Ухвала суду № 86467844, 10.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.12.2019
Номер справи
757/60715/19-к
Номер документу
86467844
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60715/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Бусик О.Л., при секретарі Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката Цимбала Юрія Івановича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРТ ЮНІОН» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 листопада 2019 року у справі № 757/57913/19-к в рамках кримінального провадження № 12019100060004693 від 25.10.2019,-

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2019 року адвокат Цимбала Ю.І. в інтересах ТОВ «ФАРТ ЮНІОН» звернулась до Печерського районного суду м. Києва про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 листопада 2019 року у справі № 757/57913/19-к в рамках кримінального провадження № 12019100060004693 від 25.10.2019.

В обґрунтування клопотання зазначає, що арешт на суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ накладено необґрунтовано, з огляду на те, що суми ліміту ПДВ не є майном в розумінні законодавства.

Особа, що подала клопотання в судове засідання не з`явилися, про місце і час розгляду скарги повідомлялися належним чином. Адвокат Цимбал Ю.І. через канцелярію суду подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Київської місцевої прокуратури № 6 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце його проведення, повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду клопотання, визнано можливим її розгляд у відсутність особи, за клопотанням якого здійснюється судове провадження та представника Київської місцевої прокуратури № 6. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26, 306 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відділу ПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановленими слідством особами в період 2018-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ "ЗАХІД ГРУПП ЛТД" (код ЄДРПОУ 36182493), ТОВ "АРМ-ХАУС" (код ЄДРПОУ 40841073), ТОВ "ФАРТ ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 39693905), ТОВ "ВАРМАКС" (код ЄДРПОУ 41807337), ТОВ "СНК КОНТИНЕТ" (код ЄДРПОУ 39900072), ТОВ "ОУШЕНСАЙТ" (код ЄДРПОУ 41807075), ТОВ "ТАВУШ" (код ЄДРПОУ 42671200), ТОВ "МАКСИМУС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42649044, ТОВ "ДЕЙВІЛ ПРОТ" (код ЄДРПОУ 42388931), ТОВ "ДІЛІЖАН" (код ЄДРПОУ 42671085), ТОВ "ВЄГАНС" (код ЄДРПОУ 41807300), ТОВ "ТОРГСКОП" (код ЄДРПОУ 42372550), ТОВ "ФІД МАКС" (код ЄДРПОУ 42371729), ТОВ "АЛЬКОР ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42648302), ТОВ "ГАЙТЕНА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42289870), ТОВ "ЖОВТЕНЬ-2013" (код ЄДРПОУ 38867946), ТОВ "КРАМСТРОНГ" (код ЄДРПОУ 42530728), ТОВ "БЕЛТРЕЙНПРОМ" (код ЄДРПОУ 42673124), ТОВ "БРАЙТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41797235).

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 05 листопада 2019 року, було винесено ухвалу по справі № 757/57913/19-к про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100060004693 від 25.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Даною ухвалою вирішено накласти арешт в тому числі на суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по ТОВ «ФАРТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39693905).

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРТ ЮНІОН» під час здійснення управління компанією виявлено, що на грошові кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ накладено арешт, що позбавляє можливості здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання договірних зобов`язань, погашення платежів.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2019 у провадженні № 757/57913/19-к, арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ «ФАРТ ЮНІОН».

Будь-яких інших правових підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження в вищевказаній ухвалі не наведено.

Статтею 84 КПК України імперативно передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчому судді не надано належних та допустимих в розумінні положень ст. 86 КПК України доказів на підтвердження доводів клопотання прокурора про фіктивний характер діяльності ТОВ «ФАРТ ЮНІОН». Відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відносно ТОВ «ФАРТ ЮНІОН» до ЄРДР не внесені. Жодній посадовій особі товариства про підозру у вчиненні злочину не оголошено.

Окрім того, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Також слідчий суддя погоджується з доводами клопотання, що суми ліміту ПДВ не мають ознак переліку майна, яке визначено в ч. 10 ст. 170 КПК України, мають абстрактне вираження, а тому на них не може бути накладено арешт.

Статтею 200-1 Податкового кодексу України передбачено, що система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку: суми податку, що містяться у складених та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних; суми податку, сплачені платниками при ввезенні товару на митну територію України; суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість; суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних; інші показники, які згідно з вимогами пункту 34 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» цього Кодексу враховуються під час обрахунку суми податку, обчисленої за формулою, визначеною пунктом 200- 1.3 статті 200 - 1 цього Кодексу. Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Крім того, згідно зі ст. 200-1.1 ПК України система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік ПДВ в розрізі платників податку. Тобто система електронного адміністрування ПДВ це база даних ДФС, яка аналізує та проводить автоматичний облік ПДВ по кожному підприємству.

Пунктом 4 постанови КМУ від 16.10.2014 р. № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» передбачено, що рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі - електронний рахунок) - рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов`язань з податку. Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі.

Отже, ліміт ПДВ не є грошовими коштами або електронними грошима, оскільки відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 року № 2346-ІИ електронні гроші - це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов`язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) не може містити на собі ознак, які притаманні речовим доказам та вони не можуть стосуватись предмету доказування у кримінальному провадженні.

Також, при ухваленні судового рішення щодо накладення арешту не було враховано принцип розумності та співрозмірності обмеження права власності, що є завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Обраний судом спосіб арешту призводить до негативних наслідків як при здійсненні підприємницької діяльності, так суттєво і негативно позначається на інтересах інших осіб, а також репутації компанії як бізнес-партнера. Крім того, Товариство позбавлено можливості зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що негативно впливає на господарську діяльність Товариства та розрахунки з бюджетом та контрагентами.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, в умовах реалізації сторонами конституційного принципу змагальності і свободи в наданні ними суду своїх доказів, слідчим суддею вставлені фактичні дані для висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, оскільки суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ у будь-якому випадку не можуть містити на собі сліди вчинення ймовірного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Цимбала Юрія Івановича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРТ ЮНІОН» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 листопада 2019 року у справі № 757/57913/19-к в рамках кримінального провадження № 12019100060004693 від 25.10.2019 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 05 листопада 2019 року № 757/57913/19-к в рамках кримінального провадження №12019100060004693 від 25.10.2019, в частині накладення арешту суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197) за адресою м. Київ, Львівська площа, 8, що належить Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39693905).

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному її виконанню.

Слідчий суддя О.Л. Бусик

Часті запитання

Який тип судового документу № 86467844 ?

Документ № 86467844 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86467844 ?

Дата ухвалення - 10.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86467844 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86467844 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86467842
Наступний документ : 86467849