Ухвала суду № 86390490, 07.11.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.11.2019
Номер справи
755/31348/14-ц
Номер документу
86390490
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа №:755/31348/14-ц

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" листопада 2019 р. м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого судді САВЛУК Т.В.

при секретарі Бурячек О. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва цивільну справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС», заінтересовані особи: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Акціонерне товариство «Дельта Банк», Дніпровський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві про заміну сторони виконавчого провадження,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшла заява за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС», заінтересовані особи: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Акціонерне товариство «Дельта Банк», Дніпровський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до поданої заяви, Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» просило суд: «замінити вибулого стягувача ПАТ «Дельта Банк» на його правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС»

Сторони в судове засідання не з`явилися, про день час та місце розгляду справи повідомленні належним чином, до суду від представника заявника надійшла заява про розгляд заяви у її відсутність, та підтримує заяву в повному обсязі.

Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. (п. 2 ч.3 ст.442 Цивільного процесуального кодексу України.

Вивчивши матеріали справи, оцінивши наявні у справі докази у їх сукупності, перевіривши наведені Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» доводи щодо підстав заміни сторони виконавчого провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1, 2 ст.442 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Судом встановлено, що Дніпровським районним судом м. Києва, 12 лютого 2015 року ухвалено заочне рішення, якою позов Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено.

Присуджено до солідарного стягнення з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" заборгованість за договором про надання споживчого кредиту № 11242647000 від 01.11.2007 року в сумі 2694715 грн. 62 коп.

Присуджено до стягнення з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» судовий збір у сумі 1827 грн. 99 коп.

Присуджено до стягнення з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» судовий збір у сумі 1827 грн. 00 коп.

02 серпня 2019 року Дніпровським районним судом м. Києва постановлено ухвалу, якою заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС», заінтересовані особи: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Акціонерне товариство «Дельта Банк», Дніпровський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві про заміну сторони виконавчого провадження, повернуто позивачу.

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Як убачається з матеріалів справи, 31 травня 2019 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» було укладено Договір № 1463/К про відступлення прав вимоги, відповідно до умов якого, за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників та поручителів, зазначених у Додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитним договорами та договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього договору. Новий кредитор сплачу Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

Відповідно до реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА БАНК» відступило, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» прийняло право вимоги: за договором про надання споживчого кредиту № 11242647000 від 01 листопада 2007 року укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_1 ; іпотечним договором з додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін, доповнення тощо, що є його невід`ємними частинами, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Морозовою С.В. за реєстровим № 5931 № 11242647000 від 02 листопада 2007 року укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_1 ; договір поруки № 11242647000 від 01 листопада 2007 року укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом статті 512 ЦК України, статті 442 ЦПК України та статті 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із цих норм, зокрема, пунктами 1, 2 частини першої статті 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 8 Закону України «Про виконавче провадження», статті 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов`язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов`язки в зобов`язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов`язкові тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Виходячи зі змісту статей 512, 514 ЦК України, ст. 442 ЦПК України, ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Така правова позиція висловлена Верховним Судом України в постанові від 20 листопада 2013 року (справа № 6-122 цс 13.)

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС» набуло право вимоги: за договором про надання споживчого кредиту № 11242647000 від 01 листопада 2007 року укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_1 ; іпотечним договором з додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін, доповнення тощо, що є його невід`ємними частинами, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Морозовою С.В. за реєстровим № 5931 № 11242647000 від 02 листопада 2007 року укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_1 ; договір поруки № 11242647000 від 01 листопада 2007 року укладений між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_2 , у зв`язку з укладенням Договору № 1463 про відступлення прав вимоги, укладеного 31 травня 2019 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС», тому наявні підстави для вирішення питання щодо заміни стягувача ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕЛЬТА БАНК» його правонаступником ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС»

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС», заінтересовані особи: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Акціонерне товариство «Дельта Банк», Дніпровський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві про заміну сторони виконавчого провадженняє обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 512, 514 Цивільного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 260, 261, 354, 442 Цивільного процесуального кодексу України, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС», заінтересовані особи: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Акціонерне товариство «Дельта Банк», Дніпровський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві про заміну сторони виконавчого провадження,- задовольнити.

Замінити сторону у виконавчому провадженні - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕЛЬТА БАНК» на Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТОР ПЛЮС», щодо примусового виконання виконавчого листа № 755/31348/14, виданого Дніпровським районним судом м. Києва про солідарне стягнення з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" заборгованість за договором про надання споживчого кредиту № 11242647000 від 01.11.2007 року в сумі 2694715 грн. 62 коп.

Відповідно до положень ч.1 та ч.2 ст.354 Цивільного процесуального кодексу України, апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Відповідно до п. 15.5 Перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 року, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

С у д д я:

Часті запитання

Який тип судового документу № 86390490 ?

Документ № 86390490 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86390490 ?

Дата ухвалення - 07.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86390490 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 86390490 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86390476
Наступний документ : 86390519