Рішення № 86152297, 03.12.2019, Рівненський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.12.2019
Номер справи
460/2215/19
Номер документу
86152297
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

03 грудня 2019 року м. РівнеСправа №460/2215/19

Рівненський окружний адміністративний суд у складі судді Дорошенко Н.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін адміністративну справу за позовом:

Головне управління ДФС у Рівненській області доТовариства з обмеженою відповідальністю "ФОСТЕР" ЛТД про стягнення коштів за податковим боргом,В С Т А Н О В И В:

Головне управління ДФС у Рівненській області (далі – ГУ ДФС у Рівненській області, позивач) звернулося до адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОСТЕР" ЛТД (далі – ТОВ "Фостер" ЛТД, відповідач), та просило стягнути з відповідача податковий борг в сумі 13058,81 грн:

податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів у сумі 2089,06 грн;

мито на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності в сумі 949,58 грн;

податок на прибуток приватних підприємств у сумі 2040,00 грн;

податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 7980,17 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що станом на 23.08.2019 за ТОВ "ФОСТЕР" ЛТД перед бюджетом рахується податковий борг на загальну суму 13058,81 грн, який у добровільному порядку відповідачем не сплачений.

Ухвалою суду від 13.09.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи. Встановлено строк для подання відповідачем відзиву на позовну заяву.

Ухвала суду про відкриття провадження у справі надіслана на адресу відповідача у встановленому порядку за адресою місцезнаходження, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідач у встановлений судом строк відзиву не надав.

Будь-яких клопотань щодо розгляду справи з викликом учасників справи від сторін не надходило.

Дослідивши матеріали адміністративної справи, з`ясувавши усі обставини справи, перевіривши їх дослідженими доказами, суд встановив та врахував таке.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОСТЕР" ЛТД зареєстроване як юридична особа та перебуває на обліку як платник податків в ДПІ у м. Рівне ГУ ДФС у Рівненській області.

За даними ГУ ДФС у Рівненській області станом на 23.08.2019 за ТОВ "ФОСТЕР" ЛТД рахується податковий борг на загальну суму 13058,81 грн, а саме: 2089,06 грн - податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів; 949,58 грн - мито на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності; 2040,00 грн - податок на прибуток приватних підприємств; 7980,17 грн - податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (а.с.7, 9-10).

Податковий борг з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів в сумі 2089,06 грн виник на підставі податкового повідомлення-рішення форми «Р» від 18.04.2018 №0003551406 (а.с.16), та залишку пені в сумі 343,81 грн (а.с.31-32).

Податковий борг з мита на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності, в сумі 949,58 грн виник на підставі податкового повідомлення-рішення форми «Р» від 18.04.2018 №0003541406, яким відповідачу збільшено грошове зобов`язання на суму 793,30 грн (а.с.15), та залишку пені в сумі 156,28 грн (а.с.25,33).

Вказані податкові повідомлення-рішення надсилалися на адресу платника податків та вважаються врученими в силу вимог п.58.3 ст.58 Податкового кодексу України (далі – ПК України), у встановленому законом порядку не оскаржувались.

Заборгованість з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 2040,00 грн виникла на підставі:

податкового повідомлення-рішення форми «ПС» від 27.07.2017 №0037191207, прийнятого на підставі акта перевірки від 15.06.2017 №4643/03-20-12-07/40051726, яким до відповідача застосовано штраф в сумі 1020,00 грн (а.с.17, 19);

податкового повідомлення-рішення форми «ПС» від 14.11.2017 №0080191207, прийнятого на підставі акта перевірки від 29.09.2017 №10315/03-20-12-07/40051726, яким до відповідача застосовано штраф в сумі 1020,00 грн (а.с.39, 41).

Вказані податкові повідомлення-рішення отримані відповідачем 21.12.2017, у встановлений законом порядку ним не оскаржені.

Податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 7980,17 грн виник на підставі:

податкового повідомлення-рішення форми «Ш» від 30.07.2018 №0243525001, прийнятого на підставі акта перевірки від 15.06.2018 №1716/17-00-50-01/40051726, яким до відповідача застосовано штраф в сумі 7156,67 грн (а.с.11);

податкового повідомлення-рішення форми «Ш» від 30.07.2018 №0243365001, прийнятого на підставі акта перевірки від 15.06.2018 №1714/17-00-50-01/40051726, яким до відповідача застосовано штраф в сумі 963,50 грн (а.с.11).

Вказані податкові повідомлення-рішення вважаються врученими відповідачу в силу вимог п.58.3 ст.58 ПК України, у встановленому законом порядку ним не оскаржувалися.

З метою погашення податкового боргу ГУ ДФС у Рівненській області для ТОВ "ФОСТЕР" ЛТД було сформовано та надіслано податкову вимогу форми "Ю" від 17.04.2018 №5733-17 на суму 2040 грн (а.с.20). Вказана податкова вимога вважається врученою відповідно до п.58.3 ст.58 ПК України, у встановленому законом порядку ним не оскаржувалася.

Відповідачем добровільно не сплачено суму податкового боргу, що зумовило звернення контролюючого органу до суду з даним позовом.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає таке.

Стаття 67 Конституції України передбачає обов`язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно зі ст.9 ПК України, податок на додану вартість та податок на прибуток підприємств належать до загальнодержавних податків і зборів та справляються на всій території України.

За змістом статті 29 Бюджетного кодексу України ввізне мито належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

Відповідно до п.16.1.4 ст.16 ПК України, платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Стаття 19-1 ПК України визначає функції органів доходів і зборів, до яких, зокрема, відноситься здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, своєчасністю подання податкової звітності, здійснення контролю за погашенням податкового боргу з податків та зборів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі, організовує роботу та здійснює контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку, здійснює інші функції, визначені цим Кодексом та законами України.

Згідно з п.54.1 ст.54 ПК України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

За змістом п.57.3 ст.57 ПК України, у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом з причин, пов`язаних з порушенням податкового законодавства (за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу), платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Згідно зі ст.129 ПК України, після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов`язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Відповідно до п.59.1 ст.59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Пунктом 41.1 статті 41 ПК України визначено, що контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів та митних платежів, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів.

За наведених обставин, позовні вимоги ґрунтуються на вимогах закону, відповідають обставинам справи, підтверджені належними та допустимими доказами, а тому підлягають задоволенню повністю.

Підстави для застосування ст.139 КАС України у суду відсутні.

Керуючись статтями 241-246, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов Головного управління ДФС у Рівненській області (вул.Відінська, 12, м.Рівне, 33023; код ЄДРПОУ 39394217) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОСТЕР" ЛТД (вул.Млинівська, 18, м.Рівне, 33024; код ЄДРПОУ 40051726) про стягнення податкового боргу задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОСТЕР" ЛТД (вул.Млинівська, 18, м.Рівне, 33024; код ЄДРПОУ 40051726) податковий борг в сумі 13058,81 грн (тринадцять тисяч п`ятдесят вісім гривень 81 коп.):

- податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів в сумі 2089,06 грн (дві тисячі вісімдесят дев`ять гривень 06 коп.) на рахунок 31115031517002 Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код ЄДРПОУ одержувача 38012714, одержувач: УК у м.Рівному/Рівне/14070100;

- мито на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності, в сумі 949,58 грн (дев`ятсот сорок дев`ять гривень 58 коп.) на рахунок 31119060517002 Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код ЄДРПОУ одержувача 38012714, одержувач: УК у м.Рівному/Рівне/15010100;

- податок на прибуток приватних підприємств в сумі 2040,00 грн (дві тисячі сорок гривень) на рахунок 33114318917001 Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код ЄДРПОУ одержувача 38012714, одержувач: УК у м.Рівному/Рівне/11021000;

– податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 7980,17 грн (сім тисяч дев`ятсот вісімдесят гривень 17 коп.) на рахунок 3111029017002 Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, код ЄДРПОУ одержувача 38012714, одержувач: УК у м.Рівному/Рівне/14010100.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд (пп.15.5 п.15 розділу VII "Перехідні положення" КАС України).

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 03 грудня 2019 року.

Суддя Дорошенко Н.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 86152297 ?

Документ № 86152297 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 86152297 ?

Дата ухвалення - 03.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86152297 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 86152297 ?

В Рівненський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 86152296
Наступний документ : 86152298