Рішення № 86332768, 09.12.2019, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
09.12.2019
Номер справи
924/1102/19
Номер документу
86332768
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

м. Хмельницький

"09" грудня 2019 р. Справа № 924/1102/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Кочергіної В.О., при секретарі судового засідання Фрей В.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях м. Вінниця

до Кам`янець-Подільської місцевої громадської організації соціально-правового захисту "Матері і дитини" м. Кам`янець-Подільський

про стягнення 24287грн. 94коп., з яких 6937грн. 05коп. заборгованості по орендній платі, 821грн. 33коп. пені, 654грн. 54коп. штрафу, 15875грн. 02коп. неустойки

За участю представників учасників справи:

від позивача: Стецюк Т.Л. згідно довіреності № 25 від 17.07.2019р.;

від відповідача: не з`явився

З оголошенням перерви в судовому засіданні 09.12.2019р. в межах дня.

09.12.2019р. в судовому засіданні проголошено вступну і резолютивну частини рішення.

ВСТАНОВИВ:

21.10.2019р. на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях м. Вінниця до Кам`янець-Подільської місцевої громадської організації соціально-правового захисту "Матері і дитини" м. Кам`янець-Подільський про стягнення 24287грн. 94коп., з яких 6937грн. 05коп. заборгованості по орендній платі, 821грн. 33коп. пені, 654грн. 54коп. штрафу, 15875грн. 02коп. неустойки.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач в порушення умов договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності № 1920 від 22.09.2017р. не своєчасно сплачував орендні платежі, внаслідок чого у нього існує заборгованість перед позивачем у сумі 6937грн. 05коп., також позивачем нараховано та заявлено до стягнення з відповідача 821грн. 33коп. пені, 654грн. 54коп. штрафу, 15875грн. 02коп. неустойки.

Ухвалою суду від 25.10.2019р. позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №924/1102/19, розгляд справи вирішено проводити за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін та призначено судове засідання для розгляду справи по суті.

22.11.2019р. судом постановлено ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання про відкладення розгляду справи на 14:30год. 09.12.2019р.

Оскільки представник відповідача не брав участі у судовому засіданні, ухвалою суду від 22.11.2019р. його повідомлено про час, дату і місце проведення судового засідання.

22.11.2019р. на адресу суду через службу діловодства від позивача надійшов лист (вх.№ 05-22/10126/19), в якому позивач повідомив, що відповідачем заборгованість до Державного бюджету України не сплачена. До листа додано довідку про надходження орендної плати по Договору оренди №1920 від 22.09.2017р. станом на 22.11.2019р.

09.12.2019р. на адресу суду через службу діловодства позивачем надіслано копії рішення Господарського суду Хмельницької області №924/743/18 від 26.12.2018р. та №924/270/19 від 04.06.2019р., для долучення до матеріалів справи.

Представник позивача в судовому засіданні 09.12.2019р. позовні вимоги пітримала у повному об`ємі та наполягала на їх задоволенні.

Представник відповідача в судові засідання 22.11.2019р. та 09.12.2019р. не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про судовий розгляд, про поважність причин неявки суд не повідомив.

Відповідач письмового відзиву на позов не подав, своїм процесуальним правом не скористався.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами відповідно до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, висловлені в судовому засіданні, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги суд встановив наступне.

22.09.2017р. між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області (Орендодавець) та Кам`янець-Подільською місцевою громадською організацією соціально-правового захисту "Матері і дитини" м. Кам`янець-Подільський (Орендар) було укладено Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №1920.

Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 Договору, Орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - приміщення, реєстровий номер 33689922.5.АААААЖ710, загальною площею 96,5 кв.м., яке розміщене за адресою: вул. Вокзальна, 95 м. Кам`янець-Подільський Хмельницька область на першому поверсі житлового будинку, що перебуває на балансі Хмельницької філії Концерну "Військторгсервіс", вартість якого визначена згідно з висновком про вартість станом на 30.06.2017р. і становить за незалежною оцінкою 213679грн.

Майно передається в оренду з метою розміщення громадської організації.

Згідно з п.п. 3.1, 3.2 Договору, Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. №786, із змінами та доповненнями, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку серпень 2017 року - 878грн. 29коп.

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Як передбачено п.п. 3.3, 3.4 Договору, орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна інформація про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики України розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.

У разі користування майном протягом неповного календарного місяця (першого або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

Відповідно до п.п. 3.6. Договору, орендна плата перераховується до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70% та 30% щомісяця не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним місяцем, відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.

За умовами п.п. 3.7. Договору, орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному п.п. 3.6 співвідношенні відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Як передбачено п.п. 3.8 Договору у разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж 3 місяці, орендар також сплачує штраф у розмірі 10% від суми заборгованості.

Відповідно до п.п. 3.11 Договору у разі припинення (розірвання) договору оренди орендар сплачує орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії договору оренди не звільняє орендаря від обов`язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, до державного бюджету та балансоутримувачу.

Орендар зобов`язується своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та балансоутримувачу (п.п. 5.3 Договору).

Відповідно до п.п. 10.1 Договору, Сторонами погоджено, що він укладений строком на 2 роки 11 місяців, та діє з 22.09.2017р. до 21.08.2020р. включно.

Як передбачено п.п. 10.8. Договору, у разі припинення або розірвання цього договору майно протягом трьох робочих днів повертається орендарем балансоутримувачу. У разі, якщо орендар затримав повернення майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

У підпункті 10.9 Договору зазначено, що майно вважається поверненим балансоутримувачу з моменту підписання акта приймання-передавання. Обов`язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення майна покладається на орендаря.

Якщо орендар не виконує обов`язку щодо повернення майна, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування майном за час прострочення (п.п. 10.10 Договору).

Як передбачено п.п. 10.13 Договору, додатки до цього договору є його невід`ємною і складовою частиною.

У Додатку №1 до вищевказаного договору визначено розрахунок плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна, розмір якої становить 878грн. 29коп.

У Додатку №2 міститься акт приймання-передавання індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 22.09.2017р.

Договір та Додатки підписані представниками сторін та скріплені відтисками печаток.

Відповідно до Наказу Фонду державного майна України від 11.04.2019р. №364 "Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України" прийнято рішення про реорганізацію шляхом злиття Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області зі встановленням правонаступництва новоствореній установі прав та обов`язків зазначених вище осіб, що припиняються.

Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 16.09.2019р., Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях зареєстроване як самостійна юридична особа код ЄДРПОУ 42964094, місцезнаходження якого: 21018, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

На виконання умов Договору, відповідно до Акту приймання-передавання індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 22.09.2017р., Балансоутримувач-Хмельницька філія Концерну "Військторгсервіс" передав, а Кам`янець-Подільська місцева громадська організація соціально-правового захисту "Матері і дитини" (відповідач у даній справі) прийняла в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - приміщення, реєстровий номер 33689922.5.АААААЖ710, загальною площею 96,5 кв.м., яке розміщене за адресою: вул. Вокзальна, 95 м. Кам`янець-Подільський Хмельницька область на першому поверсі житлового будинку. Акт підписано представниками сторін та скріплено відтисками печаток.

Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 26.12.2018р. у справі № 924/743/18 позовні вимоги Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області до Кам`янець-Подільської місцевої громадської організації соціально-правового захисту "Матері і дитини" м. Кам`янець-Подільський про розірвання договору задоволено та розірвано Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 22.09.2017р. №1920.

Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 04.06.2019р. у справі №924/270/19 задоволено позов Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області та виселено Кам`янець-Подільську місцеву громадську організацію соціально-правового захисту "Матері і дитини" з нежитлового приміщення, загальною площею 96,5 кв.м., яке розміщене за адресою: вул. Вокзальна, 95 м. Кам`янець-Подільський Хмельницька область.

Рішення Господарського суду від 26.12.2018р. та 04.06.2019р. набрали законної сили.

18.07.2019р. позивачем на адресу відповідача було надіслано письмову претензію вих.№ 17-08-00098 про сплату заборгованості по орендній платі, пені, штрафу та неустойки, проте претензія залишена останнім без відповіді та належного реагування.

16.09.2019р., Державним виконавцем Кам`янець-Подільського міського відділу Державної виконавчої служби під час примусового виконання наказу Господарського суду Хмельницької області від 26.06.2019р. у справі №924/270/19 складено акт про те, що за адресою: вул. Вокзальна, 95 м. Кам`янець-Подільський Хмельницька область проживають фізичні особи ОСОБА_1 Г.І., ОСОБА_1 А.П., Івасько А.В., ОСОБА_2 В ОСОБА_3 , ОСОБА_4 В ОСОБА_5 .

У зв`язку із неповернення орендарем об`єкту оренди за актом приймання передачі балансоутримувачу та несплатою орендних платежів, позивачем нараховано та заявлено до стягнення з відповідача 6937грн. 05коп. орендної плати за період з грудня 2018р. по вересень 2019р., 821грн. 33коп. пені за період прострочення з 01.01.2019р. по 16.09.2019р., 654грн. 54коп. штрафу. Також, у зв`язку із несвоєчасним поверненням орендованого майна, позивачем, нараховано та заявлено до стягнення з відповідача 15875грн. 02коп. неустойки.

Враховуючи вищевикладене, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали та обставини справи, оцінивши надані стороною докази по суті спору, їх належність, допустимість, достовірність кожного окремо, судом береться до уваги таке.

У відповідності до ст.11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно зі ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Нормами ст. 627 ЦК України встановлено свободу договору, тобто, відповідно до ст. 6 цього Кодексу, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За змістом ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст.193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Судом встановлено, що 22.09.2017р. між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Хмельницькій області (Орендодавець) та Кам`янець-Подільською місцевою громадською організацією соціально-правового захисту "Матері і дитини" м. Кам`янець-Подільський (Орендар) було укладено Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності №1920. Відповідно до умов якого Орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене (нерухоме) майно - приміщення, реєстровий номер 33689922.5.АААААЖ710, загальною площею 96,5 кв.м., яке розміщене за адресою: вул. Вокзальна, 95 м. Кам`янець-Подільський Хмельницька область на першому поверсі житлового будинку, що перебуває на балансі Хмельницької філії Концерну "Військторгсервіс", вартість якого визначена згідно з висновком про вартість станом на 30.06.2017р. і становить за незалежною оцінкою 213679грн.

Правовідносини, що виникли між сторонами характеризуються ознаками договору найму (оренди).

Відповідно до ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно із ст. 2 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

На орендаря відповідно до ч. 3 ст.18, ст.19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" покладено обов`язок вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі. Аналогічні приписи передбачено положеннями ст. 762 ЦК України та ст. 286 ГК України.

Невнесення орендної плати у визначеному договором обсязі та у встановлений строк є підставою для його розірвання в силу ст. 26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Судом встановлено, що рішенням Господарського суду Хмельницької області від 26.12.2018р. у справі № 924/743/18 розірвано Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 22.09.2017р. №1920.

Відповідно до п.10.8 договору у разі припинення або розірвання договору майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу. Майно вважається поверненим Балансоутримувачу з моменту підписання акту приймання-передачі. Обов`язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення майна покладається на Орендаря. (п.10.9 договору).

Матеріали справи не містять доказів повернення майна з оренди, про існування таких доказів сторонами не зазначено.

Отже, відповідно до вимог чинного законодавства України та умов договору оренди від 22.09.2017р. №1920 основне зобов`язання відповідача - сплачувати орендну плату за весь час фактичного користування майном, яке виникло з договору оренди, не припиняється після спливу строку дії договору, оскільки таке припинення пов`язано не із закінченням строку, на який було укладено договір, а з моментом підписання сторонами відповідного акта про повернення орендарем предмета договору оренди.

Аналогічна правова позиція викладена у Постанові Верховного суду від 11.05.2018р. по справі №926/2119/17.

Позивачем нараховано та заявлено до стягнення з відповідача 6937грн. 05коп. заборгованості по орендній платі за період з грудня місяця 2018р. по вересень місяць 2019р. відповідно до Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до державної власності від 22.09.2017р. №1920.

Враховуючи відсутність доказів підтвердження повернення майна з оренди та зважаючи на приписи п.3.11 договору суд вважає позовні вимоги в частині стягнення заборгованості по орендній платі за період з грудня 2018р. по вересень 2019р. обгрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та такими, що підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог про стягнення з відповідача 15875грн. 02коп. неустойки у розмірі подвійної орендної плати, нарахованої за період з січня місяця 2019р. по вересень місяць 2019р. судом враховуються наступне.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 551 Цивільного кодексу України предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України „Про оренду державного та комунального майна у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов`язаний повернути орендодавцеві об`єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

За змістом ч. 2 ст. 785 ЦК України у разі припинення договору найму наймач зобов`язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. Якщо наймач не виконує обов`язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Окремо враховується, що право орендодавця вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування майном за час прострочення сторони передбачили в п.п. 10.10 Договору оренди від 22.09.2017р.

Під час розгляду справи судом встановлено факт неповернення майна з оренди на час розгляду справи, внаслідок чого у позивача виникло право вимагати сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування майном за час прострочення.

При обрахунку заявленої до стягнення неустойки, судом встановлено, що нарахування здійснені в межах максимального розміру за заявлені періоди, а тому вимога про стягнення 15875грн. 02коп. неустойки підлягає задоволенню в повному обсязі.

Щодо позовних вимог про стягнення з відповідача 821грн. 33коп. пені судом враховується таке.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 230 ГК України, п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України, у разі порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня).

Відповідно до ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Частиною другою ст. 551 ЦК України передбачено, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно з п. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Підпунктом 3.7 Договору встановлено, що орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та балансоутримувачу у визначеному співвідношенні відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Відповідно до п.п. 3.6. Договору орендна плата перераховується до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні 70% та 30% щомісяця не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним місяцем, відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.

Судом враховується, що наявними в матеріалах справи доказами підтверджено факт прострочення відповідачем орендної плати.

Перевіривши розрахунок заявленої до стягнення пені в сумі 821грн. 33коп. судом встановлено, що її розрахунок арифметично вірний, нарахування проведені в межах можливих нарахувань, з огляду на що позовні вимоги в частині заявленої до стягнення пені у сумі 821грн. 33коп. також підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог про стягнення з відповідача 654грн. 54коп. штрафу судом враховується, відповідно до п.п. 3.8 Договору у разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж 3 місяці, орендар також сплачує штраф у розмірі 10% від суми заборгованості.

Враховуючи підтвердження наявними в матеріалах справи доказами існування у відповідача заборгованості по орендній платі протягом 3-х місяців, суд вважає, що позовні вимоги в частині заявленого штрафу в сумі 654грн. 54коп. також підлягають задоволенню.

Судом також враховується, що такий вид забезпечення виконання зобов`язання як пеня та її розмір встановлено частиною 3 статті 549 ЦК України, частиною 6 статті 231 ГК Українита статтями 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань", а право встановити у договорі розмір та порядок нарахування штрафу надано сторонам частиною 4 статті 231 ГК України. Можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських зобов`язань передбачено частиною 2 статті 231 ГК України. При цьому в інших випадках порушення виконання господарських зобов`язань чинне законодавство не встановлює для учасників господарських відносин обмежень передбачати в договорі можливість одночасного стягнення пені та штрафу, що узгоджується зі свободою договору, встановленою статтею 627 ЦК України, тобто коли сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За таких обставин, суд вважає, що одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності.

У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій (наведена правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 09.02.2018 у справі №911/2813/17, від 22.03.2018 у справі №911/1351/17, від 25.05.2018 у справі №922/1720/17, №917/194/18 від 02.04.2019р.).

Статтею 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до статті 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Згідно вимог статей 73, 76, 77 та 79 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи; Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

На підставі наведеного суд вважає позовні вимоги про стягнення 6937грн. 05коп. орендної плати за період з грудня 2018р. по 16 вересня 2019р., 821грн. 33коп. пені, нарахованої за період прострочення з 01.01.2019р. по 16.09.2019р., 654грн. 54коп. штрафу, 15875грн. 02коп. неустойки, за період з січня 2019р. по 16 вересня 2019р. обгрунтованими, підтвердженими матеріалами справи та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 ГПК України, у зв`язку із задоволенням позову, судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 12, 20, 24, 73, 74, 75, 129, 232, 237, 238, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

Позов Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях м. Вінниця до Кам`янець-Подільської місцевої громадської організації соціально-правового захисту "Матері і дитини" м. Кам`янець-Подільський про стягнення 24287грн. 94коп., з яких 6937грн. 05коп. заборгованості по орендній платі, 821грн. 33коп. пені, 654грн. 54коп. штрафу, 15875грн. 02коп. неустойки задовольнити.

Стягнути з Кам`янець-Подільської місцевої громадської організації соціально-правового захисту "Матері і дитини" (м. Кам`янець-Подільський, вул. Драй-Хмари, 48, код ЄДРПОУ 33561627) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, код ЄДРПОУ 42964094) 6937грн. 05коп. (шість тисяч дев`ятсот тридцять сім гривень 05коп.) орендної плати за період з грудня 2018р. по вересень 2019р., 821грн. 33коп. (вісімсот двадцять одна гривня 33коп.) пені за період прострочення з 01.01.2019р. по 16.09.2019р., 654грн. 54коп. (шістсот п`ятдесят чотири гривні 54коп.) штрафу, 15875грн. 02коп. (п`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят п`ять гривень 02коп.) неустойки, за період з січня 2019р. по 16 вересня 2019р., 1921грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня) витрат по оплаті судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено та підписано 13.12.2019р.

Суддя В.О. Кочергіна

Віддруковано 3 примірники:

1-до справи,

2-позивачу Регіональне відділення Фонду держ. майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях (29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75),

3-відповідачу Кам`янець-Подільська місцева громадська організація соціально-правового захисту "Матері і дитини" (32300, м. Кам`янець-Подільський, вул. Драй-Хмари, 48),

Адресатам рекомендованим з повідомленням про вручення.

Попередній документ : 86332767
Наступний документ : 86332769