Рішення № 86256313, 10.12.2019, Кремінський районний суд Луганської області

Дата ухвалення
10.12.2019
Номер справи
414/985/19
Номер документу
86256313
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року м. Кремінна

Справа № 414/985/19

Провадження № 2/414/319/2019

Кремінський районний суд Луганської області в складі

головуючого судді: Ковальова В.М.

за участю секретаря: Безкровної К.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кремінна цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Фермерського господарства «Валеріна» про стягнення плати за користування землею,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 05 квітня 2019 року звернулася до суду з позовом, в обґрунтування якого посилається на наступне. Їй на підставі державного акту належить на праві власності земельна ділянка НОМЕР_4 . Їі чоловіку ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі сертифікату належала на праві власності земельна ділянка НОМЕР_5 . Вказані земельні ділянки розташовані на території Кудряшівської сільської ради Кремінського району Луганської області. Вказані земельні ділянки до квітня 2014 року знаходилися в оренді ФГ "Валерина". Після закінчення строку дії договорів оренди відповідач земельні ділянки не повернув. Після смерті чоловіка вона стала власником земельної ділянки НОМЕР_5 відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом. У січні 2018 року вона через працівників поліції дізналася, що вона та її чоловік у 2014 році уклали з ФГ "Валерина" договори оренди земельних ділянок строком на 12 років, які вони фактично не укладали. У зв`язку з тим, що відповідач безпідставно користувався земельними ділянками, тому просить стягнути з ФГ «Валерина» орендну плату за користування вищевказаними земельними ділянками за період з 2015 по 2018 роки у загальному розмірі 32 647 грн. 94 коп. та сплачені судові витрати.

У судове засідання позивач не з`явилася, у заяві на ім`я суду просить розглянути справу за її відсутністю, позивні вимоги підтримує. Тому суд відповідно до вимог ч.1 ст.223 ЦПК України вирішив справу розглянути за відсутності позивача.

Представник відповідача ФГ «Валерина» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належно судовими повістками з повідомленням та оголошенням на сайті судової влади, про причини неявки суд не повідомив, тому суд вирішив справу розглянути відповідно до вимог ч.1 ст. 280 ЦПК України за його відсутності заочно, про що позивач в своєму клопотанні не заперечувала.

За відсутності в судовому засіданні сторін, відповідно до вимог ч.2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалося.

Розглянувши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Частиною першою ст.15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Частиною першою ст.627 ЦК України передбачено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно ч.1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Пунктом 36 спірного договору оренди землі передбачено розірвання дії договору у випадку прострочення орендної плати та пені, що перевищує шість місяців.

Згідно положень ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 792 ЦК України, за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов`язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом, зокрема ЗК України, Законом України «Про оренду землі».

Згідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про оренду землі» відносини, пов`язані з орендою землі, регулюються ЗК України, ЦК України, цим Кодексом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі

Згідно ч. 1 ст. 93 ЗК України право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Статтею 13 Закону України «Про оренду землі» /далі - Закон/ встановлено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Відповіно до ст. 21 Закону орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди

Згідно до ч.1 ст. 24 Закону орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати.

У ст. 36 Закону зазначено, що у разі невиконання зобов`язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.

Відповідно до Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток /паїв/» від 02 лютого 2002 року мінімальний розмір плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може бути меншим за 3% від вартості земельної ділянки.

Докази, надані суду, свідчать про наступне.

Згідно державного акту на право власності на земельну ділянку (а.с. 8), свідоцтва про право на спадщину за законом (а.с. 9), витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с. 10) інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с. 11-12), інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с. 13) ОСОБА_1 є власником земельних ділянок №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, розташованих на території Кудряшівської сільської ради Кремінського району Луганської області, які знаходяться в оренді у ФГ «Валерина» на підставі договорів оренди від 30 березня 2014 року та від 05 квітня 2014 року відповідно, укладених на 12 років, з встановленням орендної плати у розмірі 3,2 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яка вноситься до 31 грудня поточного року.

Листом Кремінського ВП ГУНП від 29 грудня 2017 року (а.с. 14) позивачу з матеріалів кримінального провадження надано копії договорів оренди вказаних земельних ділянок (а.с. 15-18).

ОСОБА_1 16 листопада 2018 року зверталася до відповідача з вимогою про сплату заборгованості за користування земельними ділянками за період 2015-2018 років в сумі 32 647 грн. 94 коп. (а.с. 19-20), яка останнім проігнорована.

Суд погоджується з її розрахунком орендної плати, виходячи з 3% від вартості земельних ділянок.

Згідно даних відділу Держгеокадастру у Кремінському районні за №1972/163-19 та за №1973/163-19 від 04 листопада 2019 року (а.с. 80-81) вартість земельних ділянок №№ НОМЕР_5, НОМЕР_4, розташованих на території Кудряшівської сільської ради Кремінського району Луганської області складає: у 2015 році - 118297 грн. 36 коп.; у 2016 році - 141944 грн. 99 коп.; у 2017 році - 141944 грн. 99 коп.; у 2018 році - 141944 грн. 99 коп. кожна.

3% за користування землею вичислюється по формулі: р * 3 * н/100, де:

р - вартість земельної ділянки; н - кількість земельних ділянок.

Отже за користування двома земельними ділянками відповідач повинен сплатити позивачу:

-за 2015 рік суму 7097 грн. 84 коп. (118297,36 х 3х2/ 100 = 7097,84);

-за 2016 рік суму 8516грн. 70 коп. (141944,99 х 3х2/ 100 = 8516,70);

-за 2017 рік суму 8516грн. 70 коп. (141944,99 х 3х2/ 100 = 8516,70);

-за 2018 рік суму 8516грн. 70 коп.'(141944,99 х 3х2 / 100 = 8516,70).

Загальна сума за користування земельними ділянками складає: 7097,84+8516,70+8516,70+8516,70=32647 грн. 94 коп.

Отже, аналіз зазначених правових норм та дій сторін дає підстави для висновку, що право позивача, яке підлягає захисту відповідно до статті 3 ЦПК України, було порушене, тому позовні вимоги підлягають задоволенню.

Позивач при зверненні до суду з позовом сплатила судовий збір у розмірі 768 грн. 40 коп., який відповідно до вимог ч.1 ст.141 ЦПК України повинен бути стягнутий з відповідача на її користь.

Керуючись ст.ст. 11-13, 77-81, 141, 259, 263-265, 268, 280-282, 354, 355 ЦПК України суд, -

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Фермерського господарства «Валеріна» про стягнення плати за користування землею задовольнити.

Стягнути зФермерського господарства «Валеріна» (код ЄДРПОУ33587936, адреса: 92931, Луганська обл., с. Кудряшівка, Кремінський район, вул. Гагаріна, 2/1) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) орендну плату за користування земельними ділянками №№ НОМЕР_5, НОМЕР_4, розташованих на території Кудряшівської сільської ради Кремінського району Луганської області, за 2015-1018 роки у загальному розмірі 32 647 (тридцять дві тисячі шістсот сорок сім) грн. 94 коп.

Стягнути з Фермерського господарства «Валеріна» на користь ОСОБА_1 сплачений судовий збір у розмірі 768 (сімсот шістдесят вісім) грн. 40 коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення або складання. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошенняабо складання, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Відповідно до п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України на рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Луганського апеляційного суду через Кремінський районний суд Луганської області протягом тридцяти днів з дня його проголошенняабо складання. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошенняабо складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Суддя В.М. Ковальов

Часті запитання

Який тип судового документу № 86256313 ?

Документ № 86256313 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 86256313 ?

Дата ухвалення - 10.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86256313 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 86256313 ?

В Кремінський районний суд Луганської області
Попередній документ : 86256310
Наступний документ : 86256324