Рішення № 85426081, 06.11.2019, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Дата ухвалення
06.11.2019
Номер справи
585/4019/19
Номер документу
85426081
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 585/4019/19

Номер провадження 2-о/585/270/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області у складі :

головуючого - судді Євлах О.О.,

за участі:

секретаря :- Безручко О.П.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни без здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу цивільну справу

за заявою ОСОБА_1

заінтересована особа: Новогребельська сільська рада Роменського району Сумської області

вимоги заявника: про встановлення факту родинних відносин,-

В С Т А Н О В И В :

І. Стислий виклад позиції сторін.

1. 21 жовтня 2019 року ОСОБА_1 (далі заявник), через свого представника за договором про надання правової допомоги ОСОБА_2 , звернулась в суд з заявою про встановлення факту родинних відносин.

2. Заяву обґрунтувала тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла мати заявниці ОСОБА_3 . Після смерті ОСОБА_3 відкрилася спадщина, до якої входять земельні ділянки, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 4,557 га, що розташовані на території Новогребельської сільської ради Роменського району Сумської області. Дані земельні ділянки належали спадкодавиці на підставі Державного акту на право приватної власності на землю серії IV-СМ № 008914, виданого Новогребельською сільською радою 13.12.2001 року, та зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 263. Спадкоємицею на все майно після смерті ОСОБА_3 за законом являється її дочка ОСОБА_1 , яка своєчасно прийняла спадщину після смерті матері. Інших спадкоємців, в тому числі неповнолітніх та непрацездатних. По даних виконкому Новогребельської сільської ради немає, заповіт від імені ОСОБА_3 виконавчим комітетом Новогребельської сільської ради Роменського району не посвідчувався. Але оформити спадщину після смерті матері ОСОБА_1 не може, оскільки не підтверджуються родинні відносини між нею та спадкодавицею у зв`язку з тим, що у свідоцтві про укладення шлюбу заявниці невірно зазначена її дата народження як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замість вірного « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як зазначено в архівному витязі про її народження.

3. Заінтересована особа заперечень проти заяви не висловила. Заявлені вимоги визнала. ( а.с.22)

ІІ. Заяви (клопотання) учасників справи.

4. У судове засідання сторони не з`явилися, надіслали заяви про розгляд справи без їх участі.

ІІІ. Інші процесуальні дії у справі.

5. Судом на підставі частини другої статті 247 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК), у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

ІV. Фактичні обставини, встановлені Судом та зміст спірних правовідносин.

6. Судом встановлено, що згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 , виданим Новогребельською сільською радою Роменського району Сумської області ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_3 . Місцем смерті вказано с.Нова Гребля, Роменського району, Сумської області. (а.с.7)

7. Посвідкою про народження ОСОБА_1 підтверджується, що остання народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 . Її батьками зазначені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . (а.с.8).

8. Архівним витягом запису про народження № 3 підтверджується, що ОСОБА_7 народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 і її батьками зазначені - ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . ( а.с.9).

9. Свідоцтвом про укладення шлюбу підтверджується, що 2 серпня 1960 року уклали шлюб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після укладення шлюбу присвоєні прізвища - чоловікові- ОСОБА_9 , дружині - ОСОБА_1. ( а.с.10)

10. Довідкою, що видається в зв`язку з оформленням спадкових прав від 08.08.2018 року № 0-23/378 виданою Новогребельською сільською радою Роменського району Сумської області підтверджується, що ОСОБА_3 народилася ІНФОРМАЦІЯ_6 в с.Ярошівка Роменського району Сумської області і до дня смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 була зареєстрована та постійно проживала в АДРЕСА_1 . Спадкоємцем на все майно після смерті ОСОБА_3 є дочка ОСОБА_1 . Яка своєчасно вступила в управління та володіння спадковим майном так як відповідно до п.3 ст.1268 ЦК України постійно проживала разом із спадкодавцем за однією адресою: АДРЕСА_1 . Інших спадкоємців, які б прийняли спадщину по даних виконкому Новогребельської сільської ради немає. Заповіт від імені ОСОБА_3 виконкомом Новогребельської сільської ради не посвідчувався. На час смерті ОСОБА_12 зареєстрована разом з дочкою - ОСОБА_1 , 1941 р.н. та онуком ОСОБА_13 , 1966 р.н. ( а.с.11).

11. Державним актом на право приватної власності на землю за № IV-СМ № 008914 підтверджується, що ОСОБА_3 належить земельна ділянка площею 4.557 га розташована на території Новогребельської сільської ради. ( а.с.12).

V. Норми права.

12. Відповідно до ст.4 ЦПК України та ст. 20 ЦК України кожна особа має право на звернення до суду з метою захисту своїх цивільних прав, свобод чи інтересів у разі їх порушення, невизнання або оспорювання.

На підставі ч. 1 ст.13 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних або юридичних осіб в межах заявлених вимог і на підставі доказів, поданих учасниками або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно ч.2 ст.19 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного); 3) окремого провадження.

Частиною 7 ст.19 ЦПК України визначено, що окреме провадження призначене для розгляду справ про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Згідно ч.1 ст.293 ЦПК України, окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Відповідно до до п. 5) ч. 2 ст. 293 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження справи про 5) встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Згідно з ч. 3 ст. 294 ЦПК України справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. Інші особливості розгляду цих справ встановлені розділом IV ЦПК України.

Відповідно до п. 1) ч. 1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

Частиною 2 ст. 315 ЦПК України визначено, що у судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміни або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення, що респондується з відповідною позицією Верховного Суду України, викладеною у п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 року «Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», де вказано, що в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян, чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення, а встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право.

Статтею 76 ЦПК України передбачено, що доказами є будь-які фактичні дані на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін.

Стаття 89 ЦПК України встановлює, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч.1); жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (ч.2); суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ч.3).

У ч. 7 ст. 294 ЦПК України зазначено, що при ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.

VI. Оцінка суду.

З досліджених вище письмових матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_3 є матір`ю ОСОБА_1 , що підтверджено дослідженими у справі доказами і не заперечується заінтересованою особою.

Встановлення даного факту створює заявнику умови для здійснення особистого майнового права - отримання спадщини після матері.

Керуючись статтями 5,12,13, 19, 76-81, 141, 259, 263-265, 268, 280-284, 293-294, 315, 354 - 355 Цивільного процесуального кодексу України, Суд,-

У Х В А Л И В :

1. Заяву ОСОБА_1 , заінтересована особа: Новогребелшьська сільська рада Роменського району Сумської області про встановлення факту родинних відносин - задовольнити.

2. Встановити факт, що ОСОБА_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 є матір`ю ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 народження .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

До дня початку функціонування єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Роменський міськрайонний суд Сумської області.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Заявник: ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Заінтересована особа: Новогребельська сільська рада Роменського району Сумської області області, місцезнаходження: вулиця Шевченка,36, с.Нова Гребля, Роменського району Сумської області області, індекс 42085, код ЄДРПОУ 04388946.

Суддя… підпис.

Копія вірна:

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ О. О. Євлах

Попередній документ : 85426079
Наступний документ : 85426087