Ухвала суду № 85585208, 12.11.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
12.11.2019
Номер справи
911/2785/19
Номер документу
85585208
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"12" листопада 2019 р. Справа № 911/2785/19

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А. перевіривши матеріали позовної заяви Акціонерного товариства «Таскомбанк»

до Фізичної особи-підприємця Голубенко Алли Леонідівни

про стягнення 236 769,97 гривень

встановив:

07.11.2019 через канцелярію Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Акціонерного товариства «Таскомбанк» до Фізичної особи-підприємця Голубенко Алли Леонідівни про стягнення 236 769,97 гривень заборгованості за кредитом договором №ID5705984 від 11.12.2018.

Позовні вимоги обґрунтовані обставинами порушення відповідачем грошового обов`язку щодо повернення кредиту та сплати інших платежів, передбачених умовами кредитного договору №ID5705984 від 11.12.2018.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, зважаючи на таке.

У відповідності до пп. 3, 4, 5 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема: обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

Однак, всупереч наведеним вимогам закону, позовна заява Акціонерного товариства «Таскомбанк» не містить відомостей стосовно способів (способу) захисту прав або інтересів, передбачених законом чи договором, які позивач просить суд визначити у рішенні.

Водночас, відповідно до ст. 91, ч. 2 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Так, в обґрунтування позову Акціонерне товариство «Таскомбанк» зазначило, що відповідач на підставі договору отримала 260 000,00 грн кредитних коштів, але умови договору не виконала - кредитні кошти не повернула, а відповідно до наданого позивачем розрахунку заборгованості, що містить лише цифровий вираз заявлених до стягнення сум, станом на 07.10.2019 розмір заборгованості Фізичної особи-підприємця Голубенко Алли Леонідівни складає:

- 162 494,00 грн заборгованості за тілом кредиту;

- 0,01 заборгованості за нарахованими відсотками;

- 4 550,00 грн заборгованості за комісіями;

- 47 224,52 грн простроченої заборгованості за тілом кредиту;

- 0,07 грн простроченої заборгованості за нарахованими процентами;

- 17 095,89 грн простроченої заборгованості за комісіями;

- 5 405,48 грн пені.

Водночас, відповідно до пп. 1.2. та 2.5. кредитного договору №ID5705984 від 11.12.2018 кредит надається у формі зарахування грошових коштів у сумі кредиту на поточний рахунок позичальника №2600.0.183641.001, відкритий у АТ «Таскомбанк» з цільовим використанням на поповнення оборотних коштів і здійснення поточних платежів позичальника, та на придбання основних засобів та інших інвестицій.

Термін і порядок погашення кредиту: згідно графіку погашення кредиту, зазначеного в додатку 1 до цього договору.

Однак, в порушення приписів п. 5 ч. 3 ст. 162 та ст. ст. 91, 164 ГПК України, позивачем не вказано та не надано доказів, що підтверджують викладені у позові обставини:

- надання позивачем кредиту Фізичній особі-підприємцю Голубенко Аллі Леонідівні за кредитним договором №ID5705984 від 11.12.2018;

- порушення відповідачем зобов`язань за кредитним договором в частині повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитом та комісії, а також не зазначено про наявність/відсутність у позивача відповідних доказів та/або неможливості його подання разом з позовною заявою.

До того ж, ані розрахунок заборгованості, ані інші додані до позову документи не містять обгрунтованого розрахунку заявлених до стягнення:

- суми заборгованості окремо: за тілом кредиту, відсотками та комісіями, із зазначенням тих місяців/чергових платежів, що є частково/повністю неоплаченими відповідачем, та з яких і складається кожна із заявлених до стягнення позивачем сум;

- суми пені із визначенням початкової дати (число, місяць, рік) та кінцевої дати (число, місяць, рік) розрахункового періоду, підстави походження зобов`язання (частково/повністю неоплачений місяць та/або черговий платіж) і відповідної суми боргу, на яку здійснювалось таке нарахування щодо кожного виду заборгованості (по сплаті кредиту, процентів та/або комісії).

З огляду наведеного, суд дійшов висновку, що в порушення п. 3 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява Акціонерного товариства «Таскомбанк» не містить обґрунтованого розрахунку заявлених позивачем до стягнення сум.

Згідно приписів ч. 1 ст. 164, ст. 172 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують, зокрема, відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Втім, з-поміж вказаних у наданому позивачем описі вкладення до конверта документів, відомостей про надіслання на адресу відповідача доданих до позовної заяви документів: копій меморіального ордеру про сплату судового збору та довіреності на представника, відповідний опис вкладення не містить, що не відповідає положенням ст. ст. 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, які не передбачають можливості вибіркового надіслання іншому учаснику справи копій доданих до позову документів.

Окрім того, приписами ст. ст. 1, 4, ч. 1 ст. 45 ГПК України унормовано, що Господарський процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок здійснення судочинства у господарських судах.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу.

Як слідує з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань діяльність Фізичної особи-підприємця Голубенко Алли Леонідівни (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) припинено 23.09.2019.

З огляду вищевказаного суд наголошує позивачу на необхідності надання пояснень стосовно заявлення та спрямування позовних вимог до Фізичної особи-підприємця Голубенко Алли Леонідівни , саме як до суб`єкта господарювання, діяльність якого станом на момент подання позову припинено.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, беручи до уваги наведені нормативні приписи та встановленні судом порушення вищезазначених норм процесуального законодавства при зверненні позивача до суду із відповідним позовом щодо його форми та змісту, суд дійшов висновку про залишення позовної заяви Акціонерного товариства «Таскомбанк» без руху та надання строку для усунення відповідних недоліків - десять днів з дня вручення зазначеної хвали.

Керуючись ст. ст. 91, 162, 164, 174, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Залишити позовну заяву Акціонерного товариства «Таскомбанк» без руху.

2. Виявлені недоліки усунути протягом десяти днів з дня вручення зазначеної ухвали шляхом подання до суду:

- письмових пояснень із зазначенням способу (способів) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або іншого способу (способів) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні;

- детального та обґрунтованого розрахунку суми заборгованості окремо: за тілом кредиту, відсотками та комісіями, із зазначенням тих місяців/чергових платежів, що є частково/повністю неоплаченими відповідачем, та з яких і складається кожна із заявлених до стягнення позивачем сум;

- детального та обґрунтованого розрахунку суми пені із визначенням початкової дати (число, місяць, рік) та кінцевої дати (число, місяць, рік) розрахункового періоду, підстави походження зобов`язання (частково/повністю неоплачений місяць та/або черговий платіж) і відповідної суми боргу, на яку здійснювалось таке нарахування щодо кожного виду заборгованості (по сплаті кредиту, процентів та/або комісії) окремо;

- пояснень стосовно доказів та, відповідно, і самих доказів, що підтверджують обставини надання позивачем кредиту Фізичній особі-підприємцю Голубенко Аллі Леонідівні за кредитним договором №ID5705984 від 11.12.2018, або пояснень про наявність/відсутність у позивача зазначених доказів та/або неможливості їх подання разом з позовною заявою;

- пояснень стосовно доказів та, відповідно, і самих доказів, що підтверджують обставини порушення відповідачем зобов`язань за кредитним договором в частині повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитом та комісії, або пояснень про наявність/відсутність у позивача зазначених доказів та/або неможливості їх подання разом з позовною заявою;

- документів, які підтверджують відправлення відповідачу копій доданих до позовної заяви: меморіального ордеру про сплату судового збору та довіреності на представника.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає відповідно до ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

Суддя В.А. Ярема

Часті запитання

Який тип судового документу № 85585208 ?

Документ № 85585208 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85585208 ?

Дата ухвалення - 12.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85585208 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85585208 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 85585207
Наступний документ : 85585209