Ухвала суду № 85496267, 21.10.2019, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
21.10.2019
Номер справи
911/186/19
Номер документу
85496267
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"21" жовтня 2019 р. м. Київ Справа № 911/186/19

за позовом Приватного підприємства «Донспецмет», м. Донецьк

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Євроспортаренабуд»,

м. Вишгород

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Ірпінської міської ради Київської області, м. Ірпінь

про стягнення 421 388,08 грн.

Суддя Христенко О.О.

за участю представників:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/186/19 за позовом Приватного підприємства «Донспецмет» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Євроспортаренабуд», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Ірпінської міської ради Київської області про стягнення 421 388,08 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.06.2019 у справі № 911/186/19 було призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, а провадження у справі № 911/186/19 зупинено.

18.09.2019 через канцелярію господарського суду надійшло клопотання експерта № 20166/19-44 від 10.09.2019 про проведення експертизи у строк понад 90 календарних днів та про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

Ухвалою суду від 30.09.2019 поновлено провадження у справі № 911/186/19, розгляд клопотання судового експерта призначений в судовому засіданні на 21.10.2019; зобов`язано учасників справи надати суду витребувані судовим експертом наявні документи, а саме: проектно-кошторисну документацію на будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція центрального міського стадіону в м. Ірпінь, Київської області», розташованого за адресою : м. Ірпінь, вул. Соборності, 183, в повному обсязі, яка пройшла експертизу у встановленому законодавством порядку; експертний висновок (позитивний), щодо розробленої проектно- кошторисної документації; договірну ціну до договору №104 від 29.04.2015 з локальними кошторисами та відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді, для роботи в ПК АВК-5; договірну ціну до договору №10/12-15 від 10.12.2015 з локальними кошторисами та відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді, для роботи в ПК АВК-5; перелік всіх актів приймання виконаних робіт, підписаних сторонами по договору № 104 від 29.04.2015 та договору №10/12-15 від 10.12.2015; всі акти приймання виконаних будівельних робіт з відомістю ресурсів до них, в паперовому та електронному вигляді, для роботи в ПК АВК-5; акти огляду прихованих робіт; виконавчу документацію; загальний журнал робіт по об`єкту будівництва; журнал авторського нагляду по об`єкту будівництва; документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкті будівництва; документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів використаних при виконанні робіт (видаткові накладні); довідку з бухгалтерії, щодо переліку актів виконаних робіт, розрахунок по яким був виконаний.

Представник позивача в судове засідання 21.10.2019 не з`явився, на виконання вимог ухвали суду від 30.09.2019 та клопотання експерта витребувані документи не надав, проте 23.09.2019 через канцелярію суду позивачем надана заява від 20.09.2019 (вх. № 18067/19), в якій останній підтримує клопотання експерта про витребування у виконавчого комітету Ірпінської міської ради необхідних документів, не заперечує проти проведення експертизи у строки, запропоновані експертною установою, а також гарантував своєчасне здійснення оплати експертних досліджень.

Представник відповідача в судове засідання 21.10.2019 не з`явився, на виконання вимог ухвали суду від 30.09.2019 та клопотання експерта витребувані документи не надав, однак 17.10.2019 через канцелярію суду надав письмові пояснення від 16.10.2019 (вх. № 19796/19) на клопотання експерта про витребування доказів. Так, відповідач вказує на те, що витребувані експертом документи, пов`язані з виконанням позивачем робіт, зазначених в спірному акті, можуть бути в наявності лише у позивача, який вважає себе виконавцем цих робіт, та які повинні були бути подані позивачем ще при подані позову.

Представник третьої особи в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, на виконання вимог ухвали суду від 30.09.2019 та клопотання експерта витребувані документи не надав.

Розглянувши клопотання експерта, судом встановлено.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Відповідно до п. 1.13 п. 1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 строк проведення експертизи встановлюється, у залежності від складності дослідження, з урахуванням експертного навантаження фахівців, керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу).

Пунктом 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», визначено, що абзацом шостим п. 1.13 підпункту 1 Інструкції передбачено можливість встановлення у виняткових випадках більшого (порівняно із загальними) розумного строку за письмовою домовленістю з органом (особою), який призначив експертизу. Оскільки процесуальним законом не передбачено форми такого погодження з боку суду, воно має здійснюватися (за наявності підстав для цього) шляхом винесення відповідної ухвали за результатами розгляду звернення експертної установи, - без поновлення провадження у справі і без повернення матеріалів справи із зазначеної установи, але, за необхідності, з викликом сторін для з`ясування їхньої думки з даного питання. При цьому необхідно враховувати, що відмова у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи може потягти за собою наслідки, передбачені абзацом сьомим того ж підпункту Інструкції.

Згідно з абзацом 7 п. 1.13 цієї ж Інструкції, у разі відмови органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи матеріали справи повертаються з пропозицією призначити експертизу іншим суб`єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України «Про судову експертизу».

Представники позивача, відповідача та третьої особи в судове засіданні 21.10.2019 не з`явились; позивач у своїй заяві від 20.09.2019 (вх. № 18067/19) не заперечував проти клопотання судового експерта в частині проведення експертизи у строк, понад 90 календарних днів; представники відповідача та третьої особи будь-яких письмових заперечень проти клопотання судового експерта в частині проведення експертизи у строк, понад 90 календарних днів, до суду не надіслали.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку щодо задоволення клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 20166/19-44 від 10.09.2019 в частині погодження строку проведення судової експертизи у справі № 911/186/19, призначеної ухвалою господарського суду Київської області від 16.06.2019, у строк понад 90 календарних днів, оскільки для об`єктивного дослідження матеріалів справи та з`ясування всіх її обставин, поставленні для судового експерта та визначені в ухвалі суду питання потребують спеціальних знань фахівців у відповідній галузі.

Крім того, звертаючись із клопотанням № 20166/19-44 експерт просив надати додаткові докази, для здійснення судової будівельно-технічної експертизи.

Ухвалою суду від 30.09.2019, на виконання клопотання експерта, судом було зобов`язано учасників процесу надати відповідні докази, для належного проведення експертизи.

Представники позивача, відповідача та третіх осіб в судове засідання 21.10.2019 не з`явились, витребувані докази до суду не надіслали.

Таким чином, у зв`язку із ненаданням учасниками процесу у справі витребуваних експертом додаткових доказів, суд вважає за потрібне повідомити експерта про проведення експертних досліджень, призначених ухвалою суду від 19.06.2019 за доказами, наявними в матеріалах справи № 911/186/19.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 228 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин, у зв`язку із розглядом клопотання судового експерта, суд дійшов висновку про зупинення провадження у даній справі на час проведення судової експертизи.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи принцип процесуальної економії, керуючись ст. 100, п. 2 ч. 1 ст. 228, 234 ГПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 20166/19-44 від 10.09.2019 задовольнити частково.

2. Погодити проведення судової експертизи у справі № 911/186/19, призначеної ухвалою господарського суду Київської області від 19.06.2019, у строк понад 90 календарних днів.

3. Зупинити провадження у справі № 911/186/19 до завершення судової будівельно-технічної експертизи та отримання господарським судом Київської області відповідного експертного висновку та матеріалів справи № 911/186/19.

4. По закінченню експертизи висновок і матеріали справи № 911/186/19, а також документи, що підтверджують витрати, пов`язані з проведенням експертизи, направити господарському суду Київської області.

Ухвалу підписано - 11.11.2019.

Суддя О.О. Христенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 85496267 ?

Документ № 85496267 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85496267 ?

Дата ухвалення - 21.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85496267 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 85496267 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 85496266
Наступний документ : 85496268