Ухвала суду № 85871320, 25.11.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
25.11.2019
Номер справи
911/2903/19
Номер документу
85871320
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"25" листопада 2019 р. м. Київ Справа № 911/2903/19

за позовом Заступника прокурора Чернігівської області (14000, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9; код ЄДРПОУ 02910114)

в інтересах держави в особі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3; код ЄДРПОУ 39411771)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Нива Фарм» (08420, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Привокзальна, буд. 2; код ЄДРПОУ 35652231)

про витребування земельної ділянки з незаконного володіння

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

до господарського суду Київської області звернувся Заступник прокурора Чернігівської області з позовною заявою від 14.11.2019 № 05/1-1315-19 (вх. № 3027/19) в інтересах держави в особі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру до ТОВ «Нива Фарм» про витребування земельної ділянки з незаконного володіння.

Дослідивши позовну заяву з доданими документами судом встановлено, що позовна заява не відповідає вимогам ст. 162, 164 ГПК України, з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 162 ГПК України, позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 164 ГПК України, позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Як вбачається із матеріалів позовної заяви, земельна ділянка площею 1,9256 га з кадастровим номером 3225583600:03:009:0029, яка перебувала у власності громадянина ОСОБА_1 була відчужена відповідачу - ТОВ «Нива Фарм» на підставі договору купівлі-продажу № 807 від 04.07.2018.

При цьому суд зазначає, що до вказаної позовної заяви не додано копії відповідного договору купівлі-продажу № 807 від 04.07.2018, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 162, ч. 2 ст. 164 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 ГПК України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: 1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; 2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до ст. 163 ГПК України, ціна позову визначається: 1) у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується, або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку; 2) у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна; 3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог.

2. Якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент пред`явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при розгляді справи.

3. У разі збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову несплачену суму судового збору належить сплатити до звернення в суд із відповідною заявою.

Згідно з п.п. 1) п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір», розмір ставки судового збору із позовних заяв майнового характеру, що подаються до господарського суду, становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Відповідно до ч. 1 ст. 4 цього ж закону, судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Як вбачається із матеріалів позовної заяви, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,9256 га з кадастровим номером 3225583600:03:009:0029, за розрахунками прокуратури, складає 53062,00 грн з посиланням на те, що нормативно-грошова оцінка 1 га ріллі на території Київської області становить 26531,00 грн.

При цьому, прокуратурою не додано до позовної заяви жодних доказів, що б підтверджували вказану вартість нормативно-грошової оцінки 1 га ріллі у Київській області, на підставі якої можливо встановити вартість спірної земельної ділянки і відповідно ціну позову.

Крім того, як було зазначено вище, прокуратурою в інтересах позивача не додано до позовної заяви копії договору купівлі-продажу № 807 від 04.07.2018, у якому зазначена договірна ціна спірної земельної ділянки.

За таких обставин суд позбавлений можливості встановити, чи є платіжне доручення № 2745 від 11.11.2019 про сплату судового збору на суму 1921,00 належним та допустимим доказом сплати судового збору у встановлених порядку і розмірі у розумінні ч. 1 ст. 164 ГПК України.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 174 ГПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Враховуючи викладене вище, позовна заява підлягає залишенню без руху з вказаних підстав.

При цьому, суд звертає увагу, що прокуратурі для дотримання вимог ч. 3 ст. 162, ч. 1, 2 ст. 164, ст. 172 ГПК України при поданні даної позовної заяви необхідно надати суду та надіслати учасникам справи копію договору купівлі-продажу № 807 від 04.07.2018 земельної ділянки площею 1,9256 га з кадастровим номером 3225583600:03:009:0029, що розташована на території Лозовоярівської сільської ради Яготинського району Київської області, докази, що підтверджують нормативно-грошову оцінку 1 га ріллі на території Київської області, на підставі якої було визначено нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 1,9256 га з кадастровим номером 3225583600:03:009:0029.

Разом з тим суд звертає увагу прокурора на те, що якщо у строк встановлений судом вищезазначені недоліки не буде усунуто, позовна заява буде вважатися неподаною та буде повернута прокурору відповідно до ч. 4 ст. 174 ГПК України.

Керуючись ст. 162, 164, 172, 174, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Заступника прокурора Чернігівської області від 14.11.2019 № 05/1-1315-19 (вх. № 3027/19) в інтересах держави в особі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру до ТОВ «Нива Фарм» про витребування земельної ділянки з незаконного володіння залишити без руху.

2. Встановити Заступнику прокурора Чернігівської області строк, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення даної ухвали про залишення позову без руху, для усунення виявлених недоліків позовної заяви від 14.11.2019 № 05/1-1315-19 (вх. № 3027/19), а саме для надання господарському суду Київської області: копії договору купівлі-продажу № 807 від 04.07.2018 земельної ділянки площею 1,9256 га з кадастровим номером 3225583600:03:009:0029, що розташована на території Лозовоярівської сільської ради Яготинського району Київської області; доказів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку 1 га ріллі на території Київської області, на підставі якої було визначено нормативно грошову оцінку земельної ділянки площею 1,9256 га з кадастровим номером 3225583600:03:009:0029, а також доказів надсилання зазначених документів іншим учасникам у справі.

3. Копію ухвали надіслати Заступнику прокурора Чернігівської області (14000, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена окремо від рішення суду відповідно до ст. 254, 255 ГПК України.

Дата підписання ухвали 25.11.2019.

Суддя С.Ю. Наріжний

Часті запитання

Який тип судового документу № 85871320 ?

Документ № 85871320 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85871320 ?

Дата ухвалення - 25.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85871320 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85871320 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 85871318
Наступний документ : 85871321