Рішення № 85396395, 04.11.2019, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
04.11.2019
Номер справи
520/7996/19
Номер документу
85396395
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

04 листопада 2019 р. № 520/7996/19

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Зоркіна Ю.В., розглянувши за правилами спрощеного провадження адміністративну справу за позовом Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (вул. Полтавський шлях, буд. 192, м. Харків, 61098, код ЄДРПОУ 07905262) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , іпн. НОМЕР_1 ) про стягнення суми, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить суд: визнати поважними причини пропуску строку звернення до адміністративного суду та поновити Військовому інституту танкових військ НТУ “ХПІ” строк звернення до суду; стягнути з гр. ОСОБА_1 на користь Військового інституту танкових військ НТУ “ХПІ” суму у розмірі 45076.73 грн. на відшкодування витрат, пов`язаних з його утриманням під час навчання; стягнути з гр. ОСОБА_1 на користь Військового інституту танкових військ НТУ “ХПІ”, як відшкодування витрат на сплату судового збору, суму у розмірі - 1921 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідачем не сплачено витрати, пов`язані з його утриманням під час навчання в загальному розмірі 45076.73 грн. Вказані обставини слугували підставою для звернення до суду з даним позовом.

Ухвалою від 03.09.2019 у справі відкрито провадження.

Судом до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання направлявся запит щодо надання відомостей про реєстрацію місця проживання відповідно до ч.3 ст. 171 КАС України.

Ухвалу про відкриття провадження судом направлено на адресу відповідача, однак поштове відправлення не вручено адресату та повернуто на адресу суду.

З огляду на вищевикладене, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином для реалізації ним права судового захисту своїх прав та інтересів.

Таким чином, відповідач є належним чином повідомлений про наслідки неподання заперечень проти позову та необхідних документів або заяви про визнання позову до суду.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

ОСОБА_1 проходив навчання та військову службу в Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" з 26.07.2016 по 11.01.2019 року на підставі контракту про проходження військової служби (навчання), укладеного між Міністерством оборони України в особі начальника факультету військової підготовки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" та відповідачем 01.09.2016.

11 січня 2019 року вказаний контракт достроково розірваний та відповідача відраховано з числа курсантів у зв`язку із розірванням контракту, що підтверджується витягом з наказу начальника Військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" № 8 від 11.01.2019.

У зв`язку із достроковим розірванням контракту з вини відповідача, позивач звернувся із даним позовом до суду щодо відшкодування витрат, пов`язаних із утриманням під час проходження ним військової служби (навчання).

Щодо вирішення справи по суті, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 24 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу", початком проходження військової служби вважається: день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов`язаних.

Положеннями ст. 3 Закону України "Про Збройні Сили України" визначено, що Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України.

Відповідно до ч. 10 ст. 25 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу", курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу, а також особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п`яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу відповідно до підпунктів "д", "е", "є", "з", "и" пункту 1 частини п`ятої статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці навчальні заклади, витрати, пов`язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Пунктами 3 та 4 Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 964, визначено, що відшкодування здійснюється у розмірі фактичних витрат, пов`язаних з: грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням; перевезенням до місця проведення щорічної відпустки та у зворотному напрямку оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв. Розрахунок фактичних витрат здійснюється вищим навчальним закладом згідно з нормами утримання курсантів.

Згідно п. 6 Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, витрати відшкодовуються у розмірі різниці сум витрат з утримання курсантів і витрат з утримання військовослужбовців строкової служби за відповідною військово-обліковою спеціальністю: курсантами, які навчалися менше встановлених законодавством строків строкової військової служби, - за весь період навчання.

На виконання вказаного пункту 3 Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах виданий спільний наказ Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби безпеки України від 16.07.2007 № 419/831/240/605/537/219/534, яким затверджений Порядок розрахунку витрат, пов`язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах", яким врегульовано механізм відшкодування курсантами витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, у тому числі у разі дострокового розірвання контракту про проходження військової служби (навчання).

Згідно змісту п.1 контракту від 01.09.2016 про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України, укладеного між Міністерством оборони України, в особі начальника факультету військової підготовки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" та відповідачем, останній взяв на себе зобов`язання відшкодувати Міністерству оборони України витрати, пов`язані з утриманням у вищому навчальному закладі, в якому проходить військову службу (навчання), в разі дострокового розірвання Контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість чи відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення цього закладу.

Судом встановлено, що з наданих до матеріалів справи довідок-розрахунків коштів на відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням відповідача витрати, пов`язані з утриманням відповідача в навчальному закладі складалися з витрат на харчування – 6796,40 грн, з медичного забезпечення – 680 грн., грошове забезпечення 34869.36 грн., витрати на проживання 2730.93 грн.

З даними розрахунками був ознайомлений відповідач, про що свідчать його особисті підписи на довідках.

Суд зазначає, що відповідач є обізнаним про необхідність відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням в навчальному закладі у разі дострокового розірвання контракту, оскільки дані зобов`язання визначені у підписаному відповідачем з позивачем контракті про навчання, проте, вказану суму витрат, пов`язаних з утримання відповідача під час навчання у навчальному закладі (позивача), станом на час звернення позивача із даним позовом та на час розгляду справи відповідачем не відшкодовано.

Таким чином, сума заборгованості відповідачем не сплачена та складає 45076.73 грн.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що по позивачем доведено правомірність вимог про стягнення заборгованості, а отже, адміністративний позов підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 139 КАС України у справах, в яких позивачем є суб`єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 6-9, ст.ст.72-77, 211, 241-243, 255, 263, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

вирішив:

Адміністративний позов - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Військового інституту танкових військ "Харківський політехнічний інститут" (вул. Полтавський шлях, буд. 192, м. Харків, 61098, код ЄДРПОУ 07905262) суму у розмірі 45076 (сорок п`ять тисяч сімдесят шість) грн. 73 коп. на відшкодування витрат, пов`язаних з його утриманням під час навчання.

Роз`яснити, що рішення підлягає оскарженню шляхом подання апеляційної скарги до Другого апеляційного адміністративного суду у порядку п. 15.5 Розділу VII КАС України та у строк згідно з ч. 1 ст. 295 КАС України, а саме: протягом 30 днів з дати складення повного судового рішення. Роз`яснити, що рішення набирає законної сили відповідно до ст. 255 КАС України, а саме: після закінчення строку подання скарги усіма учасниками справи або за наслідками процедури апеляційного перегляду.

Суддя Зоркіна Ю.В.

Попередній документ : 85396394
Наступний документ : 85396396