Ухвала суду № 85300768, 30.10.2019, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
30.10.2019
Номер справи
1.380.2019.005538
Номер документу
85300768
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа №1.380.2019.005538

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

30 жовтня 2019 року м. Львів

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Качур Р.П., перевіривши матеріали позовної заяви фізичної-особи підприємця ОСОБА_1 до Головного ДФС у Львівській області про визнання протиправним та скасування рішення,

в с т а н о в и в

фізична-особа підприємець ОСОБА_1 звернулася до суду з адміністративним позовом до Головного ДФС у Львівській області, в якому просить визнати протиправним податкове повідомлення-рішення форми «Ш» від 04.11.2016 № 000263800, від 19.04.2018 № 0160231311, від 08.04.2019 № 0031215013, від 08.04.2019 № 0031225013, від 08.04.2019 № 0031235013 та скасувати їх; визнати протиправним рішення про виключення з реєстру платника єдиного податку № 14933/10/50.13.07 від 20.03.2019 та скасувати його.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 161, 172 цього Кодексу.

Позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки подана без додержання вимог, встановлених статтями 94, 161 КАС України.

Згідно з частиною першою статті 161 КАС України до позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.

Вимоги до оформлення письмових доказів визначені у статті 94 КАС України, відповідно до якої письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

У відповідності до п. 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 року №55, копія документа засвідчується відміткою, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назвою посади, особистим підписом особи, яка засвідчує копію, її ініціалами та прізвищем, датою засвідчення копії, що проставляється у лівому нижньому куті документа. Одночасно підпис відповідальної особи на документі має бути засвідчений відбитком печатки організації (п.5.26 цього Національного стандарту України).

Як вбачається з матеріалів справи, додатки до позовної заяви для суду та відповідача не засвідчені позивачем.

На виконання вимог частини п`ятої статті 94 КАС України позивачу слід завірити належним чином додані до позовної заяви копії всіх письмових доказів для суду та відповідача.

Згідно з ч. 3 ст. 161 КАС України до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно матеріалів позову, позивачем до позовної заяви не додано документ про сплату судового збору.

Згідно з ст. 4 Закону України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI, судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з ч. 1 статті 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» № 2629-VIII від 23.11.2018, з 1 січня 2019 року становить 1921,00 грн.

Розміри ставок судового збору визначені ст. 4 Закону України «Про судовий збір». Так, за подання фізичною особою або фізичною особою - підприємцем до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру судовий збір становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за подання адміністративного позову немайнового характеру - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Станом на момент звернення до суду із цією позовною заявою, така містить вимоги про скасування податкових повідомлень-рішень 04.11.2016 № 000263800, від 19.04.2018 № 0160231311, від 08.04.2019 № 0031215013, від 08.04.2019 № 0031225013, від 08.04.2019 № 0031235013, тобто п`ять позовних вимог майнового характеру та одну вимогу про скасування рішення № 14933/10/50.13.07 від 20.03.2019, що є вимогою немайнового характеру.

Таким чином, позивачу за подання цього позову слід сплатити 4610,40 грн. судового збору за платіжними реквізитами: отримувач коштів: УКуЗалiз.р м.Льв/Залізничний/22030101; код отримувача: 38007594; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код банку отримувача (МФО): 899998; рахунок отримувача: UA698999980000034315206084082, код класифікації доходів бюджету: 22030101, призначення платежу: « 101; судовий збір, за позовом (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Львівський окружний адміністративний суд, код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).

Слід зазначити, що відомості про платіжні реквізити для перерахування судового збору за подання адміністративного позову до Львівського окружного адміністративного суду можна довідатися, зокрема, на офіційному сайті суду (http://adm.lv.court.gov.ua) в розділі «Судовий збір», а також автоматично розрахувати та сформувати квитанцію для сплати судового збору.

Належним документом про сплату судового збору є оригінал квитанції установи банку або відділення зв`язку, які прийняли платіж або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення та зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст. 169 КАС України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З врахуванням того, що позивачем не виконано вищевказаних вимог КАС України, позовну заяву слід залишити без руху та надати строк позивачу для усунення вищевказаних недоліків тривалістю десять днів з дня вручення копії цієї ухвали.

Керуючись ст.ст. 94, 160, 161, 169, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя,

у х в а л и в :

1. Позовну заяву фізичної-особи підприємця ОСОБА_1 до Головного ДФС у Львівській області про визнання протиправним та скасування рішення - залишити без руху.

2. Позивачу усунути недоліки позовної заяви у строк, що не перевищує десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, шляхом подання до канцелярії суду чи надіслання на адресу суду (вул. Чоловського, 2, м. Львів, 79018) таких документів:

- належно засвідчені на відповідність оригіналу (підписом позивача із зазначенням дати такого засвідчення) копії письмових доказів, доданих до позовної заяви;

- оригіналу документу про доплату судового збору у сумі 4610,40 грн. за реквізитами вказаними у мотивувальній частині ухвали суду.

3. Суддя додатково роз`яснює, що позивач чи його представник вправі прибути до суду у робочий час (з 08:30 до 17:00 з понеділка по п`ятницю) та завірити долучені до позову копії документів на відповідність оригіналу в приміщенні суду.

4. Роз`яснити позивачу, що у випадку неусунення у встановлений строк недоліків, позовна заява вважатиметься неподаною та буде повернута позивачу.

5. Копію ухвали невідкладно надіслати особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала про залишення позовної заяви без руху набирає законної сили з моменту її підписання та окремо не оскаржується. Заперечення на цю ухвалу може бути включено до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Р.П. Качур

Попередній документ : 85300765
Наступний документ : 85300771