Ухвала суду № 85497653, 11.11.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
11.11.2019
Номер справи
911/2739/19
Номер документу
85497653
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

"11" листопада 2019 р. м. Київ Справа № 911/2739/19

Господарський суд Київської області у складі судді Третьякової О.О., розглянувши матеріали за позовом

За позовомкерівника Фастівської місцевої прокуратури в інтересах державиДо1. Головного управління Держгеокадастру у Київській області 2. Фермерського господарства "Невзгляденко"Про визнання недійсними наказів та договорів,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2019 до Господарського суду Київської області надійшла позовна заява керівника Фастівської місцевої прокуратури в інтересах держави №38-69-5864вих19 від 31.10.2019 з позовними вимогами до Головного управління Держгеокадастру у Київській області та Фермерського господарства "Невзгляденко" про:

- визнання недійсними наказів Головного управління Держземагенства у Київській області від 02.04.2015 №10-2997/15-15-сг, від 02.04.2015 №10-3004/15-15-сг, від 02.04.2015 №10-2998/15-15-сг, від 02.04.2015 №10-3002/15-15-сг, від 02.04.2015 №10-3000/15-15-сг, від 03.07.2015 №10-0394/36-15-сг, від 04.12.2014 №10-11110/15-14-сг, від 04.12.2014 № 10-11110/15-14-сг, від 03.12.2015 №10-8385/36-15-сг, від 04.12.2014 №1011103/15-14-сг, від 04.12.2014 №10-11108/15-14-сг, від 04.12.2014 №10-11105/15-14-сг, від 04.12.2014 №10-11104/15-14-сг, від 04.12.2014 №10-11112/15-14-сг, від 02.04.2015 №10-3003-15-15-сг, від 02.04.2015 №2994/15-15-сг щодо затвердження проектів із землеустрою та надання земельних ділянок в оренду для ведення селянського фермерського господарства, що розташовані на території Фастівського району Київської області;

- визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок з кадастровими номерами 3224986900:01 : 007 : 0100, 3224986900:01 : 007:0095, 3224986900:01:007:0098, 3224986900:01:007:0096, 3224983500:01:001:0099, 3224985100:01:003:0215, 3224955600:04:001:0051, 3224984200:03:006:0346, 3224955600:04:001:0053, 3224955600:04:002:0140, 3224955600:04:001 : 0050, 3224955600:04:001 : 0054, 3224955600:04:001:0052, 3224986900:01:008:0070, 3224986900:01:008:0069 від 02.11.2015 №№ 1295, 1281, 1301, 1277, 1299, 1275, 1289, 1261, 1287, 1285, 1273, 1269, 1279, 1446, 1297, укладені з ОСОБА_1 для ведення фермерського господарства.

В якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору вказано ОСОБА_1 .

У поданому позові керівник Фастівської місцевої прокуратури просить визнати поважними причини пропуску строку позовної давності для звернення до суду, захистити його та поновити права. Також, заявленими є вимоги про покладення на відповідачів судових витрат зі сплати судового збору в сумі 3 842,00 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що оспорювані накази Головного управління Держземагенства у Київській області прийняті з порушенням вимог земельного законодавства, договори оренди землі укладені всупереч законодавчо встановленої процедури набуття права оренди на земельні ділянки з метою ведення фермерського господарства, адже громадянин ОСОБА_1 звернувся для отримання земельних ділянок за спрощеною процедурою, не маючи наміру ведення селянського фермерського господарства особисто та вже маючи інші створені фермерські господарства.

Порушення інтересів держави керівник Фастівської місцевої прокуратури вбачає у тому, що незаконне прийняття оскаржуваних рішень суперечить принципам регулювання земельних відносин, що закріплені в ст. 14 Конституції України.

Звернення до суду без визначення органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах мотивоване тим, що відповідний центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі і, яким є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також її територіальні органи не наділені повноваженнями зі звернення до суду з позовами про визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування щодо розпорядження землями, договорів оренди землі, скасування записів про державну реєстрацію права на земельну ділянку та витребування з незаконного володіння земельних ділянок.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд вважає за необхідне залишити її без руху, зважаючи на наступне.

Частина 4 ст.164 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що до заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.

У позовній заяві оскаржуваними є п`ятнадцять наказів Головного управління Держземагенства у Київській області та п`ятнадцять договорів оренди, укладених відповідним органом з громадянином ОСОБА_1 .

Суд вважає, що керівник Фастівської місцевої прокуратури не дотримався вимог ч.4 ст.164 Господарського процесуального кодексу України, адже не приєднав до свого позову копію оскаржуваного наказу від 02.04.2015 №10-2998/15-15-сг.

Пунктом 2 ч.1 ст.164 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду або ж у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Розмір ставки судового збору за додання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 4 Закону України "Про судовий збір").

Згідно зі ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" станом на 01.01.2019 прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць складає 1921,00 грн.

Оскарженими за позовною заявою №38/69-5864вих19 від 31.10.2019 є п`ятнадцять наказів Головного управління Держземагенства у Київській області та п`ятнадцять договорів, укладених Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області з ОСОБА_1 , тобто тридцять об`єднаних вимог немайнового характеру, тоді як оплачено судовим збором лише дві вимоги, що підтверджується платіжним дорученням від 01.10.2019 №2669 на суму 3842,00 грн.

Документів на підтвердження наявності підстав звільнення керівника Фастівської місцевої прокуратури від сплати судового збору відповідно до закону суду подано не було.

З викладеного слідує, що неоплаченими судовим збором за цим позовом є 28 позовних вимог на суму 53788,00 грн.

За приписами п.5 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.

Відповідно до ч.2 ст.164 Господарського процесуального кодексу України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

У позовній заяві міститься твердження про те, що після реєстрації 20.01.2016 Фермерського господарства "Невзгляденко" така юридична особа взяла на себе всі права та обов`язки орендаря за оскаржуваними договорами оренди землі.

Вказуючи на таку обставину, керівник Фастівської місцевої прокуратури не зазначає у позовній заяві на належні, достовірні, достатні і допустимі докази, які підтверджують факт набуття Фермерським господарством "Невзгяденко" статусу орендаря за нотаріально посвідченими договорами оренди земельної ділянки, укладеними громадянином ОСОБА_1 з Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області та не приєднує фактичні дані, які дозволяли б дійсність таких посилань.

Поряд з викладеним, суд зауважує, що у позові не викладено документально обґрунтованих пояснень щодо обставин, за яких керівнику Фастівської місцевої прокуратури стало відомо про необхідність вжиття заходів представницького характеру в інтересах держави в суді, а саме: не зазначено та не надано доказів щодо обставин, які мали своїм наслідком встановлення прокуратурою порушення вимог земельного законодавства під час відведення ОСОБА_1 земельних ділянок для ведення селянського фермерського господарства.

Потреба у неважному мотивуванні та доведенні необхідності вжиття заходів представницького характеру в інтересах держави в суді обумовлюється вимогами чинного законодавства, зокрема, приписами ст. 19 Конституції України, де визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Також, ст.77 Господарського процесуального кодексу України, закріплено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування, а докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Згідно з ч.1 ст.174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

З наведених підстав позовна заява підлягає залишенню її без руху для надання позивачеві часу для усунення виявлених судом недоліків.

При цьому, усунення прокурором недоліків позовної заяви повинне бути здійснене з урахуванням положень п.1 ч.1 ст.164, ч.1 ст.172 Господарського процесуального кодексу України щодо обов`язковості надсилання учасникам справи позовної заяви та копії доданих до неї документів.

Суд звертає увагу прокурора на те, що відповідно до ч.3 ст.174 Господарського процесуального кодексу України позовна заява вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.162-164, 171, 172, 174, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Залишити позовну заяву без руху.

2. Встановити на усунення недоліків позовної заяви 10 (десять) днів з дня вручення цієї ухвали.

3. Встановити спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду:

- належним чином засвідченої копії наказу Головного управління Держземагенства у Київській області від 02.04.2015 №10-2998/15-15-сг;

- доказів доплати судового збору в сумі 53788,00 грн за 28 позовних вимог немайнового характеру;

- письмових пояснень до позовної заяви із зазначенням належних, достовірних, достатніх і допустимих доказів, які підтверджують факт набуття Фермерським господарством "Невзгяденко" статусу орендаря за нотаріально посвідченими договорами оренди земельної ділянки, укладеними громадянином ОСОБА_1 з Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області;

- доказів набуття Фермерським господарством "Невзгяденко" статусу орендаря за нотаріально посвідченими договорами оренди земельної ділянки, укладеними громадянином ОСОБА_1 з Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області або ж письмових пояснень на підтвердження неможливості подачі таких доказів;

- письмових обґрунтованих пояснень та доказів щодо обставин, за яких Фастівській місцевій прокуратурі стало відомо про необхідність вжиття заходів представницького характеру в інтересах держави в суді, а саме: у зв`язку з чим прокуратурою проводилось опрацювання відомостей, на підставі яких подано позов; на підставі чого та за яких обставин отримано відповідні відомості; обґрунтування щодо дотримання закону під час отримання доказів, які стали підставою для подання позову;

- доказів направлення відповідачам та іншому учаснику справи документів, складених на усунення недоліків позовної заяви.

4. Попередити керівника Фастівської місцевої прокуратури про те, що згідно з ч.4 ст.174 Господарського процесуального кодексу України у разі, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя О.О. Третьякова

Часті запитання

Який тип судового документу № 85497653 ?

Документ № 85497653 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85497653 ?

Дата ухвалення - 11.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85497653 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85497653 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 85497652
Наступний документ : 85498118