Ухвала суду № 85971382, 29.11.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
29.11.2019
Номер справи
911/2932/19
Номер документу
85971382
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХ В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

"29" листопада 2019 р. м. Київ Справа № 911/2932/19

Господарський суд Київської області у складі судді Третьякової О.О., розглянувши матеріали

За позовомГостомельської селищної ради (08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125, ідентифікаційний код 04360617)До Товариства з обмеженою відповідальністю “НТЛ Гостомель” (08290, Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 362, ідентифікаційний код 35023629)Про стягнення заборгованості та розірвання договору

ВСТАНОВИВ:

Гостомельська селищна рада звернулася до Господарського суду Київської області з позовом від 21.11.2019 № 03-02/3275, заявивши вимоги про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “НТЛ Гостомель” 482673,75 грн заборгованості з орендної плати за договором оренди землі від 13.03.2008, 7357,57 грн пені за час прострочення. Також позивач просить суд розірвати договір оренди та зобов`язати відповідача повернути об`єкт оренди – земельну ділянку, загальною площею 3,8229 га, що розташована в селищі Гостомель по вул. Свято-Покровській (колишня назва – Леніна), 362 до земель запасу селища Гостомель.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконання відповідачем грошових зобов`язань орендаря, внаслідок чого у нього утворилася заборгованість за період з жовтня 2017 року по жовтень 2019 року, наявність якої є підставою для розірвання договору в порядку Закону України “Про оренду землі” та, відповідно, повернення орендодавцеві орендованого майна.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд вважає за необхідне залишити позов без руху, зважаючи на наступне.

Так, у п.3,5,8 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позовна заява повинна містити обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюють ся; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Частиною 2 ст.164 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

При формуванні позовних матеріалів позивач не дотримався наведених приписів законодавства, оскільки не навів у позовній заяві обґрунтованого розрахунку ціни позову. При цьому, суд враховує, що в якості додатків до позовної заяви від 21.11.2019 приєднано окремим документом розрахунок пені та довідку про стан розрахунків по договору оренди №040834000005 від 13.03.2008 за підписом Гостомельського селищного голови та начальника відділу обліку та звітності. Разом з тим, зазначена довідка не може вважатися документом, поданим на виконання приписів п.3,5 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України, адже не відображає обґрунтованого розрахунку орендної плати за місяць оренди, виходячи з якої позивач здійснив нарахування боргу за період з жовтня 2017 року по жовтень 2019 року з урахуванням розділу договору “Орендна плата” в частині застосування коефіцієнту індексації грошової оцінки, змін розміру земельного податку, підвищення цін і тарифів.

Як стверджує позивач, відповідач не вносить орендних платежів з жовтня 2017 року. У довідці про стан розрахунків відображено оплату в сумі 25000,00 грн за 26.03.2019. Посилаючись на такі обставини невиконання грошових зобов`язань за договором, позивач не вказує на докази, якими підтверджуються ці посилання та не приєднує їх до позовної заяви. Зокрема, такими доказами може слугувати довідка з обслуговуючих позивача банківських установ за період строку дії договору про обсяги коштів, що надходили від відповідача в якості орендної плати за договором від 13.03.2008 або ж про відсутність грошових надходжень.

Також, суд звертає увагу на те, що до позовної заяви приєднано засвідчену копію договору оренди від 13.03.2008 на п`яти аркушах та без наступних сторінок (сторінки), де можуть міститися підписи сторін з відтисками печаток та їх реквізитами.

Подання неповного тексу договору також не відповідає вимогам.3, 5 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, у позовній заяві позивач стверджує, що договір оренди землі, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю “НТЛ Гостомель” 13.03.2008 був зареєстрований в Ірпінському міському відділі Київської РФ Центру ДЗК в Державному реєстрі земель за №040834000005. Разом з тим, позивач не вказує, якими доказами підтверджується ця обставина та не приєднує відповідні підтверджуючі документи.

При цьому, позивач не зазначає про об`єктивну неможливість подання вищевказаних документів або ж наявність чи відсутність у нього або в іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Таким чином, позивачем не дотримано вимог п.3,5,8 ч.3 ст.162 та ч.2 ст.164 Господарського процесуального кодексу України, що є недоліком позовної заяви, який підлягає усуненню шляхом подання до суду обґрунтованого розрахунку сум, що стягуються (детальний розрахунок орендної плати, взятої за основу розрахунку ціни позову із зазначенням формули, методики, порядку визначення суми в розмірі 20306,95 грн).

Також, суд вважає, що позивач не дотримався вимог п.2 ч.1 ст.164 Господарського процесуального кодексу України, де встановлено, що до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до п.3 ч.3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 163 Господарського процесуального кодексу України ціна позову визначається у позовах про визнання права власності на майно або його витребування вартістю майна.

У п.1, 2 п.2 ч.2 ст.4 Закону України “Про судовий збір” встановлено, що за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру сплачується судовий збір в еквіваленті 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно зі ст.7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” станом на 01.01.2019 прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць складає 1921,00 грн.

Наявність вартісного, грошового вираження матеріально-правової вимоги позивача свідчить про її майновий характер, який має відображатися у ціні заявленого позову. Cудовий збір за вимогою про повернення майна визначається, як із спору майнового характеру.

Як вказувалося вище, у позовній заяві від 21.11.2019 №03-02/3275 заявлено три вимоги, а саме: про стягнення 490 031,32 грн боргу і пені, про розірвання договору оренди землі від 13.03.2008, про зобов`язання відповідача повернути об`єкт оренди – земельну ділянку, загальною площею 3,8229 га, що розташована в селищі Гостомель по вул. Свято-Покровській (колишня назва – Леніна), 362 до земель запасу селища Гостомель.

На підтвердження оплати судового збору позивач надав платіжне доручення від 19.11.2019 №84 про сплату 11192,47 грн, з яких 7350,47 грн за позовну вимогу про стягнення 490031,32 грн та по 1921,00 грн за позовні вимоги про розірвання договору та повернення майна.

Тобто, позивач, звертаючись до суду, невірно визначив та сплатив суму судового збору за позовну заяву про повернення земельної ділянки.

За приписами ст. 201 Земельного кодексу України грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною і експертною.

У ст.13 Закону України “Про оцінку земель” закріплено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться, серед іншого, у разі визначення розміру земельного податку, визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

З аналізу наведених приписів законодавства слідує, що для цілей визначення суми судового збору за заявлення грошових вимог про повернення майна, яке підлягає нормативній грошовій оцінці, необхідно керуватися саме зазначеною оцінкою, актуальною станом на час вчинення відповідних процесуальних дій.

Згідно зі ст.18 Закону України “Про оцінку земель” нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться для земель, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років; для земель, розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення - не рідше ніж один раз на 7-10 років.

До позовних матеріалів позивачем не було приєднано документів та письмових відомостей, якій дозволили визначити чинну нормативну грошову оцінку спірної земельної ділянки, а тому у суду з об`єктивних причин відсутні можливості для визначення вірної суми судового збору, яка підлягає доплаті за третю позовну вимогу згідно з поданим позовом. При цьому, суд враховує, що у договорі від 13.03.2008 та додатковій угоді до нього від 02.03.2009 міститься посилання на грошову оцінку земельної ділянки, визначену за довідкою Ірпінського міського відділу земельних ресурсів №233 від 22.01.2008 (789766,56 грн) та №474 від 12.03.2009 (909869,31 грн), але не може прийняти зазначені суми в якості основи для визначення суми судового збору як нормативну грошову оцінку, адже станом на час звернення позивача до суду з цим позовом пройшло більше, ніж 10 років, а тому такі відомості не узгоджуватимуться з приписами ст.18 Закону України “Про оцінку земель”.

Зважаючи на викладене, суд зазначає, що позивач не виконав вимоги п.2 ч.1 ст.164 Господарського процесуального кодексу України, що э недоліком позовної заяви і який має бути усунуто шляхом доплати вірно розрахованої суми на підставі належних доказів.

Згідно з ч.1 ст.174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно до ч.2 ст.174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

При цьому, усунення позивачем недоліків позовної заяви повинне бути здійснене з урахуванням положень п.1 ч.1 ст.164, ч.1 ст.172 Господарського процесуального кодексу України щодо обов`язковості надсилання учасникам справи позовної заяви та копії доданих до неї документів.

Суд звертає увагу позивача на те, що відповідно до ч.3 ст.174 Господарського процесуального кодексу України позовна заява вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.162-164, 171, 172, 174, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Залишити позовну заяву без руху.

2. Встановити на усунення недоліків позовної заяви 10 (десять) днів з дня вручення цієї ухвали.

3. Встановити спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду:

- письмового обґрунтованого розрахунку сум, що стягуються, а саме детальний розрахунок орендної плати, взятої за основу розрахунку ціни позову із зазначенням формули, методики, порядку визначення суми в розмірі 20306,95 грн з поясненнями щодо застосованого коефіцієнту індексації грошової оцінки, змін розміру земельного податку, підвищення цін і тарифів тощо;

- довідки з обслуговуючих позивач банківських установ за період строку дії договору про обсяги коштів, що надходили від відповідача в якості орендної плати за договором від 13.03.2008 або ж відомостями про відсутність відповідних грошових надходжень;

- належним чином засвідчених копії усіх сторінок договору оренди від 13.03.2008;

- документів на підтвердження за реєстрації договору оренди землі від 13.03.2008 в Ірпінському міському відділі Київської РФ Центру ДЗК в Державному реєстрі земель за № 040834000005;

- доказів доплати судового збору в сумі, що становить 1,5 % від актуальної нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що є об`єктом оренди за спірним договором, за заявлену позовну вимогу майнового характеру про повернення земельної ділянки (за вирахуванням вже сплачених 1921,00 грн) та документів на підтвердження чинної нормативно-грошової оцінки такої земельної ділянки;

- доказів направлення відповідачу документів, складених на усунення недоліків позовної заяви.

4. Попередити позивача про те, що згідно з ч.4 ст.174 Господарського процесуального кодексу України у разі, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили 29.11.2019 та не підлягає оскарженню.

Суддя О.О. Третьякова

Часті запитання

Який тип судового документу № 85971382 ?

Документ № 85971382 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85971382 ?

Дата ухвалення - 29.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85971382 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85971382 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 85971381
Наступний документ : 85971384