Ухвала суду № 86278800, 12.12.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
12.12.2019
Номер справи
911/3020/19
Номер документу
86278800
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"12" грудня 2019 р. м. Київ Справа № 911/3020/19

Суддя Чонгова С.І., розглянувши заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову

За позовом ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАССФІЛД",

Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІББ"

про визнання недійсною додаткову угоду до договору суборенди земельної ділянки

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду надійшла заява ОСОБА_1 про забезпечення позову, в якій просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАССФІЛД", Товариству з обмеженою відповідальністю "ДІББ", ОСОБА_2 вчиняти будь-які дії, які спрямовані на виконання додаткової угоди №3 до договору суборенди земельної ділянки (яка була укладена 08.11.2019) до ухвалення остаточного судового рішення по даному спору;

- зупинити дію пункту 13 Рішення Броварської міської ради від 28.11.2019 № 1667-65-07 "Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження документації із землеустрою, надання земельних ділянок у користування, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою, припинення дії договорів оренди земельних ділянок, внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області" до ухвалення остаточного судового рішення по даному спору: " 13. Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю "ДІББ" на передачу в суборенду земельної ділянки площею 4,5206га для іншої житлової забудови - землі житлової та громадської забудови, по вул.. Київській на території 3 мікрорайону IV житлового району, товариству з обмеженою відповідальністю "Альянс Новобуд" без зміни її цільового призначення. Кадастровий номер земельної ділянки 3210600000:01:063:0439.

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "ДІББ" про необхідність встановлення плати за земельну ділянку, що передається в суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договором оренди земельної ділянки, зареєстрованим у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 06.04.2007 за №040733800039.

Строк суборенди не може перевищувати строки, визначеного договором оренди земельної ділянки;

- заборонити вчинення будь-яких дій під час підготовчого провадження, судового розгляду справи по суті та після ухвалення судового рішення до набрання ним законної сили, спрямованих на зміну суборендаря земельної ділянки, на зміну забудовника, спрямованих на зведення та здійснення будівництва замовником будівництва, та спрямованих на укладення правочинів щодо реалізації об`єктів нерухомості по об`єкту незавершеного будівництва, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210600000:01:063:0439.

В обґрунтування заяви заявник вказує, що 31.07.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАССФІЛД" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДІББ" було укладено договір суборенди земельної ділянки, при цьому, 08.11.2019 відповідачем 2 та відповідачем 1 в особі представника ОСОБА_2, що діє на підставі довіреності від 29.11.2018 було укладено спірну додаткову угоду №3 до договору. Однак, заявник зазначає, що уповноважені особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАССФІЛД» не підписували додаткових угод про розірвання договору, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАСФФІЛД» не уповноважувало ОСОБА_2 на представництво своїх інтересів шляхом видачі довіреності, також остання не була виконавчим органом Товариства, його посадовою особою або хоча б працівником.

Крім того, заявник зазначає, що не вжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, а також створить перешкоди на шляху до ефективного захисту порушених чи оспорюваних прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся з позовом.

Дослідивши матеріали справи та подану заяву суд встановив наступне.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має звернутися до суду.

Відповідно до ч.ч. 1, 5, 6 ст. 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. Згідно до частини 2 ст. 144 ГПК України примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Суд, розглянувши подані матеріали, встановив, що заява відповідає вимогам до змісту та форми заяви, викладених у ст. 139 ГПК України, відтак підлягає розгляду судом по суті.

Згідно з п.2 та п. 10 ст. 137 ГПК України, позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачу вчиняти певні дії, іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Разом з тим, згідно з п. 3 вказаної постанови, умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Отже, питання задоволення заяви сторони у справі про застосування заходів забезпечення позову вирішується судом в кожному конкретному випадку, виходячи з характеру обставин справи, що дозволяють зробити припущення про утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду у випадку невжиття заходів забезпечення позову.

Так в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАССФІЛД", Товариству з обмеженою відповідальністю "ДІББ", ОСОБА_2 вчиняти будь-які дії, які спрямовані на виконання додаткової угоди №3 до договору суборенди земельної ділянки (яка була укладена 08.11.2019) до ухвалення остаточного судового рішення по даному спору, суд зазначає наступне.

Згідно з ч.4 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

До поданої заяви не прикладено копії додаткової угоди №3 до договору суборенди земельної ділянки від 08.11.2019 на виконання якої просить суд заборонити вчиняти будь-які дії Товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАССФІЛД", Товариству з обмеженою відповідальністю "ДІББ", ОСОБА_2 , тобто не можливо встановити як саме має виконуватися вказаний договір.

Заявником не надано доказів на підтвердження того, що ним здійснювалися всі залежні від нього дії, спрямовані на отримання вказаного доказу, а лише зазначено, що клопотання про витребування додаткової угоди №3 до договору суборенди земельної ділянки додано до заяви про усунення недоліків.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Тобто суд обмежений строком розгляду заяви про забезпечення позову, а витребування вказаної додаткової угоди відбувається у певному процесуальному порядку, який не можливо здійснити в межах строку розгляду заяви про забезпечення позову.

Крім того, заявником не конкретизовано, які саме дії необхідно заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАССФІЛД", Товариству з обмеженою відповідальністю "ДІББ", ОСОБА_2 .

В частині зупинення дії пункту 13 Рішення Броварської міської ради від 28.11.2019 № 1667-65-07 "Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження документації із землеустрою, надання земельних ділянок у користування, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою, припинення дії договорів оренди земельних ділянок, внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області": " 13. Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю "ДІББ" на передачу в суборенду земельної ділянки площею 4,5206га для іншої житлової забудови - землі житлової та громадської забудови, по вул.. Київській на території 3 мікрорайону IV житлового району, товариству з обмеженою відповідальністю "Альянс Новобуд" без зміни її цільового призначення. Кадастровий номер земельної ділянки 3210600000:01:063:0439. Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "ДІББ" про необхідність встановлення плати за земельну ділянку, що передається в суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договором оренди земельної ділянки, зареєстрованим у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 06.04.2007 за №040733800039. Строк суборенди не може перевищувати строки, визначеного договором оренди земельної ділянки, суд вважає за необхідне задовольнити заяву виходячи з того, що невжиття таких заходів у разі задоволення позову унеможливить виконання рішення суду та може стати підставою для іншого нового спору.

В частині заборони вчинення будь-яких дій спрямованих на зміну суборендаря земельної ділянки з кадастровим номером: 3210600000:01:063:0439, суд вважає за необхідне задовольнити заяву, оскільки такі дії у разі задоволення позовних вимог можуть істотно утруднити виконання рішення суду.

Щодо заборони вчинення будь-яких дій на зміну забудовника, спрямованих на зведення та здійснення будівництва замовником будівництва, та спрямованих на укладення правочинів щодо реалізації об`єктів нерухомості по об`єкту незавершеного будівництва, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210600000:01:063:0439, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 та ч. 1 ст. 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Заявником не надано документів на підтвердження того, що на земельній ділянці з кадастровим номером: 3210600000:01:063:0439 здійснюється будівництво.

Частиною 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України визначено, що про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 136 - 141, 144, 145, 234, 235 ГПК України суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову задовольнити частково.

2. Зупинити дію пункту 13 Рішення Броварської міської ради від 28.11.2019 № 1667-65-07 "Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження документації із землеустрою, надання земельних ділянок у користування, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою, припинення дії договорів оренди земельних ділянок, внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області":

" 13. Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю "ДІББ" на передачу в суборенду земельної ділянки площею 4,5206га для іншої житлової забудови - землі житлової та громадської забудови, по вул. Київській на території 3 мікрорайону IV житлового району, товариству з обмеженою відповідальністю "Альянс Новобуд" без зміни її цільового призначення. Кадастровий номер земельної ділянки 3210600000:01:063:0439.

Попередити товариство з обмеженою відповідальністю "ДІББ" про необхідність встановлення плати за земельну ділянку, що передається в суборенду, не вище від орендної плати, що передбачена договором оренди земельної ділянки, зареєстрованим у Київській регіональній філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 06.04.2007 за №040733800039.

Строк суборенди не може перевищувати строки, визначеного договором оренди земельної ділянки».

3. Заборонити вчинення будь-яких дій спрямованих на зміну суборендаря земельної ділянки з кадастровим номером: 3210600000:01:063:0439.

4. В іншій частині заяви ОСОБА_1 про вжиття заходів до забезпечення позову відмовити.

5. Копію ухвали направити до відома Броварській міській раді (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15).

В порядку частини 2 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та відповідно до пункту 3 частини 1 ст. 255 ГПК України може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Відповідно до частини 1 ст. 144 ГПК України ухвала підлягає негайному виконанню незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 145 ГПК України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Стягувач за ухвалою є :

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

Боржниками за ухвалою є :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАССФІЛД» (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, буд. 154, офіс 16; ідентифікаційний код 41889006)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІББ» (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 6А, кв.48;)

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_1 )

Ухвалу підписано 12.12.2019.

Суддя С.І. Чонгова

Часті запитання

Який тип судового документу № 86278800 ?

Документ № 86278800 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86278800 ?

Дата ухвалення - 12.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86278800 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 86278800 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 86278799
Наступний документ : 86278801