Ухвала суду № 85838495, 20.11.2019, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
20.11.2019
Номер справи
902/195/19
Номер документу
85838495
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

"20" листопада 2019 р. Cправа № 902/195/19

Господарський суд Вінницької області у складі: головуючого судді - Маслія І.В., суддів: Міліціанова Р.В., Тварковського А.А., розглянувши матеріали справи

за позовом: Калинівської міської ради (вул. В.Нестерчука, 47, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс" (вул. В.Нестерчука, 1, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Біохімінвест" (вул. Вадима Нестерчука, 1, м. Калинівка, Калинівкий район, Вінницька область, 22400)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Глікохім" (вул. Хмельницьке шосе, буд. 122, офіс 301, м. Вінниця, 21021)

про стягнення 569305,52 грн. збитків

Представники не з`явились

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області знаходиться справа № 902/195/19 за позовом Калинівської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс", за участю третіх осіб, яка не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Біохімінвест" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Глікохім" про стягнення 569305,52 грн. збитків за користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів.

Ухвалою суду від 25.09.2019 у справі №902/195/19 призначено комплексну судову будівельно-технічну та земельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Вінницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Провадження у справі зупинено на час проведення експертизи.

До суду надійшов лист №6291/6292/6385/19-21/950 від 17.10.2019 за підписом завідувача Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Криловського В.С. про погодження терміну виконання експертизи понад 90 днів та задоволення клопотань судових експертів.

До даного листа долучено матеріали господарської справи № 902/195/19 та клопотання судових експертів Лесько І.В. , Казак О.М. та Брояк Л.В про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи; про залучення спеціаліста необхідного для проведення експертизи та про надання матеріалів, необхідних для проведення товарознавчої експертизи.

Відповідно до клопотання про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи експерти просять надати в їх розпорядження:

- Електронний документ в форматі ХML в системі координат 1963 року на земельну ділянку розташовану на території м . Калинівка , вул. Островського, 48б Калинівського району Вінницької області з кадастровим номером 0521610100:01:045:0034 площею 1,7523га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Витребувати в Головному управлінні Держгеокадастру у Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Келецька, 63).

- Документацію із землеустрою на підставі якої відбувалося формування земельної ділянки розташованої на території м. Калинівка, вул. Островського, 48б Калинівського району Вінницької області з кадастровим і омером 0521610100:01:045:0034 площею 1,7523га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

- Матеріали інвентаризаційної справи об`єктів нерухомого майна, зазначених в Акті приймання-передачі основних засобів від 15.12.2014 року.

Відповідно до клопотання про залучення спеціаліста необхідного для проведення експертизи експерт просить, у зв`язку з відсутністю у Вінницького відділення КНДІСЕ фахівців з спеціальними знаннями в галузі геодезії, маючих відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста (ст.5-1, Закону України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність»), прошу Вашого дозволу, для проведення комплексної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи по господарській справі №902/195/19, залучити спеціаліста інженера-геодезиста та вибір спеціаліста залишити за експертом.

Відповідно до клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення товарознавчої експертизи експерт зазначає, що в Акті приймання-передачі основних засобів від 15 грудня 2014 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс" відсутня інформація необхідна для експертної оцінки машин і устаткування при проведенні судово-товарознавчої експертизи, а саме їх класифікація та ідентифікація за наступними показниками: найменування, модель (марка); інвентарний номер; функціональне призначення; дата введення в експлуатацію (придбання); фізичні і технічні характеристики; комплектація. Тому експерт просить надати вище вказані дані, необхідні для ідентифікації рухомого майна основних засобів, згідно Акту приймання-передачі основних засобів від 15 грудня 2014 року.

Ухвалою від 05.11.2019 лист експертної установи та клопотання експертів призначено для розгляду в судовому засіданні на 20.11.2019.

На визначену судом дату представники сторін не з`явились, про дату, час, та місце розгляду були повідомленні належним чином та в установлений законом спосіб. Крім того від представника позивача до суду подана заява про проведення судового засідання 20.11.2019 без участі останнього.

З метою розгляду вищезазначених клопотань провадження у справі слід поновити.

Суд, розглянувши лист №6291/6292/6385/19-21/950 від 17.10.2019 за підписом завідувача Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Криловського В.С. щодо узгодження термінів виконання експертизи, дійшов наступних висновків.

Виходячи зі змісту листа №6291/6292/6385/19-21/950 від 17.10.2019, у зв`язку із поточним навантаженням експертів з виконання будівельно-технічних та земельно-технічних експертиз різної категорії складності за кримінальними, цивільними та господарськими справами, провести експертизу за ухвалою суду від 25.09.2019 у визначені законодавством строки не вбачається можливим. З посиланням на положення п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та досліджень повідомляється, що ухвала суду від 25.09.2019 може бути виконана у термін понад 90 календарних днів.

Відповідно до ст.119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку про погодження проведення експертизи у термін понад 90 календарних днів.

Розглянувши клопотання експерта Лесько І.В. щодо залучення спеціаліста, суд зважає на таке.

До листа №6291/6292/6385/19-21/950 від 17.10.2019 долучено клопотання судового експерта Лесько І.В. яка, посилаючись на зміст питань ухвали суду від 25.09.2019, та для належного їх виконання, для проведення комплексної судової земельно-технічної та будівельно-технічної експертизи просить надати дозвіл для залучення спеціаліста інженера-геодезиста, який має необхідні спеціальні знання та обладнання для виконання геодезичних робіт, вибір спеціаліста залишити за експертом.

У відповідності до п.2.1(абз.2) Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998р. №5/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012р. №1950/5), експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних з проведенням експертизи.

Згідно з приписами част.7 ст.99 ГПК України призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

З огляду на наведені норми чинного законодавства та враховуючи, що залучення експертом до участі у експертизі спеціаліста який має необхідні знання та обладнання для виконання геодезичних робіт пов`язано з необхідністю визначення розміру та меж земельної ділянки, яка необхідна для обслуговування об`єктів нерухомого майна та допоміжних об`єктів, належних Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс", і отже із проведенням призначеної судом комплексної судової земельно-технічної та будівельно-технічної експертизи, клопотання судового експерта у даній справі підлягає задоволенню.

Розглянувши клопотання експертів Лесько І.В. та Казака О.М. щодо надання додаткових матеріалів, суд виходить з наступного.

У клопотанні, судові експерти просять надати в їх розпорядження:

- Електронний документ в форматі ХML в системі координат 1963 року на земельну ділянку розташовану на території м . Калинівка , вул. Островського, 48б Калинівського району Вінницької області з кадастровим номером 0521610100:01:045:0034 площею 1,7523га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Витребувати в Головному управлінні Держгеокадастру у Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Келецька, 63).

- Документацію із землеустрою на підставі якої відбувалося формування земельної ділянки розташованої на території м. Калинівка, вул. Островського, 48б Калинівського району Вінницької області з кадастровим і омером 0521610100:01:045:0034 площею 1,7523га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

- Матеріали інвентаризаційної справи об`єктів нерухомого майна, зазначених в Акті приймання-передачі основних засобів від 15.12.2014 року.

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 69 ГПК України експерт, має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Приписами статті 102 ГПК України встановлено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Порядок витребування доказів встановлено статтею 81 ГПК України, нормами якої передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

З огляду на наведене, клопотання експерта про надання додаткових матеріалів підлягає задоволенню, з покладенням на позивача - Калинівську міську раду обов`язку отримання та подання даних доказів до суду.

Розглянувши клопотання судового експерта Брояк Л.В. щодо надання матеріалів необхідних для проведення товарознавчої експертизи, суд виходить з наступного.

У клопотанні, судовий експерт зазначає, що в Акті приймання-передачі основних засобів від 15 грудня 2014 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс" відсутня інформація необхідна для експертної оцінки машин і устаткування при проведенні судово-товарознавчої експертизи, а саме їх класифікація та ідентифікація за наступними показниками: найменування, модель (марка); інвентарний номер; функціональне призначення; дата введення в експлуатацію (придбання); фізичні і технічні характеристики; комплектація. Тому експерт просить надати вище вказані дані, необхідні для ідентифікації рухомого майна основних засобів, згідно Акту приймання-передачі основних засобів від 15 грудня 2014 року.

Разом з тим, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, оскільки дані які витребовує експерт відсутні в матеріалах справи, і як з`ясовувалось судом в попередніх судових засіданнях, відсутні у сторін. З огляду на викладене, проведення комплексної експертизи необхідно здійснити за наявними в матеріалах справи доказами.

Враховуючи викладене вище, суд, з огляду на призначену раніше комплексну судову будівельно-технічну та земельно-технічну експертизу, дійшов висновку про зупинення провадження у справі на час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст.ст.69, 81, 99, 100, 102, п.2 ч.1 ст.228, ст.ст.229, 234, 235, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ :

1. Провадження у справі 902/195/19 поновити.

2. Погодити виконання комплексної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи у термін понад 90 календарних днів.

3. Надати дозвіл судовому експерту Лесько Ірині Володимирівні для залучення спеціаліста, який має необхідні спеціальні знання та обладнання для виконання геодезичних робіт, вибір спеціаліста інженера-геодезиста залишити за експертом.

4. Витребувати у Головного управлінні Держгеокадастру у Вінницькій області (вул. Келецька, 63, м. Вінниця, 21100) на підставі ст.ст.81, 102 ГПК України електронний документ в форматі ХML в системі координат 1963 року на земельну ділянку розташовану на території м . Калинівка, вул . Островського, 48б Калинівського району Вінницької області з кадастровим номером 0521610100:01:045:0034 площею 1,7523га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, уповноважити позивача - Калинівську міську раду на одержання витребуваного доказу у Головного управлінні Держгеокадастру у Вінницькій області, з подальшим наданням цих доказів до суду у строк до 12.12.2019 року.

5. Витребувати у Комунального підприємства "Вінницьке обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації" (вул. Кропивницького, 2, м. Вінниця, 21000) на підставі ст.ст.81, 102 ГПК України матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційну справу), на об`єкти нерухомого майна за адресою: м . Калинівка, вул. Островського, 48 б Калинівського району Вінницької області, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс", уповноважити позивача - Калинівську міську раду на одержання витребуваної інвентаризаційної справи у Комунального підприємства "Вінницьке обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації", з подальшим наданням цих доказів до суду у строк до 12.12.2019 року.

6. Зобов`язати позивача - Калинівську міську раду на підставі ст.ст.81, 102 ГПК України у строк до 12.12.2019 року надати через канцелярію суду документацію із землеустрою на підставі якої відбувалося формування земельної ділянки розташованої на території м. Калинівка, вул. Островського, 48б Калинівського району Вінницької області з кадастровим і омером 0521610100:01:045:0034 площею 1,7523га з цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

7. Провадження у справі № 902/195/19 зупинити на час проведення експертизи.

8. Матеріали справи № 902/195/19 направити на адресу Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Вінниця, вул. Батозька, 1). Матеріали судової справи №902/195/19 підлягають обов`язковому поверненню Господарському суду Вінницької області разом із висновком експертизи на протязі 5-ти днів з дня складання висновків експертизи або з дня з`ясування обставин неможливості проведення експертизи.

9. Попередити сторін у справі, КП "Вінницьке обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації" та Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області про те, що невиконання вимог ухвали суду може бути підставою для застосування штрафу у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до ст.135 ГПК України.

10. Копію ухвали надіслати сторонам у справі, КП "Вінницьке обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації", Головному управлінню Держгеокадастру у Вінницькій області та Вінницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана 25.11.2019.

Головуючий суддя Маслій І.В.

Судді Міліціанов Р.В.

Тварковський А.А.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. В.Нестерчука, 47, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

3 - відповідачу (вул. В.Нестерчука, 1, м. Калинівка, Вінницька область, 22400)

4 - ТОВ "Біохімінвест" (вул. Вадима Нестерчука, 1, м. Калинівка, Калинівкий район, Вінницька область, 22400)

5 - ТОВ "Глікохім" (вул. Хмельницьке шосе, буд. 122, офіс 301, м. Вінниця, 21021)

6 - Головному управлінню Держгеокадастру у Вінницькій області (вул. Келецька, 63, м. Вінниця, 21100)

7 - КП "Вінницьке обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації" (вул. Кропивницького, 2, м. Вінниця, 21000)

8 - Вінницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Вінниця, вул. Батозька, 1, 21000)

Попередній документ : 85838494
Наступний документ : 85838496