Рішення № 8542036, 14.12.2009, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
14.12.2009
Номер справи
21/241-09
Номер документу
8542036
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01033, м.Київ-33, вул. Комінтерну, 16                     тел.230-31-77

Іменем України

РІШЕННЯ

"14" грудня 2009 р. Справа № 21/241-09

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А., розглянувши матеріали справи

за позовом Приватне підприємство "Агрофірма"Украгроінвест"

до           Товариство з обмеженою відповідальністю "УІФК-Агро"

про стягнення 106 313,50 грн.

за участю представників:

від позивача: Стеценко О.В. (довіреність від 01.01.2009р.)

від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне підприємство «Агрофірма «Украгроінвест»(далі-ПП «Агрофірма «Украгроінвест»/позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «УІФК-Агро» про стягнення 104549,39 грн., з яких: 72310,00 грн. заборгованості за договором №6 від 25.06.2007р., 4255,39 грн. 3% річних та 27983,97 грн. інфляційних втрат.

Відповідач позовні вимоги не визнав з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, та просив суд у задоволенні позову відмовити повністю.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.09.2009р. порушено провадження у справі №21/241-09 та призначено справу до розгляду на 12.10.2009р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.10.2009р. розгляд даної справи відкладено на 26.10.2009р.

В судовому засіданні 26.10.2009р. оголошувалась перерва до 11.11.2009р.

В судовому засіданні 11.11.2009р. представником позивача подано заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до якої позивач збільшив позовні вимоги та просить суд стягнути з відповідача 106313,50 грн., з яких: 72310,00 грн. заборгованості за договором №6 від 25.06.2007р., 4790,28 грн. 3% річних та 29213,22 грн. інфляційних втрат. Зазначені уточнення судом прийняті.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.11.2009р., у зв'язку з перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю «УІФК-Агро»на Відкрите акціонерне товариство «УІФК-Агро», відповідача –ТОВ «УІФК-Агро»замінено на належного відповідача –ВАТ «УІФК-Агро».

Ухвалами господарського суду Київської області від 11.11.2009р. та 25.11.2009р. розгляд даної справи відкладався на 25.11.2009р. та 14.12.2009р. відповідно.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні в ній докази, оцінивши їх в сукупності та заслухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

25.06.2007р. між ПП «Агрофірма «Украгроінвест»(далі-виконавець) та ТОВ «УІФК-Агро»(далі-замовник) укладено договір про надання послуг із збирання урожаю №6 (далі-Договір).

Пунктами 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2.5 та 9.1 Договору визначено, що виконавець зобов’язується за завданням замовника здійснити збирання урожаю, а замовник зобов’язується сплатити виконавцю цю послугу в порядку, строки та розмірах, передбачених цим договором.

Місцезнаходження поля з якого буде проводитися збирання урожаю: Київська обл., Баришівський р-н.

Загальна площа, з якої виконавцем повинен бути зібраний врожай зернових 1500га.

Ціна Договору складає 255000,00 грн. в т.ч. ПДВ.

Замовник проводить оплату за кожні зібрані 300 гектар, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок або готівкою у касу виконавця.

Кінцевий розрахунок за отриманні послуги проводиться на протязі 3 робочих днів з моменту закінчення збирання урожаю.

Замовник зобов’язаний сплатити в порядку та строки, передбачені умовами цього договору, надані виконавцем послуги в розмірі, зазначеному в п. 4.1-4.2 цього договору.

Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань по ньому.

25.06.2007р. сторонами підписано додаток №6 до Договору, відповідно до якого сторони погодили доповнення, зокрема, до п. 4.1 Договору, а саме: оплату здійснювати згідно актів виконаних робіт, з урахуванням витрат пального.

На виконання умов Договору позивачем надані, а відповідачем прийняті послуги загальною вартістю 182309,00 грн., що підтверджується підписами сторін та відбитками печатки позивача на Актах на виконані сільськогосподарські роботи від 26.07.2007р. на суму 19380,00 грн., від 26.07.2007р. на суму 6630,00 грн., від 13.08.2007р. на суму 3740,00 грн., від 13.08.2007р. на суму 16660,00 грн., від 13.08.2007р. на суму 19380,00 грн., від 20.08.2007р. на суму 83555,00 грн., від 20.08.2007р. на суму 44285,00 грн., від 20.08.2007р. на суму 42755,00 грн. Копії зазначених актів містяться в матеріалах справи.

Про належне виконання позивачем зобов’язань за Договором свідчить також і відсутність з боку відповідача претензій та повідомлень про порушення виконавцем умов Договору.

Відповідач, в свою чергу, обов’язки за Договором, в частині оплати вартості наданих послуг належним чином не виконав, сплативши лише 255255,00 грн., внаслідок чого за ним утворилась заборгованість в розмірі 72946,00 грн.

Факт часткової сплати відповідачем вартості наданих позивачем послуг згідно Договору підтверджується банківськими виписками з поточного рахунку позивача від 24.12.2007р., 18.03.2008р., 30.04.2008р. та прибутковими касовими ордерами №11 від 20.06.2008р., №12 від 23.06.2008р. Копії зазначених документів містяться в матеріалах справи.

Наявність заборгованості відповідача перед позивачем згідно Договору підтверджується також і копією Акту звірки взаєморозрахунків, що підписаний і скріплений відбитками печаток сторін, та довідкою, що підписана директором і головним бухгалтером ПП «Агрофірма «Украгроінвест»та скріплена відбитком печатки Підприємства. Зазначені документи містяться в матеріалах справи.

Предметом позову є, зокрема, вимога позивача про стягнення з відповідача 72310,00 грн. заборгованості по сплаті вартості наданих послуг згідно Договору.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно приписів статей 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Оскільки, станом на день прийняття рішення відповідач частково сплатив вартість наданих позивачем послуг, тому вимога позивача про стягнення з відповідача 72310,00 грн. заборгованості по сплаті вартості наданих послуг згідно Договору підлягає задоволенню.

Посилання ж відповідача, як на підтвердження факту не прийняття ним послуг загальною вартістю 182 309,00 грн., на те, що вищезазначені акти не підписанні уповноваженою особою ВАТ «УІФК-Агро», спростовується підписанням у подальшому головним бухгалтером ВАТ «УІФК-Агро»і скріпленням відбитком печатки ВАТ «УІФК-Агро»двостороннього акту звірки взаєморозрахунків, а також послідуючою частковою сплатою відповідачем вартості наданих позивачем послуг.

До того ж, на неодноразові вимоги суду, відповідачем так і не були надані первинні бухгалтерські документи, що містять посилання на вищезазначені акти, власні примірники Актів на виконання сільськогосподарських робіт, або відповідно пояснення про відсутність зазначених документів.

Відповідно до ст. 75 ГПК України якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Враховуючи викладене розгляд даної справи здійснювався за наявними у ній матеріалами.

У зв'язку з неналежним виконанням відповідачем своїх обов’язків в частині оплати вартості наданих послуг згідно Договору (протягом 3 робочих днів з моменту закінчення врожаю) позивач просить суд стягнути з відповідача 3% річних, нарахованих за період з 24.08.2007р. по 10.11.2009р. на 72310,00 грн. заборгованості в розмірі 4790,28 грн.

Відповідно ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 4.2 Договору кінцевий розрахунок за отриманні послуги проводиться на протязі 3 робочих днів з моменту закінчення збирання урожаю.

Як встановлено судом, відповідно до Актів на виконані сільськогосподарські роботи, збирання урожаю закінчилось 20.08.2007р., а тому остаточний розрахунок згідно Договору відповідач мав здійснити до 24.08.2007р.

Оскільки, арифметично вірний розмір 3% річних, обрахованих судом за вищезазначений період становить 4814,08 грн., а суд, приймаючи рішення не може виходити за межі позовних вимог, тому вимога позивача про стягнення з відповідача 4790,28 грн. 3% річних підлягає задоволенню.

Також, позивач просить суд стягнути з відповідача 29213,22 грн. інфляційних втрат, нарахованих за період з 01.09.2007р. по 31.10.2009р. на 72310,00 грн. заборгованості.

Оскільки, арифметично вірний розмір інфляційних втрат, обрахованих судом за вищезазначений період становить 34 564,18 грн., а суд, приймаючи рішення не може виходити за межі позовних вимог, тому вимога позивача про стягнення з відповідача 29213,22 грн. інфляційних втрат підлягає задоволенню.

Витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідно до статті 49 ГПК України, покладаються судом на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 124 Конституції України, ст. ст. 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 525, 526, 625, 901 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «УІФК-Агро»(07544, Київська обл., Баришівський р-н, с. Коржі, вул. Промислова, 40/1, код ЄДРПОУ 34821667) на користь Приватного підприємства «Агрофірма «Украгроінвест»(39607, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пархоменка, 30, код ЄДРПОУ 33989244) 72310 (сімдесят дві тисячі триста десять) грн. 00 коп. заборгованості, 4790 (чотири тисячі сімсот дев’яносто) грн. 28 коп. 3% річних, 29213 (двадцять дев'ять тисяч двісті тринадцять) грн. 22 коп. інфляційних втрат, 1063 (одну тисячу шістдесят три) грн. 14 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення та підписання, і може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку.

Суддя                                                                                           В.А. Ярема

Рішення підписане 24.12.2009р.

Попередній документ : 8541989
Наступний документ : 8542096