Рішення № 85839580, 13.11.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
13.11.2019
Номер справи
911/1918/19
Номер документу
85839580
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

"13" листопада 2019 р. Справа № 911/1918/19

Господарський суд Київської області у складі судді Сокуренко Л.В.

за участю секретаря судового засідання Абраменко М.К, дослідивши матеріали справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ

ХЛІБЗАВОД"

про стягнення 364 843,66 грн.

Представники сторін:

від позивача: Желізняк К.О.;

від відповідача: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ" звернулося до Господарського суду Київської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" про стягнення 364 843,66 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем не виконанні свої зобов`язання щодо виконання умов договору підряду в частині оплати за виконані роботи. Враховуючи наявну заборгованість відповідача позивачем було подану зазначену позовну заяву про стягнення з останнього 332 967,86 грн. основного боргу, 27 996, 33 грн. інфляційних витрат та 3 879,47 грн. 3% річних.

Ухвалою Господарського суду Київської області у справі № 911/1918/19 від 05.08.2019 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ" залишено без руху.

12.08.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ" надішли до суду документи на виконання вимог ухвали суду від 05.08.2019.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 19.08.2019 відкрито провадження по справі № 911/1918/19. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 04.09.2019.

30.08.2019 відповідачем подано до канцелярії суду клопотання про відкладення розгляду справи та надання додатково часу для подання відзиву на позовну заяву.

04.09.2019 представник відповідача в судове засідання не з`явився, вимоги ухвали суду про відкриття провадження у справі не виконав, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 04.09.2019 судом вирішено відкласти підготовче судове засідання на 03.10.2019.

04.09.2019, з метою повідомлення відповідача про дату, місце та час наступного судового засідання, судом складено та направлено відповідачу ухвалу повідомлення, яку отримано Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" 13.08.2019, що підтверджується наявним у матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

05.09.2019 відповідачем подано до канцелярії суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого останній заперечує щодо розгляду зазначених вимог у одному провадженні, а також надає контррозрахунок нарахованих позивачем 3% річних та інфляційних втрат.

03.10.2019 представник відповідача в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 03.10.2019 судом вирішено відкласти підготовче судове засідання на 17.10.2019.

07.10.2019, з метою повідомлення відповідача про дату, місце та час наступного судового засідання, судом складено та направлено відповідачу ухвалу повідомлення, яку отримано Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" 13.08.2019.

17.10.2019 представник відповідача в судове засідання знову не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

17.10.2019 в судовому засіданні, з огляду на закінчення строку проведення підготовчого провадження та з урахуванням вирішення всіх питань, які зазначені у ст. 182 ГПК України, суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 13.11.2019.

13.11.2019 судом, телефонограмою повідомлено співробітника відповідача, а саме: юрисконсульта Щетинську Наталію Іванівну, про дату, час та місце проведення судового засідання.

В судовому засіданні 13.11.2019 представник позивача надав усні пояснення по суті спору, відповідно до яких просив суд позовні вимоги задовольнити в повному обсязі, посилаючись на наступне.

Позивачем, на виконання, підписаних між ним та відповідачем, договорів підряду № БСМ 160418/1 від 16.04.2018, № БСМ 160418/2 від 16.04.2018, № БСМ 100818 від 10.08.2018, № БСМ 091118 від 09.11.2018 та № БСМ 101218 від 10.12.2018, було виконано будівельно-монтажні роботи на об`єктах договорів на суму 247 160,80 грн., 262 755,67 грн., 86 668,31 грн., 73 913,02 грн. та 81 434,95 грн. відповідно.

За твердженнями позивача, відповідачем здійснено тільки часткові оплати по зазначеним договорам, у зв`язку із чим у Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" утворилась загальна заборгованість перед позивачем у сумі 332 967,86 грн.

Враховуючи наявну заборгованість відповідача, позивачем було подану зазначену позовну заяву про стягнення з останнього 332 967,86 грн. основного боргу, 27 996, 33 грн. інфляційних витрат та 3 879,47 грн. 3% річних.

В свою чергу, представник відповідача 13.11.2019 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті (ч. 1 ст.202 Господарського процесуального кодексу України).

Зі змісту п. 1 ч.3 ст.202 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що суд розглядає справу за відсутності учасника справи, якого було належним чином повідомлено про судове засідання, та яким не було повідомлено про причини неявки.

Згідно ч.1 ст.3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

За приписами ст.9 Конституції України, статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України" і статті 4 Господарського процесуального кодексу України господарські суди у процесі здійснення правосуддя мають за відповідними правилами керуватися нормами документів, ратифікованих законами України.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р., Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції" Україна повністю визнає на своїй території дію приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо визнання обов`язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Суду в усіх питаннях, що стосуються її тлумачення і застосування.

Водночас ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожен має право на справедливий розгляд його справи.

У рішенні 15-рп/2004 від 02.11.2004р. Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст.69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м`якого покарання) визначено, що справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню. У сфері реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом і засобах, що обираються для їх досягнення.

Значення принципів справедливості та добросовісності поширюється не тільки на сферу виконання зобов`язань, а і на сферу користування правами, тобто, такі засади здійснення судочинства виступають своєрідною межею між припустимим використанням права (як формою правомірного поводження) та зловживанням правами (як формою недозволеного використання прав).

Одночасно, застосовуючи відповідно до ч.1 ст.11 Господарського процесуального кодексу України, ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі "ЮніонЕліментаріяСандерс проти Іспанії" (AlimentariaSanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч.1 ст.6 даної Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі "Смірнова проти України").

Одночасно, судом враховано позицію відповідача, викладену у відзиві на позовну заяву, за змістом якого, відповідач стверджує, що позивачем невірно визначено початкок прострочення заборгованості.

Приймаючи до уваги, що відповідач у строк, встановлений частиною 1 статті 251 Господарського процесуального кодексу України, подав до суду відзив на позов, а відтак скористався наданими йому процесуальними правами, за висновками суду, у матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 13.11.2019 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши усні пояснення представника позивача, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд Київської області, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ" (далі - підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" (далі - замовник, відповідач) укладено договір підряду № БСМ 160418/1 (далі - договір - 1).

Відповідно до п. п. 1.1 та 1.2 договору - 1 сторони узгодили, що підрядник зобов`язується своїми силами та/або залученими силами та засобами, а також з матеріалів наданих замовником, за завданням замовника та відповідно до затвердженої проектної документації виконати будівельно-монтажні роботи по влаштуванню здоблювальних елементів спец. планок на об`єкті: «Цех №3 ТОВ ''Перший столичний хлібозавод" за адресою: с. Нові Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл. Нове будівництво» за адресою с. Нові Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл. (далі - об`єкт), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані підрядником роботи в порядку, передбаченому цим договором. Повний перелік робіт та вартість матеріалів зазначені та погоджені сторонами в додатку № 1. Додаток №1 є невід`ємною частиною даного договору.

Згідно з п. 4.1 договору-1, підрядник зобов`язується виконати всі роботи, передбачені цим договором, протягом 25 (двадцяти п`яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після зарахування замовником на поточний рахунок підрядника авансового платежу, визначеного п. 3.1.1. цього договору та поставки будівельних матеріалів, що постачаються замовником, але не раніше підписання сторонами акту приймання передачі будівельного майданчику.

Авансовий платіж в розмірі 50% від загальної вартості робіт (п.2.1 даного договору), що становить 123 580,40 грн. (сто двадцять три тисячі п`ятсот вісімдесят грн. 40 коп.) в тому числі ПДВ 20 596,73 грн. (двадцять тисяч п`ятсот дев`яносто шість грн. 73 коп.) протягом 10-ти (десяти) банківських днів з моменту підписання даного договору(п. 3.1.1. договору-1).

Судом встановлено, що 18.05.2018 відповідачем здійснено авансовий платіж, встановлений п. 3.1.1. договору-1, у сумі 123 580,40 грн.

Підрядник оформляє і передає замовнику для перевірки акти приймання виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт за формою КБ-3 (надалі - Довідка КБ-3) або погодженою сторонами. Замовник протягом 3-х робочих днів після отримання актів та довідок КБ-3 перевіряє їх на предмет відповідності фактичним обсягам і витратам, підписує та передає підряднику, або у той же строк доводить до відома підрядника про відмову в підписанні актів та довідок КБ-3, вказавши обґрунтовану письмову причину відмови. У випадку ненадання актів та довідок КБ-3 або відмови від їх підписання, у передбачені договором строки, роботи вважаються прийнятими замовником у відповідності до умов цього договору та підлягають оплаті на підставі актів, підписаних підрядником.

Датою закінчення виконання робіт буде вважатися день підписання підсумкового (остаточного) акту приймання-передачі виконаних робіт (п. п. 3.3, 4.2 договору -1).

Умовами пункту 2.1 договору-1, сторонами погоджено договірну вартість. Зокрема, загальна вартість робіт, що виконуються згідно з цим договором, зазначена в додатку №1, становить 205 967,33 гри. (двісті п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят сім грн. 33 коп.), крім того ПДВ у розмірі 20 %, що становить 41 193,47 гри. (сорок одна тисяча сто дев`яносто три грн. 47 коп.). Всього - 247 160,80 грн. (двісті сорок сім тисяч сто шістдесят грн. 80 коп.). Вартість робіт за цим договором є динамічною.

Судом встановлено, що позивачем виконано, а відповідачем прийнято роботи на загальну суму 247 160,80 грн., що підтверджується актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за листопад 2018 року) від 30.11.2018 на суму 247 160,80 грн., копія якого долучена до матеріалів справи. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за листопад 2018 року) від 30.11.2018 на суму 247 160,80 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року, з боку відповідача підписані та скріплені печаткою товариства без будь-яких зауважень та заперечень.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням умов чинного законодавства, на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проміжними платежами в міру виконання робіт (видів, етапів робіт) з урахуванням (відніманням) раніш сплачених замовником та отриманих підрядником авансів. Оплата вартості фактично виконаних робіт здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті на поточний рахунок підрядникау строк не пізніше 5-ти календарних днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт (Ф-КБ-3), які підтверджують виконання підрядником усіх робіт (п. п. 3.2, 3.4 договору-1).

Судом встановлено, що відповідач здійснено часткову оплату по договору у сумі 97 619,84 грн., а саме: 26.03.2019 у сумі 20 000,00 грн.; 18.04.2018 у сумі 38 309,92 грн. та 22.05.2018 у сумі 38 309,92 грн. З урахуванням зазначених оплат, а також, сплаченого відповідачем авансу, у сумі 220 200,24 грн., залишок неоплаченої вартості фактично виконаних позивачем робіт становить 26 960,56 грн.

Відповідно до п. 11.1 договору-1, строк дії цього договору визначений сторонами з моменту його підписання до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

Також, 16.04.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ" (далі - підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" (далі - замовник, відповідач) укладено договір підряду № БСМ 160418/2 (далі - договір - 2).

Відповідно до п. п. 1.1 та 1.2 договору - 2 сторони узгодили, що підрядник зобов`язується своїми силами та/або залученими силами та засобами, а також з матеріалів наданих замовником, за завданням замовника та відповідно до затвердженої проектної документації виконати будівельно-монтажні роботи по монтажу огороджуючих конструкцій з сендвіч-панелей на об`єкті: «Цех №3 ТОВ "Перший столичний хлібозавод" за адресою: с. Нові Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл. Нове будівництво» за адресою с. Нові Петрівці. Вишгородського р-ну, Київської обл. (далі - об`єкт), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані підрядником роботи в порядку, передбаченому цим договором. Повний перелік робіт та вартість матеріалів зазначені та погоджені сторонами в додатку № 1. Додаток №1 є невід`ємною частиною даного договору.

Згідно з п. 4.1 договору - 2, підрядник зобов`язується виконати всі роботи, передбачені цим договором, протягом 25 (двадцяти п`яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після зарахування замовником на поточний рахунок підрядника авансового платежу, визначеного п. 3.1.1. цього договору та поставки будівельних матеріалів, що постачаються замовником, але не раніше підписання сторонами акту приймання передачі будівельного майданчику.

Авансовий платіж в розмірі 50% від загальної вартості робіт (п.2.1 даного договору), що становить 131 377,84 грн. (сто тридцять одна тисяча триста сімдесят сім грн. 84 коп.) в тому числі ПДВ 21 896,31 грн. (двадцять одна тисяча вісімсот дев`яносто шість грн. 31 коп.) протягом 10-ти (десяти) банківських днів з моменту підписання даного договору(п. 3.1.1. договору-2).

Судом встановлено, що 09.08.2018 відповідачем здійснено авансовий платіж, встановлений п. 3.1.1. договору-2, у сумі 131 377,84 грн.

Підрядник оформляє і передає замовнику для перевірки акти приймання виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт за формою КБ-3 (надалі - Довідка КБ-3) або погодженою сторонами. Замовник протягом 3-х робочих днів після отримання актів та довідок КБ-3 перевіряє їх на предмет відповідності фактичним обсягам і витратам, підписує та передає підряднику, або у той же строк доводить до відома підрядника про відмову в підписанні актів та довідок КБ-3, вказавши обґрунтовану письмову причину відмови. У випадку ненадання актів та довідок КБ-3 або відмови від їх підписання, у передбачені договором строки, роботи вважаються прийнятими замовником у відповідності до умов цього договору та підлягають оплаті на підставі актів, підписаних підрядником.

Датою закінчення виконання робіт буде вважатися день підписання підсумкового (остаточного) акту приймання-передачі виконаних робіт (п. п. 3.3, 4.2 договору - 2).

Умовами пункту 2.1 договору-2, сторонами погоджено договірну вартість. Зокрема, загальна вартість робіт, що виконуються згідно з цим договором, зазначена в додатку №1, становить 218 963,06 грн. (двісті вісімнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят три грн, 06 коп.), крім того ПДВ у розмірі 20 %, що становить 43 792,61 грн. (сорок три тисячі сімсот дев`яносто дві грн. 61 коп.). Всього - 262 755,67 грн. (двісті шістдесят дві тисячі сімсот п`ятдесят п`ять грн. 67 коп.). Вартість робіт за цим договором є динамічною.

Судом встановлено, що позивачем виконано, а відповідачем прийнято роботи на загальну суму 262 755,67 грн., що підтверджується актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за квітень 2019 року) від 01.04.2019 на суму 262 755,67 грн., копія якого долучена до матеріалів справи. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за квітень 2019 року) від 01.04.2019 на суму 262 755,67 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року, з боку відповідача підписані та скріплені печаткою товариства без будь-яких зауважень та заперечень.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням умов чинного законодавства, на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проміжними платежами в міру виконання робіт (видів, етапів робіт) з урахуванням (відніманням) раніш сплачених замовником та отриманих підрядником авансів. Оплата вартості фактично виконаних робіт здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті на поточний рахунок підрядникау строк не пізніше 5-ти календарних днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт (Ф-КБ-3), які підтверджують виконання підрядником усіх робіт (п. п. 3.2, 3.4 договору-2).

З урахуванням сплаченого відповідачем авансу, у сумі 131 377,84 грн., залишок неоплаченої вартості фактично виконаних позивачем робіт становить 131 377,84 грн.

Відповідно до п. 11.1 договору-2, строк дії цього договору визначений сторонами з моменту його підписання до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

Крім того, 10.08.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ" (далі - підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" (далі - замовник, відповідач) укладено договір підряду № БСМ 100818 (далі - договір - 3).

Відповідно до п. п. 1.1 та 1.2 договору - 3 сторони узгодили, що підрядник зобов`язується своїми силами та/або залученими силами та засобами, а також з матеріалів наданих замовником, за завданням замовника та відповідно до затвердженої проектної документації виконати будівельно-монтажні роботи по монтажу профільованого листа та влаштуванню оздоблювальних елементів спец. планок на об`єкті: «Цех №3 ТОВ "Перший поличний хлібозавод" за адресою: с. Нові Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл. Нове будівництво» за адресою с. Нові Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл. (далі - об`єкт), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані підрядником роботи в порядку, передбаченому цим договором. Повний перелік робіт та вартість матеріалів зазначені та погоджені сторонами в додатку № 1. Додаток №1 є невід`ємною частиною даного договору.

Згідно з п. 4.1 договору - 3, підрядник зобов`язується виконати всі роботи, передбачені цим договором, протягом 25 (двадцяти п`яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після зарахування замовником на поточний рахунок підрядника авансового платежу, визначеного п. 3.1.1. цього договору та поставки будівельних матеріалів, що постачаються замовником, але не раніше підписання сторонами акту приймання передачі будівельного майданчику.

Авансовий платіж в розмірі 50% від загальної вартості робіт (п.2.1 даного договору), що становить 43 334,16 грн. (сорок три тисячі триста тридцять чотири грн. 16 коп.) в тому числі ПДВ 7 222,36 грн. (сім тисяч двісті двадцять дві грн. 36 коп.) протягом 10-ти (десяти) банківських днів з моменту підписання даного договору(п. 3.1.1. договору - 3).

Судом встановлено, що 13.08.2018 відповідачем здійснено авансовий платіж, встановлений п. 3.1.1. договору-3, у сумі 43 334,16 грн.

Підрядник оформляє і передає замовнику для перевірки акти приймання виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт за формою КБ-3 (надалі - Довідка КБ-3) або погодженою сторонами. Замовник протягом 3-х робочих днів після отримання актів та довідок КБ-3 перевіряє їх на предмет відповідності фактичним обсягам і витратам, підписує та передає підряднику, або у той же строк доводить до відома підрядника про відмову в підписанні актів та довідок КБ-3, вказавши обґрунтовану письмову причину відмови. У випадку ненадання актів та довідок КБ-3 або відмови від їх підписання, у передбачені договором строки, роботи вважаються прийнятими замовником у відповідності до умов цього договору та підлягають оплаті на підставі актів, підписаних підрядником. Датою закінчення виконання робіт буде вважатися день підписання підсумкового (остаточного) акту приймання-передачі виконаних робіт (п. п. 3.3, 4.2 договору - 3).

Умовами пункту 2.1 договору-3, сторонами погоджено договірну вартість. Зокрема, загальна вартість робіт, що виконуються згідно з цим договором, зазначена в додатку №1, становить 72 223,59 грн. (сімдесят дві тисячі двісті двадцять три грн.., 59 коп.), крім того ПДВ у розмірі 20 %, що становить 14 444,72 гри, (чотирнадцять тисяч чотириста сорок чотири три. 72 коп.). Всього - 86 668,31 грн., (вісімдесят шість тисяч шістсот шістдесят вісім грн. 31 коп.). Вартість робіт за цим договором є динамічною.

Судом встановлено, що позивачем виконано, а відповідачем прийнято роботи на загальну суму 86 668,31 грн., що підтверджується актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за листопад 2018) від 30.11.2018 на суму 86 668,31 грн. та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року, копії яких долучені до матеріалів справи. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за листопад 2018 року) від 30.11.2018 на суму 86 668,31 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року, з боку відповідача підписані та скріплені печаткою товариства без будь-яких зауважень та заперечень.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням умов чинного законодавства, на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проміжними платежами в міру виконання робіт (видів, етапів робіт) з урахуванням (відніманням) раніш сплачених замовником та отриманих підрядником авансів. Оплата вартості фактично виконаних робіт здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті на поточний рахунок підрядникау строк не пізніше 5-ти календарних днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт (Ф-КБ-3), які підтверджують виконання підрядником усіх робіт (п. п. 3.2, 3.4 договору-3).

З урахуванням сплаченого відповідачем авансу, у сумі 43 334,16 грн., залишок неоплаченої вартості фактично виконаних позивачем робіт становить 43 334,16 грн.

Відповідно до п. 11.1 договору-3, строк дії цього договору визначений сторонами з моменту його підписання до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

09.11.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ" (далі - підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" (далі - замовник, відповідач) укладено договір підряду № БСМ 091118 (далі - договір - 4).

Відповідно до п. п. 1.1 та 1.2 договору - 4 сторони узгодили, що підрядник зобов`язується своїми силами та/або залученими силами та засобами, а також з матеріалів наданих замовником, за завданням замовника та відповідно до затвердженої проектної документації виконати будівельно-монтажні роботи по монтажу профільованого листа та влаштуванню оздоблювальних елементів спец. планок на об`єкті: «Цех №3 ТОВ "Перший столичний хлібозавод" за адресою: с. Нові Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл. Нове будівництво» за адресою с. Нові Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл. (далі - об`єкт), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані підрядником роботи в порядку, передбаченому цим договором. Повний перелік робіт та вартість матеріалів зазначені та погоджені сторонами в додатку № 1. Додаток №1 є невід`ємною частиною даного договору.

Згідно з п. 4.1 договору - 4, підрядник зобов`язується виконати всі роботи, передбачені цим договором, протягом 25 (двадцяти п`яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після зарахування замовником на поточний рахунок підрядника авансового платежу, визначеного п. 3.1.1. цього договору та поставки будівельних матеріалів, що постачаються замовником, але не раніше підписання сторонами акту приймання передачі будівельного майданчику.

Авансовий платіж в розмірі 50% від загальної вартості робіт (п.2.1 даного договору), що становить 36 956,51 грн. (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість грн. 51 коп.) в тому числі ПДВ 6 159,42 грн. (шість тисяч сто п`ятдесят дев`ять грн. 42 коп.) протягом 10-ти (десяти) банківських днів з моменту підписання даного договору(п. 3.1.1. договору - 4).

Судом встановлено, що 14.11.2018 відповідачем частково здійснено авансовий платіж, встановлений п. 3.1.1. договору-4, у сумі 24 052,65 грн.

Підрядник оформляє і передає замовнику для перевірки акти приймання виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт за формою КБ-3 (надалі - Довідка КБ-3) або погодженою сторонами. Замовник протягом 3-х робочих днів після отримання актів та довідок КБ-3 перевіряє їх на предмет відповідності фактичним обсягам і витратам, підписує та передає підряднику, або у той же строк доводить до відома підрядника про відмову в підписанні актів та довідок КБ-3, вказавши обґрунтовану письмову причину відмови. У випадку ненадання актів та довідок КБ-3 або відмови від їх підписання, у передбачені договором строки, роботи вважаються прийнятими замовником у відповідності до умов цього договору та підлягають оплаті на підставі актів, підписаних підрядником. Датою закінчення виконання робіт буде вважатися день підписання підсумкового (остаточного) акту приймання-передачі виконаних робіт (п. п. 3.3, 4.2 договору - 4).

Умовами пункту 2.1 договору-4, сторонами погоджено договірну вартість. Зокрема, загальна вартість робіт, що виконуються згідно з цим договором, зазначена в додатку №1, становить 61 594,18 грн. (шістдесят одна тисяча п`ятсот дев`яносто чотири грн. 18 коп.), крім того ПДВ у розмірі 20%, що становить 12 318,84 грн. (дванадцять тисяч триста вісімнадцять грн. 84 коп.). Всього - 73 913,02 грн. (сімдесят три тисячі дев`ятсот тринадцять грн. 02 коп.). Вартість робіт за цим договором є динамічною.

Судом встановлено, що позивачем виконано, а відповідачем прийнято роботи на загальну суму 73 913,02 грн., що підтверджується актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за квітень 2019 року) від 01.04.2019 на суму 73 913,02 грн. та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року, копії яких долучені до матеріалів справи. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за квітень 2019 року) від 01.04.2019 на суму 73 913,02 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року, з боку відповідача підписані та скріплені печаткою товариства без будь-яких зауважень та заперечень.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням умов чинного законодавства, на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проміжними платежами в міру виконання робіт (видів, етапів робіт) з урахуванням (відніманням) раніш сплачених замовником та отриманих підрядником авансів. Оплата вартості фактично виконаних робіт здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті на поточний рахунок підрядникау строк не пізніше 5-ти календарних днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт (Ф-КБ-3), які підтверджують виконання підрядником усіх робіт (п. п. 3.2, 3.4 договору-4).

З урахуванням частково сплаченого відповідачем авансу, у сумі 24 052,65 грн., залишок неоплаченої вартості фактично виконаних позивачем робіт становить 49 860,37 грн.

Відповідно до п. 11.1 договору-4, строк дії цього договору визначений сторонами з моменту його підписання до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

10.12.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ" (далі - підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" (далі - замовник, відповідач) укладено договір підряду № БСМ 101218 (далі - договір - 5).

Відповідно до п. п. 1.1 та 1.2 договору - 5 сторони узгодили, що підрядник зобов`язується своїми силами та/або залученими силами та засобами, а також з матеріалів наданих замовником, за завданням замовника та відповідно до затвердженої проектної документації виконати будівельно-монтажні роботи по влаштуванню оздоблювальних елементів спец. планок на об`єкті: «Цех №3 ТОВ "Першин столичний хлібозавод" за адресою: с. Нові Петрівці, Вишгородського р-ну, Київської обл. Нове будівництво» за адресою с. Нові Петрівці. Вишгородського р-ну, Київської обл. (далі - об`єкт), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані підрядником роботи в порядку, передбаченому цим договором. Повний перелік робіт та вартість матеріалів зазначені та погоджені сторонами в додатку № 1. Додаток №1 є невід`ємною частиною даного договору.

Згідно з п. 4.1 договору - 5, підрядник зобов`язується виконати всі роботи, передбачені цим договором, протягом 25 (двадцяти п`яти) робочих днів, починаючи з наступного дня після зарахування замовником на поточний рахунок підрядника авансового платежу, визначеного п. 3.1.1. цього договору та поставки будівельних матеріалів, що постачаються замовником, але не раніше підписання сторонами акту приймання передачі будівельного майданчику.

Авансовий платіж в розмірі 50% від загальної вартості робіт (п.2.1 даного договору), що становить 40 717,48 грн. (сорок тисяч сімсот сімнадцять грн. 48 коп.) в тому числі ПДВ 6 786,25 грн. (шість тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 25 коп.) протягом 10-ти (десяти) банківських днів з моменту підписання даного договору(п. 3.1.1. договору - 5).

Судом встановлено, та сторонами не заперечується, що сплата авансу, передбаченого п. 3.1.1. договору-5, відповідачем здійснена не була.

Підрядник оформляє і передає замовнику для перевірки акти приймання виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт за формою КБ-3 (надалі - Довідка КБ-3) або погодженою сторонами. Замовник протягом 3-х робочих днів після отримання актів та довідок КБ-3 перевіряє їх на предмет відповідності фактичним обсягам і витратам, підписує та передає підряднику, або у той же строк доводить до відома підрядника про відмову в підписанні актів та довідок КБ-3, вказавши обґрунтовану письмову причину відмови. У випадку ненадання актів та довідок КБ-3 або відмови від їх підписання, у передбачені договором строки, роботи вважаються прийнятими замовником у відповідності до умов цього договору та підлягають оплаті на підставі актів, підписаних підрядником. Датою закінчення виконання робіт буде вважатися день підписання підсумкового (остаточного) акту приймання-передачі виконаних робіт (п. п. 3.3, 4.2 договору - 5).

Умовами пункту 2.1 договору-4, сторонами погоджено договірну вартість. Зокрема, загальна вартість робіт, що виконуються згідно з цим договором, зазначена в додатку №1, становить 67 862,46 грн. (шістдесят сім тисяч вісімсот шістдесят дві грн. 46 коп.), крім того ПДВ у розмірі 20 %, що становить 13 572,49 грн. (тринадцять тисяч п`ятсот сімдесят дві грн. 49 коп.). Всього - 81 434,95 грн. (вісімдесят одна тисяча чотириста тридцять чотири грн. 95 коп.). Вартість робіт за цим договором є динамічною.

Судом встановлено, що позивачем виконано, а відповідачем прийнято роботи на загальну суму 81 434,95 грн., що підтверджується актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за квітень 2019 року) від 01.04.2019 на суму 81 434,95 грн. та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року, копії яких долучені до матеріалів справи. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (за квітень 2019 року) від 01.04.2019 на суму 81434,95 грн. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року, з боку відповідача підписані та скріплені печаткою товариства без будь-яких зауважень та заперечень.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням умов чинного законодавства, на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проміжними платежами в міру виконання робіт (видів, етапів робіт) з урахуванням (відніманням) раніш сплачених замовником та отриманих підрядником авансів. Оплата вартості фактично виконаних робіт здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті на поточний рахунок підрядникау строк не пізніше 5-ти календарних днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт (Ф-КБ-3), які підтверджують виконання підрядником усіх робіт (п. п. 3.2, 3.4 договору-4).

Залишок неоплаченої вартості фактично виконаних позивачем робіт становить 81 434,95 грн.

Відповідно до п. 11.1 договору - 5, строк дії цього договору визначений сторонами з моменту його підписання до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору.

З огляду на встановлений ст.204 Цивільного кодексу України принцип правомірності правочину, суд приймає до уваги договори підряду № БСМ 160418/1 від 16.04.2018; № БСМ 160418/2 від 16.04.2018; № БСМ 100818 від 10.08.2018; № БСМ 091118 від 09.11.2018 та № БСМ 101218 від 10.12.2018, як належні підстави, у розумінні норм ст.11 названого Кодексу України, для виникнення у позивача та відповідача взаємних цивільних прав та обов`язків.

За правовою природою укладені між сторонами договори є договорами будівельного підряду.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно статті 875 Цивільного кодексу України, за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 882 Цивільного кодексу України, замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов`язаний негайно розпочати їх прийняття. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Як встановлено судом вище, позивачем виконано, а відповідачем прийнято роботи по 5 договорам підряду на загальну суму 751 932,75 грн., що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2018 року від 30.11.2018 на суму 247 160,80 грн.; № 1 за квітень 2019 року від 01.04.2019 на суму 262 755,670 грн., № 1 за листопад 2018 року від 30.11.2018 на 86 668,31 грн., № 1 за квітень 2019 року від 01.04.2019 на суму 73 913,02 грн. та № 1 за квітень 2019 року від 01.04.2019 на суму 81 434,95 грн., копії яких долучені до матеріалів справи.

З огляду на вищенаведене, господарський суд зазначає, що позивачем виконано свої зобов`язання в частині виконання будівельних робіт в повному обсязі та належним чином, а відповідачем зазначені роботи прийнято без будь-яких зауважень та заперечень. Протилежного суду не доведено.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 843 Цивільного кодексу України, у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Згідно зі ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Як встановлено судом вище, сторонами визначено здійснення оплати за договорами підряду у два етапи: перший - здійснення авансового платежу у розмірі 50 % від загальної суми договору протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання кожного договору (п. 3.1.1 договорів); другий - оплата вартості фактично виконаних робіт у строк не пізніше 5-ти календарних днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт (Ф-КБ-3(п. 3.4 договорів).

На виконання вимог п. 3.1.1 договорів підряду, відповідачем сплачено аванс в повному обсязі, встановленому в зазначених договорах, за договором - 1 у сумі 123 580,40 грн., за договором - 2 у сумі 131 377,84 грн. та за договором -3 у сумі 43 33416 грн. За договором - 4 відповідачем сплачено аванс частково, у розмірі 24 052,65 грн.

За договором - 5 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" взагалі не виконало свій обов`язок щодо здійснення авансового платежу. Одночасно, як свідчать матеріали справи та встановлено судом раніше, відповідач не відмовився прийняти роботи, розпочаті та завершені позивачем без отримання передбаченого договорами 4 та 5 авансу в строк та у розмірі, визначених сторонами.

Відповідно до частин 1, 4 ст. 538 ЦК України, виконання свого обов`язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов`язку, є зустрічним виконанням зобов`язання. Якщо зустрічне виконання обов`язку здійснено однією із сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов`язку, друга сторона повинна виконати свій обов`язок.

За приписами ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Умовою виконання зобов`язання - є строк (термін) його виконання. Дотримання строку виконання є одним із критеріїв належного виконання зобов`язання, оскільки прострочення є одним із проявів порушення зобов`язання. Строк (термін) виконання зобов`язання за загальним правилом, узгоджується сторонами в договорі.

Згідно з ч. 4 ст. 879 Цивільного кодексу України, оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об`єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Відповідно до пункту 3.4 договорів, оплата вартості фактично виконаних робіт здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті на поточний рахунок підрядника у строк не пізніше 5-ти календарних днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт (Ф-КБ-3),які підтверджують виконання підрядником усіх робіт.

Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За приписами ст.253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

У ст.254 вказаного нормативно-правового акту визначено, що якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Матеріалами справи підтверджено, що загальна вартість робіт, виконаних позивачем за договором - 1 складає 247 160,80 грн.; за договором - 2 складає 262 755,670 грн., за договором - 3 складає 86 668,31 грн., за договором - 4 складає 73 913,02 грн. та за договором - 5 складає 81 434,95 грн., що загалом становить 751 932,75 грн.

З урахуванням вищенаведеного у сукупності, керуючись нормами чинного законодавства України, господарський суд встановив, що строк оплати виконаних позивачем робіт, настав 05.12.2018 за договором -1; 08.04.2019 за договором -2; 05.12.2018 за договором - 3; 08.04.2019 за договором - 4 та 08.04.2019 за договором - 5(дата підписання сторонами акту виконаних робіт та довідки вартості виконаних робіт + 5 к.д.).

Враховуючи здійсненні відповідачем авансові платежі за договором - 1 у сумі 123 580,40 грн., за договором - 2 у сумі 131 377,84 грн., за договором - 3 у сумі 43 33416 грн. та за договором - 4 у розмірі 24 052,65 грн., а також, часткову оплату робіт за договором -1 у розмірі 96 619,84 грн., сума неоплачених виконаних робіт за договором -1 становить 26 960,56 грн., за договором - 2 становить 131 377,84 грн., за договором - 3 становить 43 334,16 грн., за договором - 4 становить 49 860,37 грн. та за договором - 5 становить 81 434,95 грн., що загалом складає 332 967,86 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідно до ст. ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Слід зазначити, що обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (ч.5 ст.236 Господарського процесуального кодексу України).

Крім того, відповідно до п.3 ч.4 ст.238 Господарського процесуального кодексу України мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до предмета спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п.1 ст.6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення від 09.12.1994р. Європейського суду з прав людини у справі "Руїс Торіха проти Іспанії"). Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів відповідача та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції спирається на висновки, що зробив Європейський суд з прав людини від 18.07.2006р. у справі "Проніна проти України", в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що п.1 ст.6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст.6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові від 13.03.2018 Верховного Суду по справі №910/13407/17.

Таким чином, зважаючи на встановлені факти та вимоги вищезазначених правових норм, а також враховуючи, що відповідач в установленому порядку обставини, які повідомлені позивачем, не спростував та належних доказів на заперечення відомостей повідомлених позивачем не надав, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу нормативно та документально доведені, а тому підлягають задоволенню повністю в сумі 332 967,86 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно зі ст.ст. 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов`язання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ст. 625 ЦК Україн, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач нарахував та просить стягнути з відповідача за прострочення оплати за договорами підряду 3% річних в сумі 3 879,47 грн. та інфляційні втрати у сумі 27 996,33 грн., а саме: 3 % річних у сумі 527,39 грн. та інфляційні втрати у розмірі 3 725,78 грн. - за договором -1; 3 % річних у сумі 1 252,59 грн. та інфляційні втрати у розмірі 9 143,90 грн. - за договором -2; 3 % річних у сумі 847,69 грн. та інфляційні втрати у розмірі 5 988,50 грн. - за договором -3; 3 % річних у сумі 475,38 грн. та інфляційні втрати у розмірі 3 470,28 грн. - за договором -4; 3 % річних у сумі 776,42 грн. та інфляційні втрати у розмірі 5 667,87 грн. - за договором -5.

Господарський суд, дослідивши розрахунок позивача, встановив, що останнім невірно визначено початок прострочення, оскільки не враховано те, що якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місяці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Здійснивши власний перерахунок 3 % річних та інфляційних втрат, в межах періоду розрахунку позивача, з урахуванням встановлених дат прострочення платежів, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги, в частині стягнення 3% річних та інфляційних втрат підлягають задоволенню частково у розмірі 3 699,45 грн. та 4 258,27 грн. відповідно, а саме: 3 % річних у сумі 516,31 грн. та інфляційні втрати у розмірі 1 037,53 грн. - за договором -1; 3 % річних у сумі 1 177,00 грн. та інфляційні втрати у розмірі 776,80 грн. - за договором -2; 3 % річних у сумі 829,88 грн. та інфляційні втрати у розмірі 1 667,63 грн. - за договором -3; 3 % річних у сумі 446,69 грн. та інфляційні втрати у розмірі 294,81 грн. - за договором - 4; 3 % річних у сумі 729,57 грн. та інфляційні втрати у розмірі 4871,50 грн. - за договором -5.

Приймаючи до уваги висновки суду про часткове задоволення позовних вимог, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в сумі 5 113,88 грн.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБЗАВОД" (місцезнаходження:07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, буд. 85; код ЄДРПОУ 31484879) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДСТАЛЬМОНТАЖ" (місцезнаходження: 03124, м. Київ, бульвар Івана Лепсе,т 8, корп. 59, пов. 12; код ЄДРПОУ 36460632) 332 967,86 грн. основного боргу, 3 699,45 грн. 3% річних, 4 258,27 грн. інфляційних втрат та 5 113,88 грн. судового збору.

3. В іншій частині позовних вимог відмовити.

4. Рішення господарського суду набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України. Згідно ч.1 ст.256 та п.п.17.5 пункту 17 Розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Повний текст рішення складено та підписано 25.11.2019.

Суддя Л.В. Сокуренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 85839580 ?

Документ № 85839580 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 85839580 ?

Дата ухвалення - 13.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85839580 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85839580 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 85839575
Наступний документ : 85839582