Рішення № 85937992, 27.11.2019, Путивльський районний суд Сумської області

Дата ухвалення
27.11.2019
Номер справи
584/659/19
Номер документу
85937992
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 584/659/19

Провадження № 2/584/452/19

РІШЕННЯ

Іменем України

27.11.2019 Путивльський районний суд Сумської області

у складі: головуючого - судді Данік Я.І.,

за участі: секретаря Худайкулової О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Сільськогосподарського споживчого кооперативу «Ярославна» до ОСОБА_1 , Приватного підприємства «Волокитинське» про визнання права володіння та користування земельною ділянкою та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки,

встановив:

ССК «Ярославна» звернувся до суду з указаним позовом, який обґрунтовує тим, що 1 грудня 2008 року між ССК «Ярославна» та ОСОБА_2 , правонаступником якої є ОСОБА_1 , було укладено договір оренди землі, відповідно до якого ОСОБА_2 передала позивачу у строкове платне користування терміном на 20 років земельну ділянку, кадастровий номер якої 5923881900:06:001:0085, площею 2,6107 га. Вказаний договір було зареєстровано Путивльським реєстраційним відділом Сумської регіональної філії ДП ЦДЗКА, про що у державному реєстрі земель було вчинено запис від 25 грудня 2008 року №040863303591.

7 грудня 2018 року на адресу позивача надійшла заява ОСОБА_1 , як нового власника вищевказаної земельної ділянки, з вимогами виплати йому невиплаченої орендної плати за користування земельною ділянкою у період з 2011 року по 2018 рік, а також внесення змін до договору оренди від 1 грудня 2008 року. 28 грудня 2018 року позивач звернувся листом до ОСОБА_1 з пропозицією надати платіжні реквізити для перерахування орендної плати та укласти додаткову угоду до договору від 1 грудня 2008 року про зміну сторін договору, однак ОСОБА_1 жодної відповіді не надав.

З метою з`ясування наявності зареєстрованих речових прав та прав власності на нерухоме майно позивачем було отримано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №161196551 від 27 березня 2019 року, з якої ССК «Ярославна» стало відомо, що право оренди земельної ділянки кадастровий номер 5923881900:06:001:0085, зареєстровано 11 серпня 2016 року за ПП «Волокитине» на підставі договору оренди землі від 1 серпня 2016 року.

У зв`язку з зазначеним позивач просить визнати право володіння та користування земельною ділянкою, кадастровий номер якої 5923881900:06:001:0085, площею 2,6107 га, що розташована на території Волокитинської сільської ради Путивльського району Сумської області, які виникли на підставі договору оренди землі від 1 грудня 2008 року між ССК «Ярославна» та ОСОБА_2 та визнати недійсним договір оренди землі від 1 серпня 2016 року, укладений між ОСОБА_1 та ПП «Волокитинське».

Представник позивача в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в якій позов підтримала, справу просила розглядати у її відсутність (а.с.70).

Представник відповідача ПП «Волокитинське» у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином (а.с.64,67).

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином (а.с.62,68). Подав зустрічну позовну заяву до ССК «Ярославна» про розірвання договору оренди землі, який ухвалою Путивльського районного суду Сумської області від 27 листопада 2019 року залишено без розгляду.

Суд, дослідивши докази, наявні у матеріалах справи, вважає, що позов підлягає задоволенню, зважаючи на таке.

Судом встановлено, що відповідно до договору оренди землі від 1 грудня 2008 року, укладеного між ОСОБА_2 та ССК «Ярославна», який 25 грудня 2008 року зареєстрований Путивльським реєстраційним відділом Сумської регіональної філії ДП ЦДЗКА, про що у державному реєстрі земель було вчинено запис №040863303591, ССК «Ярославна» надано в оренду земельну ділянку загальною площею 2,6107 га (кадастровий номер 5923881900:06:001:0085) строком на 20 років, що розташована на території Волокитинської сільської ради Путивльського району Сумської області (а.с.7-8).

Згідно з актом визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 1 грудня 2008 року та актом приймання-передачі земельної ділянки, що надається в оренду від 1 грудня 2008 року, були визначені межі земельної ділянки, що розташована на території Волокитинської сільської ради Путивльського району Сумської області і належать ОСОБА_2 та проведена передача в оренду земельної ділянки площею 2,6107 га, кадастровий номер 5923881900:06:001:0085, на території Волокитинської сільської ради Путивльського району Сумської області ССК «Ярославна» (а.с.9).

Відповідно до заяви від 4 грудня 2018 року ОСОБА_1 , як нового власника земельної ділянки площею 2,6107 га, кадастровий номер 5923881900:06:001:0085, на території Волокитинської сільської ради Путивльського району Сумської області, на ім`я голови ССК «Ярославна», ОСОБА_1 з проханням виплати йому невиплачену орендну плату за користування земельною ділянкою у період з 2011 року по 2018 рік, а також внесення змін до договору оренди від 1 грудня 2008 року в разі виявлення бажання в подальшому обробляти належну йому земельну ділянку (а.с.11,12).

Листом ССК «Ярославна» №883 від 28 грудня 2018 року повідомило ОСОБА_1 про необхідність надання документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку площею 2,6107 га, кадастровий номер 5923881900:06:001:0085, на території Волокитинської сільської ради Путивльського району Сумської області, а також надання реквізитів для здійснення безготівкового перерахунку орендної плати за 2011-2018 роки. Крім того, надано додаткову угоду про внесення змін до договору оренди землі від 1 грудня 2008 року (а.с.15,16).

Даний лист отримано ОСОБА_1 2 січня 2019 року, однак відповіді ССК «Ярославна» він так і не надав (а.с.18).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 27 березня 2019 року, договір оренди земельної ділянки від 1 серпня 2016 року площею 2,6107 га, кадастровий номер 5923881900:06:001:0085 зареєстрований 11 серпня 2016 року в реєстрі за №15846705 (а.с.19).

Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цього права (згідно із частиною першою статті 125 ЗК України). Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону (частина п`ята статті 126 ЗК України).

Згідно з правовою позицією, висловленою Верховним Судом України в постанові від 18 січня 2017 року при розгляді цивільної справи №6-2777цс16, відповідно до частини другої статті 792 ЦК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

Спеціальним законом, яким регулюються відносини, пов?язані з орендою землі, є Закон України «Про оренду землі».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про оренду землі» оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Статтею 13 Закону України «Про оренду землі» встановлено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Стаття 14 Закону України «Про оренду землі» визначає, що договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

Відповідно до ч.2 ст.207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Форма Типового Договору оренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року №220.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про оренду землі», укладання договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку.

Статтею 17 Закону України «Про оренду землі», у редакції чинній на час укладання договору оренди між ССК «Ярославна» та ОСОБА_2 , визначено, що передача об`єктів оренди орендарю здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, що визначені у договорі оренди землі, за актом приймання передачі.

За змістом статей 18, 20 Закону України «Про оренду землі», у редакції, чинній на час виникнення договірних правовідносин між ССК «Ярославна» та ОСОБА_2 , договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договорів оренди землі проводиться у порядку, встановленому законом.

Отже, відповідно до п.3 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України від 1 січня 2013 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» та інших законодавчих актів України» право оренди земельної ділянки, відповідно до вимог законодавства, підлягає державній реєстрації з 1 січня 2013 року, а до цієї дати державній реєстрації підлягали договори оренди земельних ділянок.

Крім того, згідно з ч.4 ст.3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, можуть вчинятися, якщо речові права на таке майно зареєстровані згідно із вимогами цього Закону, крім випадків, коли речові права на нерухоме майно, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними згідно з частиною третьою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 28 цього Закону.

Відповідно до ст.203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно з ч.1 ст.205 ЦК України, правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст.215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Отже договір оренди земельної ділянки був укладений між позивачем та ОСОБА_2 та набув чинності після його реєстрації відповідно до вимог ст.ст. 18, 20 Закону України «Про оренду землі», у редакції, що діяла на час його укладення. Таким чином договір оренди землі від 1 серпня 2016 року було укладено між ОСОБА_1 , як правонаступником ОСОБА_2 , та ПП «Волокитинське» в період дії договору оренди землі від 1 грудня 2008 року, укладеного між ССК «Ярославна» та ОСОБА_2 .

У матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили, що станом на дату укладення між ОСОБА_1 та ПП «Волокитинське» договору оренди землі від 1 серпня 2016 року припинив свою дію укладений між ССК «Ярославна» та ОСОБА_2 договір оренди землі від 1 грудня 2008 року.

У п.37 договору від 1 грудня 2008 року обумовлено, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог щодо визнання недійсним договору, укладеного між ОСОБА_1 та ПП «Волокитинське».

Крім того, одночасне існування державної реєстрації кількох прав оренди на одну земельну ділянку суперечить засадам офіційного визнання і підтвердження державою фактів виникнення прав на нерухоме майно, є порушенням чинного законодавства та інтересів позивача, за яким право оренди земельної ділянки виникло у 2008 році і не припинялось, тобто є первинним порівняно із зареєстрованим 1 серпня 2016 року правом оренди ПП «Волокитинське».

Зазначена позиція відповідає висновкам Великої Палати Верховного Суду, викладеним у постанові від 12 червня 2018 року у справі №823/378/16.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Визнання права - є одним із способів захисту цивільних прав та інтересів у випадку їх порушення, невизнання або оспорювання.

З огляду на встановлений судом факт порушення права позивача подвійною реєстрацією речового права, суд дійшов висновку про необхідність його захисту шляхом визнання за ССК «Ярославна» права володіння та користування земельною ділянкою площею 2,6107 га, кадастровий номер 5923881900:06:001:0085, що знаходиться на території Волокитинської сільської ради Путивльського району Сумської області, котрі виникли на підставі договору оренди землі від 1 грудня 2008 року, укладеного між ССК «Ярославна» та ОСОБА_2 , що є підставою для задоволення позову і в цій частині.

У зв`язку із задоволенням позову, в силу ст.141 ЦПК України підлягають стягненню з відповідачів на користь позивача 3842 грн. витрат на оплату судового збору, по 1921 грн. з кожного.

Керуючись ст.ст.12,13,81,141,263-265,280-282 ЦПК України, суд

вирішив:

Позов Сільськогосподарського споживчого кооперативу «Ярославна» (місцезнаходження: вул.Калинівка, буд.1, корпус А, с.Скуносове, Путивльський район, Сумська область, код ЄДРПОУ 30934805) до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), Приватного підприємства «Волокитинське» (місцезнаходження: с.Волокитине, Путивльський район, Сумська область, код ЄДРПОУ 40184706) про визнання права володіння та користування земельною ділянкою та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки задовольнити.

Визнати за Сільськогосподарським споживчим кооперативом «Ярославна» право володіння та користування земельною ділянкою площею 2,6107 га, кадастровий номер 5923881900:06:001:0085, що знаходиться на території Волокитинської сільської ради Путивльського району Сумської області, котрі виникли на підставі договору оренди землі від 1 грудня 2008 року, укладеного між Сільськогосподарським споживчим кооперативом «Ярославна» та ОСОБА_2 .

Визнати недійсним договір оренди землі від 1 серпня 2016 року, укладений між ОСОБА_1 та Приватним підприємством «Волокитинське» (номер запису про реєстрацію іншого речового права 15846705).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Cільськогосподарського споживчого кооперативу «Ярославна» 1921 грн. судових витрат.

Стягнути з Приватного підприємства «Волокитинське» на користь Cільськогосподарського споживчого кооперативу «Ярославна» 1921 грн. судових витрат.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сумського апеляційного суду через Путивльський районний суд Сумської області шляхом подачі протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: підпис

З оригіналом згідно:

Суддя

Путивльського районного суду Я.І.Данік

Попередній документ : 85937979
Наступний документ : 85937997