних матеріалів копій:

- заяви ОСОБА_1 про призначення пенсії,

- протоколу №1170 від 22.09.2007 з розрахунком заробітку для призначення пенсії,

- витягів з ІКІС ПФУ від 20.09.2007, 08.05.2019 та 14.05.2019 не вбачається за можливе встановити точний та повний зміст таких документів, оскільки їх текст - нечитабельний, зокрема частина тексту по лівому краю аркушів відсутня, частина тексту - нечітка та/або викладена дрібним шрифтом.

З огляду вищевказаного позовна заява Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області не відповідає приписам п. 5 ч. 3 ст. 162 та ст. ст. 74, 91, 164 ГПК України стосовно необхідності надання належним чином засвідчених доказів на підтвердження викладених у позові обставин.

Згідно приписів ч. 1 ст. 164, ст. 172 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують, зокрема, відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Так, позивачем у додатках до позовної заяви вказано одним з додатків «докази направлення адміністративного позову з додатками відповідачу» та додано, відповідно, до позову чек АТ «Укрпошта» від 04.12.2019 та опис вкладення.

Пунктами 2, 8, 19, 59, 61 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270, унормовано, що поштове відправлення з оголошеною цінністю - реєстровані лист, бандероль, посилка, прямий контейнер, які приймаються для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником.

Рекомендоване поштове відправлення - реєстрований лист, поштова картка, бандероль, відправлення для сліпих, дрібний пакет, мішок "M", які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості його вкладення.

Розрахунковий документ - документ встановленої відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує надання послуг поштового зв`язку.

Оператори поштового зв`язку надають послуги з пересилання внутрішніх та міжнародних поштових відправлень, поштових переказів.

До внутрішніх поштових відправлень належать, зокрема, листи - прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю.

Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання з описом вкладення та/або з післяплатою.

Внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.

У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля.

Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення.

Однак, доданий до позовної заяви опис вкладення не містить передбачених законом: підпису працівника поштового зв`язку, як засвідчення відповідності вкладення опису, а також відбитку календарного штемпеля та номеру поштового відправлення, а тому вказаний опис не відповідає законодавчим вимогам щодо оформлення пересилання поштового відправлення та підтвердження обставин проведення відповідного оформлення.

Водночас, доданий до позову чек АТ «Укрпошта» від 04.12.2019, який містить інформацію про надіслання рекомендованого листа, є розрахунковим документом, що підтверджує надання послуг поштового зв`язку, а не відповідним документом у розумінні приписів ст. 172 ГПК України.

Крім того, суд вважає за необхідне зауважити позивачу на тому, що ст. ст. 164, 172 Господарського процесуального кодексу України не передбачають можливості вибіркового надіслання іншому учаснику справи копій доданих до позову документів, а тому зазначення позивачем у додатках до позову про те, що копія довіреності від 04.01.2019 №815/08-01, копія наказу від 14.12.2017 №225-о надаються тільки для суду, не відповідає відповідним процесуальним приписам.

З огляду на вказане, суд дійшов висновку, що позивачем не дотримано процесуальних вимог стосовно додання до позовної заяви документів, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують, зокрема, сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Приписами ст. 4 Закону України “Про судовий збір” встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб установлено з 1 січня 2019 року в розмірі 1 921,00 гривень.

З огляду вищенаведених норм закону та встановлених ст. 4 Закону України “Про судовий збір” ставок судового збору, за подання у 2019 році до господарського суду позовної заяви майнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1 921,00 гривень, і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 672 350,00 грн.

Отже, за подання Головним управлінням Пенсійного фонду України в Черкаській області позовної заяви про стягнення з відповідача 18785,45 гривень належна до сплати сума судового збору складає 1 921,00 гривень.

Приписами ст. 9 Закону України “Про судовий збір” передбачено, що судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Як слідує зі змісту викладених у позові доводів позивача останній звернувся до Господарського суду Черкаської області з позовною заявою від 16.08.2019 №73115/08-02 до Відділу освіти і науки Таращанської РДА про стягнення 18785,45 грн шкоди (відшкодування надмірно сплаченої пенсії), яку ухвалою Господарського суду Черкаської області від 22.08.2019 у справі №925/1017/19 передано за підсудністю до Господарського суду Київської області.

Надалі, як зауважив позивач, ухвалою Господарського суду Київської області від 16.09.2019 у справі №925/1017/19 позовну заяву залишено без руху, зобов`язано позивача надати докази сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі, зокрема у сумі 1921,00 грн, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач вказав, що ним у встановлений строк було усунуто недоліки позовної заяви – 03.10.2019 сплачено судовий збір та направлено до суду відповідну заяву, однак ухвалою Господарського суду Київської області від 08.10.2019 позовну заяву ГУ ПФУ в Черкаській області від 16.08.2019 №73115/08-02 до Відділу освіти і науки Таращанської РДА про стягнення 18785,45 грн повернуто позивачу без розгляду.

На підтвердження вказаного вище позивачем до позовної заяви №102266/08-02 від 04.12.2019 додано, зокрема, копії платіжного доручення №3573 від 03.10.2019 на суму 1 921,00 грн та ухвали Господарського суду Київської області від 08.10.2019 у справі №925/1017/19.

Як слідує з наявних в автоматизованій системі “Діловодство спеціалізованого суду” відомостей щодо платіжного доручення №3573 від 03.10.2019 на суму судового збору у розмірі 1 921,00 грн встановлена ознака «враховано раніше» за справою №925/1017/19.

Водночас, згідно наявних в автоматизованій системі “Діловодство спеціалізованого суду” відомостей:

- ухвалою Господарського суду Київської області від 04.11.2019 у справі №925/1017/19 повернуто Головному управлінню Пенсійного фонду України в Черкаській області (код ЄДРПОУ 21366538) судовий збір у сумі 1921,00 грн, сплачений відповідно до платіжного доручення №3573 від 03.10.2019;

- відомості за позовною заявою у справі №911/3042/19 щодо платіжного доручення №3573 від 03.10.2019 не містять підтвердження зарахування належної до сплати за подання відповідної позовної заяви суми судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

З огляду наведеного, суд дійшов висновку, що платіжне доручення №3573 від 03.10.2019 не є належним та допустимим доказом сплати позивачем судового збору за подання Головним управлінням Пенсійного фонду України в Черкаській області позовної заяви №102266/08-02 від 04.12.2019.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, беручи до уваги наведені нормативні приписи та встановленні судом порушення вищезазначених норм процесуального законодавства стосовно форми і змісту позовної заяви, суд дійшов висновку про залишення позовної заяви Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області без руху та надання строку для усунення відповідних недоліків – десять днів з дня вручення зазначеної ухвали.

Керуючись ст. ст. 91, 162, 164, 174, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Залишити позовну заяву Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області без руху.

2. Виявлені недоліки усунути протягом десяти днів з дня вручення зазначеної ухвали шляхом подання до суду:

- письмових пояснень із зазначенням:

1) відомостей стосовно передбаченого законом чи договором способу (способів) захисту прав або інтересів, якому відповідають заявлені позивачем вимоги;

2) відомостей про вжиття/невжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви;

3) попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи;

- належним чином засвідченої копії доданого до позовної заяви Положення про юридичне управління Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області;

- належним чином засвідчених та читабельних копій: заяви ОСОБА_1 про призначення пенсії, протоколу №1170 від 22.09.2007 з розрахунком заробітку для призначення пенсії, витягів із ІКІС ПФУ від 20.09.2007, 08.05.2019 та 14.05.2019;

- документів, які підтверджують відправлення відповідачу копій позовної заяви та всіх доданих до неї документів;

- документів, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі – 1 921,00 гривень.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає відповідно до ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

Суддя В.А. Ярема

Часті запитання

Який тип судового документу № 86529890 ?

Документ № 86529890 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86529890 ?

Дата ухвалення - 17.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86529890 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 86529890 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 86529889
Наступний документ : 86529891