Ухвала суду № 85854329, 25.11.2019, Житомирський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
25.11.2019
Номер справи
240/11830/19
Номер документу
85854329
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

25 листопада 2019 року м. Житомир

справа № 240/11830/19

категорія 111010000

Суддя Житомирського окружного адміністративного суду Горовенко А.В., перевіривши виконання вимог законодавства при поданні позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГСКОП" до Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області та Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії, -

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГСКОП" звернулося до Житомирського окружного адміністративного суду із позовом, в якому просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення комісії Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, оформлене протоколом від 06.03.2019 року №67/06-30-07-03-22 в частині внесення ТОВ “ТОРГСКОГП до переліку ризикових платників податків;

- зобов`язати Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області виключити ТОВ “ТОРГСКОП” з переліку ризикових платників податків;

- визнати протиправними дії Державної податкової служби України, які полягають у відмові реєстрації податкових накладних: №96 від 07.08.2019; №97 від 08.08.2019; №103 від 07.08.2019; №105 від 06.08.2019: №104 від 06.08.2019 № 106 від 06.08.2019; №102 від 07.08.2019; №101 від 05.08.2019; №98 від 05.08.2019 №99 від 05.08.2019: №100 від 05.08.2019; №107 від 05.08.2019.

- зобов`язати Державну податкову службу України зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні: №96 від 07.08.2019; №97 від 08.08.2019: №103 від 07.08.2019; №105 від 06.08.2019; №104 від 06.08.2019 № 106 від 06.08.2019; №102 від 07.08.2019: №101 від 05.08.2019; №98 від 05.08.2019 №99 від 05.08.2019; №100 від 05.08.2019: №107 від 05.08.2019.

Перевіряючи адміністративний позов на його відповідність вимогам статті 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України, суд дійшов висновку, що дана позовна заява не відповідає положенням вказаних статей з наступних підстав.

Пунктом другим частини п`ятої статті 160 КАС України встановлено, що у позовній заяві, зокрема, зазначається: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку, офіційна електронна адреса, адреса електронної пошти.

Відповідно до п. 4 ч.5 ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України, передбачено, що в позовній заяві зазначається зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів.

Всупереч зазначеному, позивачем у прохальній частині позовної заяви заявлено позовні вимоги до трьох відповідачів: Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області та Державної податкової служби України, однак у вступній її частині відповідачами у даній справі зазначено лише Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області та Державну податкову службу України.

Суд зауважує, що відповідно до відомостей з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Головне управління Державної фіскальної служби у Житомирській області (код ЄДРПОУ 39459195) перебуває у стані припинення, однак не припинено як юридична особа.

Зважаючи на викладене, позивачу слід вказати у вступній частині позовної заяви повне найменування, місцезнаходження, поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв`язку, офіційна електронна адреса, адреса електронної пошти Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, оскільки прохальна частина позову містить вимоги до вказаного суб"єкта владних повноважень.

З огляду на викладене, позивачу необхідно надати суду примірник уточненої позовної заяви (та її копії для відповідачів), зазначивши у ній відомості, передбачені п.2 ч.5 ст. 160 КАС України.

Крім того, частиною 3 статті 161 КАС України передбачено, що до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

На виконання зазначеного, позивач до позовної заяви додав квитанцію від 15.11.2019 про сплату судового збору в сумі розміром 1921 грн.

Зміст прохальної частини позовної заяви свідчить, що Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГСКОП" заявлено дві позовні вимоги немайнового характеру: 1) визнати протиправним та скасувати рішення комісії Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, оформлене протоколом від 06.03.2019 року №67/06-30-07-03-22 та виключити позивача з переліку ризикових платників податків; 2) визнати протиправними дії Державної податкової служби України, які полягають у відмові реєстрації податкових накладних та зобов"язати зареєструвати податкові накладні.

Судовий збір за подання до суду даної позовної заяви, слід обраховувати відповідно до розміру ставок, встановлених Законом України "Про судовий збір" від 08 липня 2011 року №3674-VI (в редакції Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів від 3 жовтня 2017 року №2147-VIII), (далі - Закон №3674-VI).

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону №3674-VI судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з пп.2 п.3. ч.2 ст.4 Закону №3674-VI визначено, що за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру юридичною особою становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Абзацом 2 ч.3 ст.6 Закону №3674-VI у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Згідно з абзацом 3 частини 1 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" з 1 січня 2019 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1921 грн.

Таким чином, при зверненні до суду з даним позовом за дві вимоги немайнового характеру позивачу необхідно сплатити судовий збір у сумі розміром 3842 грн = (1921грн х 2).

Враховуючи те, що позивачем вже сплачено 1921 грн згідно з квитанцією від 15.11.2019, позивачу слід доплатити 1921 грн = (3842 грн -1921 грн).

Суд зазначає, що посилання позивача на висновки Верховного Суду щодо похідних вимог, які окремо не оплачується, є необґрунтованим, оскільки вказані позивачем судові рішення Верховного Суду не стосуються предмету позову у даній справі.

Частинами першою та другою статті 169 КАС України, визначено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З урахуванням викладеного, позовну заяву слід залишити без руху із встановленням позивачу строку для усунення її недоліків шляхом подання до суду:

- уточненої позовної заяви (та її копій для відповідачів), зазначивши у ній відомості про повне найменування, місцезнаходження, поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв`язку, офіційну електронну адресу, адресу електронної пошти Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, до якого також спрямовані позовні вимоги у прохальній частині позовної заяви.

- документу про сплату судового збору за дві позовні вимоги немайнового характеру, з урахуванням сплаченого судового збору, в розмірі 1921 грн за платіжними реквізитами для перерахування судового збору.

Судовий збір необхідно сплатити за наступними реквізитами: отримувач коштів УК у м.Житомирі/м.Житомир/22030101; код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38035726; банк отримувача Казначейство України (ЕАП); код банку отримувача (МФО) 899998; рахунок отримувача UA348999980000034310206084009; код класифікації доходів бюджету 22030101; призначення платежу *;101;(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); судовий збір, за позовом (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Житомирський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа).

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником фізичною особою ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв`язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Керуючись статтями 160, 161, 169, 243, 248, 256, 294 Кодексу адміністративного судочинства України, Житомирський окружний адміністративний суд,-

ухвалив:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГСКОП" до Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області та Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії, - залишити без руху.

2. Встановити позивачу строк для усунення зазначених недоліків позовної заяви - 10 днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

3. Роз`яснити позивачу, що у випадку невиконання вимог ухвали у встановлений судом строк позовну заяву буде повернено.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Горовенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 85854329 ?

Документ № 85854329 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85854329 ?

Дата ухвалення - 25.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85854329 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 85854329 ?

В Житомирський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 85854328
Наступний документ : 85854331