Рішення № 85870674, 26.11.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
26.11.2019
Номер справи
911/2397/19
Номер документу
85870674
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2019 р. м. Київ Справа № 911/2397/19

Господарський суд Київської області у складі судді Антонової В.М., розглянув за правилами спрощеного позовного провадження матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазмонтаж" (Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе)

про стягнення 398443,16 грн

без виклику учасників процесу

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" (далі - позивач) подало до суду позов про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазмонтаж" (далі - відповідач) 398443,16 грн штрафних санкцій.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору будівельного підряду "під ключ" №ЛГВ-228/08-17 від 07.04.2017 в частині порушення строків поставки обладнання, графіку виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Ухвалою від 01.10.2019 Господарський суд Київської області прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у даній справі. Справу вирішив розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи. Встановив відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву та доказів відправки копії відзиву позивачу у строк, передбачений ч. 1 ст. 251 ГПК України – протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Встановив позивачу строк для подання відповіді на відзив на позовну заяву та доказів відправки копії відповіді на відзив відповідачу у строк, визначений судом згідно з вимог ч. 4 ст. 166 ГПК України, - до 31.10.2019 (включно), а відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив до 15.11.2019 (включно).

21.10.2019 до суду від представника відповідача надійшла заява б/н від 19.10.2019 (вх. №19951/19) про продовження процесуального строку для подання відзиву на позовну заяву.

Ухвалою від 22.10.2019 Господарський суд Київської області відмовив в задоволенні заяви представника відповідача б/н від 19.10.2019 (вх. №19951/19) про продовження процесуального строку.

Згідно з ч. 2 ст. 178 ГПК України передбачено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Приймаючи до уваги, що відповідач у строк, встановлений ч. 1 ст. 251 ГПК України, не подав до суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами, суд вказує, що в матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 240 ГПК України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

У відповідності до ч. 6 ст. 233 ГПК України у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення (постанови) суду може бути відкладено на строк не більш як десять днів, а якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження - п`ять днів з дня закінчення розгляду справи.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, спір між сторонами виник в процесі виконання ними умов договору будівельного підряду "під ключ" №ЛГВ-228/08-17 від 07.04.2017 з Додатками №№1-10 (далі – договір) шляхом укладення якого сторони врегулювали господарські відносини по виконанню проектно-вишукувальних, будівельних та пусконалагоджувальних робіт з укомплектуванням необхідним устаткуванням та матеріалами на об`єкті УКПГ- Любешів, розташованому за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Сихів.

Так, беручи до уваги зміст правовідносин, які склалися між сторонами, та характер взятих ними зобов`язань, суд дійшов висновку про те, що за своєю правовою природою вказаний договір №ЛГВ-228/08-17 від 07.04.2017 є договором будівельного підряду.

Згідно з приписами ст. 875 ЦК України унормовано, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно - кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно - кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Судом встановлено, що відповідно до п. 1.1 укладеного між сторонами договору замовник (Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" (перейменоване на підставі рішення акціонерів № 237 від 21.05.2018 на Акціонерне товариство "Укргазвидобування") доручає, а підрядник (Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтогазмонтаж") зобов`язується за завданням замовника на свій ризик, своїми силами і засобами, а також необхідними матеріалами виконати проектно-вишукувальні роботи, розробити та погодити в державній експертній організації відповідно до чинного законодавства розроблену проектно-кошторисну документацію, отримати позитивний висновок (письмовий звіт), побудувати та укомплектувати необхідним устаткуванням за завданням замовника відповідно до проектно-кошторисної документації, умов цього договору, та здати у встановлений строк об`єкт, вказаний в п. 1.3 договору, а замовник зобов`язується прийняти й оплатити закінчений будівництвом та обладнаний об`єкт.

У відповідності до п.п. 1.4, 1.5 договору передбачено, що обсяг робіт, технічні, економічні та інші вимоги до проектно-кошторисної документації, яка є предметом договору, вказані у Завданні на проектування, яке є Додатком № 1 до цього Договору.

Обсяг, перелік і зміст будівельних робіт визначаються у Технічних вимогах Замовника (Додаток № 2 до Договору).

Згідно з п.п. 2.1, 2.2 договору сторони погодили, що початок виконання проектних робіт – після підписання цього договору.

Початок виконання будівельно-монтажних робіт – протягом п`яти днів після передачі замовником будівельного майданчика.

Відповідно до п. 2.4 договору строки виконання проектних та будівельно-монтажних робіт та поставки устаткування передбачені у Графіку виконання проектних та будівельно-монтажних робіт (Додаток № 3) та Графіку поставки устаткування для будівництва об`єкту (Додаток № 4). Ці додатки є невід`ємними частинами даного договору.

У відповідності до п. п. 3.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8 договору устаткування згідно з переліком та за цінами, визначеними в Специфікації вартості устаткування (Додаток № 5 до договору) поставляється підрядником комплектно на об`єкт в строки згідно з графіком поставки. Передача устаткування замовнику здійснюється на підставі акту приймання-передачі змонтованого устаткування.

Приймання-передача виконаних проектно-вишукувальних робіт здійснюється по акту приймання-передачі проектно-вишукувальних робіт.

Приймання устаткування здійснюється за актами прийому-передачі змонтованого обладнання.

Підрядник зобов`язаний щомісячно, разом з довідкою про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2) подавати замовнику виконавчу документацію.

При передачі замовнику виконавчої документації підрядник засвідчує її підписом відповідальної особи і печаткою організації про відповідність виконаних робіт проектній документації з урахуванням всіх змін і доповнень, що відбулися в процесі будівництва.

Приймання-передача закінченого будівництвом об`єкту оформляється актом введення об`єкту в експлуатацію, підписаним обома сторонами, після попереднього випробовування.

20.09.2018 сторони уклали між собою Додаткову угоду №2 до договору, якою змінили та виклали в новій редакції п. 2.3, п. 6.1 договору та Додатки №№3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до договору.

Пунктом 5 Додаткової угоди №2 від 20.09.2018 до договору сторони погодили, що дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та є невід`ємною частиною договору будівельного підряду "під ключ" №ЛГВ-228/08-17 від 07.04.2017 та поширюється на відносини сторін з 24.07.2018.

Так, за п. 2.3 договору (в редакції Додаткової угоди №2 від 20.09.2018 до договору) передбачено строк в межах якого має бути закінчено виконання робіт, а саме 14.11.2018.

Згідно з Графіку поставки устаткування (Додаток № 4 в редакції Додаткової угоди №2 від 20.09.2018 до договору) сторони визначили новий термін виконання робіт до 30.09.2018.

Як вбачається із Графіку виконання проектних та будівельно-монтажних робіт (Додаток № 3 в редакції Додаткової угоди №2 від 20.09.2018 до договору), сторони погодили, що будівельно-монтажні роботи мають бути виконані у строк до 14.11.2018 (монтаж обладнання – до 30.09.2018), а пусконалагоджувальні – у строк до 11.11.2018.

Згідно з п. 6.1 договору (в редакції Додаткової угоди № 2 від 20.09.2018 до договору) ціна договору сформована на підставі кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" та інших стандартів, які розроблено в його розвиток і складає 28789772,24 грн, в т.ч. ПДВ 4798295,37 грн (Додаток № 6 в редакції Додаткової угоди № 2 від 20.09.2018 до договору – Зведений кошторисний розрахунок).

Ціна договору включає в себе:

- вартість проектних робіт, розрахованих у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" - 203851,20 грн, в т.ч. ПДВ – 33975,20 грн (Додаток № 7 в редакції Додаткової угоди № 2 від 20.09.2018 до договору – Протокол узгодження договірної ціни на виконання проектних робіт);

- вартість будівельних робіт – 1932000,00 грн, в т.ч. ПДВ – 322000,00 грн (Додаток № 8 в редакції Додаткової угоди № 2 від 20.09.2018 до договору – Протокол узгодження договірної ціни на виконання будівельних робіт);

- вартість пусконалагоджувальних робіт – 263921,04 грн, в т.ч. ПДВ – 43986,84 грн (Додаток № 9 в редакції Додаткової угоди № 2 від 20.09.2018 до договору – Протокол узгодження договірної ціни на виконання пусконалагоджувальних робіт);

- вартість устаткування – 26390000,00 грн, в т.ч. ПДВ – 4398333,33 грн (Додаток № 5 в редакції Додаткової угоди № 2 від 20.09.2018 до договору – Специфікація вартості устаткування).

Зважаючи, що у строки, встановлені у Графіку поставки устаткування та Графіку виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, підрядник не виконав свої зобов`язання, замовник звернувся до суду із позовом про стягнення з підрядника, нарахованих йому штрафних санкцій.

На підставі рішення Господарського суду Київської області від 18.02.2019 у справі №911/2042/18, яке набрало законної сили, було стягнуто з підрядника на користь замовника 821282,43 грн пені за порушення графіку поставки обладнання за період з 01.10.2018 по 29.12.2018, 368275,88 грн 7% штрафу у зв`язку з простроченням поставки обладнання більше ніж на 30 днів, 79655,73 грн пені за прострочення виконання будівельно-монтажних (за період з 01.10.2018 по 29.12.2018) та пусконалагоджувальних (за період з 12.11.2018 по 29.12.2018) робіт, 179527,94 грн 10% штрафу у зв`язку з простроченням виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт більш ніж на 30 днів.

Як вбачається з судового рішення, станом на 29.12.2018 сума недопоставленого підрядником устаткування становить 5261084,06 грн. Вартість невиконаних будівельно-монтажних робіт по об`єкту станом на 16.12.2018 складає 859472,60 грн. Станом на 29.12.2018 пусконалагоджувальні роботи не виконано.

Приписами ч. 4 ст. 75 ГПК України унормовано, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

При розгляді даної справи суд враховує обставини, встановлені в рішенні Господарського суду Київської області від 18.02.2019 у справі №911/2042/18 щодо обсягу невиконаних підрядником станом на 29.12.2019 договірних зобов`язань як преюдиціальні, та враховує їх при наступному розгляді вимог замовника при перевірці правильності нарахованих підряднику штрафних санкцій за період з 30.12.2018 по визначену ним у розрахунку дату.

Зокрема, в процесі розгляду справи судом було встановлено та матеріалами справи підтверджено, що 11.02.2019 на виконання умов договору підрядником було поставлено та змонтовано обладнання на об`єкті на загальну суму 4755908,80 грн, з них 4731537,26 грн складає поставка устаткування, а 24371,54 грн - будівельно-монтажні роботи. Того ж дня між сторонами було підписано акт № 1, довідку про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3) та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року (КБ2в) на вищевказану суму.

Таким чином, станом на 11.02.2019 підрядник частково недопоставив замовнику устаткування на суму 529546,80 грн (5261084,06 - 4731537,26) та не здійснив будівельно-монтажних робіт на суму 835101,06 грн (859472,60 - 24371,54) і пусконалагоджувальних робіт на суму 263921,04 грн.

Окрім іншого, суд встановив, що 07.06.2019 між сторонами було підписано також довідку про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року (КБ2в) та акт № 1 на суму здійсненої підрядником поставки устаткування у розмірі 529546,80 грн та виконаних будівельно-монтажних робіт на суму 307751,16 грн.

Отже станом на 07.06.2019 у підрядника перед замовником було просточено виконання договірного зобов`язання з виконання будівельно-монтажних робіт на суму 527349,90 грн (835101,06 - 307751,16) та пусконалагоджувальних робіт на суму 263921,04 грн.

Згідно зі ст.ст. 525,526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Приписами ст.ст. 610 та 611 ЦК України визначено, що у разі порушення зобов`язання, що включає у себе його виконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

За неналежне виконання підрядником зобов`язань за договором, замовник нарахував до стягнення з останнього на свою користь 398443,16 грн штрафних санкцій, з яких 248719,96 грн пені за прострочку в поставці устаткування за період з 30.12.2018 по 31.03.2019, 114621,72 грн пені за прострочку в виконанні будівельно-монтажних робіт за період з 30.12.2018 по 14.05.2019 та 35101,49 грн пені за прострочку в виконанні пусконалагоджувальних робіт за період з 30.12.2018 по 11.05.2019.

Враховуючи, що замовником заявлено до стягнення з підрядника таку штрафну санкцію як пеня, то слід зазначити, що пенею є неустойка, яка обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Відповідальність підрядника за неналежне виконання зобов`язань з поставки устаткування та виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт сторони передбачили у п. п. 8.2, 8.3 укладеного між ними договору.

Здійснивши перерахунок пені за визначений замовником до нарахування період та перевіривши правильність проведеного ним розрахунку штрафної санкції відповідно до приписів ч. 6 ст. 232 ГК України, господарський суд встановив, що її сума обґрунтована та вірна.

Відповідно до ст. 74 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Слід зазначити, що позивач належними та допустимими доказами обґрунтував в суді правомірність заявлених ним до відповідача вимог.

Зважаючи на вищевикладене та оцінивши всі обставини справи з огляду на подані позивачем до суду в обгрунтування своїх вимог та заперечень докази, господарський суд вбачає наявними підстави для задоволення позову в повному обсязі.

При вирішення питання про розподіл судових витрат, господарський суд, керуючись приписами ст. 129 ГПК України, покладає понесені позивачем у зв`язку з розглядом спору судові витрати у вигляді судового збору на відповідача.

Керуючись ст.ст. 2, 13, 14, 74-79, 129, 231, 232, 233, 236-238, 240, 241 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства "Укргазвидобування" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазмонтаж" про стягнення 398443,16 грн задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазмонтаж" (08133, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Молодіжна, будинок 14, офіс 22, код ЄДРПОУ 31462406) на користь Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (04053, м. Київ, вулиця Кудрявська, будинок 26/28, код ЄДРПОУ 30019775): 248719 (двісті сорок вісім тисяч сімсот дев`ятнадцять) гривень 96 копійок пені за прострочку в поставці устаткування, 114621 (сто чотирнадцять тисяч) гривень 71 копійку пені за прострочку в виконанні будівельно-монтажних робіт, 35101 (тридцять п`ять тисяч сто одну) гривню 49 копійок пені за прострочку в виконанні пусконалагоджувальних робіт та 5976 (п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят шість) гривень 65 копійок судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: (http://court.gov.ua/fair/).

Суддя В.М. Антонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 85870674 ?

Документ № 85870674 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 85870674 ?

Дата ухвалення - 26.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85870674 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85870674 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 85870673
Наступний документ : 85870675