Ухвала суду № 86368066, 16.12.2019, Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
16.12.2019
Номер справи
467/666/17
Номер документу
86368066
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа №: 467/666/17 Провадження № 2-зз/486/6/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: головуючого - судді Савіна О. І.

при секретарі - Архіповій К.В.,

за участю: позивача - ОСОБА_1 ,

представника Арбузинської районної держадміністрації -

Невертій О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнськ Миколаївської області заяву Арбузинської районної державної адміністрації про скасування заходів забезпечення позову у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Арбузинської районної державної адміністрації про визнання бездіяльності протиправною,

В С Т А Н О В И В:

Арбузинська районна державна адміністрація Миколаївської області звернулася до суду з заявою про скасування заходів забезпечення позову, накладених ухвалою Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 13.10.2017 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Арбузинської районної державної адміністрації, третя особа: Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області, про визнання бездіяльності протиправною.

В судовому засіданні ОСОБА_1 заявив відвід головуючому у справі судді Савіну О.І., подавши до суду заяву про відвід від 16.12.2019 р.. Відвід судді мотивує тим, що зазначена цивільна справа за № 467/666/17 перебуває на розгляді Верховного Суду. У січні 2018 року у справі № 467/666/17, яка перебувала в провадженні судді Савіна О.І., останній заявив собі самовідвід, а тому вважає, що суддя Савін О.І. не може розглядати заяву про скасування заходів забезпечення позову у справі № 467/666/17. Вважає, що суддя Савін О.І. протидіє в отриманні ним копії ухвали про прийняття в липні 2019 року судової справи № 467/666/19, яка перебуває на розгляді Верховного Суду, до свого розгляду, аргументуючи свою протидію тим, що ухвалив її усно, а також протидія в ознайомленні з матеріалами судової справи № 467/666/17 позбавляє його як позивача права, передбаченого ст. 129 Конституції України на апеляційне оскарження рішення упередженого судді Савіна О.І.. Зазначив, що 26.11.2019 р. ухвалою суду було зобов`язано Южноукракїнський ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області внести відомості про вчинення кримінального провадження до ЄРДР за його заявою від 14.08.2019 р., заява стосується судді , що прийняв справу № 467/666/17 до свого провадження та відносно голови Арбузинської РДА Миколаївської області. За таких підстав вважає, що між суддею Савіним О.І. та головою Арбузинської РДА Миколаївської області Недашківською Л. існує конфлікт інтересу. А тому, він не бажає, щоб у справі № 467/666/17 здійснював правосуддя суддя Савін О.І.. Просить відвід судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Савіна О.І. від участі в розгляді цивільної справи № 467/666/17 задовольнити, справу передати на розгляд до іншого суду.

Представник Арбузинської районної державної адміністрації Миколаївської області заперечувала проти заявленого відводу.

Вислухавши учасників справи, дослідивши заяву, суд приходить до наступного висновку.

За правилами до ч. 3 ст. 39 ЦПК України, відвід повинен бути вмотивованим.

Статтею 36 ЦПК України визначено підстави для відводу судді, зокрема, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: 1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі; 3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; 5) є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

Суддя підлягає відводу також за наявності обставин, визначених ст. 37 цього Кодексу (недопустимість повторної участі судді в розгляді справи).

Згідно практики Європейського суду з прав людини (рішення від 09.11.2006 року) у справі «Білуха проти України» від 28.10.1998 року та інші, важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти у громадськість у демократичному суспільстві.

Суд (судді), зобов`язані викликати довіру в учасників судового розгляду.

Згідно положень статті 6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод", кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Натомість при прийнятті рішення за поданою заявою, також слід врахувати те, що Європейський суд неодноразово наголошував у своїх рішеннях, що право на доступ до суду, закріплене у Конвенції, не є абсолютним: воно може бути піддане допустимим обмеженням, оскільки вимагає за своєю природою державного регулювання, шляхом застосування національного законодавства. Суд приймає рішення щодо дотримання вимог Конвенції, переконавшись у тому, що право доступу до суду не обмежується таким чином чи такою мірою, що сама суть права буде зведена нанівець. Крім того, подібне обмеження не буде відповідати ст. 6 Конвенції, якщо воно не переслідує легітимної мети та не існує розумної пропорційності між використаними засобами та поставленою метою.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016 року, завданням суду є те, що суд здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Крім того, в своїй професійній, громадській діяльності та приватному житті, суддя заради утвердження незалежності й неупередженості судової влади, зміцнення її авторитету в суспільстві повинен дотримуватись норм викладених в Кодексі професійної етики судді, стаття 2 якого, передбачає, що суддя має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, пов`язану зі здійсненням правосуддя.

На підставі викладеного, суд акцентує увагу заявника, що судом не розглядається по суті справа № 467/666/17 за позовом ОСОБА_1 до Арбузинської районної державної адміністрації, третя особа: Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області, про визнання бездіяльності протиправною, а лише призначено до розгляду вирішення заяви про скасування заходів забезпечення позову.

Скасування заходів забезпечення позову передбачено ст. 158 ЦПК України.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 158 ЦПК України, заходи забезпечення позову можуть бути скасовані судом за вмотивованим клопотанням учасника справи або з ініціативи суду.

Відповідач Арбузинська районна державна адміністрація, як сторона у справі, скористалась своїм право та звернулась до суду з відповідною заявою. Однак рішення суду щодо скасування заходів забезпечення позову судом ще не прийняте і думка суду не викладена, а тому судом не вбачається жодних обставин, які б вказували на упередженість головуючого у справі.

Частинами 1, 2 ст. 40 ЦПК України визначено, що питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обгрунтованість.

Будь-яких доказів, які б вказували на упередженість головуючого у справі або стали б підставою його відводу від участі у справі ОСОБА_1 суду не надано.

За таких обставин суд вважає відвід головуючого у справі, заявлений ОСОБА_1 , не обгрунтованим, а тому не вбачає підстав для його задоволення.

У відповідності до ч. 5 ст. 40 ЦПК України, якщо на час подання заяви про відвід судді у суді здійснюють правосуддя менше трьох суддів, вирішення питання про відвід здійснюється в нарадчій кімнаті суддею, який розглядає справу чи вчиняє іншу процесуальну дію, про що виноситься ухвала. У такому разі положення частин третьої та четвертої цієї статті (щодо вирішення питання про відвід суддею, який не входить до складу суду) не застосовуються.

З огляду на те, що станом на 16.12.2019 року в Южноукраїнському міському судді Миколаївської області здійснюють правосуддя лише двоє суддів, при вирішенні питання про відвід, суд керується саме положеннями ч. 5 ст. 40 ЦПК України.

Керуючись ст. 6 Конвенції з прав людини та основоположних свобод, ст.ст. 36, 39, 40 ЦПК України суд,

У Х В А Л И В:

Відмовити ОСОБА_1 у задоволенні його заяви про відвід судді Южноукраїнськрого міського суду Миколаївської області Савіна О.І. від розгляду заяви Арбузинської районної державної адміністрації про скасування заходів забезпечення позову у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Арбузинської районної державної адміністрації про визнання бездіяльності протиправною.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Южноукраїнського міського суду О. І. Савін

Часті запитання

Який тип судового документу № 86368066 ?

Документ № 86368066 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86368066 ?

Дата ухвалення - 16.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86368066 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 86368066 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 86368066, Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

Судове рішення № 86368066, Южноукраїнський міський суд Миколаївської області було прийнято 16.12.2019. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 86368066 відноситься до справи № 467/666/17

Це рішення відноситься до справи № 467/666/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 86349862
Наступний документ : 86368068